[pLog-svn] r3640 - in plog/trunk/locale: . unported

oscar at devel.lifetype.net oscar at devel.lifetype.net
Thu Jun 22 20:46:15 GMT 2006


Author: oscar
Date: 2006-06-22 20:46:15 +0000 (Thu, 22 Jun 2006)
New Revision: 3640

Added:
  plog/trunk/locale/unported/locale_ca_ES.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_de_DE.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_eu_ES.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_fa_IR.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_fi_FI.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_fr_FR.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_gz_ES.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_it_IT.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_ja_JP.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_ja_JP_utf8.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_nb_NO.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_nl_NL.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_pt_BR.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_ru_RU.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_sv_SE.php
  plog/trunk/locale/unported/locale_tr_TR.php
Removed:
  plog/trunk/locale/locale_ca_ES.php
  plog/trunk/locale/locale_de_DE.php
  plog/trunk/locale/locale_eu_ES.php
  plog/trunk/locale/locale_fa_IR.php
  plog/trunk/locale/locale_fi_FI.php
  plog/trunk/locale/locale_fr_FR.php
  plog/trunk/locale/locale_gz_ES.php
  plog/trunk/locale/locale_it_IT.php
  plog/trunk/locale/locale_ja_JP.php
  plog/trunk/locale/locale_ja_JP_utf8.php
  plog/trunk/locale/locale_nb_NO.php
  plog/trunk/locale/locale_nl_NL.php
  plog/trunk/locale/locale_pt_BR.php
  plog/trunk/locale/locale_ru_RU.php
  plog/trunk/locale/locale_sv_SE.php
  plog/trunk/locale/locale_tr_TR.php
Log:
moved all locales that haven't been updated/ported yet to the unported/ folder, so as not to 
confuse users (who may think that all locales have already been updated)


Deleted: plog/trunk/locale/locale_ca_ES.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/locale_ca_ES.php	2006-06-22 20:39:04 UTC (rev 3639)
+++ plog/trunk/locale/locale_ca_ES.php	2006-06-22 20:46:15 UTC (rev 3640)
@@ -1,919 +0,0 @@
-<?php
-
-// set this to the encoding that should be used to display the pages correctly
-$messages['encoding'] = 'iso-8859-1';
-$messages['locale_description'] = "Traducció de LifeType al català.";
-// locale format, see Locale::formatDate for more information
-$messages['date_format'] = '%d/%m/%Y %H:%M';
-
-// days of the week
-$messages["days"] = Array( "Diumenge", "Dilluns", "Dimarts", "Dimecres", "Dijous", "Divendres", "Dissabte" );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Monday'] = $messages['days'][1];
-$messages['Tuesday'] = $messages['days'][2];
-$messages['Wednesday'] = $messages['days'][3];
-$messages['Thursday'] = $messages['days'][4];
-$messages['Friday'] = $messages['days'][5];
-$messages['Saturday'] = $messages['days'][6];
-$messages['Sunday'] = $messages['days'][0];
-
-// abbreviations
-$messages['daysshort'] = Array( 'Dg', 'Dl', 'Dm', 'Dc', 'Dj', 'Dv', 'Ds' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Mo'] = $messages['daysshort'][1];
-$messages['Tu'] = $messages['daysshort'][2];
-$messages['We'] = $messages['daysshort'][3];
-$messages['Th'] = $messages['daysshort'][4];
-$messages['Fr'] = $messages['daysshort'][5];
-$messages['Sa'] = $messages['daysshort'][6];
-$messages['Su'] = $messages['daysshort'][0];
-
-// months of the year
-$messages["months"] = Array( "Gener", "Febrer", "Març", "Abril", "Maig", "Juny", "Juliol", "Agost", "Setembre", "Octubre", "Novembre", "Desembre" );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['January'] = $messages['months'][0];
-$messages['February'] = $messages['months'][1];
-$messages['March'] = $messages['months'][2];
-$messages['April'] = $messages['months'][3];
-$messages['May'] = $messages['months'][4];
-$messages['June'] = $messages['months'][5];
-$messages['July'] = $messages['months'][6];
-$messages['August'] = $messages['months'][7];
-$messages['September'] = $messages['months'][8];
-$messages['October'] = $messages['months'][9];
-$messages['November'] = $messages['months'][10];
-$messages['December'] = $messages['months'][11];
-
-$messages["message"] = "Missatge";
-$messages["error"] = "Error";
-
-$messages["date"] = "Data";
-
-// miscellaneous texts
-$messages["of"] = "de";
-$messages["recently"] = "recentment...";
-$messages["comments"] = "comentaris";
-$messages["comment on this"] = "Comentaris";
-$messages["my_links"] = "els meus enllaços";
-$messages["archives"] = "arxius";
-$messages["search"] = "cerca";
-$messages["calendar"] = "Calendari";
-$messages["editLinkCategories"] = "Categories";
-$messages["search_s"] = "Cercar";
-$messages["link_tracker"] = "Link Tracker";
-$messages["search_this_blog"] = "Cerca en aquest bloc:";
-$messages["about_myself"] = "Sobre mi...";
-$messages["permalink_title"] = "Enllaç permanent l'arxiu";
-$messages["permalink"] = "Enllaç permanent";
-$messages["posted_by"] = "Enviat per ";
-$messages["on_the"] = "el ";
-$messages["page"] = "pàgina";
-$messages["posted"] = "enviat";
-
-$messages["reply"] = "Respondre";
-
-
-// add comment form
-$messages["add_comment"] = "Afegeix comentari";
-$messages["comment_topic"] = "Títol";
-$messages["comment_text"] = "Text";
-$messages["comment_username"] = "El teu nom";
-$messages["comment_email"] = "La teva adreça de correu (si en tens)";
-$messages["comment_url"] = "La teva pàgina personal (si en tens)";
-$messages["comment_send"] = "Envia";
-$messages["comment_added"] = "Comentari enviat!";
-$messages["comment_add_error"] = "Error enviant el comentari.";
-
-$messages["article_does_not_exist"] = "L'article sol·licitat no existeix.";
-$messages["no_posts_found"] = "No s'ha trobat cap article.";
-$messages["user_has_no_posts_yet"] = "Aquest usuari no té cap article encara.";
-
-$messages["info_about_myself"] = "Informació sobre mi...";
-$messages["back"] = "Tornar";
-
-$messages['post'] = 'missatge';
-
-$messages["trackbacks_for_article"] = "Retronellaços per l'article";
-$messages["trackback_excerpt"] = "Fragment";
-$messages["trackback_weblog"] = "Bloc";
-
-$messages['search'] = 'Cerca';
-$messages["search_results"] = "Resultats de la cerca";
-$messages["search_matching_results"] = "Els següents articles concorden amb els termes de la cerca";
-$messages["search_no_matching_posts"] = "No s'ha trobat cap article que concordi amb els termes de la cerca";
-
-$messages["see_all_link"] = "(Fes clic aquí per a veure tots els seus articles, desde el principi dels temps)";
-
-$messages["read_more"] = "(Segueix)";
-
-$messages['syndicate'] = 'ALTRES';
-
-$messages['main'] = 'Inici';
-
-$messages['about'] = 'Envers';
-
-
-
-////// error messages /////
-$messages["error_fetching_article"] = "L'article especificat no s'ha pogut trobar.";
-$messages["error_fetching_articles"] = "Els articles no s'han pogut carregar.";
-$messages["error_trackback_no_trackback"] = "No s'han trobat retroenllaços per a l'article especificat.";
-$messages["error_incorrect_article_id"] = "L'identificador de l'article és incorrecte.";
-$messages["error_incorrect_blog_id"] = "L'identificador del bloc no és correcte.";
-$messages["error_comment_without_text"] = "Hauries d'escriure alguna cosa com a contingut del comentari.";
-$messages["error_comment_without_name"] = "Hauries de donar com a mínim el teu nom.";
-$messages["error_adding_comment"] = "Hi ha hagut un error afegint el comentari a la base de dades.";
-$messages["error_incorrect_parameter"] = "Paràmetre incorrecte.";
-$messages["error_parameter_missing"] = "Falta un paràmetre a la petició.";
-$messages["error_blog_has_no_links"] = "Aquest bloc encara no té enllaços.";
-$messages["error_comments_not_enabled"] = "La funció de comentar articles has estat desactivada en aquest lloc.";
-$messages['error_incorrect_search_terms'] = 'Els termes de la recerca no són vàlids';
-$messages['error_no_search_results'] = 'No hi ha coincidències amb el text recercat';
-
-/////////////////                     //////////////////
-///////////////// STRINGS FOR THE ADMINISTRATION INTERFACE //////////////////
-/////////////////                     //////////////////
-
-// login page
-$messages['login'] = 'Connecta';
-$messages['welcome_message'] = 'Benvingut a LifeType';
-$messages["error_incorrect_username_or_password"] = "El nom d'usuari o la paraula clau són incorrectes.";
-$messages["error_dont_belong_to_any_blog"] = "L'usuari és vàlid però no pertany a cap bloc.";
-$messages["logout_message"] = "El procés de sortida ha acabat correctament.";
-$messages['logout_message_2'] = 'Fes clic <a href="%1$s">aquí</a> per anar a %2$s</a>.';
-$messages["username"] = "Nom d'usuari";
-$messages['password'] = 'Contrasenya';
-
-// dashboard
-$messages['dashboard'] = 'Tauler de control';
-$messages['recent_articles'] = 'Articles recents';
-$messages['recent_comments'] = 'Últims comentaris';
-$messages['recent_trackbacks'] = 'Últims retroenllaços';
-$messages['blog_statistics'] = 'Estadístiques';
-$messages['total_posts'] = 'Total d\'articles';
-$messages['total_comments'] = 'Total de comentaris';
-$messages['total_trackbacks'] = 'Total de retroenllaços';
-$messages['total_viewed'] = 'Total d\'articles llegits';
-$messages['in'] = 'a';
-
-// menu options
-$messages['newPost'] = 'Nou missatge';
-$messages['Manage'] = 'Gestiona';
-$messages['managePosts'] = 'Gestiona missatges';
-$messages['editPosts'] = 'Missatges';
-$messages['editArticleCategories'] = 'Categories';
-$messages['newArticleCategory'] = 'Nova categoria';
-$messages['manageLinks'] = 'Gestiona enllaços';
-$messages['editLinks'] = 'Enllaços';
-$messages['newLink'] = 'Nou enllaç';
-$messages['editLink'] = 'Edita enllaç';
-$messages['editLinkCategories'] = "Categories d'enllaç";
-$messages['newLinkCategory'] = "Nova categoria d'enllaç";
-$messages['editLinkCategory'] = "Edita categoria d'enllaç";
-$messages['manageCustomFields'] = 'Gestiona camps personalitzats';
-$messages['blogCustomFields'] = 'Camps personalitzats';
-$messages['newCustomField'] = 'Nou camp personalitzat';
-$messages['resourceCenter'] = 'Fitxers';
-$messages['resources'] = 'Recursos';
-$messages['newResourceAlbum'] = 'Nou àlbum';
-$messages['newResource'] = 'Nou recurs';
-$messages['controlCenter'] = 'Arranjaments';
-$messages['manageSettings'] = 'Preferències';
-$messages['blogSettings'] = 'Preferències de bloc';
-$messages['userSettings'] = "Preferències d'usuari";
-$messages['pluginCenter'] = 'Centre de complements';
-$messages['Stats'] = 'Estadístiques';
-$messages['manageBlogUsers'] = 'Gestiona usuaris dels blocs';
-$messages['newBlogUser'] = 'Nou usuari de bloc';
-$messages['showBlogUsers'] = 'Usuaris de bloc';
-$messages['manageBlogTemplates'] = 'Gestiona plantilles de bloc';
-$messages['newBlogTemplate'] = 'Nova plantilla de bloc';
-$messages['blogTemplates'] = 'Plantilles de bloc';
-$messages['adminSettings'] = 'Administració';
-$messages['Users'] = 'Usuaris';
-$messages['createUser'] = 'Crea usuari';
-$messages['editSiteUsers'] = 'Usuaris del lloc web';
-$messages['Blogs'] = 'Gestiona blocs';
-$messages['createBlog'] = 'Crea bloc';
-$messages['editSiteBlogs'] = 'Blocs';
-$messages['Locales'] = 'Gestiona localitzacions';
-$messages['newLocale'] = 'Nova Localització';
-$messages['siteLocales'] = 'Ubicació de la localització';
-$messages['Templates'] = 'Gestiona plantilles';
-$messages['newTemplate'] = 'Nova plantilla';
-$messages['siteTemplates'] = 'Ubicacció de les plantilles';
-$messages['GlobalSettings'] = 'Preferències generals';
-$messages['editSiteSettings'] = 'General';
-$messages['summarySettings'] = 'Sumari';
-$messages['templateSettings'] = 'Plantilles';
-$messages['urlSettings'] = 'URLs';
-$messages['emailSettings'] = 'correu-e';
-$messages['uploadSettings'] = 'Arxius pujats';
-$messages['helpersSettings'] = 'Aplicacions externes';
-$messages['interfacesSettings'] = 'Interfícies';
-$messages['securitySettings'] = 'Seguretat';
-$messages['bayesianSettings'] = 'Filtre Bayesian';
-$messages['resourcesSettings'] = 'Recursos';
-$messages['searchSettings'] = 'Cerca';
-$messages['cleanUpSection'] = 'Esborra';
-$messages['cleanUp'] = 'Esborra';
-$messages['editResourceAlbum'] = 'Edita àlbum';
-$messages['resourceInfo'] = 'Edita recurs';
-$messages['editBlog'] = 'Edita bloc';
-
-// new post
-$messages['topic'] = 'Missatge';
-$messages['topic_help'] = 'Títol del missatge';
-$messages['text'] = 'Text';
-$messages['text_help'] = 'Text del missatge. Aquesta part apareixerà sempre a la pàgina principal';
-$messages['extended_text'] = 'Text ampliat';
-$messages['extended_text_help'] = 'Text ampliat del missatge. Aquesta part pot aparèixer opcionalment a la pàgina del missatge o a la principal. Vés a les Prefrències de bloc per a més informació';
-$messages['post_slug'] = 'Fitxa';
-$messages['post_slug_help'] = "La fitxa serà utilitzada per generar enllaços permanents";
-$messages['date'] = 'Data';
-$messages['post_date_help'] = 'Data de quan aquest missatge serà publicat';
-$messages['status'] = 'Estat';
-$messages['post_status_help'] = "Seleciona un d'aquests estats";
-$messages['post_status_published'] = 'Publicat';
-$messages['post_status_draft'] = 'Esborrany';
-$messages['post_status_deleted'] = 'Esborrat';
-$messages['categories'] = 'Categories';
-$messages['post_categories_help'] = 'Selecciona una o més categories';
-$messages['post_comments_enabled_help'] = 'Activa comentaris';
-$messages['send_notification_help'] = 'Notificatció de nous comentaris';
-$messages['send_trackback_pings_help'] = 'Envia retronellaços';
-$messages['send_xmlrpc_pings_help'] = 'Envia pings XMLRPC ';
-$messages['save_draft_and_continue'] = 'Arxiva esborranys';
-$messages['preview'] = 'Vista prèvia';
-$messages['add_post'] = "Publica el missatge!";
-$messages['error_saving_draft'] = "Hi ha hagut un error arxivant l'esborrany";
-$messages['draft_saved_ok'] = 'Esborrany arxivat satisfactòrimanet';
-$messages['error_sending_request'] = 'Hi ha un error enviant la informació requerida';
-$messages['error_no_category_selected'] = 'Selecciona almenys una categoria';
-$messages['error_missing_post_topic'] = 'Escriu un títol del missatge';
-$messages['error_missing_post_text'] = 'Escriu algun text al missatge';
-$messages['error_adding_post'] = "Hi ha un error al publicar el missatge";
-$messages['post_added_not_published'] = 'Missatge afegit però no publicat';
-$messages['post_added_ok'] = 'Missatge afegit satisfactòriament.';
-$messages['send_notifications_ok'] = "Se t'enviara una notificació quan hi hagi un nou missatge.";
-
-// send trackbacks
-$messages['error_sending_trackbacks'] = 'Hi ha hagut un error enviant aquests retroenllaços';
-$messages['send_trackbacks_help'] = "Selecciona la URL a la qual vols enviar el ping de retroenllaç. Assegura't que el lloc web suporta el retroenllaç.";
-$messages['send_trackbacks'] = 'Envia retroenllaços';
-$messages['ping_selected'] = 'Ping seleccionat';
-$messages['trackbacks_sent_ok'] = "El retroenllaç s'ha enviat correctament a la URL seleccionada";
-
-// posts page
-$messages['show_by'] = 'Visualitza per';
-$messages['category'] = 'Categoria';
-$messages['author'] = 'Autor';
-$messages['post_status_all'] = 'Tots';
-$messages['author_all'] = 'Tots';
-$messages['search_terms'] = 'Cerca paraules';
-$messages['show'] = 'Visualitza';
-$messages['delete'] = 'Esborra';
-$messages['actions'] = 'Accions';
-$messages['all'] = 'Tots';
-$messages['category_all'] = 'Totes';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = "Identificador incorrecte del missatge";
-$messages['error_deleting_article'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el missatge "%s"';
-$messages['article_deleted_ok'] = 'Missatge "%s" esborrat satisfactòriament';
-$messages['articles_deleted_ok'] = '%s missatges esborrats satisfactòriament';
-$messages['error_deleting_article2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el missatge amb identificador "%s"';
-
-// edit post page
-$messages['update'] = 'Actualitza';
-$messages['editPost'] = 'Edita missatge';
-$messages["error_fetching_post"] = "Hi ha hagut un error obtenint el missatge.";
-$messages['post_updated_ok'] = 'Missatge "%s" ha actualitzat satisfactòriamnent';
-$messages['error_updating_post'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant el missatge';
-$messages['notification_added'] = 'Rebràs notificacions de nous comentaris o retroenllaços';
-$messages['notification_removed'] = 'No rebràs notificacions dels nous comentaris o retroenllaços enviats';
-
-// post comments
-$messages['url'] = 'URL';
-$messages['comment_status_all'] = 'Tot';
-$messages['comment_status_spam'] = 'Spam';
-$messages['comment_status_nonspam'] = 'No Spam';
-$messages['error_fetching_comments'] = "Hi ha hagut un error obtenint els comentaris del missatge";
-$messages['error_deleting_comments'] = 'Hi ha hagut un error esborrant els comentaris o no hi ha comentaris seleccionats';
-$messages['comment_deleted_ok'] = 'Comentari "%s" esborrat satisfactòriament';
-$messages['comments_deleted_ok'] = '%s comentaris esborrats satisfactòriament';
-$messages['error_deleting_comment'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el comentari "%s"';
-$messages['error_deleting_comment2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el comentari amb identificador %s';
-$messages['editComments'] = 'Comentaris';
-$messages['mark_as_spam'] = 'Marca com a spam';
-$messages['mark_as_no_spam'] = 'Marca com a no spam';
-$messages['error_incorrect_comment_id'] = "L'identificador de comentari no és correcte";
-$messages['error_marking_comment_as_spam'] = 'Hi ha hagut un error marcant el comentari com a spam';
-$messages['comment_marked_as_spam_ok'] = 'Comentari marcat com a spam satisfactòriament';
-$messages['error_marking_comment_as_nonspam'] = 'Hi ha hagut un error marcant el comentari com a no spam';
-$messages['comment_marked_as_nonspam_ok'] = 'Comentari marcat com a no spam satisfactòriament';
-
-// post trackbacks
-$messages['blog'] = 'Bloc';
-$messages['excerpt'] = 'Extracte';
-$messages['error_fetching_trackbacks'] = 'Hi ha hagut un error obtenint els retroenllaços';
-$messages['error_deleting_trackbacks'] = "Hi ha hagut un error esborrant els retroenllaços o no n'hi ha seleccionats";
-$messages['error_deleting_trackback'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el "%s"';
-$messages['error_deleting_trackback2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el retroenllaç amb identificador "%s"';
-$messages['trackback_deleted_ok'] = 'Retroenllaç "%s" esborrat satisfactòriament';
-$messages['trackbacks_deleted_ok'] = '%s retroenllaços esborrats satisfactòriament';
-$messages['editTrackbacks'] = 'Retroenllaços';
-
-// post statistics
-$messages['referrer'] = 'Referències';
-$messages['hits'] = 'Cops';
-$messages['error_no_items_selected'] = "No s'han seleccionat elements per esborrar";
-$messages['error_deleting_referrer'] = 'Hi ha hagut un error esborrant la referència "%s"';
-$messages['error_deleting_referrer2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant la referència amb identificador "%s"';
-$messages['referrer_deleted_ok'] = 'Referància "%s" esborrada satisfactòriament';
-$messages['referrers_deleted_ok'] = '%s referències esborrades satisfactòriament';
-
-// categories
-$messages['posts'] = 'Missatges';
-$messages['show_in_main_page'] = 'Visualitza a la pàgina principal';
-$messages['error_incorrect_category_id'] = "L'identificador de categoria no és correcte o no hi ha elements seleccionats";
-$messages['error_category_has_articles'] = 'La categoria "%s" ha estat utilitzada en alguns articles. Edita primer els articles i esborra després la categoria';
-$messages['category_deleted_ok'] = 'Categoria "%s" esborrada satisfactòriament';
-$messages['categories_deleted_ok'] = '%s categories esborrades satisfactòriament';
-$messages['error_deleting_category'] = 'Hi ha hagut un error esborrant la categoria "%s"';
-$messages['error_deleting_category2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant la categoria amb identificador "%s"';
-$messages['yes'] = 'Sí';
-$messages['no'] = 'No';
-
-// new category
-$messages['name'] = 'Nom';
-$messages['category_name_help'] = 'Aquest nom serà utilitzat per visualitzar la categoria';
-$messages['description'] = 'Descripció';
-$messages['category_description_help'] = 'Descripció llarga per a aquesta categoria';
-$messages['show_in_main_page_help'] = "Defineix si els missatges sota aquesta categoria s'han de visualitzar a la pàgina principal o només en aquesta categoria en particular";
-$messages['error_empty_name'] = "Has d'escriure un nom";
-$messages['error_empty_description'] = "Has d'escriure una descripció";
-$messages['error_adding_article_category'] = 'Hi ha hagut un error afegint la nova categoria. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['category_added_ok'] = 'Categoria "%s" afegida correctament al bloc';
-$messages['add'] = 'Afegeix';
-$messages['reset'] = 'Esborra';
-
-// update category
-$messages['error_updating_article_category'] = "Hi ha hagut un error actualitzant la categoria de l'article";
-$messages['error_fetching_category'] = 'Hi ha hagut un error obtenint la categoria';
-$messages['article_category_updated_ok'] = 'Categoria "%s" actualitzada satisfactòriament';
-
-// links
-$messages['feed'] = 'Alimentador';
-$messages['error_no_links_selected'] = "L'identificador de l'enllaç és incorrecte o no hi ha elements per esborrar";
-$messages['error_incorrect_link_id'] = "L'identificador de l'enllaç és incorrecte";
-$messages['error_removing_link'] = 'Hi ha hagut un error esborrant l\'enllaç "%s"';
-$messages['error_removing_link2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant l\'enllaç amb identificador "%s"';
-$messages['link_deleted_ok'] = 'Enllaç "%s" esborrat satisfactòriament';
-$messages['links_deleted_ok'] = '%s enllaços esborrats satisfactòriament';
-
-// new link
-$messages['link_name_help'] = 'Nom per aquest enllaç';
-$messages['link_url_help'] = 'Addreça on apunta aquest enllaç';
-$messages['link_description_help'] = "Breu descripció d'aquest enllaç";
-$messages['link_feed_help'] = 'Un enllaç per a qualsevol alimentador RSS o Atom';
-$messages['link_category_help'] = "Selecciona una de les categories d'enllaços disponibles";
-$messages['error_adding_link'] = "Hi ha hagut un error afegint l'enllaç. Comprova les dades i prova-ho de nou";
-$messages['error_invalid_url'] = "L'adreça no és correcta";
-$messages['link_added_ok'] = 'Enllaç "%s" afegit satisfactòriament';
-
-// update link
-$messages['error_updating_link'] = "Hi ha hagut un error actualitzant l'enllaç. Comprova les dades i prova-ho de nou";
-$messages['error_fetching_link'] = "Hi ha hagut un error obtenint l'enllaç";
-$messages['link_updated_ok'] = 'Enllaç "%s" actualitzat satisfactòriament';
-
-// link categories
-$messages['links'] = 'Enllaços';
-$messages['error_invalid_link_category_id'] = "L'identificador de la categoria d'enllaç no és correcte o no hi ha cap categoria seleccionada";
-$messages['error_links_in_link_category'] = 'La categoria d\'enllaç "%s" s\'ha utilitzat en més d\'un enllaç. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['error_removing_link_category'] = 'Hi ha hagut un error esborrant la categoria d\'enllaç "%s"';
-$messages['link_category_deleted_ok'] = 'La categoria d\'enllaç "%s" s\'ha esborrat correctament';
-$messages['link_categories_deleted_ok'] = '%s categories d\'enllaç afegides correctament';
-$messages['error_removing_link_category2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant la categoria d\'enllaç amb identificador "%s"';
-
-// new link category
-$messages['link_category_name_help'] = 'Nom per a aquesta categoria d\'enllaç';
-$messages['error_adding_link_category'] = 'Hi ha hagut un error afegint la nova categoria';
-$messages['link_category_added_ok'] = 'La categoria d\'enllaç "%s" s\'ha afegit correctament';
-
-// edit link category
-$messages['error_updating_link_category'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant la categoria d\'enllaç. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['link_category_updated_ok'] = 'La categoria d\'enllaç "%s" s\'ha actualitzat correctament';
-$messages['error_fetching_link_category'] = 'Hi ha hagut un error obtenint la categoria d\'enllaç';
-
-// custom fields
-$messages['type'] = 'tipus';
-$messages['hidden'] = 'Ocult';
-$messages['fields_deleted_ok'] = '%s camps personalitzats afegits correctament';
-$messages['field_deleted_ok'] = 'El camp personalitzat "%s" s\'ha esborrat correctament';
-$messages['error_deleting_field'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el camp personalitzat "%s"';
-$messages['error_deleting_field2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el camp personalitzat amb identificador "%s"';
-$messages['error_incorrect_field_id'] = 'L\'identificador del camp personalitzat no és valid';
-
-// new custom field
-$messages['field_name_help'] = 'Identificador que pot ser utilitzat per referir-se al valor d\'aquest camp en els missatges';
-$messages['field_description_help'] = 'Breu descripció d\'aquest camp que pot visualitzar-se a l\'afegir o editar missatges';
-$messages['field_type_help'] = 'Selecciona un dels tipus de camp disponibles';
-$messages['field_hidden_help'] = 'Si el camp està ocult, no es visualitzarà quan afegeixis o editis un missatge. Aquesta característica la utilitzen els complements (plugins) principalment';
-$messages['error_adding_custom_field'] = 'Hi ha hagut un error afegint el camp personalitzat. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['custom_field_added_ok'] = 'El Camp personalitzat "%s" s\ha afegit correctament';
-$messages['text_field'] = 'Camp de text';
-$messages['text_area'] = 'Caixa de text';
-$messages['checkbox'] = 'Checkbox'; // <-------<-------<------<-------<----- buscar traducció vàlida!
-$messages['date_field'] = 'Selector de data';
-
-// edit custom field
-$messages['error_fetching_custom_field'] = 'Hi ha hagut un error obtenint el camp personalitzat';
-$messages['error_updating_custom_field'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant el camp personalitzat. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['custom_field_updated_ok'] = 'El Camp personalitzat "%s" s\ha actualitzat correctament';
-
-// resources
-$messages['root_album'] = 'Àlbum principal';
-$messages['num_resources'] = 'Nombre de recursos';
-$messages['total_size'] = 'Tamany total';
-$messages['album'] = 'Àlbum';
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'L\'identificador de l\'àlbum no és correcte';
-$messages['error_base_storage_folder_missing_or_unreadable'] = 'Ha estat impossible crear les carpetes necessàries on s\'ha d\'instal·lar els recursos. Això pot ésser causat per varies raons, tal com que la instal·lació de PHP té el Mode Segur (safe_mode) activat o que l\'usuari usat per PHP no tingui prou permisos. Pots fer l\'operació creant les següents carpetes:: <br/><br/>%s<br/><br/>Si aquestes carpetes ja existeixen asseguris de que poden ser llegides i escrites per l\'usuari del servidor web.';
-$messages['items_deleted_ok'] = '%s elements esborrats satisfactòriament';
-$messages['error_album_has_children'] = 'L\'àlbum "%s" conté sub-àlbums. Edita primer els sub-àlbums i torna-ho a intentar';
-$messages['item_deleted_ok'] = 'Element "%s" esborrat correctament';
-$messages['error_deleting_album'] = 'Hi ha hagut un error esborrant l\'àlbum "%s"';
-$messages['error_deleting_album2'] = 'Hi ha hagut un erros esborrant l\'àlbum amb identificador "%s"';
-$messages['error_deleting_resource'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el recurs "%s"';
-$messages['error_deleting_resource2'] = 'Hi ha hagut un erros esborrant el recurs amb identificador "%s"';
-$messages['error_no_resources_selected'] = 'No hi ha elements seleccionats per esborrar';
-$messages['resource_deleted_ok'] = 'El recurs "%s" s\'ha esborrat correctament';
-$messages['album_deleted_ok'] = 'L\'àlbum "%s" s\'ha esborrat correctament';
-
-// new album
-$messages['album_name_help'] = 'Nom curt pel nou àlbum';
-$messages['parent'] = 'Principal';
-$messages['no_parent'] = 'No principal';
-$messages['parent_album_help'] = 'Utilitza això per tenir àlbums dins d\'altres àlbums i organitzar millor els teus arxius';
-$messages['album_description_help'] = 'Descripció llarga dels continguts d\'aquest àlbum';
-$messages['error_adding_album'] = 'Hi ha hagut un error afegint el nou àlbum. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['album_added_ok'] = 'Àlbum "%s" afegit correctament';
-
-// edit album
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'L\'identificador de l\'àlbum no és correcte';
-$messages['error_fetching_album'] = 'Hi ha hagut un error obtenint l\'àlbum';
-$messages['error_updating_album'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant l\'àlbum. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['album_updated_ok'] = 'Àlbum "%s" actualitzat correctament';
-$messages['show_album_help'] = 'Si està desactivat, l\'àlbim no es visualitzarà a la llista d\'àlbums disponibles en aquest bloc';
-
-// new resource
-$messages['file'] = 'Arxiu';
-$messages['resource_file_help'] = 'Arxiu que s\'afegirà al bloc actual. Utilitza l\'enllaç "Afegeix camp" per actualitzar més d\'un arxiu al mateix temps';
-$messages['add_field'] = 'Afegeix camp';
-$messages['resource_description_help'] = 'Descripció llarga pel contingut d\'aquest arxiu';
-$messages['resource_album_help'] = 'Selecciona l\'àlbum on s\'afegirà aquest arxiu';
-$messages['error_no_resource_uploaded'] = 'No hi ha cap arxiu seleccionat per pujar';
-$messages['resource_added_ok'] = 'Recurs "%s" afegit correctament';
-$messages['error_resource_forbidden_extension'] = 'Aquest arxiu no es pot afegir perquè té una extensió no permesa';
-$messages['error_resource_too_big'] = 'Aquest arxiu no es pot afegir perquè és massa gran';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'Aquest arxiu no es pot afegir perquè l\'opció de pujar arxius està desactivada';
-$messages['error_quota_exceeded'] = 'Aquest arxiu no es pot afegir perquè has excedit el màxim assignat. Esborra arxius.';
-$messages['error_adding_resource'] = 'Hi ha hagut un error afegint el recurs';
-
-// edit resource
-$messages['information'] = 'Informació';
-$messages['size'] = 'Tamany';
-$messages['format'] = 'Format';
-$messages['dimensions'] = 'Dimensions';
-$messages['bits_per_sample'] = 'Bits per mostra (b.p.s)';
-$messages['thumbnail_format'] = 'Format de miniatures';
-$messages['regenerate_preview'] = 'Regenera vista prèvia';
-$messages['error_fetching_resource'] = 'Hi ha hagut un error obtenint el recurs';
-$messages['error_updating_resource'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant el recurs';
-$messages['resource_updated_ok'] = 'Recurs "%s" actualitzat correctament';
-
-// blog settings
-$messages['blog_link'] = 'Enllaç del bloc';
-$messages['blog_link_help'] = 'Enllaç permanent a aquest bloc';
-$messages['blog_name_help'] = 'Títol per a aquest bloc';
-$messages['blog_description_help'] = 'Descripció llarga dels continguts del bloc';
-$messages['language'] = 'Idioma';
-$messages['blog_language_help'] = 'Idioma per visualitzar els textos en aquest bloc, tant el lector com l\'autor';
-$messages['max_main_page_items'] = 'Nombre d\'elements a la pàgina principal';
-$messages['max_main_page_items_help'] = 'Nombre de missatges que es poden visualitzar a l\'hora a la pàgina principal del bloc';
-$messages['max_recent_items'] = 'Nombre d\'elements recents';
-$messages['max_recent_items_help'] = 'Nombre màxim de missatges que es poden visualitzar a l\'hora a la pàgina principal';
-$messages['template'] = 'Plantilla';
-$messages['choose'] = 'Escull';
-$messages['blog_template_help'] = 'Plantilla que s\'utilitzarà amb aquest bloc. La llista inclou plantilles generals i d\'altres específiques per a aquest bloc';
-$messages['use_read_more'] = 'Enllaç "Segueix..." als missatges';
-$messages['use_read_more_help'] = 'Si està activat, només el text escrit al camp "Text" es veurà a la pàgina principal. Per veure el "Text ampliat" l\'enllaç "Segueix..." s\'afegirà a cada missatge';
-$messages['enable_wysiwyg'] = 'Activa l\'editor visual de missatges';
-$messages['enable_wysiwyg_help'] = 'Per activar un editor més potent, selecciona Activa l\'editor visual. L\'editor només funciona en Internet Explorer 5.5 o superior o Mozilla 1.3 o superior';
-$messages['enable_comments'] = 'Activa comentaris per defecte';
-$messages['enable_comments_help'] = 'Activa comentaris per a tots els missatges defecte. Els comentaris poden activar-se/desactivar-se per a certs missatges, creant-ne de nous o editant-los';
-$messages['show_future_posts'] = 'Visualitza els missatges futurs al calendari';
-$messages['show_future_posts_help'] = 'Els missatges que tinguin una data futura seran visibles pels usuaris';
-$messages['comments_order'] = 'Ordre dels comentaris';
-$messages['comments_order_help'] = 'Ordre amb que els comentaris seran mostrats a la pàgina principal';
-$messages['oldest_first'] = 'Els més antic primer';
-$messages['newest_first'] = 'Els més recent primer';
-$messages['categories_order'] = 'Ordre de les categories';
-$messages['categories_order_help'] = 'Ordre dels comentaris a la pàgina principal';
-$messages['most_recent_updated_first'] = 'El més recent primer';
-$messages['alphabetical_order'] = 'Ordre alfabètic';
-$messages['reverse_alphabetical_order'] = 'Ordre alfacètic invers';
-$messages['most_articles_first'] = 'Més articles primer';
-$messages['link_categories_order'] = 'Ordena per categories d\'enllaç';
-$messages['link_categories_order_help'] = 'Ordena per categories d\'enllaç tal com apareixen a la pàgina principal';
-$messages['most_links_first'] = 'Més enllaços primer';
-$messages['most_links_last'] = 'Més enllaços al final';
-$messages['time_offset'] = 'Diferència de temps';
-$messages['time_offset_help'] = 'Diferència de temps en hores que s\'afegeix dinàmicament';
-$messages['close'] = 'Tanca';
-$messages['select'] = 'Selecciona';
-$messages['error_updating_settings'] = 'Hi ha hagut un error esborrant les preferències del bloc. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['error_invalid_number'] = 'El número no és correcte';
-$messages['error_incorrect_time_offset'] = 'La diferència de temps no és vàlida';
-$messages['blog_settings_updated_ok'] = 'Preferències del bloc actualitzades correctament';
-$messages['hours'] = 'Hores';
-
-// user settings
-$messages['username_help'] = 'Nom d\'usuari públic. No es pot canviar';
-$messages['full_name'] = 'Nom complet';
-$messages['full_name_help'] = 'Nom extès complet';
-$messages['password_help'] = 'Escriu i confirma la nova contrasenya, o deixa l\'espai en blanc per deixar-la igual';
-$messages['confirm_password'] = 'Confirma contrasenya';
-
-$messages['email'] = 'Correu';
-
-
-$messages['email_help'] = 'Adreces de correu electrònic on s\'enviaran les notificacions';
-$messages['bio'] = 'La teva biografia';
-$messages['bio_help'] = 'Pots introduir una descripció llarga de tu mateix';
-$messages['picture'] = 'Imatges';
-$messages['user_picture_help'] = 'Selecciona una imatge de les que has pujat i serà la teva imatge personal';
-$messages['error_invalid_password'] = 'La contrasenya no és correcta. Assegura\t que no sigui massa curta';
-$messages['error_passwords_dont_match'] = 'Perdona, però les contrasenyes no coincideixen';
-$messages['error_incorrect_email_address'] = 'L\'adreça de correu electrònic no és correcta';
-$messages['error_updating_user_settings'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant les teves preferències. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['user_settings_updated_ok'] = 'Preferències d\'uisuari actualitzades correctament';
-
-// plugin center
-$messages['identifier'] = 'identificador';
-
-// blog users
-$messages['revoke_permissions'] = 'Revoca permisos';
-$messages['error_no_users_selected'] = 'No hi ha usuaris seleccionats';
-$messages['user_removed_from_blog_ok'] = 'L\'usuari "%s" ha estat esborrat del bloc satisfactòriament';
-$messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s usuaris han estat esborrats del bloc satisfactòriament';
-$messages['error_removing_user_from_blog'] = 'Hi ha hagut un error esborrant l\'usuari "%s" d\'aquest bloc';
-$messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant l\'usuari amb identificador "%s" d\'aquest bloc';
-
-// new blog user
-$messages['new_blog_username_help'] = 'Nom de l\'usuari que vols que tingui accés al bloc. Els nous usuaris només tindràn accés a les àrees "Gestiona" i " Centre de Recursos".';
-$messages['send_notification'] = 'Envia notificació';
-$messages['send_user_notification_help'] = 'Envia un correu electrònic de notificació a l\'usuari';
-$messages['notification_text'] = 'text de notificació';
-$messages['notification_text_help'] = 'text que s\'inclourà al missatge de notificació';
-$messages['error_adding_user'] = 'Hi ha hagut un error donant accés a l\'usuari. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['error_empty_text'] = 'Hi has de posar algun text';
-$messages['error_adding_user'] = 'Hi ha hagut un error afegint l\'usuari. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['error_invalid_user'] = 'L\'usuari "%s" no és vàlid o no existeix';
-$messages['user_added_to_blog_ok'] = 'L\'usuari "%s" ha obtingut accés a aquest bloc satisfactòriament';
-
-// blog templates
-$messages['error_no_templates_selected'] = 'No hi ha plantilles seleccionades';
-$messages['error_template_is_current'] = 'La plantilla "%s" no es pot esborrar perquè és la que està funcionant';
-$messages['error_removing_template'] = 'Hi ha hagut un error esborrant la plantilla "%s"';
-$messages['template_removed_ok'] = 'Plantilla "%s" esborrada correctament';
-$messages['templates_removed_ok'] = '%s plantilles esborrades correctament';
-
-// new blog template
-$messages['template_installed_ok'] = 'Plantilla "%s" afegida satisfactòriament';
-$messages['error_installing_template'] = 'Hi ha hagut un error instal·lant la plantilla "%s"';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'Alguns arxius de plantilles no es troben';
-$messages['error_add_template_disabled'] = 'No es poden afegir noves plantilles pèrquè aquesta opció no està disponible en aquest lloc';
-$messages['error_must_upload_file'] = 'No s\'ha pujat cap paquet de plantilles';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'L\'opció de pujar arxius està desactivada en aquest lloc';
-$messages['error_no_new_templates_found'] = 'No s\'han trobat noves plantilles';
-$messages['error_template_not_inside_folder'] = 'El arxius utilitzats en les plantilles han d\'estar dins d\'una carpeta amb el mateix nom que la plantilla';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'No es troben alguns dels arxius principals de la plantilla';
-$messages['error_unpacking'] = 'Hi ha hagut un error expandint l\'arxiu ';
-$messages['error_forbidden_extensions'] = 'La plantilla inclou arxius amb extensions no permeses';
-$messages['error_creating_working_folder'] = 'Hi ha hagut un error creant una carpeta temporal per descomprimir els arxius';
-$messages['error_checking_template'] = 'Hi ha hagut un error comprovant la plantilla: %s';
-$messages['template_package'] = 'Paquet de la plantilla';
-$messages['blog_template_package_help'] = 'Utilitza aquest formulari per pujar un nou joc de plantilles, que estarà només disponible pel teu bloc. Si això no és possible, puja el joc de plantilles manualment i col·loca\'l a <b>%s</b>, que és la carpeta del servidor on es guarden les plantilles, i fes clic al botó "<b>Cerca plantilles</b>". LifeType buscarà en aquesta carpeta i actualitzarà automàticament les plantilles que trobi.';
-$messages['scan_templates'] = 'Cerca plantilles';
-
-// site users
-$messages['user_status_active'] = 'Actiu(s)';
-$messages['user_status_disabled'] = 'Inactiu(s)';
-$messages['user_status_all'] = 'Tots';
-$messages['user_status_unconfirmed'] = 'No confirmat';
-$messages['error_invalid_user2'] = 'Usuari amb identificador "%s" no existeix';
-$messages['error_deleting_user'] = 'Hi ha hagut un error desactivant l\'usuari "%s"';
-$messages['user_deleted_ok'] = 'Usuari "%s" desactivat correctament';
-$messages['users_deleted_ok'] = '%s usuaris desactivats correctament';
-
-// create user
-$messages['user_added_ok'] = 'Usuari "%s" afegit correctament';
-$messages['error_incorrect_username'] = 'El nom d\'usuari no és correcte o ja està en ús';
-$messages['user_status_help'] = 'Estatus actual per a aquest usuari';
-$messages['user_blog_help'] = 'Bloc al que aquest usuari serà assignat inicialment';
-$messages['none'] = 'Cap';
-
-// edit user
-$messages['error_invalid_user'] = 'L\'identificador d\'usuari no és correcte o l\'usuari no existeix';
-$messages['error_updating_user'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant les preferències d\'usuari. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['blogs'] = 'Blocs';
-$messages['user_blogs_help'] = 'Blocs d\'aquest usuari o als quals pot tenir accés';
-$messages['site_admin'] = 'Administrador';
-$messages['site_admin_help'] = 'Aquest usuari té privilegis d\'administrador i pot anar a la secció "Administració" i realitzar les tasques administratives pertinents';
-$messages['user_updated_ok'] = 'Usuari "%s" actualitzat correctament';
-
-// site blogs
-$messages['blog_status_all'] = 'Tots';
-$messages['blog_status_active'] = 'Actiu(s)';
-$messages['blog_status_disabled'] = 'Inactiu(s)';
-$messages['blog_status_unconfirmed'] = 'Sense confirmar';
-$messages['owner'] = 'Propietari';
-$messages['quota'] = 'Tamany';
-$messages['bytes'] = 'octets';
-$messages['error_no_blogs_selected'] = 'No hi ha blocs seleccionats per desactivar';
-$messages['error_blog_is_default_blog'] = 'El bloc "%s" no es pot esborrar perquè és el bloc per defecte';
-$messages['blog_deleted_ok'] = 'Bloc "%s" esborrat correctament';
-$messages['blogs_deleted_ok'] = '%s blocs esborrats correctament';
-$messages['error_deleting_blog'] = 'Hi ha hagut un error desactivant el bloc "%s"';
-$messages['error_deleting_blog2'] = 'Hi ha hagut un error desactivant el bloc amb l\'identificador "%s"';
-
-// create blog
-$messages['error_adding_blog'] = 'Hi ha hagut un error activant el bloc. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['blog_added_ok'] = 'Bloc "%s" afegit correctament';
-
-// edit blog
-$messages['blog_status_help'] = 'Estat del bloc';
-$messages['blog_owner_help'] = 'L\'usuari tindrà control total sobre les preferències del bloc';
-$messages['users'] = 'Usuaris';
-$messages['blog_quota_help'] = 'Tamany permés de recursos en octets. Posa-hi 0 per un tamany il·limitat o deixa-ho en blanc per ajustar-ho al tamany permès general';
-$messages['blog_users_help'] = 'Usuaris que tenen accés a aquest bloc. Selecciona un usuari de l\'esquerra i mou-lo a llista de la dreta per saber l\'ordre d\'accés dels usuaris d\'aquest bloc';
-$messages['edit_blog_settings_updated_ok'] = 'Bloc "%s" actualitzat correctament';
-$messages['error_updating_blog_settings'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant el bloc "%s"';
-$messages['error_incorrect_blog_owner'] = 'L\'usuari seleccionat com a propietari no és correcte';
-$messages['error_fetching_blog'] = 'Hi ha hagut un error obtenint el bloc';
-$messages['error_updating_blog_settings2'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant el bloc. Comprova les dades i prova-ho de nou';
-$messages['add_or_remove'] = 'Afegeix o esborra usuaris';
-
-// site locales
-$messages['locale'] = 'Localització';
-$messages['locale_encoding'] = 'Codificació';
-$messages['locale_deleted_ok'] = 'Localització "%s" esborrada correctament';
-$messages['error_no_locales_selected'] = 'No hi ha localitzacions seleccionades per esborrar';
-$messages['error_deleting_only_locale'] = 'La localització no es pot esborra perquè és l\'única que hi ha al sistema';
-$messages['locales_deleted_ok']= '%s localitzacions esborrades correctament';
-$messages['error_deleting_locale'] = 'Hi ha hagut un error esborrant la localització "%s"';
-$messages['error_locale_is_default'] = 'La localització "%s" no es pot esborrar perquè és la localització per defecte dels nous blocs';
-
-// add locale
-$messages['error_invalid_locale_file'] = 'L\'arxiu de localització no és vàlid';
-$messages['error_no_new_locales_found'] = 'No s\'han trobat nous arxius de localització';
-$messages['locale_added_ok'] = 'Localització "%s" afegida correctament';
-$messages['error_saving_locale'] = 'Hi ha hagut un error guardant la nova localització';
-$messages['scan_locales'] = 'Cerca localitzacions';
-$messages['add_locale_help'] = 'Utilitza aquest formulari per pujar un arxiu de localització. Si no pots pujar l\'arxiu mitjançant el formulari, puja l\'arxiu manualment al directori <b>./locales/</b>, que és la carpeta on es guarden les localitzacions, i fes clic al botó "<b>Cerca localització</b>". LifeType mirarà dins la carpeta i actualitzarà tots els idiomes que hagi trobat.';
-
-// site templates
-$messages['error_template_is_default'] = 'La plantilla "%s" no es pot esborrar perquè és la plantilla per defecte dels nous blocs';
-
-// add template
-$messages['global_template_package_help'] = 'Utilitza aquest formulari per pujar un nou joc de plantilles, que estarà només disponible pel teu bloc. Si això no és possible, puja el joc de plantilles manualment i col·loca\'l a <b>%s</b>, que és la carpeta del servidor on es guarden les plantilles, i fes clic al botó "<b>Cerca plantilles</b>". LifeType buscarà en aquesta carpeta i actualitzarà automàticament les plantilles que trobi.';
-
-// global settings
-$messages['site_config_saved_ok'] = 'Preferències arxivades correctament';
-$messages['error_saving_site_config'] = 'Hi ha hagut un error arxivant les preferències';
-/// general settings
-$messages['help_comments_enabled'] = 'Activa o desactiva els comentaris pels nous blocs per defecte';
-$messages['help_beautify_comments_text'] = 'Si està activat, els comentaris introduïts pels usuaris seran formatats, afegint-los paràgrafs i auto-omplenant els enllaços';
-$messages['help_temp_folder'] = 'Carpeta que fa servir LifeType per escriure arxius temporals, etc. Utilitza\'n una altra si vols augmentar la seguretat';
-$messages['help_base_url'] = 'URL de base on està instal·lat aquest bloc';
-$messages['help_subdomains_enabled'] = 'Activa o desactiva subdominis. Mira\'t la documentació per saber-ne més';
-$messages['help_subdomains_base_url'] = 'Si els subdominis estan activats, aquesta URL base es farà servir en comptes de base_url. Utilitza {blogname} per donar nom al bloc i {username} per donar nom a l\'usuari del bloc per tal de generar un enllaç al bloc';
-$messages['help_include_blog_id_in_url'] = 'Útil només quan els subdominis estan actius i les URLs normals estan actives, força les URLS generades internament a no tenir el paràmetre "blogID". No ho canviis a no ser que sàpigues el que estàs fent!';
-$messages['help_script_name'] = 'Modifica aquest camp si necessites renombrar el "index.php" a algún altre nom.';
-$messages['help_show_posts_max'] = 'Màxim nombre de missatges mostrats a la pàgina principal. Útil només per als blocs nous';
-$messages['help_recent_posts_max'] = 'Màxim nombre de missatges recents mostrats a la pàgina principal. Útil només per als blocs nous';
-$messages['help_save_drafts_via_xmlhttprequest_enabled'] = 'Si la propietat de desar esbossos via Javascript i XmlHttpRequest està activada';
-$messages['help_locale_folder'] = 'Directori on hi ha desats els arxius dels llenguatges';
-$messages['help_default_locale'] = 'Configuració de llenguatge predefinida per als blocs nous';
-$messages['help_default_blog_id'] = 'Bloc predefinit que es mostrarà si cap altre s\'ha especificat.';
-$messages['help_default_time_offset'] = 'Temps de compensació predefinit per als nous blocs';
-$messages['help_html_allowed_tags_in_comments'] = 'Llista de les etiquetes HTML permeses als comentaris separadades per espais.';
-$messages['help_referer_tracker_enabled'] = 'Activa o desactiva la possibilitat de desar les referències a la base de dades. Desactivar-ho per més alt rendiment.';
-$messages['help_show_more_enabled'] = 'Activa o desactiva la possibilitat de afegir-hi el "Segueix..." als blocs nous';
-$messages['help_update_article_reads'] = 'Activa o desactiva l\'actualització del contador de cops que un missatge ha estat llegit. Desactivar-ho per més alt rendiment.';
-$messages['help_update_cached_article_reads'] = 'Activa o desactiva l\'actualització del contador de cops que un missatge ha estat llegit, encara que s\'hagi activat l\'opció d\'usar la memoria cau';
-$messages['help_xmlrpc_ping_enabled'] = 'Activa o desactiva el poder enviar pings XMLRPC a llocs que ho permetin';
-$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'Activa o desactiva per defecte la possibilitat d\'enviar ping al enviar o editar un missatge.';
-$messages['help_xmlrpc_ping_hosts'] = 'URLs cap on apunta la interfície de XMLRPC de llocs que suportin pings de XMLRPC. Posa una URL a cada nova línia';
-$messages['help_trackback_server_enabled'] = 'Activa o desactiva la possibilitat de rebre retroenllaços';
-$messages['help_htmlarea_enabled'] = 'Activa o desactiva l\'editor gràfic (WYSIWYG) de missatges per defecte als nous blocs';
-$messages['help_plugin_manager_enabled'] = 'Activa o desactiva els plugins';
-$messages['help_minimum_password_length'] = 'Longitud mínima per a les contrasenyes';
-$messages['help_xhtml_converter_enabled'] = 'Si està activat, LifeType intentarà convertir tot el codi HTML al codi XHTML més semblant';
-$messages['help_xhtml_converter_aggressive_mode_enabled'] = 'Si està activat, LifeType intentarà encara més generar codi XHTML a partir del codi HTML, però serà més propens a errors';
-$messages['help_session_save_path'] = 'Fes servir aquest paràmetre per canviar la carpeta on LifeType desa les dades de sessions, a través de la funció de PHP session_save_path(). Assegura\'t de que el servidor té permisos d\'escriptura a la carpeta. Deixi-ho en blanc per fer servir la configuració de PHP per defecte';
-// summary settings
-$messages['help_summary_page_show_max'] = 'Número d\'elements que es mostraran a la pàgina de summari. Aquest paràmetre controla totes les llistes del summari (Missatges recents, Blocs més actius, etc)';
-$messages['help_summary_blogs_per_page'] = 'Número de blocs per pàgina a la llista de blocs';
-$messages['help_forbidden_usernames'] = 'Llista de noms d\'usuaris que no es poden registrar';
-$messages['help_force_one_blog_per_email_account'] = 'Restringir a només un bloc per correu electrònic';
-$messages['help_summary_show_agreement'] = 'Mostra un text de termes i condicions d\'ús i fes que els usuaris l\'acceptin per poder-se registrar';
-$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'Obliga als usuaris a confirmar el seu registre a través d\'un enllaç dins d\'un email enviat a la seva adreça';
-$messages['help_summary_disable_registration'] = 'Si els usuaris poden registrar nous blocs en aquest lloc';
-// templates
-$messages['help_template_folder'] = 'Carpeta on hi ha desades les plantilles';
-$messages['help_default_template'] = 'Plantilla per defecte per als nous blocs';
-$messages['help_users_can_add_templates'] = 'Permetre als usuaris penjar la seva pròpia plantilla';
-$messages['help_template_compile_check'] = 'Si està desactivat, Smarty comprovarà cada cop si la plantilla ha canviat i en el cas afirmatiu, utilitzarà la nova versió. Desactivar-ho per un rendiment més alt';
-$messages['help_template_cache_enabled'] = 'Permet desar les plantilles a la memòria cau. Si està activat, la versió de la pàgina de la memòria cau serà utilitzada sempre que sigui possible. No caldrà extreure dades de la base de dades ni recomplilar la plantilla';
-$messages['help_template_cache_lifetime'] = 'Vida en segons de la memòria cau. Posar-ho a -1 per forçar que la memòria cau no expiri mai. Si està a 0 la memòria cau estarà desactivada però es recomana desactivar-ho a través de la opció anterior';
-$messages['help_template_http_cache_enabled'] = 'Permet el suport per peticions condicionals de HTTP. Si està activat, LifeType tindrà en compte la capcelera HTTP de "If-Modified-Since" i enviarà només el contingut si és estrictament necessàri. Activa això per estalviar ample de banda';
-// urls
-$messages['help_request_format_mode'] = 'Selecciona un dels formats URL disponibles. Si usa URLs pròpies, asseguris de configurar els paràmetres següents';
-$messages['plain'] = 'Pla';
-$messages['search_engine_friendly'] = 'Amistós als motors de cerca';
-$messages['custom_url_format'] = 'URLs pròpies';
-$messages['help_permalink_format'] = 'Format per als enllaços permanents si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_category_link_format'] = 'Format per als enllaços a les categories si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_blog_link_format'] = 'Format per als enllaços als blocs si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_archive_link_format'] = 'Format per als enllaços als arxius si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_user_posts_link_format'] = 'Format per als missatges publicats per un usuari concret si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_post_trackbacks_link_format'] = 'Format per als enllaços a la pàgina de retroenllaços si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_template_link_format'] = 'Format per als enllaços a la plantilla estàtica proòpia si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_album_link_format'] = 'Format per als enllaços als àlbums de recursos si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_resource_link_format'] = 'Format per als enllaços a les pàgines de recursos amb arxius si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_resource_preview_link_format'] = 'Format per als enllaços a les vistes prèvies dels recursos si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = 'Format per als enllaços a les vistes prèvies de tamany mig dels recursos si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_resource_download_link_format'] = 'Format per als enllaços als arxius si s\'utilitza les URLs pròpies';
-// email
-$messages['help_check_email_address_validity'] = 'Quan es comprovin adreces de correu electrònic, fer unes comprovacions bàsiques per veure si existeix un MX en el domini especificat i en cas afirmatiu, comprovar si l\'adreça especificada és vàlida';
-$messages['help_email_service_enabled'] = 'Activa o desactiva els correus electrònics de sortida';
-$messages['help_post_notification_source_address'] = 'L\'adreça de correu electrònic que apareixerà en el camp "De:" quan s\'enviin correus des de LifeType';
-$messages['help_email_service_type'] = 'Quin sistema utilitzar per enviar correus electrònics';
-$messages['help_smtp_host'] = 'Si s\'utilitza el sistema de SMTP, posa-hi el servidor SMTP que es farà servir per enviar els missatges';
-$messages['help_smtp_port'] = 'Si el servidor SMTP funciona en un port diferent del 25, posa\'l aquí';
-$messages['help_smtp_use_authentication'] = 'Activa això si el servidor SMTP requereix autentificació';
-$messages['help_smtp_username'] = 'Si el servidor SMTP requereix autentificació, posa aquí l\'usuari';
-$messages['help_smtp_password'] = 'Si el servidor SMTP requereix autentificació, posa aquí la contrasenya per l\'usuari anterior';
-// helpers
-$messages['help_path_to_tar'] = 'Camí fins a l\'eina "tar", necessària per expandir les plantilles en formats .tar.gz o tar.bz2';
-$messages['help_path_to_gzip'] = 'Camí fins a l\'eina "gzip", necessària per expandir les plantilles en format .tar.gz';
-$messages['help_path_to_bz2'] = 'Camí fins a l\'eina "bzip2", necessària per expandir les plantilles en format .tar.bz2';
-$messages['help_path_to_unzip'] = 'Camí fins a l\'eina "unzip", necessària per expandir les plantilles en format .zip';
-$messages['help_unzip_use_native_version'] = 'Utilitza el packet de la versió nativa de PHP per expandir arxius en format .zip';
-// uploads
-$messages['help_uploads_enabled'] = 'Si els usuaris poden enviar arxius. Això afecta la secció de recursos, a l\'enviament de plantilles personalitzades i instal·lació de nous idiomes';
-$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'Tamany màxim per als arxius. Aquest límit mai serà més gran que el pròpi de PHP';
-$messages['help_upload_forbidden_files'] = 'Llista de extensions no permeses per enviar, separades per espais. La utilització de \'*\' i \'?\' està permesa';
-// interfaces
-$messages['help_xmlrpc_api_enabled'] = 'Activa o desactiva l\'accés via XMLRPC als blocs';
-$messages['help_rdf_enabled'] = 'Activa la sindicació dels continguts via Atom o RSS';
-$messages['help_default_rss_profile'] = 'Versió per defecte de RSS o Atom utilitzat per sindicar els continguts a menys que s\'especifiqui';
-// security
-$messages['security_pipeline_enabled'] = 'Activa o desactiva el conducte de seguretat i tots els filtres relacionats. Això també afecta als plugins que registrin nous filtres';
-$messages['help_ip_address_filter_enabled'] = 'Activa o desactiva el filtre per adreça IP. El conducte de seguretat també ha d\'estar activat perquè aquesta característica funcioni';
-$messages['help_content_filter_enabled'] = 'Activa o desactiva el filtre basat en expresions regulars. El conducte de seguretat també ha d\'estar activat perquè aquesta característica funcioni';
-$messages['help_maximum_comment_size'] = 'Tamany màxim en octets que pot tenir un comentari';
-// bayesian filter
-$messages['help_bayesian_filter_enabled'] = 'Activa o desactiva el filtre Bayesian per filtratge automatic de spam';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_probability_treshold'] = 'Llindar màxim abans de que un comentari sigui considerat spam';
-$messages['help_bayesian_filter_nonspam_probability_treshold'] = 'Llindar mínim després del qual un missatge sigui considerat no-spam';
-$messages['help_bayesian_filter_min_length_token'] = 'Longitud mínima d\'un senyal per ser considerat significatiu per el filtre Bayesian';
-$messages['help_bayesian_filter_max_length_token'] = 'Longitud màxima d\'un senyal per ser considerat significatiu per el filtre Bayesian';
-$messages['help_bayesian_filter_number_significant_tokens'] = 'Número de senyals significatius';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_comments_action'] = 'Què fer amb els commentaris considerats spam. Posa-ho a "Llença\'ls" només quan el teu filtre hagi estat propiament entrenat.';
-$messages['keep_spam_comments'] = 'Manten-lo a la teva base de dades marcat com a "Spam"';
-$messages['throw_away_spam_comments'] = 'Llença\'ls (no els desis)';
-// resources
-$messages['help_resources_enabled'] = 'Activa o desactiva els recursos';
-$messages['help_resources_folder'] = 'Carpeta on es desaran els recursos. Configura-ho fora de l\'arbre del servidor web per més seguretat';
-$messages['help_thumbnail_method'] = 'Metode utilitzat per generar vistes prèvies. Si utilitza PHP, necessita suport GD';
-$messages['help_path_to_convert'] = 'Camí fins a l\'eina de convertir del paquet "ImageMagick". Necessari si el mètode de vista prèvia és "ImageMagick"';
-$messages['help_thumbnail_format'] = 'Format amb el qual les vistes prèvies seràn desades';
-$messages['help_thumbnail_height'] = 'Alçada per defecte de les vistes prèvies petites';
-$messages['help_thumbnail_width'] = 'Amplada per defecte de les vistes prèvies petites';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_height'] = 'Alçada per defecte de les vistes prèvies mitjanes';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_width'] = 'Amplada per defecte de les vistes prèvies mitjanes';
-$messages['help_thumbnails_keep_aspect_ratio'] = 'Manté l\'aspecte de ratio al generar les vistes prèvies. Generarà vistes prèvies més grans de les mides especificades però seràn de més bona qualitat';
-$messages['help_thumbnail_generator_force_use_gd1'] = 'Força a LifeType a utilitzar només funcions de GD1';
-$messages['help_thumbnail_generator_user_smoothing_algorithm'] = 'Algoritme utilitzat per a suavitzar les vistes prèvies. Només emprat quan el métode triat és GD';
-$messages['help_resources_quota'] = 'Quota global per als recursos dels blocs';
-$messages['help_resource_server_http_cache_enabled'] = 'Permet el suport per a capceleres "If-Modified-Since" i crides de condicional HTTP. Activar-ho per estalviar més ample de banda';
-$messages['help_resource_server_http_cache_lifetime'] = 'Temps en microsegons que els clients han d\'utilitzar la versió de la memòria cau dels recursos';
-$messages['same_as_image'] = 'El mateix que la imatge original';
-// search
-$messages['help_search_engine_enabled'] = 'Activa o desactiva el motor de cerca';
-$messages['help_search_in_custom_fields'] = 'Cerca també en els camps personalitzats';
-$messages['help_search_in_comments'] = 'Cerca també en els comentaris';
-
-// cleanup
-$messages['purge'] = 'Purga';
-$messages['cleanup_spam'] = 'Purga spam';
-$messages['cleanup_spam_help'] = 'Això esborrarà tots els comentaris marcats per els usuaris com a spams. No serà possible recuperar-los un cop esborrats';
-$messages['spam_comments_purged_ok'] = 'Comentaris amb spam purgats correctament';
-$messages['cleanup_posts'] = 'Purga missatges';
-$messages['cleanup_posts_help'] = 'Això esborrarà tots els missatges marcats com a esborrats per els usuaris. No serà possible recuperar-los un cop esborrats';
-$messages['posts_purged_ok'] = 'Missatges esborrats correctament';
-
-/// summary ///
-// front page
-$messages['summary'] = 'Sumari';
-$messages['register'] = 'registre';
-$messages['summary_welcome'] = 'Déu vos guard!';
-$messages['summary_most_active_blogs'] = 'Blocs més actius';
-$messages['summary_most_commented_articles'] = 'Articles més comentats';
-$messages['summary_most_read_articles'] = 'Articles més llegits';
-$messages['password_forgotten'] = 'Has perdut la contrasenya?';
-$messages['summary_newest_blogs'] = 'Blocs nous';
-$messages['summary_latest_posts'] = 'darrers missatges';
-$messages['summary_search_blogs'] = 'Cerca als blocs';
-
-// blog list
-$messages['updated'] = 'Actualitzat';
-$messages['total_reads'] = 'tota';
-
-// blog profile
-$messages['blog'] = 'Bloc';
-
-$messages['latest_posts'] = 'Darrers missatges';
-
-// registration
-$messages['register_step0_title'] = 'Acceptació de termes i condicions d\'ús';
-$messages['decline'] = 'Rebutja';
-$messages['accept'] = 'Accepto';
-$messages['read_service_agreement'] = 'Siusplau llegeixi els termes i condicions d\'ús d\'aquest servei i prem el botó "Accepto" si hi està d\'acord';
-$messages['register_step1_title'] = 'Crear un usuari [1/4]';
-$messages['register_step1_help'] = 'Primerament necessites crear un usuari nou per generar un bloc. Aquest usuari serà el propietari del bloc i tindrà accés a totes les seves funcionalitats';
-$messages['register_next'] = 'Següent';
-$messages['register_back'] = 'Anterior';
-$messages['register_step2_title'] = 'Crear un bloc [2/4]';
-$messages['register_blog_name_help'] = 'Nom per al teu bloc nou';
-$messages['register_step3_title'] = 'Tria una plantilla [3/4]';
-$messages['step1'] = 'Pas 1';
-$messages['step2'] = 'Pas 2';
-$messages['step3'] = 'Pas 3';
-$messages['register_step3_help'] = 'Siusplau, seleccioni una de les plantilles disponibles com a plantilla per defecte del seu nou bloc. Si més endavant no li agrada, podrà canviar-la en qualsevol moment';
-$messages['error_must_choose_template'] = 'Siusplau seleccioni una plantilla';
-$messages['select_template'] = 'Seleccioni una plantilla';
-$messages['register_step5_title'] = 'Felicitats! [4/4]';
-$messages['finish'] = 'Finalitzar';
-$messages['register_need_confirmation'] = 'Un correu electrònic que inclou la confirmació ha estat enviat a la seva adreça, siusplau faci clic a l\'enllaç tant aviat com rebi el missatge per formar part de la catosfera';
-$messages['register_step5_help'] = 'Felicitats, el seu nou usuari i bloc s\'ha creat correctament. Benvingut a la Catosfera!';
-$messages['register_blog_link'] = 'Si vol fer una ullada al seu nou bloc, pot anar-hi ara: <a href="%2$s">%1$s</a>';
-$messages['register_blog_admin_link'] = 'Si prefereix començar a escriure missatges, faci clic per anar a la <a href="admin.php">interfície d\'administració</a>';
-$messages['register_error'] = 'Hi ha hagut un error durant el procés';
-$messages['error_registration_disabled'] = 'Disculpi, el registre de nous blocs en aquest lloc ha estat desactivat';
-// registration article topic and text
-$messages['register_default_article_topic'] = 'Enhorabona!';
-$messages['register_default_article_text'] = 'Si pot llegir aquest missatge és perquè el procés de registre s\'ha realitzat correctament. Benvingut a la Catosfera. Esperem que sigui productiu';
-$messages['register_default_category'] = 'General';
-// confirmation email
-$messages['register_confirmation_email_text'] = 'Siusplau, faci clic a l\'enllaç següent per activar el seu bloc:
-
-%s
-
-Que tingui un bon dia,
-Catapings.com li dona la benvinguda a la comunitat de webloguers catalans';
-$messages['error_invalid_activation_code'] = 'Disculpi, el codi de confirmació no és vàlid';
-$messages['blog_activated_ok'] = 'Felicitats, el teu nou usuari i bloc s\'han validat correctament!';
-// forgot your password?
-$messages['reset_password'] = 'Canviar contrasenya';
-$messages['reset_password_username_help'] = 'Nom de l\'usuari la contrasenya del qual vols canviar';
-$messages['reset_password_email_help'] = 'Adreça de correu electrònic amb la que va registrar-se aquest usuari';
-$messages['reset_password_help'] = 'Utilitzi aquest formulari per a establir una nova contrasenya per al seu usuari. Siusplau, introdueixi el nom de l\'usuari la contrasenya del qual li agradaria canviar, així com l\'adreça electrònica amb que va ser registrat l\'usuari';
-$messages['error_resetting_password'] = 'Hi ha hagut un error al canviar la contrasenya. Siusplau, comprovi les dades i torni-ho a provar';
-$messages['reset_password_error_incorrect_email_address'] = 'L\'adreça electrònica no és correcte o no és la que es va introduir al registrar l\'usuari';
-$messages['password_reset_message_sent_ok'] = 'Un correu electrònic amb un enllaç ha estat enviat a la seva adreça. Siusplau, faci clic a l\'enllaç per tal de canviar la contrasenya';
-$messages['error_incorrect_request'] = 'Els paràmetres a la URL no són correctes';
-$messages['change_password'] = 'Establir nova contrasenya';
-$messages['change_password_help'] = 'Siusplau, escrigui i verifiqui la nova contrasenya';
-$messages['new_password'] = 'Nova contrasenya';
-$messages['new_password_help'] = 'Escrigui aquí la seva nova contrasenya';
-$messages['password_updated_ok'] = 'La seva contrasenya ha estat actualitzada correctament';
-
-// Suggested by BCSE, some useful messages that not available in official locale
-$messages['upgrade_information'] = 'Aquesta pàgina sembla plana i sense estil perquè està fent servir un navegador que no compila de manera estandard. <a href="http://www.catapings.com" title="Catapings.com">Catapings</a> li recomana que actualitzi a <a href="http://www.getfirefox.com" title="Mozilla Firefox">Mozilla Firefox</a>. És gratuït i permet els formats estandard de web';
-$messages['jump_to_navigation'] = 'Saltar a la navegació.';
-$messages['comment_email_never_display'] = 'Línia i paràgraf separa automaticament, l\'adreça de correu electrònic no es mostra mai.';
-$messages['comment_html_allowed'] = '<acronym title="Hypertext Markup Language">HTML</acronym> permès: &lt;<acronym title="Hyperlink">a</acronym> href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Acronym Description">acronym</acronym> title=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Cita">cita</acronym> cite=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Strike">del</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Italic">em</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Subratllat">ins</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Negreta">strong</acronym>&gt;';
-$messages['trackback_uri'] = '<acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> per retroenllaçar aquesta entrada és: ';
-$messages['previous_post'] = 'Anterior';
-$messages['next_post'] = 'Següent';
-$messages['comment_default_title'] = '(Sense Titol)';
-$messages['guestbook'] = 'Llibre de visites';
-$messages['trackbacks'] = 'Retroenllaços';
-$messages['menu'] = 'Menú';
-$messages['albums'] = 'Àlbums';
-$messages['xmlrpc_ping_ok'] = 'Ping XMLRPC enviat correctament: ';
-$messages['error_sending_xmlrpc_ping'] = 'Hi ha hagut un error enviant el ping XMLRPC a: ';
-$messages['error_sending_xmlrpc_ping_message'] = 'Hi ha hagut un error enviant el ping XMLRPC: ';
-?>
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/locale/locale_de_DE.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/locale_de_DE.php	2006-06-22 20:39:04 UTC (rev 3639)
+++ plog/trunk/locale/locale_de_DE.php	2006-06-22 20:46:15 UTC (rev 3640)
@@ -1,907 +0,0 @@
-<?php
-// set this to the encoding that should be used to display the pages correctly
-$messages['encoding'] = 'iso-8859-1';
-$messages['locale_description'] = 'Deutsche Sprachdatei für LifeType';
-// locale format, see Locale::formatDate for more information
-$messages['date_format'] = '%d/%m/%Y %H:%M';
-
-// days of the week
-$messages['days'] = Array( 'Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Monday'] = $messages['days'][1];
-$messages['Tuesday'] = $messages['days'][2];
-$messages['Wednesday'] = $messages['days'][3];
-$messages['Thursday'] = $messages['days'][4];
-$messages['Friday'] = $messages['days'][5];
-$messages['Saturday'] = $messages['days'][6];
-$messages['Sunday'] = $messages['days'][0];
-
-// abbreviations
-$messages['daysshort'] = Array( 'So', 'Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Mo'] = $messages['daysshort'][1];
-$messages['Tu'] = $messages['daysshort'][2];
-$messages['We'] = $messages['daysshort'][3];
-$messages['Th'] = $messages['daysshort'][4];
-$messages['Fr'] = $messages['daysshort'][5];
-$messages['Sa'] = $messages['daysshort'][6];
-$messages['Su'] = $messages['daysshort'][0];
-
-// months of the year
-$messages['months'] = Array( 'Januar', 'Februar', 'M&auml;rz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['January'] = $messages['months'][0];
-$messages['February'] = $messages['months'][1];
-$messages['March'] = $messages['months'][2];
-$messages['April'] = $messages['months'][3];
-$messages['May'] = $messages['months'][4];
-$messages['June'] = $messages['months'][5];
-$messages['July'] = $messages['months'][6];
-$messages['August'] = $messages['months'][7];
-$messages['September'] = $messages['months'][8];
-$messages['October'] = $messages['months'][9];
-$messages['November'] = $messages['months'][10];
-$messages['December'] = $messages['months'][11];
-
-$messages['message'] = 'Nachricht';
-$messages['error'] = 'Fehler';
-$messages['date'] = 'Datum';
-
-// miscellaneous texts
-$messages['of'] = 'von';
-$messages['recently'] = 'Aktuell';
-$messages['comments'] = 'Kommentare';
-$messages['comment on this'] = 'Kommentare';
-$messages['my_links'] = 'meine Links';
-$messages['archives'] = 'Archiv';
-$messages['search'] = 'suchen';
-$messages['calendar'] = 'Kalender';
-$messages['search_s'] = 'Suche';
-$messages['search_this_blog'] = 'Dieses Weblog durchsuchen:';
-$messages['about_myself'] = '&Uuml;ber mich';
-$messages['permalink_title'] = 'Permanenter Link zum Archiv';
-$messages['permalink'] = 'Permalink';
-$messages['posted_by'] = 'geschrieben von';
-$messages['reply'] = 'antworten';
-
-// add comment form
-$messages['add_comment'] = 'Artikel kommentieren';
-$messages['comment_topic'] = 'Betreff';
-$messages['comment_text'] = 'Text: ';
-$messages['comment_username'] = 'Ihr Name';
-$messages['comment_email'] = 'E-Mail Addresse (wenn vorhanden)';
-$messages['comment_url'] = 'Homepage (wenn vorhanden)';
-$messages['comment_send'] = 'absenden';
-$messages['comment_added'] = 'Kommentar hinzugef&uuml;gt.';
-$messages['comment_add_error'] = 'Beim Hinzuf&uuml;gen des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['article_does_not_exist'] = 'Dieser Artikel existiert nicht.';
-$messages['no_posts_found'] = 'Es wurden keine Artikel gefunden.';
-$messages['user_has_no_posts_yet'] = 'Der Benutzer hat noch keine Artikel ver&ouml;ffentlicht.';
-$messages['back'] = 'zur&uuml;ck';
-$messages['post'] = 'Artikel';
-$messages['trackbacks_for_article'] = 'Trackbacks f&uuml;r diesen Artikel';
-$messages['trackback_excerpt'] = 'Auszug';
-$messages['trackback_weblog'] = 'Weblog';
-$messages['search_results'] = 'Suchergebnisse';
-$messages['search_matching_results'] = 'Die folgenden Artikel entsprechen Ihrer Suchanfrage: ';
-$messages['search_no_matching_posts'] = 'Es wurden keine Artikel gefunden.';
-$messages['read_more'] = '(weiter)';
-$messages['syndicate'] = 'Meta';
-$messages['main'] = '&Uuml;bersicht';
-$messages['about'] = '&Uuml;ber';
-$messages['download'] = 'Download';
-
-////// error messages /////
-$messages['error_fetching_article'] = 'Der gesuchte Artikel kann nicht gefunden werden.';
-$messages['error_fetching_articles'] = 'F&uuml;r diese Auswahl k&ouml;nnen keine Artikel angezeigt werden.';
-$messages['error_trackback_no_trackback'] = 'F&uuml;r diesen Artikel wurden keine Trackbacks gefunden.';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'Die Artikel-ID ist nicht korrekt.';
-$messages['error_incorrect_blog_id'] = 'Die Weblog-ID ist nicht korrekt.';
-$messages['error_comment_without_text'] = 'Sie haben keinen Text eingegeben.';
-$messages['error_comment_without_name'] = 'Sie sollten zumindest Ihren Namen oder Nick angeben.';
-$messages['error_adding_comment'] = 'Beim Hinzuf&uuml;gen des Kommentars ist ein Fehler in der Datenbank aufgetreten.';
-$messages['error_incorrect_parameter'] = 'Falsche Parameter.';
-$messages['error_parameter_missing'] = 'Es fehlt ein Parameter f&uuml;r diese Anfrage.';
-$messages['error_comments_not_enabled'] = 'Die M&ouml;glichkeit Kommentare hinzuzuf&uuml;gen wurde f&uuml;r diese Site gesperrt.';
-$messages['error_incorrect_search_terms'] = 'Dies ist keine g&uuml;ltige Suchanfrage.';
-$messages['error_no_search_results'] = 'Es wurden keine den Suchbegriffen entsprechenden Ergebnisse gefunden.';
-$messages['error_no_albums_defined'] = 'In diesem Blog sind keine Alben verf&uuml;gbar.';
-
-/////////////////                     //////////////////
-///////////////// STRINGS FOR THE ADMINISTRATION INTERFACE //////////////////
-/////////////////                     //////////////////
-
-// login page
-$messages['login'] = 'Login';
-$messages['welcome_message'] = 'Willkommen bei LifeType';
-$messages['error_incorrect_username_or_password'] = 'Sie haben einen ung&uuml;ltigen Benutzernamen oder ein ung&uuml;ltiges Kennwort eingegeben. Achten Sie auch auf korrekte Gro&szlig;- und Kleinschreibung.';
-$messages['error_dont_belong_to_any_blog'] = 'Entschuldigung, f&uuml;r Sie ist noch kein Weblog freigeschaltet.';
-$messages['logout_message'] = 'Sie sind erfolgreich abgemeldet worden.';
-$messages['logout_message_2'] = 'Klicken Sie <a href="%1$s">hier</a> um zu "%2$s" zu gelangen.</a>.';
-$messages['error_access_forbidden'] = 'Der Zugang ist gesch&uuml;tzt, Sie m&uuml;ssen sich erst <a href="admin.php">anmelden</a>.';
-$messages['username'] = 'Benutzername';
-$messages['password'] = 'Kennwort';
-
-// dashboard
-$messages['dashboard'] = '&Uuml;bersicht';
-$messages['recent_articles'] = 'aktuelle Artikel';
-$messages['recent_comments'] = 'aktuelle Kommentare';
-$messages['recent_trackbacks'] = 'aktuelle Trackbacks';
-$messages['blog_statistics'] = 'Blog Statistik';
-$messages['total_posts'] = 'Artikel insgesamt';
-$messages['total_comments'] = 'Kommentare insgesamt';
-$messages['total_trackbacks'] = 'Trackbacks insgesamt';
-$messages['total_viewed'] = 'insgesamt gelesene Artikel';
-$messages['in'] = 'In';
-
-// menu options
-$messages['newPost'] = 'Neuer Artikel';
-$messages['Manage'] = 'Verwalten';
-$messages['managePosts'] = 'Artikel verwalten';
-$messages['editPosts'] = 'Artikel';
-$messages['editArticleCategories'] = 'Kategorien';
-$messages['newArticleCategory'] = 'Neue Kategorie';
-$messages['manageLinks'] = 'Links verwalten';
-$messages['editLinks'] = 'Links';
-$messages['newLink'] = 'Neuer Link';
-$messages['editLink'] = 'Link bearbeiten';
-$messages['editLinkCategories'] = 'Link Kategorien';
-$messages['newLinkCategory'] = 'Neue Linkkategorie';
-$messages['editLinkCategory'] = 'Linkkategorie bearbeiten';
-$messages['manageCustomFields'] = 'Benutzerdefinierte Felder verwalten';
-$messages['blogCustomFields'] = 'Benutzerdefinierte Felder';
-$messages['newCustomField'] = 'Neues benutzerdefiniertes Feld';
-$messages['resourceCenter'] = 'Ressourcen';
-$messages['resources'] = 'Ressourcen';
-$messages['newResourceAlbum'] = 'Neues Album';
-$messages['newResource'] = 'Neue Ressource';
-$messages['controlCenter'] = 'Kontrollzentrum';
-$messages['manageSettings'] = 'Einstellungen';
-$messages['blogSettings'] = 'Blogeinstellungen';
-$messages['userSettings'] = 'Benutzereinstellungen';
-$messages['pluginCenter'] = 'Pluginzentrum';
-$messages['Stats'] = 'Statistiken';
-$messages['manageBlogUsers'] = 'Blogbenutzer verwalten';
-$messages['newBlogUser'] = 'Neuer Blogbenutzer';
-$messages['showBlogUsers'] = 'Blogbenutzer';
-$messages['manageBlogTemplates'] = 'Blogtemplates';
-$messages['newBlogTemplate'] = 'Neues Blogtemplate';
-$messages['blogTemplates'] = 'Blogtemplates';
-$messages['adminSettings'] = 'Administration';
-$messages['Users'] = 'Benutzer';
-$messages['createUser'] = 'Benutzer erstellen';
-$messages['editSiteUsers'] = 'Benutzer';
-$messages['Blogs'] = 'Blogs verwalten';
-$messages['createBlog'] = 'Blog erstellen';
-$messages['editSiteBlogs'] = 'Blogs';
-$messages['Locales'] = 'Sprachdateien verwalten';
-$messages['newLocale'] = 'Neue Sprachdatei';
-$messages['siteLocales'] = 'Sprachdateien';
-$messages['Templates'] = 'Templates verwalten';
-$messages['newTemplate'] = 'Neues Template';
-$messages['siteTemplates'] = 'Templates';
-$messages['GlobalSettings'] = 'Globale Einstellungen';
-$messages['editSiteSettings'] = 'globale Einstellungen verwalten';
-$messages['summarySettings'] = '&Uuml;bersicht Einstellungen';
-$messages['templateSettings'] = 'Templates';
-$messages['urlSettings'] = 'URLs';
-$messages['emailSettings'] = 'E-Mail';
-$messages['uploadSettings'] = 'Uploads';
-$messages['helpersSettings'] = 'Externe Tools';
-$messages['interfacesSettings'] = 'Interfaces';
-$messages['securitySettings'] = 'Sicherheit';
-$messages['bayesianSettings'] = 'Bayes\'scher Filter';
-$messages['resourcesSettings'] = 'Ressourcen';
-$messages['searchSettings'] = 'Suche';
-$messages['cleanUpSection'] = 'Aufr&auml;umen';
-$messages['cleanUp'] = 'aufr&auml;umen';
-$messages['editResourceAlbum'] = 'Album editiern';
-$messages['resourceInfo'] = 'Ressource editieren';
-$messages['editBlog'] = 'Blog editieren';
-$messages['Logout'] = 'Logout';
-
-// new post
-$messages['topic'] = '&Uuml;berschrift';
-$messages['topic_help'] = '&Uuml;berschrift des Artikels';
-$messages['text'] = 'Text';
-$messages['text_help'] = 'Text des Artikels. Dieser Text wird auf der Startseite angezeigt';
-$messages['extended_text'] = 'Erweiteter Text';
-$messages['extended_text_help'] = 'Erweiterter Text des Artikels. Dieser Text wird in der Detailansicht, falls aktivert, angezeigt. In den Blogeinstellungen finden Sie n&auml;here Informationen.';
-$messages['post_slug'] = 'Slug';
-$messages['post_slug_help'] = 'Der Slug wird verwendet, um dauerhafte Links zu erstellen.';
-$messages['date'] = 'Datum';
-$messages['post_date_help'] = 'Datum der Artikelver&ouml;ffentlichung.';
-$messages['status'] = 'Status';
-$messages['post_status_help'] = 'W&auml;hlen Sie, ob der Artikel direkt ver&ouml;ffentlicht, als Entwurf gespeichert oder gel&ouml;scht werden soll.';
-$messages['post_status_published'] = 'ver&ouml;ffentlicht';
-$messages['post_status_draft'] = 'Entwurf';
-$messages['post_status_deleted'] = 'gel&ouml;scht';
-$messages['categories'] = 'Kategorien';
-$messages['post_categories_help'] = 'W&auml;hlen Sie, in welche Kategorien der Artikel eingeordnet werden soll. Mithilfe der &lt;Strg&gt; Taste k&ouml;nnen Sie mehrere Kategorien gleichzeitig ausw&auml;hlen.';
-$messages['post_comments_enabled_help'] = 'Kommentare erlauben';
-$messages['send_notification_help'] = 'Benachrichtigung bei neuen Kommentaren';
-$messages['send_trackback_pings_help'] = 'Trackbacks verschicken';
-$messages['send_xmlrpc_pings_help'] = 'XMLRPC Pings verschicken';
-$messages['save_draft_and_continue'] = 'Entwurf speichern';
-$messages['preview'] = 'Vorschau';
-$messages['add_post'] = 'eintragen';
-$messages['error_saving_draft'] = 'Beim Speichern des Entwurfs trat ein Fehler auf.';
-$messages['draft_saved_ok'] = 'Der Entwurf wurde erfolgreich gespeichert.';
-$messages['error_sending_request'] = 'Beim Senden der Anfrage trat ein Fehler auf.';
-$messages['error_no_category_selected'] = 'Bitte w&auml;hlen Sie mindestens eine Kategorie.';
-$messages['error_missing_post_topic'] = 'Bitte geben Sie eine &Uuml;berschrift ein.';
-$messages['error_missing_post_text'] = 'Sie haben keinen Artikeltext eingegeben.';
-$messages['error_adding_post'] = 'Beim Speichern des Artikels trat ein Fehler auf.';
-$messages['post_added_not_published'] = 'Der Artikel wurde erfolgreich hinzugef&uuml;gt aber nicht ver&ouml;ffentlicht.';
-$messages['post_added_ok'] = 'Der Artikel wurde erfolgreich hinzugef&uuml;gt.';
-$messages['send_notifications_ok'] = 'Sie werden bei jedem neuen Kommentar oder Trackback benachrichtigt.';
-
-// send trackbacks
-$messages['error_sending_trackbacks'] = 'Beim Senden der folgenden Trackbacks ist ein Fehler aufgetreten: ';
-$messages['send_trackbacks_help'] = 'W&auml;hlen Sie die URL\'s, an die Sie Trackbacks senden m&ouml;chten. Stellen Sie sicher, dass die Seite Trackbacks unterst&uuml;tzt.';
-$messages['send_trackbacks'] = 'Trackbacks senden' ;
-$messages['ping_selected'] = 'Ping ausgew&auml;hlt';
-$messages['trackbacks_sent_ok'] = 'Die Trackbacks wurden erfolgreich an die gew&auml;hlten Adressen gesendet.';
-
-// posts page
-$messages['show_by'] = 'Ordnen nach';
-$messages['category'] = 'Kategorie';
-$messages['author'] = 'Autor';
-$messages['post_status_all'] = 'Alle';
-$messages['author_all'] = 'Alle';
-$messages['search_terms'] = 'Suchbegriffe';
-$messages['show'] = 'anzeigen';
-$messages['delete'] = 'l&ouml;schen';
-$messages['actions'] = 'Aktionen';
-$messages['all'] = 'Alle';
-$messages['category_all'] = 'Alle';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'Falsche Artikel ID';
-$messages['error_deleting_article'] = 'Beim L&ouml;schen des Artikels "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['article_deleted_ok'] = 'Artikel "%s" wurden erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['articles_deleted_ok'] = '%s Artikel wurden erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['error_deleting_article2'] = 'Beim L&ouml;schen des Artikels "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-
-// edit post page
-$messages['update'] = 'aktualisieren';
-$messages['editPost'] = 'Artikel bearbeiten';
-$messages['error_fetching_post'] = 'Beim &Ouml;ffnen des Artikels ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['post_updated_ok'] = 'Der Artikel "%s" wurde erfolgreich aktualisiert.';
-$messages['error_updating_post'] = 'Beim Aktualisieren des Artikels ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['notification_added'] = 'Sie werden bei neuen Kommentaren oder Trackbacks benachrichtigt.';
-$messages['notification_removed'] = 'Es werden keine Benachrichtigungen bei neuen Kommentaren oder Trackbacks versendet.';
-
-// post comments
-$messages['url'] = 'URL';
-$messages['comment_status_all'] = 'Alle';
-$messages['comment_status_spam'] = 'Spam';
-$messages['comment_status_nonspam'] = 'Kein Spam';
-$messages['error_fetching_comments'] = 'Es wurden keine Kommentare zum Artikel gefunden.';
-$messages['error_deleting_comments'] = 'Es trat ein Fehler beim L&ouml;schen des Artikels auf oder es wurde kein Artikel ausgew&auml;hlt.';
-$messages['comment_deleted_ok'] = 'Kommentar "%s" wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['comments_deleted_ok'] = '%s Kommentare wurden erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['error_deleting_comment'] = 'Beim L&ouml;schen des Kommentars "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_comment2'] = 'Es gab einen Fehler beim L&ouml;schen des Kommentars "%s".';
-$messages['editComments'] = 'Kommentare';
-$messages['mark_as_spam'] = 'Als Spam markieren';
-$messages['mark_as_no_spam'] = 'Als "kein Spam" markieren';
-$messages['error_incorrect_comment_id'] = 'Es existiert kein Kommentar mit dieser ID.';
-$messages['error_marking_comment_as_spam'] = 'Beim Markieren des Kommentars als Spam trat ein Fehler auf.';
-$messages['comment_marked_as_spam_ok'] = 'Der Kommentar wurde erfolgreich als Spam markiert.';
-$messages['error_marking_comment_as_nonspam'] = 'Beim Markieren des Kommentars als "kein Spam" trat ein Fehler auf.';
-$messages['comment_marked_as_nonspam_ok'] = 'Der Kommentar wurde erfolgreich als "kein Spam" markiert.';
-
-// post trackbacks
-$messages['blog'] = 'Blog';
-$messages['excerpt'] = 'Auszug';
-$messages['error_fetching_trackbacks'] = 'Beim Abrufen der Trackbacks ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_trackbacks'] = 'Beim L&ouml;schen der Trackbacks ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_trackback'] = 'Beim L&ouml;schen des Trackbacks "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_trackback2'] = 'Beim L&ouml;schen des Trackbacks mit der ID "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['trackback_deleted_ok'] = 'Trackback "%s" wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['trackbacks_deleted_ok'] = '%s Trackbacks wurden erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['editTrackbacks'] = 'Trackbacks';
-
-// post statistics
-$messages['referrer'] = 'Referrer';
-$messages['hits'] = 'Aufrufe';
-$messages['error_no_items_selected'] = 'Es wurde nichts zum L&ouml;schen ausgew&auml;hlt.';
-$messages['error_deleting_referrer'] = 'Beim L&ouml;schen des Referrers "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_referrer2'] = 'Beim L&ouml;schen des Referrers mit der ID "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['referrer_deleted_ok'] = 'Referrer "%s" wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['referrers_deleted_ok'] = '%s Referrer wurden erfolgreich gel&ouml;scht.';
-
-// categories
-$messages["posts"] = "Artikel";
-$messages['show_in_main_page'] = 'Auf der &Uuml;bersichtsseite anzeigen.';
-$messages['error_incorrect_category_id'] = 'Es wurden keine Kategorien ausgew&auml;hlt, oder die entsprechenden IDs sind nicht korrekt.';
-$messages['error_category_has_articles'] = 'Der Kategorie "%s" sind noch Artikel zugeordnet. Bitte &auml;ndern Sie erst die entsprechenden Artikel und versuchen Sie anschlie&szlig;end die Kategorie zu l&ouml;schen.';
-$messages['category_deleted_ok'] = 'Die Kategorie "%s" wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['categories_deleted_ok'] = '%s Kategorien wurden erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['error_deleting_category'] = 'Beim L&ouml;schen der Kategorie "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_category2'] = 'Beim L&ouml;schen der Kategorie mit der ID "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['yes'] = 'Ja';
-$messages['no'] = 'Nein';
-
-// new category
-$messages['name'] = 'Name';
-$messages['category_name_help'] = 'Unter diesem Namen wird die Kategorie erreichbar sein';
-$messages['description'] = 'Beschreibung';
-$messages['category_description_help'] = 'L&auml;ngere Beschreibung f&uuml;r die Kategorie';
-$messages['show_in_main_page_help'] = 'Entscheiden Sie, ob Artikel dieser Kategorie in der &Uuml;bersicht angezeigt werden sollen, oder nur, wenn innerhalb dieser Kategorie gesucht wird.';
-$messages['error_empty_name'] = 'Sie m&uuml;ssen einen Namen f&uuml;r diese Kategorie eingeben.';
-$messages['error_empty_description'] = 'Sie m&uuml;ssen eine Beschreibung f&uuml;r diese Kategorie eingeben.';
-$messages['error_adding_article_category'] = 'Beim Anlegen der Kategorie ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['category_added_ok'] = 'Die Kategorie "%s" wurde dem Blog erfolgreich hinzugef&uuml;gt.';
-$messages['add'] = 'hinzuf&uuml;gen';
-$messages['reset'] = 'Zur&uuml;cksetzen';
-
-// update category
-$messages['error_updating_article_category'] = 'Beim Aktualisieren der Kategorie ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_fetching_category'] = 'Beim Abrufen der Kategorie ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['article_category_updated_ok'] = 'Die Kategorie "%s" wurde erfolgreich aktualisiert.';
-
-// links
-$messages['feed'] = 'Feed';
-$messages['error_no_links_selected'] = 'Es wurden keine Links ausgew&auml;hlt, oder die entsprechenden IDs sind nicht korrekt.';
-$messages['error_incorrect_link_id'] = 'Es existiert kein Link mit dieser ID.';
-$messages['error_removing_link'] = 'Beim L&ouml;schen des Links "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_removing_link2'] = 'Beim L&ouml;schen des Links mit der ID "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['link_deleted_ok'] = 'Der Link "%s" wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['links_deleted_ok'] = '%s Links wurden erfolgreich gel&ouml;scht.';
-
-// new link
-$messages['link_name_help'] = 'Name des Links';
-$messages['link_url_help'] = 'URL, zu dem der Link verweist';
-$messages['link_description_help'] = 'Kurze Beschreibung des Links';
-$messages['link_feed_help'] = 'Hier k&ouml;nnen Sie einen Link zu einem RSS oder Atom Feed angeben.';
-$messages['link_category_help'] = 'W&auml;hlen Sie bitte eine der verf&uuml;gbaren Kategorien.';
-$messages['error_adding_link'] = 'Beim Hinzuf&uuml;gen des Links ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['error_invalid_url'] = 'Der URL ist ung&uuml;ltig.';
-$messages['link_added_ok'] = 'Der Link "%s" wurde erfolgreich hinzugef&uuml;gt.';
-
-// update link
-$messages['error_updating_link'] = 'Beim Aktualisieren des Links ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['error_fetching_link'] = 'Beim Aufrufen des Links ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['link_updated_ok'] = 'Der Link "%s" wurde erfolgreich aktualisiert.';
-
-// link categories
-$messages['links'] = 'Links';
-$messages['error_invalid_link_category_id'] = 'Es wurde keine Linkkategorie ausgew&auml;hlt, oder die entsprechenden IDs sind nicht korrekt.';
-$messages['error_links_in_link_category'] = 'Der Kategorie "%s" sind noch Links zugeordnet. Bitte &auml;ndern Sie erst die entsprechenden Links und versuchen Sie anschlie&szlig;end die Kategorie zu l&ouml;schen.';
-$messages['error_removing_link_category'] = 'Beim L&ouml;schen der Kategorie "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['link_category_deleted_ok'] = 'Die Kategorie "%s" wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['link_categories_deleted_ok'] = '%s Linkkategorie wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['error_removing_link_category2'] = 'Beim L&ouml;schen der Kategorie mit der ID "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-
-// new link category
-$messages['link_category_name_help'] = 'Name der Linkkategorie';
-$messages['error_adding_link_category'] = 'Beim Hinzuf&uuml;gen der Linkkategorie "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['link_category_added_ok'] = 'Die Kategorie "%s" wurde erfolgreich hinzugef&uuml;gt.';
-
-// edit link category
-$messages['error_updating_link_category'] = 'Beim Aktualisieren der Linkkategorie ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['link_category_updated_ok'] = 'Die Kategorie "%s" wurde erfolgreich aktualisiert.';
-$messages['error_fetching_link_category'] = 'Beim Hinzuf&uuml;gen der Linkkategorie ist ein Fehler aufgetreten.';
-
-// custom fields
-$messages['type'] = 'Typ';
-$messages['hidden'] = 'versteckt';
-$messages['fields_deleted_ok'] = '%s benutzerdefinierte Felder wurden erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['field_deleted_ok'] = 'Benutzerdefiniertes Feld "%s" wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['error_deleting_field'] = 'Beim L&ouml;schen des benutzerdefinierten Feldes "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_field2'] = 'Beim L&ouml;schen des benutzerdefinierten Feldes mit der ID "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_incorrect_field_id'] = 'Die ID des benutzerdefinierten Feldes ist ung&uuml;ltig.';
-
-// new custom field
-$messages['field_name_help'] = 'ID, die ben&ouml;tigt wird, um in Artikeln auf dieses Feld zu verweisen';
-$messages['field_description_help'] = 'Kurze Beschreibung des Feldes, die beim Hinzuf&uuml;gen und Bearbeiten von Artikeln angezeigt wird';
-$messages['field_type_help'] = 'W&auml;hlen Sie einen verf&uuml;gbaren Feldtyp';
-$messages['field_hidden_help'] = 'Wenn ein Feld versteckt wird, wird es beim Hinzuf&uuml;gen oder Bearbeiten eines Artikels nicht angezeigt. Diese Funktion wird haupts&auml;chlich f&uuml;r Plugins verwendet.';
-$messages['error_adding_custom_field'] = 'Beim Hinzuf&uuml;gen des benutzerdefinierten Feldes ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['custom_field_added_ok'] = 'Benutzerdefiniertes Feld "%s" wurde erfolgreich hinzugef&uuml;gt.';
-$messages['text_field'] = 'Textfeld';
-$messages['text_area'] = 'Textbox';
-$messages['checkbox'] = 'Checkbox';
-$messages['date_field'] = 'Datumsauswahl';
-
-// edit custom field
-$messages['error_fetching_custom_field'] = 'Beim Aufrufen des benutzerdefinierten Feldes "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_updating_custom_field'] = 'Beim Aktualisieren des benutzerdefinierten Feldes ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['custom_field_updated_ok'] = 'Das Benutzerdefinierte Feld "%s" wurde erfolgreich aktualisiert.';
-
-// resources
-$messages['root_album'] = 'Root Album';
-$messages['num_resources'] = 'Anzahl der Ressourcen';
-$messages['total_size'] = 'Gesamtgr&ouml;&szlig;e';
-$messages['album'] = 'Album';
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'Die ID des Albums ist ung&uuml;ltig.';
-$messages['error_base_storage_folder_missing_or_unreadable'] = 'LifeType kann die Verzeichnisse nicht erstellen, in denen die Ressourcen gespeichert werden sollen. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Eventuell wird PHP bei Ihnen im "safe mode" ausgef&uuml;hrt, oder Sie haben nicht die erforderlichen Berechtigungen. Sie k&ouml;nnen die Operation eventuell manuell ausf&uuml;hren, indem Sie die folgenden Verzeichnisse anlegen: <br/><br/>%s<br/><br/>. Wenn diese Verzeichnisse bereits existieren, stellen Sie sicher, dass Lese- und Schreibzugriff vorhanden ist.';
-$messages['items_deleted_ok'] = '%s Positionen erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['error_album_has_children'] = 'Das Album "%s" konnte nicht gel&ouml;scht werden, da es Unteralben enth&auml;lt. Wenn Sie das Album wirklich l&ouml;schen m&ouml;chten, entfernen Sie zuerst die Unteralben und versuchen es anschlie&szlig;end erneut.';
-$messages['item_deleted_ok'] = 'Position "%s" erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['error_deleting_album'] = 'Beim L&ouml;schen des Albums "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_album2'] = 'Beim L&ouml;schen des Albums mit der ID "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_resource'] = 'Beim L&ouml;schen der Ressource "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_resource2'] = 'Beim L&ouml;schen der Ressource mit der ID "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_no_resources_selected'] = 'Es wurde keine Position zum L&ouml;schen ausgew&auml;hlt.';
-$messages['resource_deleted_ok'] = 'Ressource "%s" wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['album_deleted_ok'] = 'Album "%s" wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages["add_resource"] = "Ressource hinzuf&uuml;gen";
-$messages['add_resource_preview'] = 'Vorschau hinzuf&uuml;gen';
-$messages['add_resource_medium'] = 'medium-Thumbnail hinzuf&uuml;gen';
-$messages["add_album"] = "Album hinzuf&uuml;gen";
-
-// new album
-$messages['album_name_help'] = 'Kurzer Name f&uuml;r das neue Album';
-$messages['parent'] = '&Uuml;bergeordnetes Album';
-$messages['no_parent'] = 'Kein &Uuml;bergeordnetes Album';
-$messages['parent_album_help'] = 'Benutzen Sie &uuml;bergeordnete Alben, um Alben innerhalb von anderen Alben zu erstellen und Ihre Dateien besser organisieren zu k&ouml;nnen.';
-$messages['album_description_help'] = 'L&auml;ngere Beschreibung des Albums';
-$messages['error_adding_album'] = 'Beim Hinzuf&uuml;gen des Albums ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['album_added_ok'] = 'Das Album wurde "%s" erfolgreich hinzugef&uuml;gt.';
-
-// edit album
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'Die ID des Albums ist ung&uuml;ltig.';
-$messages['error_fetching_album'] = 'Beim Zugriff auf das Album ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_updating_album'] = 'Beim Aktualisieren des Albums ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['album_updated_ok'] = 'Das Album "%s" wurde erfolgreich aktualisiert';
-$messages['show_album_help'] = 'Wenn deaktiviert, wird das Album nicht in der Liste verf&uuml;gbarer Alben angezeigt.';
-
-// new resource
-$messages['file'] = 'Datei';
-$messages['resource_file_help'] = 'Datei, die dem aktuellem Blog hinzugef&uuml;gt wird. Benutzen Sie den "Feld hinzuf&uuml;gen" Link um mehr als eine Datei gleichzeitig hochzuladen.';
-$messages['add_field'] = 'Feld hinzuf&uuml;gen';
-$messages['resource_description_help'] = 'L&auml;ngere Beschreibung der Datei';
-$messages['resource_album_help'] = 'W&auml;hlen Sie das Album, zu dem die Datei hinzugef&uuml;gt werden soll';
-$messages['error_no_resource_uploaded'] = 'Es wurde keine Datei zum Hochladen ausgew&auml;hlt';
-$messages['resource_added_ok'] = 'Ressource "%s" erfolgreich hinzugef&uuml;gt';
-$messages['error_resource_forbidden_extension'] = 'Die Datei konnte nicht hinzugef&uuml;gt werden, da dieser Dateityp nicht erlaubt ist.';
-$messages['error_resource_too_big'] = 'Die Datei konnte nicht hinzugef&uuml;gt werden, da sie zu gro&szlig; ist.';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'Die Datei konnte nicht hinzugef&uuml;gt werden, da Uploads f&uuml;r diese Site nicht zul&auml;ssig sind.';
-$messages['error_quota_exceeded'] = 'Die Datei konnte nicht hinzugef&uuml;gt werden, da Sie den f&uuml;r Sie reservierten Speicherplatz &uuml;berschritten haben';
-$messages['error_adding_resource'] = 'Beim Hinzuf&uuml;gen der Datei ist ein Fehler aufgetreten.';
-
-// edit resource
-$messages['editResource'] = 'Ressource bearbeiten';
-$messages['resource_information_help'] = 'Nachstehend finden Sie einige Informationen &uuml;ber die Ressource';
-$messages['information'] = 'Information';
-$messages['size'] = 'Dateigr&ouml;&szlig;e';
-$messages['format'] = 'Format';
-$messages['dimensions'] = 'Gr&ouml;&szlig;e';
-$messages['bits_per_sample'] = 'Bits pro Sample';
-$messages['sample_rate'] = 'Samplerate';
-$messages['number_of_channels'] = 'Anzahl der Kann&auml;le';
-$messages['legnth'] = 'L&auml;nge';
-$messages['thumbnail_format'] = 'Thumbnail Format';
-$messages['regenerate_preview'] = 'Vorschau erneuern';
-$messages['error_fetching_resource'] = 'Beim Abrufen der Ressource ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_updating_resource'] = 'Beim Aktualisieren der Ressource ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['resource_updated_ok'] = 'Die Ressource %s wurde erfolgreich aktualisiert.';
-
-// blog settings
-$messages['blog_link'] = 'Blog Link';
-$messages['blog_link_help'] = 'Permanenter Link zu diesem Blog';
-$messages['blog_name_help'] = 'Titel f&uuml;r dieses Blog';
-$messages['blog_description_help'] = 'L&auml;ngere Beschreibung f&uuml;r dieses Blog';
-$messages['language'] = 'Sprache';
-$messages['blog_language_help'] = 'Sprache, in der die Texte des Blogs, sowohl auf der &ouml;ffentlichen, als auch auf der administrativen Seite, angezeigt werden.';
-$messages['max_main_page_items'] = 'Anzahl der Positionen auf der &Uuml;bersichtsseite';
-$messages['max_main_page_items_help'] = 'Anzahl der Artikel, die immer auf der Hauptseite des Blogs angezeigt werden';
-$messages['max_recent_items'] = 'Anzahl der aktuellen Positionen';
-$messages['max_recent_items_help'] = 'Maximale Anzahl der Artikel, die auf der Hauptseite als aktuell angezeigt werden';
-$messages['template'] = 'Template';
-$messages['choose'] = 'ausw&auml;hlen';
-$messages['blog_template_help'] = 'Template, dass benutzt wird, um den Inhalt des Blogs darzustellen. In der Liste k&ouml;nnen Sie zwischen allen global und den nur f&uuml;r dieses Blog installierten Templates ausw&auml;hlen';
-$messages['use_read_more'] = ' "weiter..." Link in Artikeln nutzen';
-$messages['use_read_more_help'] = 'Wenn diese Funktion gew&auml;hlt wird, wird nur der Text, der im Text-Feld eingegeben wurde, angezeigt. Um den Text aus dem Feld Erweiteter Text anzeigen zu k&ouml;nnen, wird jedem Artikel ein "weiter..." Link hinzugef&uuml;gt.';
-$messages['enable_wysiwyg'] = 'WYSIWYG Editor aktivieren';
-$messages['enable_wysiwyg_help'] = 'Erm&ouml;glicht das Bearbeiten der Artikel mit Hilfe eines HTML-Editors. Hierzu ist mindestens Internet Explorer 5.5 oder Mozilla 1.3 erforderlich.';
-$messages['enable_comments'] = 'Kommentare standardm&auml;&szlig;ig erlauben';
-$messages['enable_comments_help'] = 'Erlaubt das Kommentieren von Artikeln global. Wenn diese Funktion aktiviert ist, k&ouml;nnen Sie trotzdem f&uuml;r einzelne Artikel Kommentare verbieten.';
-$messages['show_future_posts'] = 'Zuk&uuml;nftige Artikel im Kalender anzeigen';
-$messages['show_future_posts_help'] = 'W&auml;hlen Sie, ob Artikel mit in der Zukunft liegendem Ver&ouml;ffentlichungsdatum im Kalender angezeigt und so f&uuml;r jeden Besucher sichtbar sein sollen.';
-$messages['comments_order'] = 'Kommentar Reihenfolge';
-$messages['comments_order_help'] = 'Reihenfolge, in der die Kommentare auf der &Uuml;bersichtsseite angezeigt werden.';
-$messages['oldest_first'] = '&auml;lteste zuerst';
-$messages['newest_first'] = 'neue zuerst';
-$messages['categories_order'] = 'Kategorie Reihenfolge';
-$messages['categories_order_help'] = 'Reihenfolge, in der die Kategorien auf der &Uuml;bersichtsseite angezeigt werden.';
-$messages['most_recent_updated_first'] = 'zuletzt aktualisierte zuerst';
-$messages['alphabetical_order'] = 'alphabetische Reihenfolge';
-$messages['reverse_alphabetical_order'] = 'umgekehrt alphabetische Reihenfolge';
-$messages['most_articles_first'] = 'meiste Artikel zuerst';
-$messages['link_categories_order'] = 'Linkkategorie Reihenfolge';
-$messages['link_categories_order_help'] = 'Reihenfolge, in der die Linkkategorien auf der &Uuml;bersichtsseite angezeigt werden.';
-$messages['most_links_first'] = 'meiste Links zuerst';
-$messages['most_links_last'] = 'meiste Links zuletzt';
-$messages['time_offset'] = 'Zeitabgleich';
-$messages['time_offset_help'] = 'Zeit, die zu jeder Zeit im Blog hinzugef&uuml;gt wird, um Unterschiede zur Serverzeit auszugleichen.';
-$messages['close'] = 'Schlie&szlig;en';
-$messages['select'] = 'Ausw&auml;hlen';
-$messages['error_updating_settings'] = 'Beim Aktualisieren der Blog-Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['error_invalid_number'] = 'Die Anzahl ist nicht korrekt';
-$messages['error_incorrect_time_offset'] = 'Die Einstellung f&uuml;r den Zeitabgleich sind ung&uuml;ltig.';
-$messages['blog_settings_updated_ok'] = 'Die Blog-Einstellungen wurden erfolgreich aktualisiert.';
-
-// user settings
-$messages['username_help'] = '&Ouml;ffentlicher Benutzername, der nicht ge&auml;ndert werden kann.';
-$messages['full_name'] = 'Vollst&auml;ndiger Name';
-$messages['full_name_help'] = 'Vollst&auml;ndiger Name';
-$messages['password_help'] = 'Geben Sie das neue Kennwort ein und best&auml;tigen Sie es, oder lassen Sie die Felder frei, um das Kennwort nicht zu &auml;ndern.';
-$messages['confirm_password'] = 'Kennwort best&auml;tigen';
-$messages['email'] = 'E-Mail';
-$messages['email_help'] = 'E-Mail Addresse, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.';
-$messages['bio'] = 'Bio';
-$messages['bio_help'] = 'Hier k&ouml;nnen Sie eine kurze Selbstdarstellung eingeben.';
-$messages['picture'] = 'Bild';
-$messages['user_picture_help'] = 'Bitte w&auml;hlen Sie eines der von Ihnen in dieses Blog hochgeladenen Bilder als Ihr pers&ouml;nliches Bild aus.';
-$messages['error_invalid_password'] = 'Das Kennwort ist ung&uuml;ltig. Bitte stellen Sie sicher, dass es ausreichend lang ist.';
-$messages['error_passwords_dont_match'] = 'Die Kennw&ouml;rter stimmen leider nicht &uuml;berein.';
-$messages['error_incorrect_email_address'] = 'Die E-Mail Adresse ist ung&uuml;ltig.';
-$messages['error_updating_user_settings'] = 'Beim Aktualisieren der Benutzer-Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['user_settings_updated_ok'] = 'Die Benutzer-Einstellungen wurden erfolgreich aktualisiert.';
-$messages['resource'] = 'Ressource';
-
-// plugin centre
-$messages['identifier'] = 'ID';
-$messages['error_plugins_disabled'] = 'Plugins sind leider deaktiviert.';
-
-// blog users
-$messages['revoke_permissions'] = 'Berechtigungen entziehen';
-$messages['error_no_users_selected'] = 'Es wurde kein Benutzer ausgew&auml;hlt.';
-$messages['user_removed_from_blog_ok'] = 'Der Benutzer %s hat keine Berechtigung mehr, dieses Blog zu bearbeiten.';
-$messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s Benutzer haben keinen Zugang mehr zu diesem Blog.';
-$messages['error_removing_user_from_blog'] = 'Beim Entziehen der Rechte f&uuml;r dieses Blog von Benutzer %s ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'Es ist ein Fehler aufgetreten beim Entziehen der Rechte f&uuml;r dieses Blog vom Benutzer mit der ID %s.';
-
-// new blog user
-$messages['new_blog_username_help'] = 'Benutzername des Benutzers, dem Sie Zugang zu diesem Blog geben m&ouml;chten. Neue Benutzer haben lediglich Zugang zu den Einstellungen und Ressourcen.';
-$messages['send_notification'] = 'Benachrichtigung senden';
-$messages['send_user_notification_help'] = 'E-Mail Benachrichtigung an diesen Benutzer senden';
-$messages['notification_text'] = 'Benachrichtigungstext';
-$messages['notification_text_help'] = 'Dieser Text wird in die Benachrichtigung eingef&uuml;gt.';
-$messages['error_adding_user'] = 'Beim Freischalten des Zugangs f&uuml;r diesen Benutzer ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['error_empty_text'] = 'Sie haben keinen Text eingegeben.';
-$messages['error_adding_user'] = 'Beim Hinzuf&uuml;gen des Benutzers ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['error_invalid_user'] = 'Der Benutzername "%s" ist ung&uuml;ltig oder der Benutzer existiert nicht.';
-$messages['user_added_to_blog_ok'] = 'Dem Benutzer "%s" wurde erfolgreich Zugang zu diesem Blog einger&auml;umt.';
-
-// blog templates
-$messages['error_no_templates_selected'] = 'Es wurden keine Templates ausgew&auml;hlt.';
-$messages['error_template_is_current'] = 'Template "%s" kann nicht ausgew&auml;hlt werden, da es bereits verwendet wird.';
-$messages['error_removing_template'] = 'Beim L&ouml;schen des Templates "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['template_removed_ok'] = 'Template "%s" wurde erfolgreich gel&ouml;scht';
-$messages['templates_removed_ok'] = '%s Templates wurden erfolgreich gel&ouml;scht.';
-
-// new blog template
-$messages['template_installed_ok'] = 'Template "%s" wurde erfolgreich hinzugef&uuml;gt.';
-$messages['error_installing_template'] = 'Beim Installieren des Templates "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'Die Template-Dateien sind nicht vollst&auml;ndig.';
-$messages['error_add_template_disabled'] = 'Es k&ouml;nnen keine Templates hinzugef&uuml;gt werden, da diese Funktion f&uuml;r diese Site deaktiviert wurde.';
-$messages['error_must_upload_file'] = 'Es wurde kein Template-Set hochgeladen.';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'Die M&ouml;glichkeit, Dateien hochzuladen wurde f&uuml;r diese Site deaktiviert.';
-$messages['error_no_new_templates_found'] = 'Es wurden keine neuen Templates gefunden.';
-$messages['error_template_not_inside_folder'] = 'Die Dateien des Template-Sets m&uuml;ssen in ein Verzeichniss mit dem gleichen Namen wie das Template-Set geladen werden.';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'Einige Dateien des Template Sets sind nicht vorhanden.';
-$messages['error_unpacking'] = 'Beim Entpacken der Datei ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_forbidden_extensions'] = 'Das Template-Set enth&auml;lt Dateien mit verbotenen Erweiterungen.';
-$messages['error_creating_working_folder'] = 'Beim Erstellen eines tempor&auml;ren Verzeichnisses zum Entpacken der Dateien ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_checking_template'] = 'Beim Pr&uuml;fen des Templates "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['template_package'] = 'Template-Set';
-$messages['blog_template_package_help'] = 'Benutzen Sie dieses Formular, um ein Template hochzuladen, dass nur f&uuml;r Ihr Blog verf&uuml;gbar sein soll. Wenn Sie mit diesem Formular kein Template-Set hochladen k&ouml;nnen, laden Sie es manuell in das Verzeichniss <b>%s</b>. In diesem Verzeichniss sind all Ihre Templates gespeichert. Anschlie&szlig;end klicken Sie auf <b>Templates scannen</b>. LifeType scannt daraufhin das Verzeichniss und f&uuml;gt automatisch alle neu erkannten Templates der Auswahl zu.';
-$messages['scan_templates'] = 'Templates scannen';
-
-// site users
-$messages['user_status_active'] = 'aktiv';
-$messages['user_status_disabled'] = 'gesperrt';
-$messages['user_status_all'] = 'Alle';
-$messages['user_status_unconfirmed'] = 'nicht best&auml;tigt';
-$messages['error_invalid_user2'] = 'Es existiert kein Benutzer mit der ID "%s".';
-$messages['error_deleting_user'] = 'Beim Sperren des Benutzers "%s" ist ein Fehler aufgetreten';
-$messages['user_deleted_ok'] = 'Benutzer "%s" wurde erfolgreich gesperrt';
-$messages['users_deleted_ok'] = '%s Benutzer erfolgreich gesperrt.';
-
-// create user
-$messages['user_added_ok'] = 'Benutzer "%s" erfolgreich hinzugef&uuml;gt';
-$messages['error_incorrect_username'] = 'Der Benutzername ist ung&uuml;ltig oder bereits vergeben.';
-$messages['user_status_help'] = 'Aktueller Status des Benutzers';
-$messages['user_blog_help'] = 'Blog, welchem der Benutzer anfangs zugeordnet ist';
-$messages['none'] = 'Keins';
-
-// edit user
-$messages['error_invalid_user'] = 'Die Benutzer-ID ist nicht g&uuml;ltig, oder der Benutzer existiert nicht.';
-$messages['error_updating_user'] = 'Beim Aktualisieren der Benutzereinstellungen ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['blogs'] = 'Blogs';
-$messages['user_blogs_help'] = 'Blogs des Benutzers oder zu denen der Benutzer Zugang hat.';
-$messages['site_admin'] = 'Administrator';
-$messages['site_admin_help'] = 'Entscheiden Sie, ob der Benutzer Administrationsrechte zugewiesen bekommt und Zugang zum Administrationsbereich bekommt, um dort Verwaltungsaufgaben durchf&uuml;hren zu d&uuml;rfen.';
-$messages['user_updated_ok'] = 'Benutzer "%s" erfolgreich aktualisiert';
-
-// site blogs
-$messages['blog_status_all'] = 'Alle';
-$messages['blog_status_active'] = 'aktiv';
-$messages['blog_status_disabled'] = 'gesperrt';
-$messages['blog_status_unconfirmed'] = 'nicht best&auml;tigt';
-$messages['owner'] = 'Besitzer';
-$messages['quota'] = 'Kontingent';
-$messages['bytes'] = 'Bytes';
-$messages['error_no_blogs_selected'] = 'Es wurde kein Blog ausgew&auml;hlt.';
-$messages['error_blog_is_default_blog'] = 'Blog "%s" konnte nicht gel&ouml;scht werden, weil es das Standardblog ist.';
-$messages['blog_deleted_ok'] = 'Das Blog "%s" wurde erfolgreich gesperrt.';
-$messages['blogs_deleted_ok'] = '%s blogs erfolgreich gesperrt.';
-$messages['error_deleting_blog'] = 'Beim Sperren des Blogs "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_deleting_blog2'] = 'Beim Sperren des Blogs mit der ID "%s" ist ein Fehler aufgetreten.';
-
-// create blog
-$messages['error_adding_blog'] = 'Beim Hinzuf&uuml;gen des Blogs ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['blog_added_ok'] = 'Blog "%s" erfolgreich hinzugef&uuml;gt';
-
-// edit blog
-$messages['blog_status_help'] = 'Blogstatus';
-$messages['blog_owner_help'] = 'Benutzer, der dem Blog als Besitzer mit vollem Zugriff auf die Blogeinstellungen zugewiesen wird.';
-$messages['users'] = 'Benutzer';
-$messages['blog_quota_help'] = 'Ressourcenkontingent in Bytes. Stellen Sie 0 f&uuml;r unlimitiert ein oder lassen das Feld frei, um die globalen Einstellungen f&uuml;r dieses Blog zu benutzen.';
-$messages['blog_users_help'] = 'Benutzer, die Zugang zu diesem Blog haben. W&auml;hlen Sie einen Benutzer aus der linken Liste und f&uuml;gen Sie ihn rechts hinzu, um ihn Zugang zu diesem Blog zu geben.';
-$messages['edit_blog_settings_updated_ok'] = 'Das Blog %s wurde erfolgreich aktualisiert.';
-$messages['error_updating_blog_settings'] = 'Beim Aktualisieren des Blogs %s ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_incorrect_blog_owner'] = 'Der Benutzer, der als Blog-Besitzer ausgew&auml;hlt wurde, ist ung&uuml;ltig.';
-$messages['error_fetching_blog'] = 'Beim Aufrufen des Blogs ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_updating_blog_settings2'] = 'Beim Aktualisieren des Blogs ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben.';
-$messages['add_or_remove'] = 'Benutzer hinzuf&uuml;gen oder entfernen.';
-
-// site locales
-$messages['locale'] = 'Sprachdatei';
-$messages['locale_encoding'] = 'Kodierung';
-$messages['locale_deleted_ok'] = 'Die Sprachdatei %s wurde erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['error_no_locales_selected'] = 'Es wurden keine Sprachdateien zum L&ouml;schen ausgew&auml;hlt.';
-$messages['error_deleting_only_locale'] = 'Die Sprachdatei kann nicht gel&ouml;scht werden, da es die letzte verf&uuml;gare im System ist.';
-$messages['locales_deleted_ok']= '%s Sprachdateien wurden erfolgreich gel&ouml;scht.';
-$messages['error_deleting_locale'] = 'Beim L&ouml;schen der Sprachdatei %s ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_locale_is_default'] = 'Die Sprachdatei %s kann nicht gel&ouml;scht werden, da es die Standarddatei f&uuml;r neue Blogs ist.';
-
-// add locale
-$messages['error_invalid_locale_file'] = 'Die Sprachdatei ist ung&uuml;ltig.';
-$messages['error_no_new_locales_found'] = 'Es wurden keine neuen Sprachdateien gefunden.';
-$messages['locale_added_ok'] = 'Die Sprachdatei %s wurde erfolgreich hinzugef&uuml;gt.';
-$messages['error_saving_locale'] = 'Beim Speichern der neuen Sprachdatei ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['scan_locales'] = 'Sprachdateien scannen';
-$messages['add_locale_help'] = 'Benutzen Sie dieses Formular, um neue Sprachdateien hinzuzuf&uuml;gen. Wenn Sie mithilfe dieses Formulars keine neuen Dateien hochladen k&ouml;nnen, laden Sie die Sprachdatei manuell in das Standardverzeichniss f&uuml;r Sprachdateien, normalerweise <b>./locales/</b>. Klicken Sie anschlie&szlig;end auf <b>Sprachdateien scannen</b> . LifeType scannt dann das Verzeichniss und f&uuml;gt die neuen Sprachdateien automatisch dem System zu.';
-
-// site templates
-$messages['error_template_is_default'] = 'Das Template %s kann nicht gel&ouml;scht werden, da es das Standardtemplate f&uuml;r neue Blogs ist.';
-
-// add template
-$messages['global_template_package_help'] = 'Benutzen Sie dieses Formular, um ein Template hochzuladen, dass f&uuml;r alle Blogs dieser Site verf&uuml;gbar sein soll. Wenn Sie mit diesem Formular kein Template-Set hochladen k&ouml;nnen, laden Sie es manuell in das Verzeichniss <b>%s</b>, dem Verzeichniss f&uuml;r all Ihre Template-Sets. Anschlie&szlig;end klicken Sie auf <b>Templates scannen</b>. LifeType scannt daraufhin das Verzeichniss und f&uuml;gt automatisch alle neu erkannten Templates der Auswahl zu.';
-
-// global settings
-$messages['site_config_saved_ok'] = 'Die Einstellungen wurden erfolgreich gespeichert.';
-$messages['error_saving_site_config'] = 'Beim Speichern der Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten.';
-/// general settings
-$messages['help_comments_enabled'] = 'Kommentare f&uuml;r neue Blogs als Standard erlauben [Standard = Ja]';
-$messages['help_beautify_comments_text'] = 'In Kommentaren automatisch Abs&auml;tze formatieren und URLs verlinken [Standard = Ja]';
-$messages['help_temp_folder'] = 'Verzeichniss, in das LifeType tempor&auml;re Dateien, wie z.B. kompilierte Templates, speichert. Um die Sicherheit zu erh&ouml;hen, k&ouml;nnen Sie ein Verzeichniss ausserhalb des Webserver-Verzeichnissbaums nutzen. [Standard = ./tmp]';
-$messages['help_base_url'] = 'URL unter dem dieses Blog installiert ist';
-$messages['help_subdomains_enabled'] = 'Subdomains aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie diese Funktion nutzen m&ouml;chten, lesen Sie bitte vorher die Dokumentation! [Standard = Nein]';
-$messages['help_subdomains_base_url'] = 'Wenn Subdomains aktiviert sind, ist dies die URL-Basis. Benutzen Sie {blogname}, um den Blognamen oder {username} um den Benutzernamen zum Generieren des Links zum Blog zu verwenden (z.B. http://{blogname}.yourdomain.com)';
-$messages['help_include_blog_id_in_url'] = 'Diese Einstellung ist nur wichtig, wenn Subdomains und "normale" URLs aktiviert sind und bewirkt, dass intern generierte URLs nicht den "Blog-ID" Parameter verwenden. &Auml;ndern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun! [Standard = Ja]';
-$messages['help_script_name'] = '&Auml;ndern Sie diese Einstellung, falls Sie die Datei index.php umbenennen m&uuml;ssen [Standard = index.php]';
-$messages['help_show_posts_max'] = 'Maximale Anzahl der Artikel, die auf der Hauptseite angezeigt werden. Diese Einstellung hat nur Auswirkungen auf neue Blogs. [Standard = 15]';
-$messages['help_recent_posts_max'] = 'Maximale Anzahl der Artikel, die auf der Hauptseite als aktuell angezeigt werden. Diese Einstellung hat nur Auswirkungen auf neue Blogs. [Standard = 10]';
-$messages['help_save_drafts_via_xmlhttprequest_enabled'] = 'Einstellung, ob Entw&uuml;rfe via Javascript gespeichert und XMLHTTP-Requests erlaubt werden sollen. [Standard = Ja ]';
-$messages['help_locale_folder'] = 'Verzeichniss, in dem die Sprachdateien gespeichert werden [Standard = ./locale]';
-$messages['help_default_locale'] = 'Standard Spracheinstellung f&uuml;r neue Blogs [Standard = en_UK]';
-$messages['help_default_blog_id'] = 'Standard Blog, das angezeigt wird, wenn kein anderes festgelegt ist [Standard = 1]';
-$messages['help_default_time_offset'] = 'Standard Zeitabgleich f&uuml;r neue Blogs [Standard = 0]';
-$messages['help_html_allowed_tags_in_comments'] = 'Leerzeichen-getrennte Liste der in Kommentaren erlaubten HTML-Tags [Standard = &lt;a&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;]';
-$messages['help_referer_tracker_enabled'] = 'Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Referrer (verweisenden Seiten) in der Datenbank gespeichert. Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie die Performance der Blogs verbessern m&ouml;chten [Standard = Ja]';
-$messages['help_show_more_enabled'] = '"weiter..."-Link f&uuml;r neue Blogs freigeben [Standard = Ja]';
-$messages['help_update_article_reads'] = 'Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Aktualisierung des Z&auml;hlers f&uuml;r die H&auml;ufigkeit des Zugriffs auf einzelne Artikel. Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie die Performance der Blogs verbessern m&ouml;chten. [Standard = Ja]';
-$messages['help_update_cached_article_reads'] = 'Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Aktualisierung des Z&auml;hlers f&uuml;r die H&auml;ufigkeit des Zugriffs auf einzelne Artikel auch, wenn Caching aktiviert ist [Standard = Ja]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_enabled'] = 'Aktivieren oder deaktivieren Sie das Senden von XMLRPC-Pings an Sites, die dieses Feature unterst&uuml;tzen [Standard = Ja]';
-$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'Aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Senden von XMLRPC-Pings an Sites, die dieses Feature unterst&uuml;tzen beim Verfassen oder Aktualisieren von Artikeln [Standard = Ja]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_hosts'] = 'URL Verweis zum XMLRPC-Interface f&uuml;r Sites, die die XMLRPC-Ping Spezifikation unterst&uuml;tzen. Schreiben Sie jeden URL in eine neue Zeile. [Standard = http://rpc.weblogs.com/RPC2]';
-$messages['help_trackback_server_enabled'] = 'Verarbeiten eingehender Trackbacks aktivieren oder deaktivieren [Standard = Ja]';
-$messages['help_htmlarea_enabled'] = 'Den WYSIWYG-Editor f&uuml;r neue Blogs aktivieren oder deaktivieren [Standard = Ja]';
-$messages['help_plugin_manager_enabled'] = 'Die Verwendung von Plugins erm&ouml;glichen [Standard = Ja]';
-$messages['help_minimum_password_length'] = 'Mindestl&auml;nge f&uuml;r Kennw&ouml;rter [Standard = 4]';
-$messages['help_xhtml_converter_enabled'] = 'Wenn aktiviert, versucht LifeType s&auml;mtlichen HTML-Code in g&uuml;ltiges XHTML zu konvertieren [Standard = Ja]';
-$messages['help_xhtml_converter_aggressive_mode_enabled'] = 'Wenn aktiviert, versucht LifeType s&auml;mtlichen HTML-Code agressiv in g&uuml;ltiges XHTML zu konvertieren (diese Einstellung ist sehr fehleranf&auml;llig und mit Vorsicht zu verwenden). [Standard = Nein]';
-$messages['help_session_save_path'] = 'Verzeichniss, in das LifeType Sessiondaten mithilfe der PHP Funktion session_save_path() speichert. Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Verzeichniss f&uuml;r den Webserver beschreibbar ist. Wenn Sie diese Einstellung leer lassen, wird das Standardverzeichniss von PHP benutzt. [Standard = (leer)]';
-// summary settings
-$messages['help_summary_page_show_max'] = 'Anzahl der Eintr&auml;ge, die auf der &Uuml;bersichtsseite angezeigt werden. Diese Einstellung gilt f&uuml;r alle Listen auf der &Uuml;bersichtsseite (aktuelle Artikel, aktivste Blogs, usw.) [Standard = 10]';
-$messages['help_summary_blogs_per_page'] = 'Anzahl der Blogs pro Seite in der "Blog Liste" [Standard = 25]';
-$messages['help_forbidden_usernames'] = 'Leerzeichen-getrennte Liste der nicht erlaubten Benutzernamen [Standard = admin www blog ftp]';
-$messages['help_force_one_blog_per_email_account'] = 'Begrenzung auf maximal ein Blog pro E-Mail Account [Standard = Nein]';
-$messages['help_summary_show_agreement'] = 'Vereinbarung anzeigen und von neuen Benutzern akzeptieren lassen, bevor die Registrierung abgeschlossen wird [Standard = Ja]';
-$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'Neue Benutzer zwingen Ihre Registrierung &uuml;ber das Klicken eines Links zu best&auml;tigen, der Ihnen per E-Mail an Ihren Account gesendet wird [Standard = Ja]';
-$messages['help_summary_disable_registration'] = 'Benutzern verbieten, neue Blogs zu registrieren [Standard = Nein]';
-// templates
-$messages['help_template_folder'] = 'Verzeichniss, in dem Templates gespeichert werden [Standard = ./templates]';
-$messages['help_default_template'] = 'Standardtemplate f&uuml;r neue Blogs [Standard = standard]';
-$messages['help_users_can_add_templates'] = 'Benutzern erm&ouml;glichen, eigene Templates hochzuladen [Standard = Ja]';
-$messages['help_template_compile_check'] = 'Aktivieren Sie diese Funktion, um Dateien durch Smarty automatisch auf aktuellere Versionen pr&uuml;fen zu lassen. Deaktivieren Sie diese Funktion, um die Perfomance zu steigern [Standard = Ja]';
-$messages['help_template_cache_enabled'] = 'Aktivieren des Template-Cache. Wenn aktiviert, wird, falls m&ouml;glich, eine zwischengespeicherte Version von Seiten benutzt. Dadurch m&uuml;ssen weniger Daten aus der Datenbank abgerufen und Templates seltener neu gerendert werden. [Standard = Ja]';
-$messages['help_template_cache_lifetime'] = 'Verfallszeit des Cache in Sekunden. Setzen Sie den Wert auf -1, um den Cache nie verfallen zu lassen. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, wird der Cache deaktiviert. Setzen Sie hierzu allerdings besser "Aktivieren des Template-Cache" auf "Nein". [Standard = 0]';
-$messages['help_template_http_cache_enabled'] = 'Unterst&uuml;tzung f&uuml;r HTTP-Request aktivieren. Wenn aktiviert, f&uuml;gt LifeType dem HTTP-Header "If-Modified-Since"-Informationen zu. So mu&szlig; nur unbedingt erforderlicher Inhalt gesendet werden. Benutzen Sie diese Einstellung, um Bandbreite zu sparen. [Standard = Nein]';
-$messages['help_allow_php_code_in_templates'] = 'Nativen PHP-Code in Smarty-Templates innerhalb von {php}...{/php} Bl&ouml;cken erlauben [Standard = Nein]';
-// urls
-$messages['help_request_format_mode'] = 'W&auml;hlen Sie ein URL-Format. Wenn Sie benutzerdefinierte URLs verwenden m&ouml;chten, stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen ebenfalls konfiguriert sind. [Standard = einfach]';
-$messages['plain'] = 'einfach';
-$messages['search_engine_friendly'] = 'Suchmaschinenoptimiert';
-$messages['custom_url_format'] = 'benutzerdefinierte URLs';
-$messages['help_permalink_format'] = 'Format f&uuml;r Permalinks bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/{catname}/{year}/{month}/{day}/{postname}$]';
-$messages['help_category_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zu Kategorien bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/{catname}$]';
-$messages['help_blog_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zu Blogs bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}$]';
-$messages['help_archive_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zu Archiven bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/archives/{year}/?{month}/?{day}]';
-$messages['help_user_posts_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zu Artikeln eines bestimmten Benutzers bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/user/{username}$]';
-$messages['help_post_trackbacks_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zur Trackback-Seite bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/post/trackbacks/{postname}$]';
-$messages['help_template_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zu benutzerdefinierten statischen Templateseiten bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/page/{templatename}$]';
-$messages['help_album_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zu Ressource-Alben bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/album/{albumname}$]';
-$messages['help_resource_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zu Ressource-Seiten mit Dateien bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_preview_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zu Ressource-Vorschauen bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zu gr&ouml;&szlig;enreduzierten Ressource-Vorschauen bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview-med/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_download_link_format'] = 'Format f&uuml;r Links zu Dateien bei der Verwendung benutzerdefinierter URLs [Standard = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/download/{resourcename}$]';
-// email
-$messages['help_check_email_address_validity'] = 'Beim Pr&uuml;fen von E-Mail Adressen pr&uuml;fen, ob unter der angegebenen Domain MX-Records definiert sind und die Adresse auf eine g&uuml;tige Mailbox verweist [Standard = Nein]';
-$messages['help_email_service_enabled'] = 'Versenden von E-Mails erm&ouml;glichen [Standard = Ja]';
-$messages['help_post_notification_source_address'] = 'E-Mail Adresse, die als Absenderadresse erscheint, wenn LifeType E-Mails versendet [Standard = noreply at your.host.com]';
-$messages['help_email_service_type'] = 'System, mit dem E-Mails versendet werden [Standard = PHP]';
-$messages['help_smtp_host'] = 'Wenn Sie SMTP zum Versenden von E-Mails verwenden m&ouml;chten, geben Sie hier den SMTP-Server an, der verwendet werden soll [Standard = (empty)]';
-$messages['help_smtp_port'] = 'Falls der SMTP-Server unter einem anderen Port als 25 l&auml;uft, geben Sie hier den entsprechenden Port an [Standard = (leer)]';
-$messages['help_smtp_use_authentication'] = 'Aktivieren Sie diese Einstellung, falls f&uuml;r das Senden von E-Mails am SMTP-Server Authentifizierung erforderlich ist [Standard = Nein]';
-$messages['help_smtp_username'] = 'Falls f&uuml;r das Senden von E-Mails am SMTP-Server Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie hier den Benutzernamen an [Standard = (leer)]';
-$messages['help_smtp_password'] = 'Falls f&uuml;r das Senden von E-Mails am SMTP-Server Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie hier das Kennwort f&uuml;r das angegebene Benutzerkonto an [Standard = (leer)]';
-// helpers
-$messages['help_path_to_tar'] = 'Pfad zum "tar"-Tool, ben&ouml;tigt zum Entpacken von Template-Sets aus .tar.gz- oder tar.bz2-Dateien [Standard = /bin/tar]';
-$messages['help_path_to_gzip'] = 'Pfad zum "gzip"-Tool, ben&ouml;tigt zum Entpacken von Template-Sets aus .tar.gz-Dateien [Standard = /bin/gzip]';
-$messages['help_path_to_bz2'] = 'Pfad zum "bzip2"-Tool, ben&ouml;tigt zum Entpacken von Template-Sets aus tar.bz2-Dateien [Standard = /usr/bin/bzip2]';
-$messages['help_path_to_unzip'] = 'Pfad zum "unzip"-Tool, ben&ouml;tigt zum Entpacken von Template-Sets aus .zip-Dateien [Standard = /usr/bin/unzip]';
-$messages['help_unzip_use_native_version'] = 'PHP zum entpacken von .zip-Dateien verwenden [Standard = Nein]';
-// uploads
-$messages['help_uploads_enabled'] = 'Benutzern erlauben, Dateien hochzuladen. Diese Einstellung betrifft die Ressourcenveraltung und das Hochladen benutzerdefinierter Templates und Sprachdateien [Standard = Ja]';
-$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'Maximale Dateigr&ouml;&szlig;e in Bytes. PHP-Beschr&auml;nkungen k&ouml;nnen mit dieser Einstellung nicht umgangen werden. [Standard = 2000000]';
-$messages['help_upload_forbidden_files'] = 'Leerzeichen-getrennte Liste der nicht erlaubten Dateitypen. \'*\' und \'?\' k&ouml;nnen verwendet werden [Standard = *.php *.php3 *.php4 *.phtml]';
-// interfaces
-$messages['help_xmlrpc_api_enabled'] = 'Zugang zu Blogs via XMLRPC erm&ouml;glichen [Standard = Ja]';
-$messages['help_rdf_enabled'] = 'Atom und RSS Feeds erm&ouml;glichen [Standard = Ja]';
-$messages['help_default_rss_profile'] = 'Standardversion von RSS oder Atom, wenn nicht anders festgelegt [Standard = RSS 1.0]';
-// security
-$messages['help_security_pipeline_enabled'] = 'Sicherheits-Pipeline und alle zugeh&ouml;rigen Filter aktivieren. Diese Einstellung wirkt sich auch auf alle Plugins aus, die neue Filter registrieren [Standard = Ja]';
-$messages['help_ip_address_filter_enabled'] = 'IP-Adressfilter aktivieren. Sicherheits-Pipeline mu&szlig; aktiviert sein. [Standard = Ja]';
-$messages['help_content_filter_enabled'] = 'Inhalte mit regul&auml;ren Ausdr&uuml;cken filtern. Sicherheits-Pipeline mu&szlig; aktiviert sein. [Standard = Ja]';
-$messages['help_maximum_comment_size'] = 'Maximale Gr&ouml;&szlig;e f&uuml;r Kommentare in Bytes. Um die Gr&ouml;&szlig;e nicht zu beschr&auml;nken, stellen Sie 0 ein. [Standard = 0]';
-// bayesian filter
-$messages['help_bayesian_filter_enabled'] = 'Den bayes\'schen Filter f&uuml;r verbesserte Spam-Filterung verwenden [Standard = Ja]';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_probability_treshold'] = 'Schwelle, ab der ein Kommentar als Spam betrachtet wird [Standard = 0.9]';
-$messages['help_bayesian_filter_nonspam_probability_treshold'] = 'Schwelle, ab der ein Kommentar als "nicht-Spam" betrachtet wird [Standard = 0.2]';
-$messages['help_bayesian_filter_min_length_token'] = 'Minimall&auml;nge f&uuml;r Zeichenfolgen, um f&uuml;r den bayes\'schen Filter relevant zu sein [Standard = 3]';
-$messages['help_bayesian_filter_max_length_token'] = 'Maximall&auml;nge f&uuml;r Zeichenfolgen, um f&uuml;r den bayes\'schen Filter relevant zu sein [Standard = 100]';
-$messages['help_bayesian_filter_number_significant_tokens'] = 'Anzahl ma&szlig;geblicher Zeichenfolgen [Standard = 15]';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_comments_action'] = 'Aktion, nachdem ein Kommentar als "Spam" erkannt wurde. W&auml;hlen Sie "L&ouml;schen" erst, wenn der Spam-Filter ausreichend trainiert wurde [Standard = "als Spam makiert speichern"]';
-$messages['keep_spam_comments'] = 'In der Datenbank als "Spam" makiert speichern';
-$messages['throw_away_spam_comments'] = 'l&ouml;schen (nicht speichern)';
-// resources
-$messages['help_resources_enabled'] = 'Ressourcenveraltung erm&ouml;glichen [Standard = Ja]';
-$messages['help_resources_folder'] = 'Verzeichniss, in das Ressource-Dateien gespeichert werden. W&auml;hlen Sie ein Verzeichniss ausserhalb des Webserver-Verzeichnissbaums, um die Sicherheit zu erh&ouml;hen. [Standard = ./gallery]';
-$messages['help_thumbnail_method'] = 'Methode, um Vorschaubilder (Thumbnails) zu erstellen. Falls Sie PHP verwenden, ist GD-Support erforderlich [Standard = PHP]';
-$messages['help_path_to_convert'] = 'Pfad zum "convert"-Tool von ImageMagick. Erforderlich, falls die Vorschaubilder mit ImageMagick erstellt werden sollen [Standard = /usr/bin/convert]';
-$messages['help_thumbnail_format'] = 'Format, in dem Thumbnails gespeichert werden sollen. [Standard = wie Original]';
-$messages['help_thumbnail_height'] = 'Standardh&ouml;he f&uuml;r Thumbnails [Standard = 120]';
-$messages['help_thumbnail_width'] = 'Standardbreite f&uuml;r Thumbnails [Standard = 120]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_height'] = 'Standardh&ouml;he f&uuml;r Medium-Thumbnails [Standard = 480]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_width'] = 'Standardbreite f&uuml;r Medium-Thumbnails [Standard = 640]';
-$messages['help_thumbnails_keep_aspect_ratio'] = 'Seitenverh&auml;hltnis beim Generieren von Thumbnails beibehalten. Generiert eventuell gr&ouml;&szlig;ere Thumbnails als oben eingestellt. [Standard = Ja]';
-$messages['help_thumbnail_generator_force_use_gd1'] = 'LifeType zwingen nur GD1Funktionen zu nutzen [Standard = Nein]';
-$messages['help_thumbnail_generator_user_smoothing_algorithm'] = 'Algorithmus um Thumbnails zu gl&auml;tten. Findet nur bei der Erstellung von Thumbnails mit GD Verwendung. [Standard = PHP Imagecopyresampled]';
-$messages['help_resources_quota'] = 'Globales Maximalkontingent f&uuml;r Ressource-Dateien in Bytes (z.B. 5242880 Bytes = 5MB), 0 hebt die Beschr&auml;nkung auf. [Standard = 0]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_enabled'] = 'Support f&uuml;r "If-Modified-Since"-Header und HTTP-conditional Requests aktivieren. Aktivieren Sie diese Einstellung f&uuml;r maximale Bandbreiten Einsparung. [Standard = Nein]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_lifetime'] = 'Zeit in Mikrosekunden, f&uuml;r die Clients die gecachte Version von Ressourcen nutzen sollen [Standard = 9999999]';
-// search
-$messages['help_search_engine_enabled'] = 'Suchmaschine aktivieren [Standard = Ja]';
-$messages['help_search_in_custom_fields'] = 'Suche in benutzerdefinierten Feldern erm&ouml;glichen [Standard = Ja]';
-$messages['help_search_in_comments'] = 'Suche in Kommentaren erm&ouml;glichen [Standard = Ja]';
-
-// cleanup
-$messages['purge'] = 'Reinigung';
-$messages['cleanup_spam'] = 'Spam Reinigung';
-$messages['cleanup_spam_help'] = 'Hiermit werden alle Kommentare entg&uuml;ltig gel&ouml;scht, die als Spam makiert sind. Es ist nicht m&ouml;glich, diese anschlie&szlig;end wiederherzustellen.';
-$messages['spam_comments_purged_ok'] = 'Spam Kommentare wurden entg&uuml;ltig gel&ouml;scht';
-$messages['cleanup_posts'] = 'Artikel Reinigung';
-$messages['cleanup_posts_help'] = 'Hiermit werden alle Artikel entg&uuml;ltig gel&ouml;scht, die von den Benutzern gel&ouml;scht (als "gel&ouml;scht" markiert) worden sind. Es ist nicht m&ouml;glich, diese anschlie&szlig;end wiederherzustellen.';
-$messages['posts_purged_ok'] = 'Artikel wurden entg&uuml;ltig gel&ouml;scht';
-
-/// summary ///
-// front page
-$messages['summary'] = 'Zusammenfassung';
-$messages['register'] = 'anmelden';
-$messages['summary_welcome'] = 'Willkommen!';
-$messages['summary_most_active_blogs'] = 'aktivste Blogs';
-$messages['summary_most_commented_articles'] = 'am h&auml;ufigsten kommentierte Artikel';
-$messages['summary_most_read_articles'] = 'am h&auml;ufigsten gelesene Artikel';
-$messages['password_forgotten'] = 'Haben Sie Ihr Kennwort vergessen?';
-$messages['summary_newest_blogs'] = 'Neue Blogs';
-$messages['summary_latest_posts'] = 'aktuellste Artikel';
-$messages['summary_search_blogs'] = 'Blogs durchsuchen';
-
-// blog list
-$messages['updated'] = 'aktualisiert';
-$messages['total_reads'] = 'total';
-
-// blog profile
-$messages['blog'] = 'Blog';
-$messages['latest_posts'] = 'aktuellste Artikel';
-
-// registration
-$messages['register_step0_title'] = 'Nutzungsbedingungen akzeptieren';
-$messages['decline'] = 'ablehnen';
-$messages['accept'] = 'akzeptieren';
-$messages['read_service_agreement'] = 'Bitte lesen die Nutzungsbedingungen und klicken auf "akzeptieren, wenn Sie einverstanden sind.';
-$messages['register_step1_title'] = 'Benutzerkonto anlegen [1/4]';
-$messages['register_step1_help'] = 'Sie m&uuml;ssen zuerst ein neues Benutzerkonto anlegen, wenn Sie ein Blog einrichten m&ouml;chten. Der Benutzer wird der Besitzer dieses Blogs und hat Zugang zu allen Funktionen';
-$messages['register_next'] = 'Weiter';
-$messages['register_back'] = 'Zur&uuml;ck';
-$messages['register_step2_title'] = 'Blog einrichten [2/4]';
-$messages['register_blog_name_help'] = 'Name des neuen Blogs';
-$messages['register_step3_title'] = 'Template ausw&auml;hlen [3/4]';
-$messages['step1'] = 'Schritt 1';
-$messages['step2'] = 'Schritt 2';
-$messages['step3'] = 'Schritt 3';
-$messages['register_step3_help'] = 'W&auml;hlen Sie ein verf&uuml;gbares Template als Standard-Template f&uuml;r Ihr Blog. Es kann sp&auml;ter noch ge&auml;ndert werden.';
-$messages['error_must_choose_template'] = 'Bitte w&auml;hlen Sie ein Template';
-$messages['select_template'] = 'Template ausw&auml;hlen';
-$messages['register_step5_title'] = 'Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch! [4/4]';
-$messages['finish'] = 'fertig';
-$messages['register_need_confirmation'] = 'Eine E-Mail Best&auml;tigung wurde an Ihre E-Mail Adresse geschickt. Klicken Sie auf dendarin enthaltenen Link, sobald Sie die Nachricht erhalten haben, um direkt zu starten!';
-$messages['register_step5_help'] = 'Gl&uuml;ckwunsch, das neue Benutzerkonto und das neue Blog wurden erfolgreich angelegt!';
-$messages['register_blog_link'] = 'Wenn Sie direkt einen Blick auf Ihr neues Blog werfen m&ouml;chten, gehen Sie zu: <a href="%2$s">%1$s</a>';
-$messages['register_blog_admin_link'] = 'Wenn Sie direkt einen Artikel verfassen m&ouml;chten, gehen Sie direkt zur <a href="admin.php">Administrationsbereich</a>';
-$messages['register_error'] = 'W&auml;hrend des Prozesses ist ein Fehler aufgetreten.';
-$messages['error_registration_disabled'] = 'Die Registrierung neuer Blogs ist f&uuml;r diese Site gesperrt worden.';
-// registration article topic and text
-$messages['register_default_article_topic'] = 'Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch!';
-$messages['register_default_article_text'] = 'Wenn Sie diesen Artikel lesen k&ouml;nnen, war die Registrierung erfolgreich und Sie k&ouml;nnen direkt mit dem Bloggen beginnen.';
-$messages['register_default_category'] = 'Allgemein';
-// confirmation email
-$messages['register_confirmation_email_text'] = 'Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um Ihr Blog zu aktivieren:
-
-%s
-
-Have a nice day';
-$messages['error_invalid_activation_code'] = 'Der Best&auml;tigungscode ist leider ung&uuml;ltig.';
-$messages['blog_activated_ok'] = 'Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch, Ihr neues Benutzerkonto und Ihr neues Blog sind erfolgreich best&auml;tigt!';
-// forgot your password?
-$messages['reset_password'] = 'Kennwort zur&uuml;cksetzen';
-$messages['reset_password_username_help'] = 'Name des Benutzers, dessen Kennwort Sie zur&uuml;cksetzen m&ouml;chten';
-$messages['reset_password_email_help'] = 'E-Mail Addresse, die zum Registrieren dieses Benutzers verwendet wurde';
-$messages['reset_password_help'] = 'Benutzen Sie dieses Formular, um das Kennwort Ihres Benutzerkontos zur&uuml;ckzusetzen, falls Sie sich daran nicht erinnern k&ouml;nnen. Bitte geben Sie den Benutzernamen und die E-Mail Adresse ein, die zum Registrieren verwendet wurde.';
-$messages['error_resetting_password'] = 'Beim Zur&uuml;cksetzen des Kennworts ist ein Fehler aufgetreten. Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie Ihre Eingaben und versuchen Sie es erneut.';
-$messages['reset_password_error_incorrect_email_address'] = 'Die E-Mail Adresse ist ung&uuml;ltig, oder nicht die Adresse, mit der dieser Benutzer registriert wurde.';
-$messages['password_reset_message_sent_ok'] = 'Eine Nachricht mit einem Link wurde an die angegebene E-Mail Adresse gesendet. Bitte klicken Sie auf diesen Link, um Ihr Kennwort zur&uuml;ckzusetzen.';
-$messages['error_incorrect_request'] = 'Die URL-Parameter sind ung&uuml;ltig.';
-$messages['change_password'] = 'neues Kennwort erstellen';
-$messages['change_password_help'] = 'Bitte geben Sie das neue Kennwort ein und best&auml;tigen Sie es.';
-$messages['new_password'] = 'Neues Kennwort';
-$messages['new_password_help'] = 'Geben Sie hier Ihr neues Kennwort ein.';
-$messages['password_updated_ok'] = 'Ihr Kennwort wurde erfolgreich aktualisiert.';
-
-// Suggested by BCSE, some useful messages that not available in official locale
-$messages['upgrade_information'] = 'Diese Seite wird unsch&ouml;n dargestellt, da Sie einen Browser benutzen, der aktelle Web-Standards nicht unterst&uuml;tzt. Um diese Seite richtig darzustellen, empfehlen wir Ihnen den Browser zu <a href="http://www.webstandards.org/upgrade/" title="The Web Standards Project\'s Browser Upgrade initiative">aktualisieren</a>. Dies ist kostenlos und wird Sie nicht viel Zeit kosten.';
-$messages['jump_to_navigation'] = 'Zur Navigation wechseln.';
-$messages['comment_email_never_display'] = 'Zeilenumbr&uuml;che und Abs&auml;tze werden automatisch hinzugef&uuml;gt. Die E-Mail Adresse wird nicht angezeigt.';
-$messages['comment_html_allowed'] = '<acronym title="Hypertext Markup Language">HTML</acronym> erlaubt: &lt;<acronym title="Hyperlink">a</acronym> href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Acronym Description">acronym</acronym> title=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Quote">blockquote</acronym> cite=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Strike">del</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Italic">em</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Underline">ins</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Bold">strong</acronym>&gt;';
-$messages['trackback_uri'] = 'Der <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> um diesem Artikel einen Trackback hinzuzuf&uuml;gen lautet: ';
-$messages['previous_post'] = 'zur&uuml;ck';
-$messages['next_post'] = 'vor';
-$messages['comment_default_title'] = '(ohne Titel)';
-$messages['guestbook'] = 'G&auml;stebuch';
-$messages['trackbacks'] = 'Trackbacks';
-$messages['menu'] = 'Menu';
-$messages['albums'] = 'Alben';
-$messages['admin'] = 'Admin';
-
-// Übersetzung von Markus Vortkamp (pLog at markus-vortkamp.de). Bei Fehlern in oder Fragen zur Übersetzung freue ich mich über eine 
-// kurze E-Mail. Bei allgemeinen Problemen mit pLog suchen Sie bitte Hilfe auf den offiziellen pLog-Seiten unter:
-//
-//                          http://www.plogworld.net/
-//
-?>

Deleted: plog/trunk/locale/locale_eu_ES.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/locale_eu_ES.php	2006-06-22 20:39:04 UTC (rev 3639)
+++ plog/trunk/locale/locale_eu_ES.php	2006-06-22 20:46:15 UTC (rev 3640)
@@ -1,904 +0,0 @@
-<?php
-// set this to the encoding that should be used to display the pages correctly
-$messages['encoding'] = 'iso-8859-1';
-$messages['locale_description'] = 'Euskara';
-// locale format, see Locale::formatDate for more information
-$messages['date_format'] = '%Y/%m/%d %H:%M';
-
-// days of the week
-$messages['days'] = Array( 'Igandea', 'Astelehena', 'Asteartea', 'Asteazkena', 'Osteguna', 'Ostirala', 'Larunbata' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Monday'] = $messages['days'][1];
-$messages['Tuesday'] = $messages['days'][2];
-$messages['Wednesday'] = $messages['days'][3];
-$messages['Thursday'] = $messages['days'][4];
-$messages['Friday'] = $messages['days'][5];
-$messages['Saturday'] = $messages['days'][6];
-$messages['Sunday'] = $messages['days'][0];
-
-// abbreviations
-$messages['daysshort'] = Array( 'Ig', 'Al', 'Ar', 'Az', 'Og', 'Or', 'Lr' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Mo'] = $messages['daysshort'][1];
-$messages['Tu'] = $messages['daysshort'][2];
-$messages['We'] = $messages['daysshort'][3];
-$messages['Th'] = $messages['daysshort'][4];
-$messages['Fr'] = $messages['daysshort'][5];
-$messages['Sa'] = $messages['daysshort'][6];
-$messages['Su'] = $messages['daysshort'][0];
-
-// months of the year
-$messages['months'] = Array( 'Urtarrila', 'Otsaila', 'Martxoa', 'Apirila', 'Maiatza', 'Ekaina', 'Uztaila', 'Abuztua', 'Iraila', 'Urria', 'Azaroa', 'Abendua' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['January'] = $messages['months'][0];
-$messages['February'] = $messages['months'][1];
-$messages['March'] = $messages['months'][2];
-$messages['April'] = $messages['months'][3];
-$messages['May'] = $messages['months'][4];
-$messages['June'] = $messages['months'][5];
-$messages['July'] = $messages['months'][6];
-$messages['August'] = $messages['months'][7];
-$messages['September'] = $messages['months'][8];
-$messages['October'] = $messages['months'][9];
-$messages['November'] = $messages['months'][10];
-$messages['December'] = $messages['months'][11];
-$messages['message'] = 'Mezua';
-$messages['error'] = 'Errorea';
-$messages['date'] = 'Data';
-
-// miscellaneous texts
-$messages['of'] = '/';
-$messages['recently'] = 'azkenak...';
-$messages['comments'] = 'erantzun';
-$messages['comment on this'] = 'erantzunak';
-$messages['my_links'] = 'Estekak';
-$messages['archives'] = 'Artxiboak';
-$messages['search'] = 'bilatu';
-$messages['calendar'] = 'egutegia';
-$messages['search_s'] = 'Bilatu';
-$messages['search_this_blog'] = 'Bilatu blog hau:';
-$messages['about_myself'] = 'Nor naiz?';
-$messages['permalink_title'] = 'Artxiboetarako esteka iraunkorra';
-$messages['permalink'] = 'Permalink';
-$messages['posted_by'] = 'Nork:';
-$messages['reply'] = 'Erantzun';
-
-// add comment form
-$messages['add_comment'] = 'Gehitu erantzuna';
-$messages['comment_topic'] = 'Gaia';
-$messages['comment_text'] = 'Testua';
-$messages['comment_username'] = 'Izena';
-$messages['comment_email'] = 'Helbide elektronikoa (hautazkoa)';
-$messages['comment_url'] = 'Orri pertsonala (hautazkoa)';
-$messages['comment_send'] = 'Bidali';
-$messages['comment_added'] = 'Erantzuna gehitu da!';
-$messages['comment_add_error'] = 'Errorea erantzuna gehitzean';
-$messages['article_does_not_exist'] = 'Artikulu hori ez dago';
-$messages['no_posts_found'] = 'Ez da artikulurik aurkitu';
-$messages['user_has_no_posts_yet'] = 'Erabiltzaileak oraindik ez du artikulurik idatzi';
-$messages['back'] = 'Itzuli';
-$messages['post'] = 'artikulua';
-$messages['trackbacks_for_article'] = 'Artikuluaren aipuak (trackbacks): ';
-$messages['trackback_excerpt'] = 'Laburpena';
-$messages['trackback_weblog'] = 'Weblog-a';
-$messages['search_results'] = 'Bilatu emaitzak';
-$messages['search_matching_results'] = 'Artikulu haiek bilaketa-hitzekin bat datoz: ';
-$messages['search_no_matching_posts'] = 'Ez da aurkitu artikulurik';
-$messages['read_more'] = '(gehiago)';
-$messages['syndicate'] = 'Jarioa';
-$messages['main'] = 'Nagusia';
-$messages['about'] = 'Honi buruz:';
-$messages['download'] = 'Deskargatu';
-
-////// error messages /////
-$messages['error_fetching_article'] = 'Zehaztu duzun artikulua ezin izan da aurkitu.';
-$messages['error_fetching_articles'] = 'Ezin izan dira artikuluak aurkitu.';
-$messages['error_trackback_no_trackback'] = 'Ez da artikuluaren aipurik (trackbacks) aurkitu.';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'Artikulu identifikatzailea ez da zuzena.';
-$messages['error_incorrect_blog_id'] = 'Blog identifikatzailea ez da zuzena.';
-$messages['error_comment_without_text'] = 'Ez duzu testurik idatzi.';
-$messages['error_comment_without_name'] = 'Izena edo goitizena idatzi behar duzu.';
-$messages['error_adding_comment'] = 'Errorea gertatu da erantzuna gehitzean.';
-$messages['error_incorrect_parameter'] = 'Parametroa ez da zuzena.';
-$messages['error_parameter_missing'] = 'Eskaera horrentarako parametro bat falta da.';
-$messages['error_comments_not_enabled'] = 'Gune honetako erantzun-eginbidea desgaitu egin da.';
-$messages['error_incorrect_search_terms'] = 'Bilaketa-hitzak ez dira baliozkoak';
-$messages['error_no_search_results'] = 'Ez da aurkitu bilaketa-hitzekin bat datorren elementurik';
-$messages['error_no_albums_defined'] = 'Blog honetan ez dago albumik.';
-
-/////////////////                     //////////////////
-///////////////// STRINGS FOR THE ADMINISTRATION INTERFACE //////////////////
-/////////////////                     //////////////////
-
-// login page
-$messages['login'] = 'Hasi saioa';
-$messages['welcome_message'] = 'Ongi etorri';
-$messages['error_incorrect_username_or_password'] = 'Erabiltzaile-izena edo pasahitza ez da zuzena.';
-$messages['error_dont_belong_to_any_blog'] = 'Oraindik ez zara blog-eko kidea.';
-$messages['logout_message'] = 'Saioa behar bezala amaitu da.';
-$messages['logout_message_2'] = 'Egin klik <a href="%1$s">hemen</a> hona joateko: %2$s</a>.';
-$messages['error_access_forbidden'] = 'Sarbidea debekatuta. Aurrena zure burua egiaztatu behar duzu.';
-$messages['username'] = 'Erabiltzaile-izena';
-$messages['password'] = 'Pasahitza';
-
-// dashboard
-$messages['dashboard'] = 'Ikuspegia';
-$messages['recent_articles'] = 'Azken artikuluak';
-$messages['recent_comments'] = 'Azken erantzunak';
-$messages['recent_trackbacks'] = 'Azken aipuak (trackbacks)';
-$messages['blog_statistics'] = 'Blog estatistikak';
-$messages['total_posts'] = 'Artikulu-kopurua';
-$messages['total_comments'] = 'Erantzun-kopurua';
-$messages['total_trackbacks'] = 'Aipu-kopurua (trackbacks)';
-$messages['total_viewed'] = 'Irakurketak';
-$messages['in'] = 'Non:';
-
-// menu options
-$messages['newPost'] = 'Artikulu berria';
-$messages['Manage'] = 'Kudeatu';
-$messages['managePosts'] = 'Kudeatu artikuluak';
-$messages['editPosts'] = 'Artikuluak';
-$messages['editArticleCategories'] = 'Kategoriak';
-$messages['newArticleCategory'] = 'Kategoria berria';
-$messages['manageLinks'] = 'Kudeatu estekak';
-$messages['editLinks'] = 'Estekak';
-$messages['newLink'] = 'Esteka berria';
-$messages['editLink'] = 'Editatu esteka';
-$messages['editLinkCategories'] = 'Esteka-kategoria';
-$messages['newLinkCategory'] = 'Esteka-kategoria berria';
-$messages['editLinkCategory'] = 'Editatu esteka-kategoria';
-$messages['manageCustomFields'] = 'Kudeatu eremu pertsonalizatuak';
-$messages['blogCustomFields'] = 'Eremu pertsonalizatuak';
-$messages['newCustomField'] = 'Eremu pertsonalizatu berria';
-$messages['resourceCenter'] = 'Baliabide-zentroa';
-$messages['resources'] = 'Baliabideak';
-$messages['newResourceAlbum'] = 'Album berria';
-$messages['newResource'] = 'Baliabide berria';
-$messages['controlCenter'] = 'Kontrol-zentroa';
-$messages['manageSettings'] = 'Konfigurazioa';
-$messages['blogSettings'] = 'Blog-aren konfigurazioa';
-$messages['userSettings'] = 'Erabiltzaile-konfigurazioa';
-$messages['pluginCenter'] = 'Plugin zentroa';
-$messages['Stats'] = 'Estatistikak';
-$messages['manageBlogUsers'] = 'Kudeatu blog erabiltzaileak';
-$messages['newBlogUser'] = 'Blog erabiltzaile berria';
-$messages['showBlogUsers'] = 'Blog erabiltzaileak';
-$messages['manageBlogTemplates'] = 'Blog txantiloiak';
-$messages['newBlogTemplate'] = 'Blog txantiloi berria';
-$messages['blogTemplates'] = 'Blog txantiloiak';
-$messages['adminSettings'] = 'Administrazioa';
-$messages['Users'] = 'Erabiltzaileak';
-$messages['summary_faq'] = 'Laguntza';
-$messages['createUser'] = 'Sortu erabiltzailea';
-$messages['editSiteUsers'] = 'Erabiltzaileak';
-$messages['Blogs'] = 'Kudeatu Blog-ak';
-$messages['createBlog'] = 'Sortu Blog-a';
-$messages['editSiteBlogs'] = 'Blog-ak';
-$messages['Locales'] = 'Kudeatu hizkuntza-fitxategiak';
-$messages['newLocale'] = 'Hizkuntza-fitxategi berria';
-$messages['siteLocales'] = 'Hitzkuntza-fitxategiak';
-$messages['Templates'] = 'Kudeatu txantiloiak';
-$messages['newTemplate'] = 'Txantiloi berria';
-$messages['siteTemplates'] = 'Txantiloiak';
-$messages['GlobalSettings'] = 'Konfigurazio orokorra';
-$messages['editSiteSettings'] = 'Orokorra';
-$messages['summarySettings'] = 'Laburpena';
-$messages['templateSettings'] = 'Txantiloiak';
-$messages['urlSettings'] = 'URLak';
-$messages['emailSettings'] = 'Helbide elektronikoa.';
-$messages['uploadSettings'] = 'Kargatzeak';
-$messages['helpersSettings'] = 'Kanpoko laguntzaileak';
-$messages['interfacesSettings'] = 'Interfazeak';
-$messages['securitySettings'] = 'Segurtasuna';
-$messages['bayesianSettings'] = 'Iragazki Bayesiarra';
-$messages['resourcesSettings'] = 'Baliabideak';
-$messages['searchSettings'] = 'Bilatu';
-$messages['cleanUpSection'] = 'Garbitu';
-$messages['cleanUp'] = 'Garbitu';
-$messages['editResourceAlbum'] = 'Editatu albuma';
-$messages['resourceInfo'] = 'Editatu baliabidea';
-$messages['editBlog'] = 'Editatu Blog-a';
-$messages['Logout'] = 'Amaitu saioa';
-
-// new post
-$messages['topic'] = 'Gaia';
-$messages['topic_help'] = 'Artikuluaren izenburua';
-$messages['text'] = 'Sarrera';
-$messages['text_help'] = 'Artikuluaren testua. Laburpen hau beti lehen orrian agertuko da';
-$messages['extended_text'] = 'Artikuluaren gorputza';
-$messages['extended_text_help'] = 'Artikuluaren testu hedatua. Laburpen hori artikuluaren orrian edo orri nagusian ager daiteke. Ikusi blog-aren konfigurazioa informazio gehiago lortzeko';
-$messages['post_slug'] = 'Slug-a';
-$messages['post_slug_help'] = 'Slug-a esteka iraunkorrak sortzeko erabiliko da';
-$messages['date'] = 'Data';
-$messages['post_date_help'] = 'Artikulu hori zen egunetan argitaratuko den';
-$messages['status'] = 'Egoera';
-$messages['post_status_help'] = 'Hautatu egoera hauetako bat';
-$messages['post_status_published'] = 'Argitaratuta';
-$messages['post_status_draft'] = 'Zirriborroa';
-$messages['post_status_deleted'] = 'Ezabatuta';
-$messages['categories'] = 'Kategoriak';
-$messages['post_categories_help'] = 'Hautatu kategoria bat edo gehiago';
-$messages['post_comments_enabled_help'] = 'Gaitu erantzunak';
-$messages['send_notification_help'] = 'Erantzun berrien jakinarazpena';
-$messages['send_trackback_pings_help'] = 'Bidali aipuak (trackbacks)';
-$messages['send_xmlrpc_pings_help'] = 'Bidali XMLRPC ping-ak';
-$messages['save_draft_and_continue'] = 'Gorde zirriborroa';
-$messages['preview'] = 'Aurrebista';
-$messages['add_post'] = 'Gehitu hau!';
-$messages['error_saving_draft'] = 'Errorea gertatu da zirriborroa gordetzean';
-$messages['draft_saved_ok'] = 'Zirriborroa behar bezala gorde da';
-$messages['error_sending_request'] = 'Errorea gertatu da eskaera bidaltzean';
-$messages['error_no_category_selected'] = 'Hautatu gutxienez kategoria bat';
-$messages['error_missing_post_topic'] = 'Idatzi artikuluaren gaia';
-$messages['error_missing_post_text'] = 'Artikuluaren testua utzik dago';
-$messages['error_adding_post'] = 'Errorea gertatu da artikulua gehitzean';
-$messages['post_added_not_published'] = 'Artikulua ondo gehitu da, baina ez da argitaratu';
-$messages['post_added_ok'] = 'Artikulua ondo gehitu da.';
-$messages['send_notifications_ok'] = 'Erantzun edo aipu (trackback) berri bat dagoenean jakinarazpena bidaliko da.';
-
-// send trackbacks
-$messages['error_sending_trackbacks'] = 'Errorea gertatu da aipu (trackback) hauek bidaltzean';
-$messages['send_trackbacks_help'] = 'Hautatu aipuaren ping-a zein URLra bidali nahi duzun. Ziurtatu guneak aipuak (trackbacks) onartzen dituela.';
-$messages['send_trackbacks'] = 'Bidali aipuak (trackbacks)';
-$messages['ping_selected'] = 'Ping-a hautatuta';
-$messages['trackbacks_sent_ok'] = 'Aipuak (trackbacks) behar bezala bidali dira hautatutako URLetara';
-
-// posts page
-$messages['show_by'] = 'Erakutsi honen arabera:';
-$messages['category'] = 'Kategoria';
-$messages['author'] = 'Egilea';
-$messages['post_status_all'] = 'Denak';
-$messages['author_all'] = 'Denak';
-$messages['search_terms'] = 'Bilatu';
-$messages['show'] = 'Erakutsi';
-$messages['delete'] = 'Ezabatu';
-$messages['actions'] = 'Ekintzak';
-$messages['all'] = 'Denak';
-$messages['category_all'] = 'Denak';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'Artikulu-identifikatzaile okerra';
-$messages['error_deleting_article'] = 'Errorea gertatu da "%s" artikulua ezabatzean';
-$messages['article_deleted_ok'] = '"%s" artikulua behar bezala ezabatu da';
-$messages['articles_deleted_ok'] = '%s artikulu behar bezala ezabatu dira';
-$messages['error_deleting_article2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen artikulua ezabatzean';
-
-// edit post page
-$messages['update'] = 'Eguneratu';
-$messages['editPost'] = 'Editatu artikulua';
-$messages['error_fetching_post'] = 'Errorea gertatu da artikulua kargatzean';
-$messages['post_updated_ok'] = '"%s" artikulua behar bezala eguneratu da.';
-$messages['error_updating_post'] = 'Errorea gertatu da artikulua eguneratzean';
-$messages['notification_added'] = 'Erantzun edo aipu (trackback) berriei buruzko jakinarazpenak jasoko dituzu';
-$messages['notification_removed'] = 'Ez da bidaliko erantzun edo aipu (trackback) berriei buruzko jakinarazpenik';
-
-// post comments
-$messages['url'] = 'URLa';
-$messages['comment_status_all'] = 'Denak';
-$messages['comment_status_spam'] = 'Spam-a';
-$messages['comment_status_nonspam'] = 'Spam-ik ez';
-$messages['error_fetching_comments'] = 'Errorea gertatu da artikuluari buruzko erantzunak kargatzean';
-$messages['error_deleting_comments'] = 'Errorea gertatu da erantzunak kentzean edo ez da erantzunik hautatu ';
-$messages['comment_deleted_ok'] = '"%s" erantzuna behar bezala ezabatu da';
-$messages['comments_deleted_ok'] = '%s erantzun behar bezala ezabatu dira';
-$messages['error_deleting_comment'] = 'Errorea gertatu da "%s" erantzuna ezabatzean';
-$messages['error_deleting_comment2'] = 'Errorea gertatu da %s identifikatzailea duen erantzuna ezabatzean';
-$messages['editComments'] = 'Erantzunak';
-$messages['mark_as_spam'] = 'Markatu spam gisa';
-$messages['mark_as_no_spam'] = 'Markatu ez-spam gisa';
-$messages['error_incorrect_comment_id'] = 'Erantzun-identifikatzailea ez da zuzena';
-$messages['error_marking_comment_as_spam'] = 'Errorea gertatu da erantzuna spam gisa markatzean';
-$messages['comment_marked_as_spam_ok'] = 'Erantzuna ongi markatu da spam gisa';
-$messages['error_marking_comment_as_nonspam'] = 'Errorea gertatu da erantzuna ez-spam gisa markatzean';
-$messages['comment_marked_as_nonspam_ok'] = 'Erantzuna ongi markatu da ez-spam gisa';
-
-// post trackbacks
-$messages['blog'] = 'Blog-a';
-$messages['excerpt'] = 'Laburpena';
-$messages['error_fetching_trackbacks'] = 'Errorea gertatu da aipuak (trackbacks) kargatzean';
-$messages['error_deleting_trackbacks'] = 'Errorea gertatu da aipuak (trackbacks) ezabatzean edo ez da elementurik hautatu';
-$messages['error_deleting_trackback'] = 'Errorea gertatu da "%s" aipua (trackback) ezabatzean';
-$messages['error_deleting_trackback2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen aipua (trackback) ezabatzean';
-$messages['trackback_deleted_ok'] = '"%s" aipua (trackback) behar bezala ezabatu da';
-$messages['trackbacks_deleted_ok'] = '%s aipu (trackback) behar bezala ezabatu dira';
-$messages['editTrackbacks'] = 'Aipuak (trackbacks)';
-
-// post statistics
-$messages['referrer'] = 'Erreferentzia';
-$messages['hits'] = 'Irakurketak';
-$messages['error_no_items_selected'] = 'Ez da kendu beharreko elementurik hautatu';
-$messages['error_deleting_referrer'] = 'Errorea gertatu da "%s" erreferentzia ezabatzean';
-$messages['error_deleting_referrer2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen erreferentzia ezabatzean';
-$messages['referrer_deleted_ok'] = '"%s" erreferentzia ongi ezabatu da';
-$messages['referrers_deleted_ok'] = '%s erreferentzia ongi ezabatu dira';
-
-// categories
-$messages['posts'] = 'Artikuluak';
-$messages['show_in_main_page'] = 'Erakutsi lehen orrian';
-$messages['error_incorrect_category_id'] = 'Kategoria-identifikatzailea ez da zuzena edo ez da elementurik hautatu';
-$messages['error_category_has_articles'] = '"%s" kategoria beste artikulu batzuek erabiltzen dute. Aurrena editatu artikuluak eta gero kendu kategoria';
-$messages['category_deleted_ok'] = '"%s" kategoria behar bezala ezabatu da';
-$messages['categories_deleted_ok'] = '%s kategoria behar bezala ezabatu dira';
-$messages['error_deleting_category'] = 'Errorea gertatu da "%s" kategoria ezabatzean';
-$messages['error_deleting_category2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen kategoria ezabatzean';
-$messages['yes'] = 'Bai';
-$messages['no'] = 'Ez';
-
-// new category
-$messages['name'] = 'Izena';
-$messages['category_name_help'] = 'Kategoria bistaratzeko erabiliko den izena';
-$messages['description'] = 'Deskribapena';
-$messages['category_description_help'] = 'Kategoria honen deskribapen luzeagoa';
-$messages['show_in_main_page_help'] = 'Erabaki kategoria honetako artikuluak orri nagusian erakutsi behar diren edo kategoria jakin hori arakatzean bakarrik erakutsi behar diren';
-$messages['error_empty_name'] = 'Izena idatzi behar duzu';
-$messages['error_empty_description'] = 'Deskribapena idatzi behar duzu';
-$messages['error_adding_article_category'] = 'Errorea gertatu da kategoria berria gehitzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['category_added_ok'] = '"%s" kategoria ongi gehitu zaio blog-ari';
-$messages['add'] = 'Gehitu';
-$messages['reset'] = 'Garbitu';
-
-// update category
-$messages['error_updating_article_category'] = 'Errorea gertatu da artikulu-kategoria eguneratzean';
-$messages['error_fetching_category'] = 'Errorea gertatu da kategoria kargatzean';
-$messages['article_category_updated_ok'] = '"%s" kategoria ongi eguneratu da';
-
-// links
-$messages['feed'] = 'Feed-a';
-$messages['error_no_links_selected'] = 'Esteka-identifikatzailea ez da zuzena edo ez da kentzeko elementurik hautatu';
-$messages['error_incorrect_link_id'] = 'Esteka-identifikatzailea ez da zuzena';
-$messages['error_removing_link'] = 'Errorea gertatu da "%s" esteka kentzean';
-$messages['error_removing_link2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen esteka kentzean';
-$messages['link_deleted_ok'] = '"%s" esteka behar bezala ezabatu da';
-$messages['links_deleted_ok'] = '%s esteka behar bezala ezabatu dira';
-
-// new link
-$messages['link_name_help'] = 'Estekaren izena';
-$messages['link_url_help'] = 'Estekak seinalatzen duen helbidea';
-$messages['link_description_help'] = 'Estekaren deskribapen laburra';
-$messages['link_feed_help'] = 'Estekaren RSS edo Atom feed-etarako esteka ere eman daiteke';
-$messages['link_category_help'] = 'Aukeratu erabilgarri dagoen esteka-kategoria bat';
-$messages['error_adding_link'] = 'Errorea gertatu da esteka gehitzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['error_invalid_url'] = 'Helbidea ez da zuzena';
-$messages['link_added_ok'] = '"%s" esteka behar bezala gehitu da';
-
-// update link
-$messages['error_updating_link'] = 'Errorea gertatu da esteka eguneratzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['error_fetching_link'] = 'Errorea gertatu da esteka kargatzean';
-$messages['link_updated_ok'] = '"%s" esteka behar bezala eguneratu da';
-
-// link categories
-$messages['links'] = 'Estekak';
-$messages['error_invalid_link_category_id'] = 'Esteka-kategoriaren identifikatzailea ez da zuzena edo ez da esteka-kategoriarik hautatu';
-$messages['error_links_in_link_category'] = '"%s" esteka-kategoria beste esteka batzuek erabiltzen dute. Aurrena aldatu estekak eta saiatu berriro';
-$messages['error_removing_link_category'] = 'Errorea gertatu da "%s" esteka-kategoria kentzean';
-$messages['link_category_deleted_ok'] = '"%s" esteka-kategoria behar bezala ezabatu da';
-$messages['link_categories_deleted_ok'] = '%s esteka-kategoria behar bezala ezabatu dira';
-$messages['error_removing_link_category2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen esteka-kategoria kentzean';
-
-// new link category
-$messages['link_category_name_help'] = 'Esteka-kategoria honi emandako izena';
-$messages['error_adding_link_category'] = 'Errorea gertatu da esteka-kategoria berria gehitzean';
-$messages['link_category_added_ok'] = '"%s" esteka-kategoria behar bezala gehitu da';
-
-// edit link category
-$messages['error_updating_link_category'] = 'Errorea gertatu da esteka-kategoria eguneratzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['link_category_updated_ok'] = '"%s" esteka-kategoria behar bezala eguneratu da';
-$messages['error_fetching_link_category'] = 'Errorea gertatu da esteka-kategoria kargatzean';
-
-// custom fields
-$messages['type'] = 'Mota';
-$messages['hidden'] = 'Ezkutukoa';
-$messages['fields_deleted_ok'] = '%s eremu pertsonalizatu behar bezala ezabatu dira';
-$messages['field_deleted_ok'] = '"%s" eremu pertsonalizatua behar bezala ezabatu da';
-$messages['error_deleting_field'] = 'Errorea gertatu da "%s" eremu pertsonalizatua ezabatzean';
-$messages['error_deleting_field2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen eremu pertsonalizatua ezabatzean';
-$messages['error_incorrect_field_id'] = 'Eremu pertsonalizatuaren identifikatzailea ez da baliozkoa';
-
-// new custom field
-$messages['field_name_help'] = 'Artikuluetan eremu horren balioa adierazteko erabiliko den identifikatzailea ';
-$messages['field_description_help'] = 'Artikuluak gehitzean edo editatzean erakutsiko den eremuaren deskribapen laburra';
-$messages['field_type_help'] = 'Hautatu erabilgarri dagoen eremu-mota bat';
-$messages['field_hidden_help'] = 'Eremua ezkutatuta badago, ez da erakutsiko artikuluak gehitzean edo editatzean. Eginbide hori nagusiki plugin-ek erabiltzen dute';
-$messages['error_adding_custom_field'] = 'Errorea gertatu da eremu pertsonalizatua gehitzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['custom_field_added_ok'] = '"%s" eremu pertsonalizatua behar bezala gehitu da';
-$messages['text_field'] = 'Testu-eremua';
-$messages['text_area'] = 'Testu-koadroa';
-$messages['checkbox'] = 'Kontrol-laukia';
-$messages['date_field'] = 'Data-eremua';
-
-// edit custom field
-$messages['error_fetching_custom_field'] = 'Errorea gertatu da eremu pertsonalizatua kargatzean';
-$messages['error_updating_custom_field'] = 'Errorea gertatu da eremu pertsonalizatua eguneratzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['custom_field_updated_ok'] = '"%s" eremu pertsonalizatua behar bezala eguneratu da';
-
-// resources
-$messages['root_album'] = 'Erroko albuma';
-$messages['num_resources'] = 'Baliabide-kopurua';
-$messages['total_size'] = 'Tamaina totala';
-$messages['album'] = 'Albuma';
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'Album-identifikatzailea ez da zuzena';
-$messages['error_base_storage_folder_missing_or_unreadable'] = 'Ezin izan dira baliabideak instalatzeko behar diren karpetak sortu. Hori hainbat arrazoirengatik izan daiteke, adibidez, "safe mode" aktibatuta dagoela PHPren konfigurazioan edo ez dituzu hori egiteko behar adina baimen. Eragiketa eskuz egiten saia zaitezke, horretarako sortu karpeta hauek: <br/><br/>%s<br/><br/>Karpeta horiek lehendik badaude, ziurtatu web zerbitzariko erabiltzaileak irakurri eta idatz ditzakeela.';
-$messages['items_deleted_ok'] = '%s elementu behar bezala ezabatu dira';
-$messages['error_album_has_children'] = '"%s" albumak azpialbumak dauzka. Aurrena editatu albuma eta saiatu berriro';
-$messages['item_deleted_ok'] = '"%s" elememtua behar bezala ezabatu da';
-$messages['error_deleting_album'] = 'Errorea gertatu da "%s" albuma ezabatzean';
-$messages['error_deleting_album2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen albuma ezabatzean';
-$messages['error_deleting_resource'] = 'Errorea gertatu da "%s" baliabidea ezabatzean';
-$messages['error_deleting_resource2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen baliabidea ezabatzean';
-$messages['error_no_resources_selected'] = 'Ez da ezabatzeko elementurik hautatu';
-$messages['resource_deleted_ok'] = '"%s" baliabidea behar bezala ezabatu da';
-$messages['album_deleted_ok'] = '"%s" albuma behar bezala ezabatu da';
-$messages['add_resource'] = 'Gehitu baliabidea';
-$messages['add_resource_preview'] = 'Gehitu aurrebista';
-$messages['add_resource_medium'] = 'Gehitu aurrebista ertaina';
-$messages['add_album'] = 'Gehitu albuma';
-
-// new album
-$messages['album_name_help'] = 'Album berriaren izen laburra';
-$messages['parent'] = 'Gurasoa';
-$messages['no_parent'] = 'Ez gurasoa';
-$messages['parent_album_help'] = 'Erabili hau albumen barruan albumak edukitzeko eta fitxategiak hobeto antolatzeko';
-$messages['album_description_help'] = 'Album honen edukiaren deskribapen luzeagoa';
-$messages['error_adding_album'] = 'Errorea gertatu da album berria gehitzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['album_added_ok'] = '"%s" albuma behar bezala gehitu da';
-
-// edit album
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'Album-identifikatzailea ez da zuzena';
-$messages['error_fetching_album'] = 'Errorea gertatu da albuma kargatzean';
-$messages['error_updating_album'] = 'Errorea gertatu da albuma eguneratzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['album_updated_ok'] = '"%s" albuma behar bezala eguneratu da';
-$messages['show_album_help'] = 'Desgaituta badago, albuma ez da erakutsiko blog-ean erabilgarri dauden albumen zerrendan';
-
-// new resource
-$messages['file'] = 'Fitxategia';
-$messages['resource_file_help'] = 'Uneko blog-ari gehituko zaion fitxategia. Erabili "Gehitu eremua" esteka aldi berean fitxategi bat baino gehiago kargatzeko';
-$messages['add_field'] = 'Gehitu eremua';
-$messages['resource_description_help'] = 'Fitxategi honen edukiaren deskribapen luzeagoa';
-$messages['resource_album_help'] = 'Hautatu fitxategi hau zein albumetan gehituko den';
-$messages['error_no_resource_uploaded'] = 'Ez da hautatu fitxategirik kargatzeko';
-$messages['resource_added_ok'] = '"%s" baliabidea behar bezala gehitu da';
-$messages['error_resource_forbidden_extension'] = 'Fitxategia ez da gehitu, fitxategi-mota hori ez baita onartzen';
-$messages['error_resource_too_big'] = 'Fitxategia ez da gehitu handiegia delako';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'Fitxategia ez da gehitu kargatzeak desgaituta daudelako';
-$messages['error_quota_exceeded'] = 'Fitxategia ez da gehitu baliabide-kuota gainditu delako';
-$messages['error_adding_resource'] = 'Errorea gertatu da baliabide-fitxategia gehitzean';
-
-// edit resource
-$messages['editResource'] = 'Editatu baliabidea';
-$messages['resource_information_help'] = 'Azpian baliabide-fitxategiari buruzko informazioa dator';
-$messages['information'] = 'Informazioa';
-$messages['size'] = 'Tamaina';
-$messages['format'] = 'Formatua';
-$messages['dimensions'] = 'Dimentsioak';
-$messages['bits_per_sample'] = 'Bit laginko';
-$messages['sample_rate'] = 'Lagin-abiadura';
-$messages['number_of_channels'] = 'Kanal-kopurua';
-$messages['legnth'] = 'Luzera';
-$messages['thumbnail_format'] = 'Koadro txikiaren formatua';
-$messages['regenerate_preview'] = 'Birsortu aurrebista';
-$messages['error_fetching_resource'] = 'Errorea gertatu da baliabidea kargatzean';
-$messages['error_updating_resource'] = 'Errorea gertatu da baliabidea eguneratzean';
-$messages['resource_updated_ok'] = '"%s" baliabidea behar bezala eguneratu da';
-
-// blog settings
-$messages['blog_link'] = 'Blog-aren helbidea';
-$messages['blog_link_help'] = 'Blog-erako esteka iraunkorra';
-$messages['blog_name_help'] = 'Blog-aren izenburua';
-$messages['blog_description_help'] = 'Blog-aren edukiaren deskribapen luzeagoa';
-$messages['language'] = 'Hizkuntza';
-$messages['blog_language_help'] = 'Blog-aren testuak, bai alde publikoarenak, bai administrazioaren aldekoak, bistaratzeko erabiltzen den hizkuntza';
-$messages['max_main_page_items'] = 'Orri nagusiko elementu-kopurua';
-$messages['max_main_page_items_help'] = 'Blog-aren orri nagusian une oro bistaratu behar den artikulu-kopurua';
-$messages['max_recent_items'] = 'Elementu berrien kopurua';
-$messages['max_recent_items_help'] = 'Lehen orrian berri gisa erakutsiko diren artikuluen gehienezko kopurua';
-$messages['template'] = 'Txantiloia';
-$messages['choose'] = 'Aukeratu';
-$messages['blog_template_help'] = 'Blog-aren edukia bistaratzeko erabiliko den txantiloia. Zerrendan txantiloi orokorrak eta blog honentzako bakarrik instalatutako txantiloi guztiak daude';
-$messages['use_read_more'] = 'Erabili "gehiago..." esteka artikuluetan';
-$messages['use_read_more_help'] = 'Gaituta badago, "Testua" testu-koadroan idatzitako testua bakarrik erakutsiko da orri nagusian. "Testu hedatua" bistaratzeko, "gehiago..." esteka gehituko zaio artikulu bakoitzari';
-$messages['enable_wysiwyg'] = 'Gaitu artikuluen editore bisuala';
-$messages['enable_wysiwyg_help'] = 'HTML-aren editore bisual ahaltsuagoa gaitzen du. Editore horrek Internet Explorer 5.5 bertsioan edo berriagoan edo Mozilla 1.3 bertsioan edo berriagoan funtzionatzen du';
-$messages['enable_comments'] = 'Gaitu erantzunak lehenespenez';
-$messages['enable_comments_help'] = 'Erantzunak artikulu guztietan gaitzen ditu lehenespenez. Artikulu batzuentzako erantzunak gaitu/desgaitu daitezke artikulu berriak sortzean edo lehengoak editatzean';
-$messages['show_future_posts'] = 'Erakutsi etorkizuneko artikuluak egutegian';
-$messages['show_future_posts_help'] = 'Etorkizuneko data duten artikuluak egutegian agertu behar diren eta erabiltzailarentzat ikusgai egon behar duten zehazten du';
-$messages['comments_order'] = 'Erantzun-ordena';
-$messages['comments_order_help'] = 'Erantzunak zein ordenatan bistaratu behar diren lehen orrian';
-$messages['oldest_first'] = 'Aurrena zaharrenak';
-$messages['newest_first'] = 'Aurrena berrienak';
-$messages['categories_order'] = 'Kategoria-ordena';
-$messages['categories_order_help'] = 'Kategoriak zein ordenatan bistaratu behar diren lehen orrian';
-$messages['most_recent_updated_first'] = 'Aurrena orain dela gutxi eguneratutakoak';
-$messages['alphabetical_order'] = 'Ordena alfabetikoa';
-$messages['reverse_alphabetical_order'] = 'Alderantzizko ordena alfabetikoa';
-$messages['most_articles_first'] = 'Aurrena artikulu gehienak dituztenak';
-$messages['link_categories_order'] = 'Esteka-mailen ordena';
-$messages['link_categories_order_help'] = 'Esteka-kategoriak zein ordenatan agertuko diren lehen orrian';
-$messages['most_links_first'] = 'Aurrena esteka gehien dituztenak';
-$messages['most_links_last'] = 'Esteka gehien dituztenak azkena';
-$messages['time_offset'] = 'Ordu-diferentzia';
-$messages['time_offset_help'] = 'Blog-eko data eta ordu bakoitzari dinamikoki gehituko zaion ordu-diferentzia';
-$messages['close'] = 'Itxi';
-$messages['select'] = 'Hautatu';
-$messages['error_updating_settings'] = 'Errorea gertatu da blog-aren konfigurazioa eguneratzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['error_invalid_number'] = 'Zenbakia ez da zuzena';
-$messages['error_incorrect_time_offset'] = 'Ordu-diferentzia ez da baliozkoa';
-$messages['blog_settings_updated_ok'] = 'Blog-aren konfigurazioa ongi eguneratu da';
-$messages['hours'] = 'ordu';
-
-// user settings
-$messages['username_help'] = 'Erabiltzaile-izen publikoa. Ezin da aldatu';
-$messages['full_name'] = 'Izen osoa';
-$messages['full_name_help'] = 'Idatzi hemen zure izen osoa';
-$messages['password_help'] = 'Idatzi eta berretsi pasahitz berria, edo utzi hutsik aldaketarik egin behar ez bada';
-$messages['confirm_password'] = 'Berretsi pasahitza';
-$messages['email'] = 'Helbide elektronikoa';
-$messages['email_help'] = 'Jakinarazpenak helbide elektroniko horretara bidaliko dira';
-$messages['bio'] = 'Deskribapen pertsonala';
-$messages['bio_help'] = 'Zure deskribapen luzeagoa eman dezakezu';
-$messages['picture'] = 'Irudia';
-$messages['user_picture_help'] = 'Hautatu blog honetara kargatutako irudietako bat zure irudi pertsonal gisa';
-$messages['error_invalid_password'] = 'Pasahitza ez da zuzena. Ziurtatu ez dela motzegia';
-$messages['error_passwords_dont_match'] = 'Pasahitzak ez datoz bat';
-$messages['error_incorrect_email_address'] = 'Helbide elektronikoa ez da zuzena';
-$messages['error_updating_user_settings'] = 'Errorea gertatu da zure erabiltzaile-konfigurazioa eguneratzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['user_settings_updated_ok'] = 'Erabiltzaile-konfigurazioa ongi eguneratu da';
-$messages['resource'] = 'Baliabidea';
-
-// plugin centre
-$messages['identifier'] = 'Identifikatzailea';
-$messages['error_plugins_disabled'] = 'Plugin-ak desgaituta daude.';
-
-// blog users
-$messages['revoke_permissions'] = 'Kendu baimenak';
-$messages['error_no_users_selected'] = 'Ez dago erabiltzailerik hautatuta';
-$messages['user_removed_from_blog_ok'] = '"%s" erabiltzaileak ez du baimenik blog honetara sartzeko';
-$messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s erabiltzailek ezin dute sartu blog honetara';
-$messages['error_removing_user_from_blog'] = 'Errorea gertatu da "%s" erabiltzaileari blog honetarako sarbidea kentzean';
-$messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen erabiltzaileari blog honetarako sarbidea kentzean';
-
-// new blog user
-$messages['new_blog_username_help'] = 'Blog honetan sartzen utzi nahi diozun erabiltzailearen erabiltzaile-izena. Erabiltzaile berriek "Kudeatu" eta "Baliabideak" ataletara bakarrik sartu ahal izango dira.';
-$messages['send_notification'] = 'Bidali jakinarazpena';
-$messages['send_user_notification_help'] = 'Bidali jakinarazpen-mezua erabiltzaile honi';
-$messages['notification_text'] = 'Jakinarazpen-testua';
-$messages['notification_text_help'] = 'Jakinarazpen-mezuan jarriko den testua';
-$messages['error_adding_user'] = 'Errorea gertatu da erabiltzaileari sarbidea ematean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['error_empty_text'] = 'Testua idatzi behar duzu';
-$messages['error_adding_user'] = 'Errorea gertatu da erabiltzailea gehitzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['error_invalid_user'] = '"%s" erabiltzailea ez da baliozkoa edo ez dago';
-$messages['user_added_to_blog_ok'] = '"%s" erabiltzaileari blog honetarako sarbidea eman zaio';
-
-// blog templates
-$messages['error_no_templates_selected'] = 'Ez da txantiloirik hautatu';
-$messages['error_template_is_current'] = '"%s" txantiloia ezin da ezabatu, orain erabiltzen ari dena baita';
-$messages['error_removing_template'] = 'Errorea gertatu da "%s" txantiloia ezabatzean';
-$messages['template_removed_ok'] = '"%s" txantiloia behar bezala ezabatu da';
-$messages['templates_removed_ok'] = '%s txantiloi behar bezala ezabatu dira';
-
-// new blog template
-$messages['template_installed_ok'] = '"%s" txantiloia behar bezala gehitu da';
-$messages['error_installing_template'] = 'Errorea gertatu da "%s" txantiloia instalatzean';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'Txantiloi-fitxategi batzuk falta dira';
-$messages['error_add_template_disabled'] = 'Ezin dira txantiloi berriak gehitu, eginbide hori desgaitu egin baita';
-$messages['error_must_upload_file'] = 'Ez da txantiloi-paketerik kargatu';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'Kargatzeak desgaitu egin dira gune unetan';
-$messages['error_no_new_templates_found'] = 'Ez da txantiloi berririk aurkitu';
-$messages['error_template_not_inside_folder'] = 'Txantiloi-multzoan erabiltzen diren fitxategiak txantiloi-multzoaren izen bera duten karpetan gorde behar dira';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'Oinarrizko txantiloi-fitxategi batzuk falta dira';
-$messages['error_unpacking'] = 'Errorea gertatu da fitxategia despaketatzean';
-$messages['error_forbidden_extensions'] = 'Txantiloi-multzoak debekatutako luzapenak dituzten fitxategiak ditu';
-$messages['error_creating_working_folder'] = 'Errorea gertatu da fitxategiak despaketatzeko aldi baterako karpeta sortzean';
-$messages['error_checking_template'] = 'Errorea gertatu da txantiloi hau egiaztatzean: %s';
-$messages['template_package'] = 'Txantiloi-paketea';
-$messages['blog_template_package_help'] = 'Erabili inprimaki hau zure blog-erako bakarrik erabilgarri egongo den txantiloi-multzo berria kargatzeko. Txantiloi-paketea ezin bada inprimaki honekin kargatu, kargatu ezazu eskuz eta gorde hemen: <b>%s</b>. Hori zure blog txantiloiak gordetzen diren karpeta da. Gero, egin klik "<b>Eskaneatu txantiloiak</b>" botoian. Karpeta eskaneatuko da eta automatikoki gehituko dira aurkitzen dituen txantiloi berriak.';
-$messages['scan_templates'] = 'Eskaneatu txantiloiak';
-
-// site users
-$messages['user_status_active'] = 'Aktibo';
-$messages['user_status_disabled'] = 'Desgaituta';
-$messages['user_status_all'] = 'Denak';
-$messages['user_status_unconfirmed'] = 'Berretsi gabe';
-$messages['error_invalid_user2'] = 'Ez dago "%s" identifikatzailea duen erabiltzailerik';
-$messages['error_deleting_user'] = 'Errorea gertatu da "%s" erabiltzailea desgaitzean';
-$messages['user_deleted_ok'] = '"%s" erabiltzailea behar bezala desgaitu da';
-$messages['users_deleted_ok'] = '%s erabiltzaile behar bezala desgaitu dira';
-
-// create user
-$messages['user_added_ok'] = '"%s" erabiltzailea behar bezala gehitu da';
-$messages['error_incorrect_username'] = 'Erabiltzaile-izena ez da zuzena edo dagoeneko esleituta dago';
-$messages['user_status_help'] = 'Erabiltzailearen uneko egoera';
-$messages['user_blog_help'] = 'Erabiltzaile horri hasieran esleituko zaion blog-a';
-$messages['none'] = 'Bat ere ez';
-
-// edit user
-$messages['error_invalid_user'] = 'Erabiltzaile-identifikatzailea ez da zuzena edo erabiltzaile hori ez dago';
-$messages['error_updating_user'] = 'Errorea gertatu da erabiltzaile-konfigurazioa eguneratzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['blogs'] = 'Blog-ak';
-$messages['user_blogs_helps'] = 'Erabiltzaileak une honetan dituen blog-ak edo haietarako sarbidea du';
-$messages['site_admin'] = 'Administratzailea';
-$messages['site_admin_help'] = 'Aukeratu, erabiltzaileak administratzaile-pribilegioak dituen eta "Administrazioa" eremua ikus dezakeen eta administrazio-zereginak egin ditzakeen.';
-$messages['user_updated_ok'] = '"%s" erabiltzailea behar bezala eguneratu da';
-
-// site blogs
-$messages['blog_status_all'] = 'Denak';
-$messages['blog_status_active'] = 'Aktibo';
-$messages['blog_status_disabled'] = 'Desgaituta';
-$messages['blog_status_unconfirmed'] = 'Berretsi gabe';
-$messages['owner'] = 'Jabea';
-$messages['quota'] = 'Kuota';
-$messages['bytes'] = 'bit';
-$messages['error_no_blogs_selected'] = 'Ez da hautatu desgaitzeko blog-ik';
-$messages['error_blog_is_default_blog'] = '"%s" blog-a ezin da ezabatu, blog lehenetsi gisa ezarrita baitago';
-$messages['blog_deleted_ok'] = '"%s" blog-a behar bezala desgaitu da';
-$messages['blogs_deleted_ok'] = '%s blog behar bezala desgaitu dira';
-$messages['error_deleting_blog'] = 'Errorea gertatu da "%s" blog-a desgaitzean';
-$messages['error_deleting_blog2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen blog-a desgaitzean';
-
-// create blog
-$messages['error_adding_blog'] = 'Errorea gertatu da blog-a gehitzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['blog_added_ok'] = '"%s" blog-a behar bezala gehitu da';
-
-// edit blog
-$messages['blog_status_help'] = 'Blog-aren egoera';
-$messages['blog_owner_help'] = 'Jabe gisa ezarriko den erabiltzailea, blog-aren konfigurazioan kontrol osoa izango duena';
-$messages['users'] = 'Erabiltzaileak';
-$messages['blog_quota_help'] = 'Baliabide-kuota bytetan. Ezarri 0 mugagabea izateko edo utzi hutsik blog-ak kuota orokorra erabil dezan';
-$messages['blog_users_help'] = 'Blog honetara sar daitezkeen erabiltzaileak. Hautatu erabiltzaile bat ezkerreko zerrendan eta eraman eskuineko zerrendara erabiltzaile horri blog-ean sartzen uzteko';
-$messages['edit_blog_settings_updated_ok'] = '"%s" blog-a behar bezala eguneratu da';
-$messages['error_updating_blog_settings'] = 'Errorea gertatu da "%s" blog-a eguneratzean';
-$messages['error_incorrect_blog_owner'] = 'Blog-aren jabe gisa hautatutako erabiltzailea ez da zuzena';
-$messages['error_fetching_blog'] = 'Errorea gertatu da blog-a kargatzean';
-$messages['error_updating_blog_settings2'] = 'Errorea gertatu da blog-a eguneratzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['add_or_remove'] = 'Gehitu edo kendu erabiltzaileak';
-
-// site locales
-$messages['locale'] = 'Hizkuntza-fitxategia';
-$messages['locale_encoding'] = 'Kodeketa';
-$messages['locale_deleted_ok'] = '"%s" hizkuntza-fitxategia behar bezala ezabatu da';
-$messages['error_no_locales_selected'] = 'Ez da ezabatzeko hizkuntza-fitxategirik hautatu';
-$messages['error_deleting_only_locale'] = 'Hizkuntza-fitxategia ezin da ezabatu, sisteman dagoen bakarra baita';
-$messages['locales_deleted_ok']= '%s hizkuntza-fitxategi behar bezala ezabatu dira';
-$messages['error_deleting_locale'] = 'Errorea gertatu da "%s" hizkuntza-fitxategia ezabatzean';
-$messages['error_locale_is_default'] = '"%s" hizkuntza-fitxategia ezin da ezabatu, blog berrien hizkuntza-fitxategi lehenetsia baita';
-
-// add locale
-$messages['error_invalid_locale_file'] = 'Hizkuntza-fitxategia ez da baliozkoa';
-$messages['error_no_new_locales_found'] = 'Ez da hizkuntza-fitxategi berririk aurkitu';
-$messages['locale_added_ok'] = '"%s" hizkuntza-fitxategia behar bezala gehitu da';
-$messages['error_saving_locale'] = 'Errorea gertatu da hizkuntza-fitxategi berria gordetzean';
-$messages['scan_locales'] = 'Eskaneatu hizkuntza-fitxategiak';
-$messages['add_locale_help'] = 'Erabili inprimaki hau hizkuntza-fitxategi berriak kargatzeko. Fitxategi horiek ezin badira inprimaki honekin kargatu, kargatu eskuz eta gorde hemen: <b>./locales/</b>. Hori hizkuntza-fitxategiak gordetzen diren karpeta da. Gero, egin klik "<b>Eskaneatu hizkuntza-fitxategiak</b>" botoian. Sistemak karpeta eskaneatuko du eta automatikoki gehituko ditu aurkitzen dituen hizkuntza-fitxategi berriak.';
-
-// site templates
-$messages['error_template_is_default'] = '"%s" txantiloia ezin da ezabatu, blog berrientzako txantiloi lehenetsia baita';
-
-// add template
-$messages['global_template_package_help'] = 'Erabili inprimaki hau gune honetako blog guztientzako erabilgarri egongo den txantiloi-multzo berria kargatzeko. Txantiloi-paketea ezin bada kargatu inprimaki honen bidez, kargatu eskuz eta gorde hemen <b>%s</b>. Hori orokorrean erabilgarri dauden txantiloiak gordetzeko karpeta da. Gero, egin klik "<b>Eskaneatu txantiloiak</b>" botoian. Sistemak karpeta eskaneatuko du eta automatikoki gehituko ditu aurkitzen dituen txantiloi berri guztiak.';
-
-// global settings
-$messages['site_config_saved_ok'] = 'Gunearen konfigurazioa behar bezala gorde da';
-$messages['error_saving_site_config'] = 'Errorea gertatu da gunearen konfigurazioa gordetzean';
-/// general settings
-$messages['help_comments_enabled'] = 'Gaitu erantzunak blog berrientzat lehenespenez [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_beautify_comments_text'] = 'Gaituta badago, erabiltzaileek bidalitako erantzunei formatua emango zaie eta horretarako, paragrafoak gehituko dira eta URL guztietarako esteka automatikoa jarriko da [Lehentsia = Bai]';
-$messages['help_temp_folder'] = 'Sistemak aldi baterako datuak (adibidez, txantiloi konpilatuak) idazteko erabil dezakeen karpeta. Erabili web zerbitzariko zuhaitzetik kanpoko karpeta segurtasuna handitzeko [Lehenetsia = ./tmp]';
-$messages['help_base_url'] = 'Oinarri URLa, blog-a hor instalatuta dago';
-$messages['help_subdomains_enabled'] = 'Azpidomeinuak gaitzea edo desgaitzea. Informazio gehiago lortzeko, ikus azpidomeinuei buruzko dokumentazioa [Lehenetsia = Ez]';
-$messages['help_subdomains_base_url'] = 'Azpidomeinuak gaituta daudenean, oinarri URL hori erabiltzen da honen ordez: base_url. Erabili {blogname} blog-aren izena lortzeko eta {username} blog-aren jabea den erabiltzailearen izena lortzeko blog-erako esteka sortu ahal izateko. (adibidez: http://{blogname}.yourdomain.com})';
-$messages['help_include_blog_id_in_url'] = 'Horrek garrantzia dauka azpidomeinuak eta URL "normalak" gaituta daudenean bakarrik. Horrek barne funtzionamenduak sortutako URLak "blogId" parametroa ez edukitzea behartzen du. Ez aldatu, zer egiten ari zaren ez badakizu. [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_script_name'] = 'Ezarri hori index.php-ri izena aldatu nahi badiozu [Lehenetsia = index.php]';
-$messages['help_show_posts_max'] = 'Orri nagusian erakusten den gehienezko artikulu-kopurua. Blog berrientzat bakarrik du garrantzia [Lehentsia = 15]';
-$messages['help_recent_posts_max'] = 'Orri nagusian erakusten den artikulu berrien gehienezko kopurua. Blog berrientzat bakarrik du garrantzia [Lehenetsia = 10]';
-$messages['help_save_drafts_via_xmlhttprequest_enabled'] = 'Aukeratu zirriborroak Javascript eta XmlHttpRequest bidez gordetzen uzten duen eginbidea gaituta dagoen [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_locale_folder'] = 'Hizkuntza-fitxategiak gordetzen diren karpeta [Lehenetsia = ./locale]';
-$messages['help_default_locale'] = 'Blog berrientzako hizkuntza-ezarpen lehentsiak [Lehenetsia = en_UK]';
-$messages['help_default_blog_id'] = 'Besterik zehazten ez bada erakutsiko den blog lehenetsia [Lehenetsia = 1]';
-$messages['help_default_time_offset'] = 'Blog berrientzako ordu-diferentzia lehenetsia [Lehenetsia = 0]';
-$messages['help_html_allowed_tags_in_comments'] = 'Erantzunetan onartzen diren HTML etiketen zerrenda, zuriunez bereiztuta [Lehenetsia = &lt;a&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;]';
-$messages['help_referer_tracker_enabled'] = 'Gaitu edo desgaitu erreferentziak datu-basean gordetzeko eginbidea. Ezarri desgaituta errendimendu handiagoa lortzeko [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_show_more_enabled'] = 'Gaitu edo desgaitu "gehiago..." eginbidea lehenespenez blog berrientzat [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_update_article_reads'] = 'Artikulu bat zenbat aldiz irakurri den kontatzen duen kontagailuaren eguneratzea gaitzea edo desgaitzea. Ezarri desgaituta errendimendu handiagoa lortzeko [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_update_cached_article_reads'] = 'Artikulu bat zenbat aldiz irakurri den kontatzen duen kontagailuaren eguneratzea gaitzea edo desgaitzea, baita cachea aktibatuta dagoenean ere [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_enabled'] = 'Gaitu edo desgaitu XMLRPC ping-ak bidaltzea eginbide hori onartzen duten guneetara [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'Gaitu edo desgaitu eginbide hori lehenespenez artikulu bat bidaltzean edo eguneratzean [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_hosts'] = 'XMLRPC ping espezifikazioa onartzen duen guneen XMLRPC interfazea seinalatzen duen URLa. Jarri URL bakoitza lerro berri batean [Lehenetsia = http://rpc.weblogs.com/RPC2]';
-$messages['help_trackback_server_enabled'] = 'Gaitu edo desgaitu sarrerako aipuak (trackbacks) jasotzeko eginbidea [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_htmlarea_enabled'] = 'Gaitu edo desgaitu WYSIWYG posta-editorea lehenespenez blog berrietan [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_plugin_manager_enabled'] = 'Gaitu edo desgaitu plugin-ak [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_minimum_password_length'] = 'Pasahitzen gutxieneko luzera [Lehenetsia = 4]';
-$messages['help_xhtml_converter_enabled'] = 'Gaituta badago, HTML kode guztiak XHTML kode bihurtzen saiatuko da sistema [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_xhtml_converter_aggressive_mode_enabled'] = 'Gaituta badago, sistema are gehiago saiatuko da HTML kodeak XHTML bihurtzen, baina erroreak gertatzeko aukera gehiago egongo da [Lehenetsia = Ez]';
-$messages['help_session_save_path'] = 'Erabili konfigurazio hau sistemak bere saio-datuak gordetzeko (PHParen session_save_path()funtzioaren bidez) erabiltzen duen karpeta aldatzeko. Ziurtatu web zerbitzariak karpetan idatz dezakeela. Utzi hutsik PHPren saio-karpeta lehenetsia erabiltzeko [Lehenetsia = (hutsik)]';
-// summary settings
-$messages['help_summary_page_show_max'] = 'Laburpen-orrian erakutsiko diren elementu-kopurua. Ezarpen horrek laburpen-orriko zerrenda guztiak kontrolatzen ditu (azken artikuluak, blog aktiboenak, etab.) [Lehenetsia = 10]';
-$messages['help_summary_blogs_per_page'] = '"Blog zerrenda" atalean orriko dagoen blog-kopurua [Lehenetsia = 25]';
-$messages['help_forbidden_usernames'] = 'Erregistratzeko baimenik ez duten erabiltzaile-izenen zerrenda, zuriunez bereizita [Lehenetsia = admin www blog ftp]';
-$messages['help_force_one_blog_per_email_account'] = 'Helbide elektroniko bakoitzeko blog batera murriztu [Lehenetsia = Ez]';
-$messages['help_summary_show_agreement'] = 'Erakutsi kontratu-testua eta erabiltzaileei hori onartzeko eskatu erregistratze-prozedurari ekin aurretik [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'Behartu erabiltzaileak erregistroa berrestera. Horretarako haien kontura bidalitako mezuan datorren esteka kapsulatuan klik egin behar dute [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_summary_disable_registration'] = 'Desgaitu erabiltzaileek blog berriak erregistratzea [Lehenetsia = Ez]';
-// templates
-$messages['help_template_folder'] = 'Txantiloiak gordetzen diren karpeta [Lehenetsia= ./templates]';
-$messages['help_default_template'] = 'Blog berrientzako txantiloi lehenetsia [Lehenetsia = standard]';
-$messages['help_users_can_add_templates'] = 'Utzi erabiltzaileei beren txantiloi pertsonalizatuak kargatzen [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_template_compile_check'] = 'Gaituta badago, txantiloi-fitxategiak aldatu diren egiaztatuko du Smarty-k, eta hala bada, bertsio berria erabiliko du. Desgaitu aukera hau errendimendu handiagoa lortzeko [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_template_cache_enabled'] = 'Gaitu txantiloi-cachea. Gaituta badago, orri baten cache-bertsioa erabiliko da ahal denean. Ez da daturik eskuratu beharko datu-basetik eta txantiloiak ez dira birkonpilatu beharko [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_template_cache_lifetime'] = 'Cachearen bizitza segundotan. Ezarri -1 cachea inoiz ez agortzeko. 0 ezartzen baduzu, cachea desgaitu egingo da, baina "txantiloi_cachea_gaituta" "Ez" jartzeko gomendatzen da cachea desgaitzeko [Lehenetsia = -1]';
-$messages['help_template_http_cache_enabled'] = 'Gaitu HTTP baldintzazko eskaerak onartzea. Gaituta badago, sistemak "If-Modified-Since" HTTP goiburua hartuko du kontuan eta erabat beharrezkoa denean bakarrik bidaliko du edukia. Gaitu aukera hau banda-zabalera aurrezteko [Lehenetsia = Ez]';
-$messages['help_allow_php_code_in_templates'] = 'Gaitu jatorrizko PHP kodea Smarty txantiloiletan txertatzen {php}...{/php} blokeen barruan [Lehenetsia = Ez]';
-// urls
-$messages['help_request_format_mode'] = 'Hautatu erabilgarri dagoen URL formatu bat. URL pertsonalizatuak erabiltzen badira, ziurtatu azpiko ezarpenak konfiguratu direla [Lehenetsia = Arrunta]';
-$messages['plain'] = 'Arrunta';
-$messages['search_engine_friendly'] = 'Bilatzailea onartzen duena';
-$messages['custom_url_format'] = 'URL pertsonalizatuak';
-$messages['help_permalink_format'] = 'Esteka iraunkorrentzako formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/{catname}/{year}/{month}/{day}/{postname}$]';
-$messages['help_category_link_format'] = 'Mailetarako esteken formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/{catname}$]';
-$messages['help_blog_link_format'] = 'Blog-etarako esteken formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}$]';
-$messages['help_archive_link_format'] = 'Artxiboetarako esteken formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/archives/{year}/?{month}/?{day}]';
-$messages['help_user_posts_link_format'] = 'Erabiltzaile jakin batek bidalitako artikuluen formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/user/{username}$]';
-$messages['help_post_trackbacks_link_format'] = 'Aipuen (trackbacks) orrirako esteken formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/post/trackbacks/{postname}$]';
-$messages['help_template_link_format'] = 'Txantiloi estatiko pertsonalizatuen orrietarako esteken formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/page/{templatename}$]';
-$messages['help_album_link_format'] = 'Baliabide-albumetarako esteken formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/album/{albumname}$]';
-$messages['help_resource_link_format'] = 'Fitxategiak dituzten baliabide-orrietarako esteken formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_preview_link_format'] = 'Baliabide-aurrebistetarako esteken formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = 'Tamaina ertaineko baliabide-aurrebistetarako esteken formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview-med/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_download_link_format'] = 'Fitxategietarako esteken formatua URL pertsonalizatuak erabiltzean [Lehenetsia = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/download/{resourcename}$]';
-// email
-$messages['help_check_email_address_validity'] = 'Posta elektronikoko helbideak egiaztatzean, oinarrizko egiaztapenak egiten ditu zehaztutako domeinuan MX erregistroa badagoen ikusteko, eta hala bada, posta elektronikoko helbidea baliozko postontzia den egiaztatzen du [Lehenetsia = Ez]';
-$messages['help_email_service_enabled'] = 'Gaitu edo desgaitu mezuak bidaltzea [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_post_notification_source_address'] = '"Nork:" eremuan agertuko den posta elektronikoko helbidea hemendik mezuak bidaltzean [Lehenetsia = noreply at your.host.com]';
-$messages['help_email_service_type'] = 'Mezuak bidaltzeko zein sistema erabili behar den [Lehenetsia = PHP]';
-$messages['help_smtp_host'] = 'Mezuak bidaltzeko SMTP sistema erabiltzen bada, hautatu mezuak bidaltzeko erabiliko den SMTP zerbitzaria [Lehenetsia = (hutsik)]';
-$messages['help_smtp_port'] = 'SMTP zerbitzaria 25 ez den portu batean exekutatzen ari bada, konfiguratu balio hori [Lehenetsia = (hutsik)]';
-$messages['help_smtp_use_authentication'] = 'Gaitu aukera hau SMTP zerbitzariak oinarrizko autentifikazioa behar badu [Lehenetsia = Ez]';
-$messages['help_smtp_username'] = 'SMTP zerbitzariak autentifikazioa behar badu, jarri erabiltzaile-izen zuzena [Lehenetsia = (hutsik)]';
-$messages['help_smtp_password'] = 'SMTP zerbitzariak autentifikazioa behar badu, jarri goiko erabiltzaile-izenaren pasahitza [Lehenetsia = (hutsik)]';
-// helpers
-$messages['help_path_to_tar'] = '"tar" tresnarako bide-izena, .tar.gz edo tar.bz2 formatuko txantiloi-multzoak deskonprimitzeko erabiltzen da [Lehenetsia = /bin/tar]';
-$messages['help_path_to_gzip'] = '"gzip" tresnarako bide-izena, .tar.gz formatuko txantiloi-multzoak deskonprimitzeko erabiltzen da [Lehenetsia = /bin/gzip]';
-$messages['help_path_to_bz2'] = '"bzip2" tresnarako bide-izena, .tar.bz2 formatuko txantiloi-multzoak deskonprimitzeko erabiltzen da [Lehenetsia = /usr/bin/bzip2]';
-$messages['help_path_to_unzip'] = '"unzip" tresnarako bide-izena, .zip formatuko txantiloi-multzoak deskonprimitzeko erabiltzen da [Lehenetsia = /usr/bin/unzip]';
-$messages['help_unzip_use_native_version'] = 'PHPren jatorrizko bertsioa .zip fitxategiak deskonprimitzeko [Lehenetsia = Ez]';
-// uploads
-$messages['help_uploads_enabled'] = 'Erabiltzaileek fitxategiak kargatzeko baimena duten zehazten du. Horrek baliabide-atalari eta txantiloi eta hizkuntza-fitxategi pertsonalizatuak kargatzeari eragiten dio. [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'Onartzen den gehienezko fitxategi-tamaina bytetan. Muga hori inoiz ez da izango PHPren muga baino handiagoa [Lehenetsia = 2000000]';
-$messages['help_upload_forbidden_files'] = 'Kargatu ezin diren fitxategi-moten zerrenda, zuriunez bereiztuta. \'*\' eta \'?\' erabil daitezke [Lehenetsia = *.php *.php3 *.php4 *.phtml]';
-// interfaces
-$messages['help_xmlrpc_api_enabled'] = 'Gaitu edo desgaitu blog-etara XMLRPC bidez sartzea [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_rdf_enabled'] = 'Gaitu edukiak Atom edo RSS bidez sortzea (syndication) [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_default_rss_profile'] = 'Edukiak sortzeko (syndicate) erabiltzen den RSS edo Atom bertsio lehenetsia, bestelakorik zehazten ez bada [Lehenetsia = RSS 1.0]';
-// security
-$messages['help_security_pipeline_enabled'] = 'Gaitu segurtasun-iragazkia eta lotutako iragazki guztiak. Iragazki berriak erregistratzen dituzten plugin-ei ere eragiten die [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_ip_address_filter_enabled'] = 'Gaitu IP helbide-iragazkia. Segurtasun-iragazkia ere gaitu behar da eginbide honek funtziona dezan [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_content_filter_enabled'] = 'Gaitu adierazpen erregularrean oinarritutako eduki-iragazkia. Segurtasun-iragazkia ere gaitu behar da eginbideak funtziona dezan [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_maximum_comment_size'] = 'Erantzun baten gehienezko tamaina bytetan, jarri 0 eginbidea desgaitzeko [Lehenetsia = 0]';
-// bayesian filter
-$messages['help_bayesian_filter_enabled'] = 'Gaitu iragazki Bayesiarra spam iragazkia automatikoki hobetzeko [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_probability_treshold'] = 'Erantzunak spam-tzat hartzeko gehienezko muga [Lehenetsia = 0.9]';
-$messages['help_bayesian_filter_nonspam_probability_treshold'] = 'Artikulu bat spam-tzat ez hartzeko gutxieneko muga [Lehenetsia = 0.2]';
-$messages['help_bayesian_filter_min_length_token'] = 'Token baten gutxieneko luzera iragazki bayesiarrak kontuan har dezan [Lehenetsia = 3]';
-$messages['help_bayesian_filter_max_length_token'] = 'Token baten gehienezko luzera iragazki bayesiarrak kontuan har dezan [Lehenetsia = 100]';
-$messages['help_bayesian_filter_number_significant_tokens'] = 'Token adierazgarrien kopurua [Lehenetsia = 15]';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_comments_action'] = 'Zer egin spam-tzat hartzen diren erantzunekin. Ezarri "Kendu" iragazkia behar bezala prestatuta badago [Lehenetsia = Gorde]';
-$messages['keep_spam_comments'] = 'Gorde datu-basean "Spam" gisa markatuta';
-$messages['throw_away_spam_comments'] = 'Kendu (ez gorde)';
-// resources
-$messages['help_resources_enabled'] = 'Gaitu edo desgaitu baliabideak [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_resources_folder'] = 'Baliabide-fitxategiak gordeko diren karpeta. Jarri web zerbitzariko zuhaitzetik kanpo segurtasuna handitzeko [Lehenetsia = ./gallery]';
-$messages['help_thumbnail_method'] = 'Koadro txikiak sortzeko metodoa. PHP erabiltzen bada, GD onartzea beharrezkoa da [Lehenetsia = PHP]';
-$messages['help_path_to_convert'] = 'ImageMagick paketerako "convert" tresnaren bide-izena. Derrigorrezkoa koadro txikiak "ImageMagick" metodoaren bidez sortzen badira [Lehenetsia = /usr/bin/convert]';
-$messages['help_thumbnail_format'] = 'Koadro txikiak formatu horretan gordetzen dira [Lehenetsia = Irudiaren berdina]';
-$messages['help_thumbnail_height'] = 'Koadro txikien luzera lehenetsia [Lehenetsia = 120]';
-$messages['help_thumbnail_width'] = 'Koadro txikien zabalera lehenetsia [Lehenetsia = 120]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_height'] = 'Koadro txiki ertainen luzera lehenetsia [Lehenetsia = 480]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_width'] = 'Koadro txiki ertainen zabalera lehenetsia [Lehenetsia = 640]';
-$messages['help_thumbnails_keep_aspect_ratio'] = 'Mantendu itxura proportzionala koadro txikiak sortzean. Zehaztutako tamaina baino handiagoko koadro txikiak sor daitezke, eta kalitatea hobea da [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_thumbnail_generator_force_use_gd1'] = 'Behartu pLog GD1 funtzioak bakarrik erabiltzera [Lehenetsia = Ez]';
-$messages['help_thumbnail_generator_user_smoothing_algorithm'] = 'Koadro txikiak leuntzeko algoritmoa. Koadro txikiak GD metodoarekin sortzen direnean bakarrik erabiltzen da [Lehenetsia = PHP Imagecopyresampled]';
-$messages['help_resources_quota'] = 'Blog-en baliabide-kuota orokorra bytetan (adibidez, 5242880 Byte = 5 MB), edo jarri 0 kuota mugagabea izan dadin [Lehenetsia = 0]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_enabled'] = 'Gaitu "If-Modified-Since" goiburua eta HTTP baldintzazko eskaerak onartzea. Gaitu eginbide hau banda-zabalera aurrezteko [Lehenetsia = Ez]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_lifetime'] = 'Baliabideen cache-bertsioa zenbat denboraz erabili behar luketen bezeroek, mikrosegundotan [Lehenetsia = 9999999]';
-$messages['same_as_image'] = 'Jatorrizko irudiaren berdina';
-// search
-$messages['help_search_engine_enabled'] = 'Gaitu bilatzailea [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_search_in_custom_fields'] = 'Bilatu eremu pertsonalizatuetan [Lehenetsia = Bai]';
-$messages['help_search_in_comments'] = 'Bilatu erantzunetan [Lehenetsia = Bai]';
-
-// cleanup
-$messages['purge'] = 'Garbitu';
-$messages['cleanup_spam'] = 'Garbitu spam-a';
-$messages['cleanup_spam_help'] = 'Erabiltzaileak spam gisa markatutako erantzun guztiak kentzen ditu. Behin kendutakoan, ezingo dira berreskuratu';
-$messages['spam_comments_purged_ok'] = 'Spam erantzunak behar bezala garbitu dira';
-$messages['cleanup_posts'] = 'Garbitu artikuluak';
-$messages['cleanup_posts_help'] = 'Erabiltzaileek ezabatutako artikulu guztiak ("Ezabatuta" markatutakoak) kenduko ditu. Behin kendutakoan, ezingo dira berreskuratu';
-$messages['posts_purged_ok'] = 'Artikuluak behar bezala garbitu dira';
-
-/// summary ///
-// front page
-$messages['summary'] = 'Hasiera';
-$messages['register'] = 'Bloga sortu';
-$messages['summary_welcome'] = 'Ongi etorri!';
-$messages['summary_most_active_blogs'] = 'Blog aktiboenak';
-$messages['summary_most_commented_articles'] = 'Erantzun gehien dituzten artikuluak';
-$messages['summary_most_read_articles'] = 'Gehien irakurritako artikuluak';
-$messages['password_forgotten'] = 'Pasahitza ahaztu zaizu?';
-$messages['summary_newest_blogs'] = 'Blog berrienak';
-$messages['summary_latest_posts'] = 'Azken artikuluak';
-$messages['summary_search_blogs'] = 'Bilatu blog-etan';
-
-// blog list
-$messages['updated'] = 'Eguneratuta';
-$messages['total_reads'] = 'guztira';
-
-// blog profile
-$messages['blog'] = 'Blog-a';
-$messages['latest_posts'] = 'Azken artikuluak';
-
-// registration
-$messages['register_step0_title'] = 'Erabilera-baldintzak onartzea';
-$messages['agreement'] = 'Kontratua'; 
-$messages['decline'] = 'Utzi';
-$messages['accept'] = 'Onartu';
-$messages['read_service_agreement'] = 'Irakurri zerbitzu honen baldintzak eta egin klik "Onartu" botoian onartzeko';
-$messages['register_step1_title'] = 'Sortu erabiltzailea [1/4]';
-$messages['register_step1_help'] = 'Aurrena, erabiltzaile berria sortu behar duzu blog-a lortzeko. Erabiltzaile hori blog-aren jabea izango da eta haren funtzionalitate guztietara sartu ahal izango da';
-$messages['register_next'] = 'Hurrengoa';
-$messages['register_back'] = 'Atzera';
-$messages['register_step2_title'] = 'Sortu blog-a [2/4]';
-$messages['register_blog_name_help'] = 'Blog berriaren izena';
-$messages['register_step3_title'] = 'Aukeratu txantiloia [3/4]';
-$messages['step1'] = '1. urratsa';
-$messages['step2'] = '2. urratsa';
-$messages['step3'] = '3. urratsa';
-$messages['register_step3_help'] = 'Hautatu erabilgarri dagoen txantiloi bat blog-aren txantiloi lehenetsi gisa. Aurrerago gustatzen ez bazaizu, alda daiteke';
-$messages['error_must_choose_template'] = 'Hautatu txantiloi bat';
-$messages['select_template'] = 'Hautatu txantiloia';
-$messages['register_step5_title'] = 'Zorionak! [4/4]';
-$messages['finish'] = 'Amaitu';
-$messages['register_need_confirmation'] = 'Berresteko, mezu bat bidali da zure helbide elektronikora. Mezu hori jaso bezain laster, egin klik estekan blog-a erabiltzen hasteko!';
-$messages['register_step5_help'] = 'Zorionak, erabiltzaile berria eta blog-a behar bezala sortu dira!';
-$messages['register_blog_link'] = 'Blog berria begiratu nahi baduzu, orain joan zaitezke hara: <a href="%2$s">%1$s</a>';
-$messages['register_blog_admin_link'] = 'Artikuluak oraintxe bertan bidaltzen hastea nahi baduzu, egin klik <a href="admin.php">administrazio interfazea</a> aukeran';
-$messages['register_error'] = 'Errorea gertatu da prozesuan';
-$messages['error_registration_disabled'] = 'Barkatu, blol berrien erregistroa desgaitu egin da';
-// registration article topic and text
-$messages['register_default_article_topic'] = 'Zorionak!';
-$messages['register_default_article_text'] = 'Artikulu hau irakur baldin badezakezu, erregistratze-prozesua behar bezala egin dela eta blog-a erabiltzen has zaitezkeela adierazten du';
-$messages['register_default_category'] = 'Orokorra';
-// confirmation email
-$messages['register_confirmation_email_text'] = 'Egin klik beheko estekan blog-a aktibatzeko:
-
-%s
-
-Have a nice day';
-$messages['error_invalid_activation_code'] = 'Berrespen-kodea ez da baliozkoa';
-$messages['blog_activated_ok'] = 'Zorionak, erabiltzaile berria eta blog-a behar bezala baliozkotu dira!';
-// forgot your password?
-$messages['reset_password'] = 'Berrezarri pasahitza';
-$messages['reset_password_username_help'] = 'Berrezarri nahi duzun pasahitza duen erabiltzailearen izena';
-$messages['reset_password_email_help'] = 'Erabiltzailea erregistratzeko erabili den posta elektronikoko helbidea';
-$messages['reset_password_help'] = 'Erabili inprimaki hau erabiltzailearen pasahitza berrezartzeko, gogoratzen ez bazara. Idatzi berrezarri nahi duzun pasahitza duen erabiltzailearen izena eta erabiltzaile hori erregistratzeko erabili den posta elektronikoko helbidea';
-$messages['error_resetting_password'] = 'Errorea gertatu da pasahitza berrezartzean. Egiaztatu datuak eta saiatu berriro';
-$messages['reset_password_error_incorrect_email_address'] = 'Posta elektronikoko helbidea ez da zuzena edo ez da erabiltzailea erregistratzeko erabili den bera.';
-$messages['password_reset_message_sent_ok'] = 'Zure helbide elektronikora bidali den estekadun mezua. Egin klik estekan pasahitza berrezartzeko';
-$messages['error_incorrect_request'] = 'URLko parametroak ez dira zuzenak';
-$messages['change_password'] = 'Ezarri pasahitz berria';
-$messages['change_password_help'] = 'Idatzi eta berretsi pasahitz berria';
-$messages['new_password'] = 'Pasahitz berria';
-$messages['new_password_help'] = 'Idatzi hemen pasahitz berria';
-$messages['password_updated_ok'] = 'Pasahitza behar bezala eguneratu da';
-
-// Suggested by BCSE, some useful messages that not available in official locale
-$messages['upgrade_information'] = 'Orri honek arrunta eta estilorik gabekoa dirudi, arakatzaile ez-estandarra erabiltzan ari baitzara. Ahalik eta hobekien ikusteko, web estandarrak onartzen dituen arakatzailea lortzeko gomendatzen dizugu: <a href="http://www.webstandards.org/upgrade/" title="The Web Standards Project\'s Browser Upgrade initiative">upgrade</a>. Doakoa da eta instalatzea erraza da.';
-$messages['jump_to_navigation'] = 'Joan nabigaziora.';
-$messages['comment_email_never_display'] = 'Lerro- eta paragrafo-jauziak automatikoki, helbide elektronikoa ez da inoiz bistaratuko.';
-$messages['comment_html_allowed'] = '<acronym title="Hypertext Markup Language">HTML</acronym> onartzen da: &lt;<acronym title="Hyperlink">a</acronym> href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Acronym Description">acronym</acronym> title=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Quote">blockquote</acronym> cite=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Strike">del</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Italic">em</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Underline">ins</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Bold">strong</acronym>&gt;';
-$messages['trackback_uri'] = 'Sarrera honen aiputa egiteko (trackback) URIa <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> hau da: ';
-$messages['previous_post'] = 'Aurrekoa';
-$messages['next_post'] = 'Hurrengoa';
-$messages['comment_default_title'] = '(Izenbururik gabe)';
-$messages['guestbook'] = 'Bisita-liburua';
-$messages['trackbacks'] = 'Aipuak (Trackbacks)';
-$messages['menu'] = 'Menua';
-$messages['albums'] = 'Albumak';
-$messages['admin'] = 'Administrazioa';
-?>
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/locale/locale_fa_IR.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/locale_fa_IR.php	2006-06-22 20:39:04 UTC (rev 3639)
+++ plog/trunk/locale/locale_fa_IR.php	2006-06-22 20:46:15 UTC (rev 3640)
@@ -1,918 +0,0 @@
-<?php
-// -----------------------------------------------------------------------------------
-// Persian(Farsi Locale for LifeType By FiFiFtHeLeMeNt, admin at irxBlog.com
-// -----------------------------------------------------------------------------------
-
-// set this to the encoding that should be used to display the pages correctly
-$messages['encoding'] = 'UTF-8';
-$messages['locale_description'] = 'Persian Locale for LifeType';
-$messages['direction']='rtl';
-// locale format, see Locale::formatDate for more information
-$messages['date_format'] = '%T:%U %e/%w/%q';
-$messages['archive_date_format'] = '%B %Y';
-
-// days of the week
-$messages['days'] = Array( 'یکشنبه', 'دوشنبه', 'سه شنبه', 'چهارشنبه', 'پنجشنبه', 'جمعه', 'شنبه' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Monday'] = $messages['days'][1];
-$messages['Tuesday'] = $messages['days'][2];
-$messages['Wednesday'] = $messages['days'][3];
-$messages['Thursday'] = $messages['days'][4];
-$messages['Friday'] = $messages['days'][5];
-$messages['Saturday'] = $messages['days'][6];
-$messages['Sunday'] = $messages['days'][0];
-
-// abbreviations
-$messages['daysshort'] = Array( 'ی', 'د', 'س', 'چ', 'پ', 'ج', 'ش' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Mo'] = $messages['daysshort'][1];
-$messages['Tu'] = $messages['daysshort'][2];
-$messages['We'] = $messages['daysshort'][3];
-$messages['Th'] = $messages['daysshort'][4];
-$messages['Fr'] = $messages['daysshort'][5];
-$messages['Sa'] = $messages['daysshort'][6];
-$messages['Su'] = $messages['daysshort'][0];
-
-// months of the year
-$messages['months'] = Array( 'ژانویه', 'فوریه', 'مارس', 'آوریل', 'می', 'ژوئن', 'جولای', 'آگوست', 'سپتامبر', 'اکتبر', 'نوامبر', 'دسامبر' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['January'] = $messages['months'][0];
-$messages['February'] = $messages['months'][1];
-$messages['March'] = $messages['months'][2];
-$messages['April'] = $messages['months'][3];
-$messages['May'] = $messages['months'][4];
-$messages['June'] = $messages['months'][5];
-$messages['July'] = $messages['months'][6];
-$messages['August'] = $messages['months'][7];
-$messages['September'] = $messages['months'][8];
-$messages['October'] = $messages['months'][9];
-$messages['November'] = $messages['months'][10];
-$messages['December'] = $messages['months'][11];
-$messages['message'] = 'پیام';
-$messages['error'] = 'خطاء';
-$messages['date'] = 'تاریخ';
-
-// miscellaneous texts
-// Added By FiFtHeLeMeNt For Persian Language
-$messages['posted_in'] = 'نوشته شده در';
-$messages['by'] = 'توسط';
-$messages['created'] = 'ساخته شده';
-$messages['view'] = 'بازدید';
-$messages['generated'] = 'تولید شده';
-$messages['of'] = 'of';
-$messages['recently'] = 'آخرین نوشته ها';
-$messages['comments'] = 'نظرات';
-$messages['comment on this'] = 'نظر بدهید';
-$messages['my_links'] = 'لینکها';
-$messages['archives'] = 'نوشته های قبلی';
-$messages['search'] = 'جستجو';
-$messages['calendar'] = 'تقویم';
-$messages['search_s'] = 'جستجو';
-$messages['search_this_blog'] = 'جستجو در این بلاگ:';
-$messages['about_myself'] = 'درباره من?';
-$messages['permalink_title'] = 'لینک دائمی به این آرشیو';
-$messages['permalink'] = 'لینک دائمی';
-$messages['posted_by'] = 'نوشته شده بوسیله';
-$messages['reply'] = 'پاسخ';
-
-// add comment form
-$messages['add_comment'] = 'اضافه کردن نظر';
-$messages['comment_topic'] = 'عنوان';
-$messages['comment_text'] = 'متن';
-$messages['comment_username'] = 'نام شما';
-$messages['comment_email'] = 'پست الکترونیک شما (اگر دارید)';
-$messages['comment_url'] = 'صفحه شخصی شما (اگر دارید)';
-$messages['comment_send'] = 'ارسال';
-$messages['comment_added'] = 'نظر اضافه شد !';
-$messages['comment_add_error'] = 'خطاء در هنگام اضافه کردن نظر';
-$messages['article_does_not_exist'] = 'این نوشته وجود ندارد';
-$messages['no_posts_found'] = 'هیچ پستی یافت نشد';
-$messages['user_has_no_posts_yet'] = 'این کاربر هیچ پستی ندارد';
-$messages['back'] = 'بازگشت';
-$messages['post'] = 'پست';
-$messages['trackbacks_for_article'] = 'لینک کننده ها برای نوشته: ';
-$messages['trackback_excerpt'] = 'قطعه منتخب';
-$messages['trackback_weblog'] = 'وبلاگ';
-$messages['search_results'] = 'نتایج جستجو';
-$messages['search_matching_results'] = 'پستهای زیر برای جستجوی شما یافت شد: ';
-$messages['search_no_matching_posts'] = 'هیچ پستی برای جستجوی شما یافت نشد';
-$messages['read_more'] = '(متن کامل)';
-$messages['syndicate'] = 'سندیکا';
-$messages['main'] = 'اصلی';
-$messages['about'] = 'درباره';
-$messages['download'] = 'دانلود';
-
-////// error messages /////
-$messages['error_fetching_article'] = 'نوشته یافت نشد';
-$messages['error_fetching_articles'] = 'نوشته ها یافت نشد';
-$messages['error_trackback_no_trackback'] = 'هیچ لینک کننده ای برای این نوشته یافت نشد.';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'شماره نوشته اشتباه است';
-$messages['error_incorrect_blog_id'] = 'شماره بلاگ اشتباه است';
-$messages['error_comment_without_text'] = 'شما باید حداقل قسمت متن را پر کنید';
-$messages['error_comment_without_name'] = 'شما باید حداقل اسم خود را بنویسید';
-$messages['error_adding_comment'] = 'خطاء در هنگام اضافه کردن نظر';
-$messages['error_incorrect_parameter'] = 'پارامتر اشتباه';
-$messages['error_parameter_missing'] = 'یک پارامتر درخواست کم است';
-$messages['error_comments_not_enabled'] = 'ثبت نظر در این سایت غیر فعال می باشد';
-$messages['error_incorrect_search_terms'] = 'کلید جستجو معتبر نیست';
-$messages['error_no_search_results'] = 'هیچ گزینه ای برای جستجوی شما یافت نشد';
-$messages['error_no_albums_defined'] = 'هیچ آلبومی در این بلاگ وجود ندارد';
-
-/////////////////                     //////////////////
-///////////////// STRINGS FOR THE ADMINISTRATION INTERFACE //////////////////
-/////////////////                     //////////////////
-
-// login page
-$messages['login'] = 'ورود';
-$messages['welcome_message'] = 'به بلاگ ایران جوان خوش آمدید';
-$messages['error_incorrect_username_or_password'] = 'متاسفانه، نام کاربری یا کلمه عبور شما اشتباه است';
-$messages['error_dont_belong_to_any_blog'] = 'متاسفانه شما هنوز عضو هیچ بلاگی نیستید';
-$messages['logout_message'] = 'شما با موفقیت خارج شدید.';
-$messages['logout_message_2'] = 'بر روی <a href="%1$s">اینجا</a> کلیک کنید تا به %2$s بروید</a>.';
-$messages['error_access_forbidden'] = 'دسترسی غیر مجاز.';
-$messages['username'] = 'نام کاربری';
-$messages['password'] = 'رمز عبور';
-
-// dashboard
-$messages['dashboard'] = 'صفحه اصلی';
-$messages['recent_articles'] = 'آخرین مقالات';
-$messages['recent_comments'] = 'آخرین نظرها';
-$messages['recent_trackbacks'] = 'آخرین لینک کننده ها';
-$messages['blog_statistics'] = 'آمار بلاگ';
-$messages['total_posts'] = 'کل پستها';
-$messages['total_comments'] = 'کل نظرها';
-$messages['total_trackbacks'] = 'کل لینک کننده ها';
-$messages['total_viewed'] = 'کل پستهای دیده شده';
-$messages['in'] = 'در';
-
-// menu options
-$messages['newPost'] = 'پست جدید';
-$messages['Manage'] = 'مدیریت';
-$messages['managePosts'] = 'مدیریت پستها';
-$messages['editPosts'] = 'پستها';
-$messages['editArticleCategories'] = 'دسته بندی ها';
-$messages['newArticleCategory'] = 'دسته بندی جدید';
-$messages['manageLinks'] = 'مدیریت لینکها';
-$messages['editLinks'] = 'لینکها';
-$messages['newLink'] = 'لینک جدید';
-$messages['editLink'] = 'ویرایش لینک';
-$messages['editLinkCategories'] = 'دسته بندی لینک';
-$messages['newLinkCategory'] = 'دسته بندی جدید لینک';
-$messages['editLinkCategory'] = 'ویرایش دسته بندی لینک';
-$messages['manageCustomFields'] = 'مدیریت فیلدهای دست نویس';
-$messages['blogCustomFields'] = 'فیلد دست نویس';
-$messages['newCustomField'] = 'فیلد دست نویس جدید';
-$messages['resourceCenter'] = 'مرکز فایلها';
-$messages['resources'] = 'فایلها';
-$messages['newResourceAlbum'] = 'آلبوم جدید';
-$messages['newResource'] = 'فایل جدید';
-$messages['controlCenter'] = 'مرکز کنترل';
-$messages['manageSettings'] = 'تنظیمات';
-$messages['blogSettings'] = 'تنظیمات بلاگ';
-$messages['userSettings'] = 'تنظیمات کاربری';
-$messages['pluginCenter'] = 'مرکز کدهای افزودنی';
-$messages['Stats'] = 'آمار';
-$messages['manageBlogUsers'] = 'مدیریت کاربران بلاگها';
-$messages['newBlogUser'] = 'کاربر جدید بلاگ';
-$messages['showBlogUsers'] = 'کاربران بلاگها';
-$messages['manageBlogTemplates'] = 'مدیریت تمپلیت بلاگها';
-$messages['newBlogTemplate'] = 'تمپلیت جدید';
-$messages['blogTemplates'] = 'تمپلیتها';
-$messages['adminSettings'] = 'مدیریت سیستم';
-$messages['Users'] = 'کاربران';
-$messages['createUser'] = 'ایجاد کاربر';
-$messages['editSiteUsers'] = 'کاربران سایت';
-$messages['Blogs'] = 'مدیریت بلاگها';
-$messages['createBlog'] = 'ساختن بلاگ';
-$messages['editSiteBlogs'] = 'بلاگها';
-$messages['Locales'] = 'مدیریت زبان';
-$messages['newLocale'] = 'زبان جدید';
-$messages['siteLocales'] = 'زبانهای سایت';
-$messages['Templates'] = 'مدیریت تمپلیتها';
-$messages['newTemplate'] = 'تمپلیت جدید';
-$messages['siteTemplates'] = 'تمپلیتهای سایت';
-$messages['GlobalSettings'] = 'تنظیمات کلی';
-$messages['editSiteSettings'] = 'عمومی';
-$messages['summarySettings'] = 'صفحه اصلی';
-$messages['templateSettings'] = 'تمپلیتها';
-$messages['urlSettings'] = 'آدرسها';
-$messages['emailSettings'] = 'پست الکترونیک';
-$messages['uploadSettings'] = 'آپلودها';
-$messages['helpersSettings'] = 'کمک کننده های خارجی';
-$messages['interfacesSettings'] = 'امکانات جانبی';
-$messages['securitySettings'] = 'امنیت';
-$messages['bayesianSettings'] = 'فیلتر';
-$messages['resourcesSettings'] = 'فایلها';
-$messages['searchSettings'] = 'جستجو';
-$messages['cleanUpSection'] = 'تمیز کردن';
-$messages['cleanUp'] = 'تمیز کردن';
-$messages['editResourceAlbum'] = 'ویرایش آلبوم';
-$messages['resourceInfo'] = 'ویرایش فایل';
-$messages['editBlog'] = 'ویرایش بلاگ';
-$messages['Logout'] = 'خروج';
-
-// new post
-$messages['topic'] = 'عنوان';
-$messages['topic_help'] = 'عنوان پست<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['text'] = 'متن';
-$messages['text_help'] = 'قسمت متن پست ، این بخش همواره در صفحه اول نمایش داده می شود<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['extended_text'] = 'متن تکمیلی';
-$messages['extended_text_help'] = 'بخش تکمیلی متن ، این بخش می تواند در صفحه جداگانه پست و یا صفحه اول نشان داده شود لطفا به تنظیمات بلاگ مراجعه فرمایید<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)
-';
-$messages['post_slug'] = 'عنوان لینک پست';
-$messages['post_slug_help'] = 'از عنوان لینک پست برای ایجاد لینکهای دائمی زیبا و روان استفاده خواهد شد';
-$messages['date'] = 'تاریخ';
-$messages['post_date_help'] = 'زمانی که این پست منتشر خواهد شد';
-$messages['status'] = 'وضعیت';
-$messages['post_status_help'] = 'یکی از وضعیتها را انتخاب کنبد';
-$messages['post_status_published'] = 'منتشر شده';
-$messages['post_status_draft'] = 'چک نویس';
-$messages['post_status_deleted'] = 'پاک شده';
-$messages['categories'] = 'دسته بندی ها';
-$messages['post_categories_help'] = 'یک یا چند دسته بندی را انتخاب کنید';
-$messages['post_comments_enabled_help'] = 'فعالسازی نظرها';
-$messages['send_notification_help'] = 'آگاه سازی از نظرهای جدید';
-$messages['send_trackback_pings_help'] = 'ارسال لینک داده ها';
-$messages['send_xmlrpc_pings_help'] = 'ارسال XMLRPC pings';
-$messages['save_draft_and_continue'] = 'ذخیره چک نویس';
-$messages['preview'] = 'پیش نمایش';
-$messages['add_post'] = 'اضافه کن';
-$messages['error_saving_draft'] = 'خطا در هنگام ذخیره کردن چک نویس';
-$messages['draft_saved_ok'] = 'چک نویس با موفقیت ذخیره شد';
-$messages['error_sending_request'] = 'خطاء در هنگام ارسال درخواست';
-$messages['error_no_category_selected'] = 'لطفا حداقل یک دسته بندی را انتخاب کنید';
-$messages['error_missing_post_topic'] = 'اطفا یک عنوان برای پست بنویسید';
-$messages['error_missing_post_text'] = 'لطفا متن پست را بنویسید';
-$messages['error_adding_post'] = 'خطاء در هنگام اضافه کردن پست';
-$messages['post_added_not_published'] = 'پست ذخیره شد اما منتشر نشد';
-$messages['post_added_ok'] = 'پست با موفقیت اضافه شد';
-$messages['send_notifications_ok'] = 'هر زمان که نظر یا لینک کننده جدیدی نوشته شود یک پیام آگاه سازی ارسال می شود.';
-
-// send trackbacks
-$messages['error_sending_trackbacks'] = 'خطا در هنگام ارسال لینک کننده های زیر';
-$messages['send_trackbacks_help'] = 'لطفا آدرسهایی را که می خواهید برای آنها پست لینک کننده ارسال شود انتخاب نمایید. لطفا در ابتدا مطمئن شوید که آن سایتها هم لینک کننده ها را پشتیبانی می کنند.';
-$messages['send_trackbacks'] = 'ارسال لینک کننده ها';
-$messages['ping_selected'] = 'پینگ انتخاب شد';
-$messages['trackbacks_sent_ok'] = 'لینک کننده ها با موفقیت به آدرسهای انتخاب شده ارسال شدند';
-
-// posts page
-$messages['show_by'] = 'نمایش بوسیله';
-$messages['category'] = 'دسته بندی';
-$messages['author'] = 'مولف';
-$messages['post_status_all'] = 'همه';
-$messages['author_all'] = 'همه';
-$messages['search_terms'] = 'کلمات جستجو';
-$messages['show'] = 'نمایش';
-$messages['delete'] = 'حذف';
-$messages['actions'] = 'اعمال';
-$messages['all'] = 'همه';
-$messages['category_all'] = 'همه';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'شماره نوشته اشتباه';
-$messages['error_deleting_article'] = 'خطا در هنگام حذف پست "%s"';
-$messages['article_deleted_ok'] = 'پست "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['articles_deleted_ok'] = '%s پست با موفقیت حذف شد';
-$messages['error_deleting_article2'] = 'خطا در هنگام حذف نوشته با شناسه "%s"';
-
-// edit post page
-$messages['update'] = 'به روز رسانی';
-$messages['editPost'] = 'ویرایش پست';
-$messages['error_fetching_post'] = 'خطاء در هنگام بازیابی پست';
-$messages['post_updated_ok'] = 'پست "%s" با موفقیت به روز شد';
-$messages['error_updating_post'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی پست';
-$messages['notification_added'] = 'شما از ارسال نظرها و یا لینک کننده ها مطلع خواهید شد';
-$messages['notification_removed'] = 'هیچ پیام آگاه سازی در مورد نظر و لینک کننده های جدید ارسال نخواهد شد';
-
-// post comments
-$messages['url'] = 'آدرس';
-$messages['comment_status_all'] = 'همه';
-$messages['comment_status_spam'] = 'اسپم';
-$messages['comment_status_nonspam'] = 'غیر اسپم';
-$messages['error_fetching_comments'] = 'خطا در هنگام بازیابی نظرهای نوشته';
-$messages['error_deleting_comments'] = 'خطا در هنگام حذف نظرها و یا هیچ نظری انتخاب نشده است';
-$messages['comment_deleted_ok'] = 'نظر "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['comments_deleted_ok'] = '%s نظر با موفقیت حذف شد';
-$messages['error_deleting_comment'] = 'خطا در هنگام حذف نظر "%s"';
-$messages['error_deleting_comment2'] = 'خطا در هنگام حذف نظر با شناسه %s';
-$messages['editComments'] = 'نظرها';
-$messages['mark_as_spam'] = 'علامتگذاری اسپم';
-$messages['mark_as_no_spam'] = 'علامتگذاری غیر اسپم';
-$messages['error_incorrect_comment_id'] = 'شناسه نظر درست نیست';
-$messages['error_marking_comment_as_spam'] = 'خطا در هنگام علامتگذاری اسپم';
-$messages['comment_marked_as_spam_ok'] = 'نظر با موفقیت علامتگذاری اسپم شد';
-$messages['error_marking_comment_as_nonspam'] = 'خطا در هنگام علامتگذاری غی اسپم';
-$messages['comment_marked_as_nonspam_ok'] = 'نظر با موفقیت علامتگذاری غیر اسپم شد';
-
-// post trackbacks
-$messages['blog'] = 'بلاگ';
-$messages['excerpt'] = 'قطعه منتخب';
-$messages['error_fetching_trackbacks'] = 'خطا در هنگام بازیابی لینک کننده ها';
-$messages['error_deleting_trackbacks'] = 'خطا در هنگام حذف لینک کننده ها و یا اینکه هیچ لینک کننده ای انتخاب نشده است';
-$messages['error_deleting_trackback'] = 'خطا در هنگام حذف لینک کننده "%s"';
-$messages['error_deleting_trackback2'] = 'خطا در هنگام حذف لینک کننده با شناسه "%s"';
-$messages['trackback_deleted_ok'] = 'لینک کننده "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['trackbacks_deleted_ok'] = '%s لینک کننده با موفقیت حذف شدند';
-$messages['editTrackbacks'] = 'لینک کننده ها';
-
-// post statistics
-$messages['referrer'] = 'رجوع کننده';
-$messages['hits'] = 'بازدید';
-$messages['error_no_items_selected'] = 'هیچ گزینه ای برای حذف انتخاب نشده است';
-$messages['error_deleting_referrer'] = 'خطا در هنگام حذف رجوع کننده "%s"';
-$messages['error_deleting_referrer2'] = 'خطا در هنگام حذف رجوع کننده با شناسه "%s"';
-$messages['referrer_deleted_ok'] = 'رجوع کننده "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['referrers_deleted_ok'] = '%s رجوع کننده با موفقیت حذف شد';
-
-// categories
-$messages['posts'] = 'پست';
-$messages['show_in_main_page'] = 'نمایش در صفحه اول';
-$messages['error_incorrect_category_id'] = 'شناسه دست بندی درست نیست و یا هیچ دسته بندی ای انتخاب نشده است';
-$messages['error_category_has_articles'] = 'دسته بندی "%s" در تعدادی از مقالات استفاده شده است. لطفا ابتدا نوشته ها را ویرایش فرمایید و سپس دسته بندی را حذف فرمایید';
-$messages['category_deleted_ok'] = 'دسته بندی "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['categories_deleted_ok'] = '%s دسته بندی با موفقیت حذف شد';
-$messages['error_deleting_category'] = 'خطا در هنگام حذف دسته بندی "%s"';
-$messages['error_deleting_category2'] = 'خطا در هنگام حذف دسته بندی با شناسه "%s"';
-$messages['yes'] = 'بله';
-$messages['no'] = 'خیر';
-
-// new category
-$messages['name'] = 'نام';
-$messages['category_name_help'] = 'از این نام برای نشان دادن دسته بندی استفاده خواهد شد<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)
-';
-$messages['description'] = 'توضیحات';
-$messages['category_description_help'] = 'توضیحات بیشتر برای این دسته بندی<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['show_in_main_page_help'] = 'آیا نوشته های این دسته بندی باید در صفحه اصلی نمایش داده شوند و یا تنها هنگامی که محتویات این دسته بندی دیده می شود';
-$messages['error_empty_name'] = 'شما باید یک اسم ذکر کنید';
-$messages['error_empty_description'] = 'شما باید یک توضیح ذکر کنید';
-$messages['error_adding_article_category'] = 'خطاء در هنگام اضافه کردن دسته بندی ، لطفا اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['category_added_ok'] = 'دسته بندی "%s" با موفقیت به بلاگ اضافه شد';
-$messages['add'] = 'اضافه';
-$messages['reset'] = 'دوباره';
-
-// update category
-$messages['error_updating_article_category'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی دسته بندی نوشته';
-$messages['error_fetching_category'] = 'خطا در هنگام بازیابی دسته بندی';
-$messages['article_category_updated_ok'] = 'دسته بندی "%s" با موفقیت به روز شد';
-
-// links
-$messages['feed'] = 'تغذیه';
-$messages['error_no_links_selected'] = 'شناسه لینک اشتباه است و یا اینکه هیچ لینکی انتخاب نشده است';
-$messages['error_incorrect_link_id'] = 'شناسه لینک درست نیست';
-$messages['error_removing_link'] = 'خطا در هنگام حذف لینک "%s"';
-$messages['error_removing_link2'] = 'خطا در هنگام حذف لینک با شنایه "%s"';
-$messages['link_deleted_ok'] = 'لینک "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['links_deleted_ok'] = '%s لینک با موفقیت حذف شد';
-
-// new link
-$messages['link_name_help'] = 'نام داده شده به لینک<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['link_url_help'] = 'آدرسی که این لینک به آن اشاره می کند';
-$messages['link_description_help'] = 'توضیح خلاصه برای این لینک<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['link_feed_help'] = 'لینک به تغذیه کننده های RSS یا Atom برای این لینک';
-$messages['link_category_help'] = 'یکی از دسته بندی های موجود لینک را انتخاب کنید';
-$messages['error_adding_link'] = 'خطا در هنگام اضافه کردن لینک ، لطفا اطلاعات را چک کنید';
-$messages['error_invalid_url'] = 'آدرس اشتباه است';
-$messages['link_added_ok'] = 'لینک "%s" با موفقیت اضافه شد';
-
-// update link
-$messages['error_updating_link'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی لینک ، اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['error_fetching_link'] = 'خطا در هنگام بازیابی لینک';
-$messages['link_updated_ok'] = 'لینک "%s" با موفقیت به روز شد';
-
-// link categories
-$messages['links'] = 'لینکها';
-$messages['error_invalid_link_category_id'] = 'شناسه دسته بندی لینک اشتباه است و یا هیچ دسته بندی ای انتخاب نشده است';
-$messages['error_links_in_link_category'] = 'دسته بندی لینک "%s" بوسیله تعدادی از لینکها استفاده شده است. ابتدا لینکها را تغییر دهید و سپس دوباره سعی کنید';
-$messages['error_removing_link_category'] = 'خطا در هنگام حذف دسته بندی لینک "%s"';
-$messages['link_category_deleted_ok'] = 'دسته بندی لینک "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['link_categories_deleted_ok'] = '%s دسته بندی لینم با موفقیت حذف شد';
-$messages['error_removing_link_category2'] = 'خطا در هنگام حذف دسته بندی لینک با شناسه "%s"';
-
-// new link category
-$messages['link_category_name_help'] = 'اسمی که به دسته بندی لینک داده می شود<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['error_adding_link_category'] = 'خطا در هنگام اضافه کردن دسته بندی لینک';
-$messages['link_category_added_ok'] = 'دسته بندی لینک "%s" با موفقیت اضافه شد';
-
-// edit link category
-$messages['error_updating_link_category'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی دسته بندی لینک ، اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['link_category_updated_ok'] = 'دسته بندی لینک "%s" با موفقیت به روز شد';
-$messages['error_fetching_link_category'] = 'خطا در هنگام بازیابی دسته بندی لینک';
-
-// custom fields
-$messages['type'] = 'نوع';
-$messages['hidden'] = 'پنهان';
-$messages['fields_deleted_ok'] = '%s فیلد دست نویس با موفقیت حذف شد';
-$messages['field_deleted_ok'] = 'فیلد دست نویس "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['error_deleting_field'] = 'خطا در هنگام حذف فیلد دست نویس "%s"';
-$messages['error_deleting_field2'] = 'خطا در هنگام حذف فیلد دست نویس با شناسه "%s"';
-$messages['error_incorrect_field_id'] = 'شناسه فیلد دست نویس معتبر نیست';
-
-// new custom field
-$messages['field_name_help'] = 'شناسه ای که در پستها برای اشاره به این فیلد استفاده خواهد شد<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['field_description_help'] = 'توضیح کوتاهی در مورد این فیلد که در هنگام ایجاد و یا ویرایش پست نشان داده می شود<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['field_type_help'] = 'یکی از انواع فیلدها را انتخاب کنید';
-$messages['field_hidden_help'] = 'اگر یک فیلد پنهان باشد در هنگام ایجاد و یا ویرایش پستها نمایش داده نمی شود ، این نوع فیلد اکثرا با برنامه های افزودنی استفاده می شود';
-$messages['error_adding_custom_field'] = 'خطا در هنگام اضافه کردن فیلد دست نویس ، اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['custom_field_added_ok'] = 'فیلد دست نویس "%s" با موفقیت اضافه شد';
-$messages['text_field'] = 'فیلد متنی';
-$messages['text_area'] = 'جعبه متنی';
-$messages['checkbox'] = 'چک باکس';
-$messages['date_field'] = 'تاریخ';
-
-// edit custom field
-$messages['error_fetching_custom_field'] = 'خطا در هنگام بازیابی فیلد دست نویس';
-$messages['error_updating_custom_field'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی فیلد دست نویس ، اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['custom_field_updated_ok'] = 'فیلد دست نویس "%s" با موفقیت به روز شد'; 
-
-// resources
-$messages['root_album'] = 'آلبوم اصلی';
-$messages['num_resources'] = 'تعداد فایلها';
-$messages['total_size'] = 'سایز کلی';
-$messages['album'] = 'آلبوم';
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'شناسه آلبوم درست نیست';
-$messages['error_base_storage_folder_missing_or_unreadable'] = 'متاسفانه این برنامه موفق به ساختن فولدرهای لازم نشد. شما می توانید به صورت دستی آنها را ایجاد کنید: <br/><br/>%s<br/><br/>اگر آنها بر روی سرور موجود می باشد اجازه های دسترسی آنها را چک کنید.';
-$messages['items_deleted_ok'] = '%s گزینه با موفقیت حذف شد';
-$messages['error_album_has_children'] = 'آلبوم "%s" دارای زیر دسته بندی می باشد. لطفا ابتدا آلبوم را ویرایش کنید';
-$messages['item_deleted_ok'] = 'گزینه "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['error_deleting_album'] = 'خطا در هنگام حذف آلبوم "%s"';
-$messages['error_deleting_album2'] = 'خطا در هنگام حذف آلبوم با شناسه "%s"';
-$messages['error_deleting_resource'] = 'خطا در هنگام حذف فایل "%s"';
-$messages['error_deleting_resource2'] = 'خطا هنگام حذف فایل با شناسه "%s"';
-$messages['error_no_resources_selected'] = 'هیچ گزینه ای انتخاب نشده است';
-$messages['resource_deleted_ok'] = 'فایل "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['album_deleted_ok'] = 'آلبوم "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['add_resource'] = 'اضافه کردن فایل';
-$messages['add_resource_preview'] = 'اضافه کردن پیش نمایش';
-$messages['add_resource_medium'] = 'اضافه کردن پیش نمایش متوسط';
-$messages['add_album'] = 'اضافه کردن آلبوم';
-
-// new album
-$messages['album_name_help'] = 'نام کوتاه برای آلبوم<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['parent'] = 'منشاء';
-$messages['no_parent'] = 'بدون منشاء';
-$messages['parent_album_help'] = 'از این گزینه برای داشتن آلبومهای تو در تو استفاده کنید تا عکسهای خود بهتر طبقه بندی کنید';
-$messages['album_description_help'] = 'توضیح بیشتر محتویات این آلبوم<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['error_adding_album'] = 'خطا در هنگام اضافه کردن آلبوم جدید ، اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['album_added_ok'] = 'آلبوم "%s" با موفقیت اضافه شد';
-
-// edit album
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'شناسه آلبوم اشتباه است';
-$messages['error_fetching_album'] = 'خطا در هنگام بازیابی آلبوم';
-$messages['error_updating_album'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی آلبوم ، اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی نمایید';
-$messages['album_updated_ok'] = 'آلبوم "%s" با موفقیت به روز شد';
-$messages['show_album_help'] = 'اگر غیر فعال باشد ، گزینه آلبوم در صفحه وبلاگ نمایش داده نخواهد شد';
-
-// new resource
-$messages['file'] = 'فایل';
-$messages['resource_file_help'] = 'فایل به این بلاگ اضافه خواهد شد ، بر روی اضافه کردن فیلد کلیک کنید تا بصورت همزمان چند فایل را آپلود کنید';
-$messages['add_field'] = 'اضافه کردن فیلد';
-$messages['resource_description_help'] = 'توضیح مفصل درباره محتویات این فایل<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['resource_album_help'] = 'لطفا آلبومی را که این فایل به آن اضافه خواهد شد مشخص نمایید';
-$messages['error_no_resource_uploaded'] = 'هیچ فایلی برای آپلود انتخاب نشده است';
-$messages['resource_added_ok'] = 'فایل "%s" با موفقیت اضافه شد';
-$messages['error_resource_forbidden_extension'] = 'فایل اضافه نشد زیرا نوع آن قابل قبول نیست';
-$messages['error_resource_too_big'] = 'فایل اضافه نشد زیرا اندازه آن خیلی بزرگ است';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'فایل اضافه نشد زیرا آپلود غیر فعال است';
-$messages['error_quota_exceeded'] = 'فایل اضافه نشد زیرا شما از تمامی فضای قابل استفاده خود استفاده کرده اید !';
-$messages['error_adding_resource'] = 'خطا در هنگام اضافه کردن فایل';
-
-// edit resource
-$messages['editResource'] = 'ویرایش فایل';
-$messages['resource_information_help'] = 'در زیر اطلاعات مربوط به این فایل را می بینید';
-$messages['information'] = 'اطلاعات';
-$messages['size'] = 'حجم';
-$messages['format'] = 'فرمت';
-$messages['dimensions'] = 'ابعاد';
-$messages['bits_per_sample'] = 'تعداد بیتها در نمونه';
-$messages['sample_rate'] = 'نرخ نمونه';
-$messages['number_of_channels'] = 'تعداد کانالها';
-$messages['legnth'] = 'طول';
-$messages['thumbnail_format'] = 'فرمت تصویر کوچک';
-$messages['regenerate_preview'] = 'دوباره سازی پیش نمایش';
-$messages['error_fetching_resource'] = 'خطا در هنگام بازیابی فایل';
-$messages['error_updating_resource'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی فایل';
-$messages['resource_updated_ok'] = 'فایل "%s" با موفقیت به روز رسانی شد';
-
-// blog settings
-$messages['blog_link'] = 'لینک بلاگ';
-$messages['blog_link_help'] = 'لینک دائمی به این بلاگ';
-$messages['blog_name_help'] = 'عنوان این بلاگ<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['blog_description_help'] = 'توضیح مفصل تر درباره محتویات این بلاگ<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['language'] = 'زبان';
-$messages['blog_language_help'] = 'زبان مورد استفاده در این بلاگ ، چه در قسمت عمومی و چه در قسمت مدیریت';
-$messages['max_main_page_items'] = 'تعداد گزینه ها در صفحه اصلی';
-$messages['max_main_page_items_help'] = 'تعداد پستهایی که در صفحه اصلی بلاگ به نمایش در می آید';
-$messages['max_recent_items'] = 'تعداد نوشته های اخیر';
-$messages['max_recent_items_help'] = 'تعداد پستهایی که به صورت آخرین نوشته ها در صفحه اصلی به نمایش در خواهد آمد';
-$messages['template'] = 'تمپلیت';
-$messages['choose'] = 'انتخاب';
-$messages['blog_template_help'] = 'تمپلیتی که برای نمایش این بلاگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این لیست شامل تمپلیتهای عمومی و تمپلیتهای نصب شده بر روی این بلاگ می باشد';
-$messages['use_read_more'] = 'استفاده از لینک "متن کامل" در پستها';
-$messages['use_read_more_help'] = 'اگر فعال شود تنها متنی مه در قسمت "متن" نوشته شده است در صفحه اصلی به نمایش در می آید. و برای نمایش "متن تکمیلی", یک لینک "متن کامل" به هر پست اضافه می شود';
-$messages['enable_wysiwyg'] = 'فعال سازی ادیتور مجازی برای پستها';
-$messages['enable_wysiwyg_help'] = 'فعالسازی ادیتور قدرتمند برای نوشتن پستها';
-$messages['enable_comments'] = 'فعال سازی نظرها';
-$messages['enable_comments_help'] = 'فعال سازی نظرها به صورت از پیش تعیین شده برای تمامی پستها ، نظرها می توانند برای تک تک پستها فعال و یا غیر فعال شوند';
-$messages['show_future_posts'] = 'نمایش پستهای آینده در تقویم';
-$messages['show_future_posts_help'] = 'پستهایی که تاریخ انتشار آنها در آینده است به کاربران نشان داده شود';
-$messages['comments_order'] = 'ترتیب نظرها';
-$messages['comments_order_help'] = 'ترتیبی که نظرها باید با آن در صفحه اصلی نمایش داده شوند';
-$messages['oldest_first'] = 'قدیمی تر اول';
-$messages['newest_first'] = 'جدید تر اول';
-$messages['categories_order'] = 'ترتیب دسته بندی ها';
-$messages['categories_order_help'] = 'ترتیبی که دسته بندی ها باید با آن در صفحه اول نشان داده شوند';
-$messages['most_recent_updated_first'] = 'به روز شده ها اول';
-$messages['alphabetical_order'] = 'ترتیب الفبایی';
-$messages['reverse_alphabetical_order'] = 'ترتیب الفبایی برعکس';
-$messages['most_articles_first'] = 'مقالات بیشتر اول';
-$messages['link_categories_order'] = 'ترتیب دسته بندی لینکها';
-$messages['link_categories_order_help'] = 'ترتیبی که دسته بندی لینکها با آن باید در صفحه اول نمایش داده شوند';
-$messages['most_links_first'] = 'لینکهای بیشتر اول';
-$messages['most_links_last'] = 'لینکهای بیشتر آخر';
-$messages['time_offset'] = 'مبدا زمانی';
-$messages['time_offset_help'] = 'تفاوت زمانی که به زمان هر پست به صورت اتوماتیک اضافه خواهد شد';
-$messages['close'] = 'بستن';
-$messages['select'] = 'انتخاب';
-$messages['error_updating_settings'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی تنظیمات بلاگ ، اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['error_invalid_number'] = 'تعداد صحیح نیست !';
-$messages['error_incorrect_time_offset'] = 'مبدا زمانی صحیح نیست';
-$messages['blog_settings_updated_ok'] = 'تنظیمات بلاگ با موفقیت به روز شد';
-$messages['hours'] = 'ساعت';
-
-// user settings
-$messages['username_help'] = 'نام کاربری. قابل تغییر نخواهد بود';
-$messages['full_name'] = 'نام و نام خانوادگی';
-$messages['full_name_help'] = 'نام و نام خانوادگی به صورت کامل ذکر شود';
-$messages['password_help'] = 'یک رمزعبور جدید و تایید آن را تایپ کنید و یا برای عدم تغییر آن را خالی بگذارید';
-$messages['confirm_password'] = 'تایید رمز عبور';
-$messages['email'] = 'پست الکترونیک';
-$messages['email_help'] = 'پست الکترونیکی که آگاه سازی ها به آن ارسال می شود';
-$messages['bio'] = 'بیوگرافی شما';
-$messages['bio_help'] = 'در این قسمت می توانید بیوگرافی کاملی از خود قرار دهید<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['picture'] = 'عکس';
-$messages['user_picture_help'] = 'لطفا یکی از عکسهایی را که در این بلاگ آپلود شده اند را به عنوان تصویر شخصی انتخاب کنید';
-$messages['error_invalid_password'] = 'رمز عبور صحیح نیست. لطفا اطمینان حاصل کنید که آن خیلی کوتاه نباشد';
-$messages['error_passwords_dont_match'] = 'متاسفانه رمزهای عبور با هم همخوانی ندارند';
-$messages['error_incorrect_email_address'] = 'پست الکترونیک صحیح نیست';
-$messages['error_updating_user_settings'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی تنظیمات کاربری ، لطفا اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['user_settings_updated_ok'] = 'تنظیمات کاربری با موفقیت به روز شد';
-$messages['resource'] = 'فایل';
-
-// plugin centre
-$messages['identifier'] = 'شناسه';
-$messages['error_plugins_disabled'] = 'متاسفانه کدهای افزودنی غیر فعال شده اند';
-
-// blog users
-$messages['revoke_permissions'] = 'ابطال اجازه ها';
-$messages['error_no_users_selected'] = 'هیچ کاربری انتخاب نشده است';
-$messages['user_removed_from_blog_ok'] = 'کاربر "%s" اجازه دسترسی به این بلاگ را نخواهد داشت';
-$messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s کاربر به این بلاگ دسترسی ندارند';
-$messages['error_removing_user_from_blog'] = 'خطا در هنگام حذف اجازه دسترسی کاربر "%s" به این بلاگ';
-$messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'خطا در هنگام حذف اجازه دسترسی کاربر با شناسه "%s" به این بلاگ';
-
-// new blog user
-$messages['new_blog_username_help'] = 'نام کاربری که شما می خواهید به او اجازه دسترسی به این بلاگ را بدهید. کاربران جدید تنها به قسمت مدیریت و فایلها دسترسی خواهند داشت.';
-$messages['send_notification'] = 'ارسال آگاه سازی';
-$messages['send_user_notification_help'] = 'ارسال یک ایمیل به این کاربر';
-$messages['notification_text'] = 'متن آگاه سازی';
-$messages['notification_text_help'] = 'متنی که در ایمیل آگاه سازی اضافه خواهد شد<br />برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید F8 استفاده کنید (فقط IE)';
-$messages['error_adding_user'] = 'خطا در هنگام دادن اجازه دسترسی به کاربر ، لطفا اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی نمایید';
-$messages['error_empty_text'] = 'شما باید قسمت متن را پر کنید';
-$messages['error_adding_user'] = 'خطا در هنگام اضافه کردن کاربر ، دوباره سعی کنید';
-$messages['error_invalid_user'] = 'کاربر "%s" معتبر نیست و یا وجود ندارد';
-$messages['user_added_to_blog_ok'] = 'کاربر "%s" با موفقیت اجازه دسترسی به این بلاگ را پیدا کرد';
-
-// blog templates
-$messages['error_no_templates_selected'] = 'هیچ تمپلیتی انتخاب نشده است';
-$messages['error_template_is_current'] = 'تمپلیت "%s" قابل حذف نیست. زیرا این تنها تمپلیت موجود است !';
-$messages['error_removing_template'] = 'خطا در هنگام حذف تمپلیت "%s"';
-$messages['template_removed_ok'] = 'تمپلیت "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['templates_removed_ok'] = '%s تمپلیت با موفقیت حذف شدند ';
-
-// new blog template
-$messages['template_installed_ok'] = 'تمپلیت "%s" با موفقیت اضافه شد';
-$messages['error_installing_template'] = 'خطا در هنگام نصب تمپلیت "%s"';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'تعدادی از فایلهای تمپلیت کم است !';
-$messages['error_add_template_disabled'] = 'تمپلیتهای جدید قابل اضافه کردن نیست زیرا این قابلیت در این سایت غیر فعال شده است';
-$messages['error_must_upload_file'] = 'هیچ بسته تمپلیتی آپلود نشد';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'آپلود در این سایت غیر فعال شده است';
-$messages['error_no_new_templates_found'] = 'هیچ تمپلیت جدیدی یافت نشد';
-$messages['error_template_not_inside_folder'] = 'فایلهای تمپلیت باید درون یک شاخه به نام خود تمپلیت باشند';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'تعدادی از فایلهای اساسی تمپلیت کم است';
-$messages['error_unpacking'] = 'خطا در هنگام بازکردن فایل';
-$messages['error_forbidden_extensions'] = 'فایلهای تمپلیت حاوی فایلهایی با پسوندهای غیر مجاز است !';
-$messages['error_creating_working_folder'] = 'خطا در هنگام ایجاد شاخه موقتی برای باز کدن فایل تمپلیت';
-$messages['error_checking_template'] = 'خطا در هنگام چک کردن تمپلیت: %s';
-$messages['template_package'] = 'بسته تمپلیت';
-$messages['blog_template_package_help'] = 'از این فرم برای ارسال یک بسته تمپلیت که تنها برای بلاگ شما قابل دسترسی خواهد بود استفاده کنید. اگر امکان ارسال تمپلیت بوسیله این فرم وجود ندارد ، آنها را بصورت دستی در قسمت <b>%s</b>، که شاخه تمپلیتها می باشد کپی کنید و روی دکمه "<b>جستجوی تمپلیتها</b>" کلیک کنید تا تمپلیت به صورت اتوماتیک به لیست اضافه شود..';
-$messages['scan_templates'] = 'جستجوی تمپلیتها';
-
-// site users
-$messages['user_status_active'] = 'فعال';
-$messages['user_status_disabled'] = 'غیر فعال';
-$messages['user_status_all'] = 'همه';
-$messages['user_status_unconfirmed'] = 'تایید نشده';
-$messages['error_invalid_user2'] = 'کاربر با شناسه "%s" وجود ندارد';
-$messages['error_deleting_user'] = 'خطا در هنگام غیر فعال کردن کاربر با شناسه"%s"';
-$messages['user_deleted_ok'] = 'کاربر "%s" با شناسه با موفقیت غیرفعال شد';
-$messages['users_deleted_ok'] = '%s کاربر با موفقیت غیرفعال شد';
-
-// create user
-$messages['user_added_ok'] = 'کاربر "%s" با موفقیت اضافه شد';
-$messages['error_incorrect_username'] = 'نام کاربری صحیح نیست و قبلا گرفته شده است';
-$messages['user_status_help'] = 'وضعیت فعلی برای این کاربر';
-$messages['user_blog_help'] = 'بلاگ این کاربر فورا اختصاص خواهد یافت';
-$messages['none'] = 'هیچ';
-
-// edit user
-$messages['error_invalid_user'] = 'شناسه کاربر درست نیست و یا کاربر وجود ندارد';
-$messages['error_updating_user'] = 'خطا در هنگام به روز کردن تنظیمات کاربر ، اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['blogs'] = 'بلاگها';
-$messages['user_blogs_helps'] = 'بلاگی که ایک کاربر مالک آن است و یا به آن دسترسی دارد';
-$messages['site_admin'] = 'مدیر سیستم';
-$messages['site_admin_help'] = 'آیا این کاربر به اختیارات مدیریتی سیستم دسترسی داشته باشد و گزینه مدیریت سیستم در منوی او نمایش داده شود ';
-$messages['user_updated_ok'] = 'کاربر "%s" با موفقیت به روز شد';
-
-// site blogs
-$messages['blog_status_all'] = 'همه';
-$messages['blog_status_active'] = 'فعال';
-$messages['blog_status_disabled'] = 'غیر فعال';
-$messages['blog_status_unconfirmed'] = 'تایید نشده';
-$messages['owner'] = 'مالک';
-$messages['quota'] = 'سهمیه';
-$messages['bytes'] = 'بایت';
-$messages['error_no_blogs_selected'] = 'هیچ بلاگی برای غیرفعال کردن انتخاب نشده است';
-$messages['error_blog_is_default_blog'] = 'بلاگ "%s" قابل حذف شدن نیست زیرا بلاگ default است';
-$messages['blog_deleted_ok'] = 'بلاگ "%s" با موفقیت غیرفعال شد';
-$messages['blogs_deleted_ok'] = '%s بلاگ با موفقیت حذف شد';
-$messages['error_deleting_blog'] = 'خطا در هنگام غیرفعال کردن بلاگ "%s"';
-$messages['error_deleting_blog2'] = 'خطا در هنگام غیرفعال کردن بلاگ با شناسه "%s"';
-
-// create blog
-$messages['error_adding_blog'] = 'خطا در هنگام اضافه کردن بلاگ ، اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['blog_added_ok'] = 'بلاگ "%s" با موفقیت اضافه شد';
-
-// edit blog
-$messages['blog_status_help'] = 'وضعیت بلاگ';
-$messages['blog_owner_help'] = 'کاربری که مالک بلاگ خواهد بود و به قسمتهای مدیریتی آن دسترسی خواهد داشت';
-$messages['users'] = 'کاربران';
-$messages['blog_quota_help'] = 'سهمیه فایلها برای بلاگ ، صفر به منزله نامحدود خواهد بود و یا آن را خالی بگذارید تا از تنظمات کلی استفاده شود';
-$messages['blog_users_help'] = 'کاربرانی که به این بلاگ دسترسی دارند';
-$messages['edit_blog_settings_updated_ok'] = 'بلاگ "%s" با موفقیت به روز شد';
-$messages['error_updating_blog_settings'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی بلاگ "%s"';
-$messages['error_incorrect_blog_owner'] = 'کاربری که به عنوان مالک بلاگ انتخاب شد درست نیست';
-$messages['error_fetching_blog'] = 'خطا در هنگام بازیابی بلاگ';
-$messages['error_updating_blog_settings2'] = 'خطا در هنگام به روز رسانی بلاگ ، اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['add_or_remove'] = 'حذف و اضافه کاربران';
-
-// site locales
-$messages['locale'] = 'منطقه';
-$messages['locale_encoding'] = 'کدینگ';
-$messages['locale_deleted_ok'] = 'منطقه "%s" با موفقیت حذف شد';
-$messages['error_no_locales_selected'] = 'هیچ منطقه ای برای حذف انتخاب نشده است';
-$messages['error_deleting_only_locale'] = 'منطقه قابل حذف نیست زیرا هیچ منطقه دیگری بر روی سیستم وجود ندارد';
-$messages['locales_deleted_ok']= '%s منطقه با موفقیت حذف شد';
-$messages['error_deleting_locale'] = 'خطا در هنگام حذف منطقه "%s"';
-$messages['error_locale_is_default'] = 'منطقه "%s" قابل حذف نیست زیرا به عنوان منطقه از پیش تعیین شده برای بلاگهای جدید است';
-
-// add locale
-$messages['error_invalid_locale_file'] = 'فایل منطقه معتبر نیست';
-$messages['error_no_new_locales_found'] = 'هیچ فایل منطقه جدیدی پیدا نشد';
-$messages['locale_added_ok'] = 'منطقه "%s" با موفقیت اضافه شد';
-$messages['error_saving_locale'] = 'خطا در هنگام ذخیره فایل منطقه';
-$messages['scan_locales'] = 'جستجوی منطقه ها';
-$messages['add_locale_help'] = 'از این فرم برای آپلود فایلهای منطقه جدید استفاده کنید اگر امکان آپلود نیست ، آنها را به صورت دستی در شاخه<b>./locales/</b>, کپی کنید و بر روی دکمه "<b>جستجوی منطقه</b>" کلیک کنید تا برنامه به صورت خودکار شاخه را جستجو کند و فایلهای منطقه جدید را اضافه کند.';
-
-// site templates
-$messages['error_template_is_default'] = 'تمپلیت "%s" قابل حذف نیست زیرا آن تمپلیت از پیش تعیین شده برای بلاگهای سایت است.';
-
-// add template
-$messages['global_template_package_help'] = 'از این فرم برای آپلود ست تمپلیت استفاده کنید که برای تمامی بلاگهای سایت قابل استفاده خواهد بود اگر امکان آپلود وجود ندارد فایلها را در شاخه <b>%s</b>, که شاخه تمپلیتها برای همه بلاگها است کپی کنید و بر روی دکمه "<b>جستجوی تمپلیتها</b>" کلیک کنید ، برنامه به صورت خودکار شاخه را جستجو خواهد کرد و تمپلیت را اضافه خواهد کرد';
-
-// global settings
-$messages['site_config_saved_ok'] = 'تنظیمات سایت با موفقیت اضافه شد';
-$messages['error_saving_site_config'] = 'خطا در هنگام ذخیره تنظیمات سایت';
-/// general settings
-$messages['help_comments_enabled'] = 'فعالسازی نظرها برای بلاگها به صورت پیش فرض [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_beautify_comments_text'] = 'اگر فعال شود تمامی نظرهای ارسالی در بلاگها دارای فرمت بندی و پاراگراف بندی و تبدیل آدرس به لینک به صورت خودکار خواهد شد [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_temp_folder'] = 'شاخه ای که برنامه از آن برای ذخیره موقتی داده ها استفاده می کند برای امنیت بیشتر این شاخه را در خارج از دسترسی وب سرور انتخاب کنید [پیش فرض = ./tmp]';
-$messages['help_base_url'] = 'آدرس پایه ای که این برنامه در آن نصب شده است';
-$messages['help_subdomains_enabled'] = 'فعال یا غیرفعال بودن زیردامنه ها [پیش فرض = خیر]';
-$messages['help_subdomains_base_url'] = 'زمانی که زیر دامنه ها فعال شده باشند از این آدرس پایه استفاده خواهد شد. از {blogname} بجای نام بلاگ و از {username} برای نام کاربری استفاده کنید. (برای مثال http://{blogname}.yourdomain.com})';
-$messages['help_include_blog_id_in_url'] = 'معنادار تنها هنگامی که زیر دامنه ها و آدرسهای "طبیعی" فعال شده باشند , سیستم را مجبور می کند که شناسه بلاگ را در آدرس بلاگ لحاظ نکند. اگر با این گزینه آشنا نیستید آن را تغییر ندهید [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_script_name'] = 'اگر قصد دارید که فایل ایندکس index.php را به چیز دیگر تغییر دهید ، این گزینه را تغییر دهید [پیش فرض = index.php]';
-$messages['help_show_posts_max'] = 'حداکثر تعداد پست نشان داده شده در صفحه اول. معنی دار برای بلاگهای جدید [پیش فرض = 15]';
-$messages['help_recent_posts_max'] = 'حداکثر تعداد "آخرین پستها"ی نشان داده شده در صفحه اول. معنی دار تنها برای بلاگهای جدید [پیش فرض = 10]';
-$messages['help_save_drafts_via_xmlhttprequest_enabled'] = 'آیا امکان ذخیره چک نویسها توسط کدهای جاوااسکریپت و XmlHttpRequest فعال شود [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_locale_folder'] = 'شاخه ای که فایلهای منطقهای در آن قرار دارند [پیش فرض = ./locale]';
-$messages['help_default_locale'] = 'تنظیم زبان پیش فرض برای بلاگهای جدید [پیش فرض = en_UK]';
-$messages['help_default_blog_id'] = 'بلاگ پیش فرضی که اگر هیچ بلاگی انتخاب نشده بود نشان داده شود [پیش فر ض = 1]';
-$messages['help_default_time_offset'] = 'تغییر ساعت زمانی پیش فرض برای بلاگها [پیش فرض = 0]';
-$messages['help_html_allowed_tags_in_comments'] = 'تگهای HTML که در نظرها فعال شوند ، باید با یک فاصله از هم جدا شوند [Default = &lt;a&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;]';
-$messages['help_referer_tracker_enabled'] = 'فعالسازی یا غیرفعالسازی دخیره رجوع کننده های HTTP در دیتابیس. برای کارآمدی بالا غیرفعال کنید [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_show_more_enabled'] = 'فعال سازی یا غیر فعال سازی "متن کامل" برای بلاگهای جدید [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_update_article_reads'] = 'فعالسازی شمارنده تعداد خواننده نوشته. برای کارآمدی بلاتر غیرفعال کنید [پش فرض = بله]';
-$messages['help_update_cached_article_reads'] = 'فعال سازی یا غیرفعال سازی شمارنده تعداد خواننده های یک نوشته, حتی زمانی که caching فعال باشد [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_enabled'] = 'فعالسازی یا غیرفعالسازی ارسال پینگهای XMLRPC به سایتهایی که این امکان را پشتیبانی می کنند [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'فعالسازی و یا غیرفعالسازی این امکان زمانی که یک نوشته تغییر داده می شود و یا به روز می شود [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_hosts'] = 'آدرسی که به XMLRPC interface سایتهای دارای امکان پینگ XMLRPC اشاره می کند. هر آدرس را در یک خط جدید بنویسید [پیش فرض = http://rpc.weblogs.com/RPC2]';
-$messages['help_trackback_server_enabled'] = 'فعالسازی یا غیر فعالسازی امکان دریافت لینک کننده های ارسال شده از سایتهای دیگر [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_htmlarea_enabled'] = 'فعالسازی یا غیرفعالسازی ادیتور پیشرفته WYSIWYG برای بلاگهای جدید [پیش فرض = بله';
-$messages['help_plugin_manager_enabled'] = 'فعالسازی یا غیر فعالسازی کدهای افزودنی [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_minimum_password_length'] = 'حداقل طول برای رمز عبور [پیش فرض = 4]';
-$messages['help_xhtml_converter_enabled'] = 'اگر فعال شود سیستم تلاش خواهد کرد تمامی کدهای HTML را به XHTML تبدیل کند [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_xhtml_converter_aggressive_mode_enabled'] = 'اگر فعال شود, سیستم تلاش سخت تری را برای تولید کدهای XHTML از HTML خواهد کرد, اما امکان ایجاد خطا بیشتر می شود [پیش فرض = خیر]';
-$messages['help_session_save_path'] = 'از این تنظیم برای مشخص کردن محلی که سیستم Session ها را در آنجا ذخیره می کند استفاده نمایید, از طریق دستوالعمل session_save_path() لطفا مطمئن شوید که این شاخه توسط وب سرور قابل نوشتن است. آن را برای استفاده از پیش فرض PHP خالی بگذاری [پیش فرض = (خالی)]';
-// summary settings
-$messages['help_summary_page_show_max'] = 'تعداد گزینه هایی که در صفحه صفحه اصلی نشان داده می شود. این تنظیم تمامی لیستها در صفحه صفحه اصلی را در بر می گیرد (آخرین نوشته ها, فعالترین بلاگها, و غیره) [پیش فرض = 10]';
-$messages['help_summary_blogs_per_page'] = 'تعداد بلاگها در صفحه "لیست بلاگها" [پیش فرض = 25]';
-$messages['help_forbidden_usernames'] = 'لیست کاربرانی که مجاز به ثبت نام نیستند جدا شده بوسیله فاصله [پیش فرض = admin www blog ftp]';
-$messages['help_force_one_blog_per_email_account'] = 'محدودیت ایجاد تنها یک بلاگ برای هر آدرس پست الکترونیکی [پیش فرض = خیر]';
-$messages['help_summary_show_agreement'] = 'نمایش متن توافقنامه و اجبار کاربران به پذیرفتن آن پیش از عمل انجام ثبت نام [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'اجبار کاربران به فعالسازی شناسه کاربری خود از طریق پست الکترونیکی [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_summary_disable_registration'] = 'اجازه ثبت نام به کاربران جدید در سایت [پیش فرض = بله]';
-// templates
-$messages['help_template_folder'] = 'شاخه ای که تمپلیتها در آن ذخیره می شوند [پیش فرض = ./templates]';
-$messages['help_default_template'] = 'تمپلیت پیش فرض برای بلاگهای جدید [پیش فرض = standard]';
-$messages['help_users_can_add_templates'] = 'اجازه به کاربران برای آپلود تمپلیتهای شخصی خودشان [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_template_compile_check'] = 'اگر غیر فعال شود, Smarty هر بار فایلهای تمپلیتها را برای تغییر چک خواهد کرد, و از نسخه جدید تر استفاده خواهد نمود. این گزینه را برای کارآمدی بیشتر غیر فعال کنید [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_template_cache_enabled'] = 'فعال سازی cache تمپلیتها. اگر فعال شود، نسخه Cache شده صفحات هنگامی که امکان آن موجود باشد به کار خواهد رفت. و نیازی به بازیابی اطلاعات از دیتابیس و دوباره سازی تمپلیتها نخواهد بود [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_template_cache_lifetime'] = 'عمر فایلهای cache به ثانیه. با ست کردن -1 فایلهای Cache شده هرگز منقضی نخواهند شد. اگر صفر شود Cache غیر فعال می شود اما توصیه می شود که گزینه template_cache_enabled به "خیر" تغیید داده شود اگر مایلید که Cache غیرفعال باشد [پیش فرض = 0]';
-$messages['help_template_http_cache_enabled'] = 'فعالسازی پشتیبانی از درخواستهای شرطی HTTP. اگر فعال شود, سیستم هدر "If-Modified-Since" HTTP را نگهداری خواهد کرد و تنها زمانی که نیاز باشد اطلاعات را دوباره می فرستد. این را برای صرفه جویی در پهنای باند فعال کنید [پیش فرض = خیر]';
-$messages['help_allow_php_code_in_templates'] = 'اجازه مخلوط کردن کدهای اصلی PHP در تمپلیتهای Smarty درون بلاک {php}...{/php} [پیش فرض = خیر]';
-// urls
-$messages['help_request_format_mode'] = 'یکی از فرمتهای موجود آدرس را انتخاب کنید. اگر از آدرسهای دست نویس استفاده می کنید، مطمئن شوید که تنظیمات زیر را به درستی انجام دهید [پیش فرض = ساده]';
-$messages['plain'] = 'ساده';
-$messages['search_engine_friendly'] = 'سازگار با موتورهای جستجوگر';
-$messages['custom_url_format'] = 'آدرسهای دست نویس';
-$messages['help_permalink_format'] = 'فرمت لینکهای دائمی در هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}/{catname}/{year}/{month}/{day}/{postname}$]';
-$messages['help_category_link_format'] = 'فرمت برای دسته بندی موضوعات هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}/{catname}$]';
-$messages['help_blog_link_format'] = 'فرمت آدرسهای بلاگها در هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}$]';
-$messages['help_archive_link_format'] = 'فرمت آدرسهای آرشیو در هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}/archives/{year}/?{month}/?{day}]';
-$messages['help_user_posts_link_format'] = 'فرمت برای آدرس پستهای یک کاربر خاص در هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}/user/{username}$]';
-$messages['help_post_trackbacks_link_format'] = 'فرمت آدرس به صفحه لینک داده ها در هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}/post/trackbacks/{postname}$]';
-$messages['help_template_link_format'] = 'فرمت آدرس برای صفحات تمپلیتهای شخصی کاربران در هنگام استفاده از آدرس دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}/page/{templatename}$]';
-$messages['help_album_link_format'] = 'فرمت آدرس برای آلبومها در هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}/album/{albumname}$]';
-$messages['help_resource_link_format'] = 'فرمت آدرس برای صفحه فایلها فایل در هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_preview_link_format'] = 'فرمت آدرس برای پیش نمایش فایلها در هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = 'فرمت آدرس برای پیش نمایش فایلها با حجم متوسط در هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [پیش فرض = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview-med/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_download_link_format'] = 'فرمت آدرس برای فایلها در هنگام استفاده از آدرسهای دست نویس [Default = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/download/{resourcename}$]';
-// email
-$messages['help_check_email_address_validity'] = 'در هنگام چک کردن آدرسهای ایمیل, تعدادی عمل ساده مانند چک کردن وجود رکورد MX برای دامین استفاده شده ، برای اطمینان از صحیح بودن آدرسی ایمیل انجام شود [پیش فرض = خیر]';
-$messages['help_email_service_enabled'] = 'فعال یا غیرفعالسازی فرستادن ایمیل [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_post_notification_source_address'] = 'آدرس ایمیلی که در فیلد "From:" در هنگام ارسال ایمیلها از این سایت به کار خواهد رفت [پیش فرض = noreply at your.host.com]';
-$messages['help_email_service_type'] = 'از کدام سیستم جهت ارسال ایمیلها استفاده شود [پیش فرض = PHP]';
-$messages['help_smtp_host'] = 'اگر از سیستم SMTP برای ارسال ایمیلها استفاده می کنید, در این قسمت آدرس سروری را که برای ارسال ایمیل از آن استفاده خواهید کرد بنویسید [پیش فرض = (خالی)]';
-$messages['help_smtp_port'] = 'اگر سرور SMTP بر روی پورتی غیر ای 25 کار می کند آن را در این قسمت ست کنید [پیش فرض = (خالی)]';
-$messages['help_smtp_use_authentication'] = 'این قسمت را فعال کنید اگر سرور SMTP نیاز به تصدیق دارد [پیش فرض = خیر]';
-$messages['help_smtp_username'] = 'اگر سرور SMTP نیاز به تصدیق دارد, در اینجا نام کاربری مورد نیاز را ست کنید [پیش فرض = (خالی)]';
-$messages['help_smtp_password'] = 'اگر سرور SMTP نیاز به تصدیق دارد, در اینجا رمز عبور کاربر فیلد قبل را ست کنید[پیش فرض = (خالی)]';
-// helpers
-$messages['help_path_to_tar'] = 'مسیر برای ابزار "tar" , که برای بازکردن فایلهای تمپلیت با فرمت .tar.gz یا tar.bz2 مورد نیاز است [پیش فرض = /bin/tar]';
-$messages['help_path_to_gzip'] = 'مسیر برای ابزار "gzip" ، که برای باز کردن فایلهای تمپلیت با فرمت .tar.gz مورد نیاز است [پیش فرض = /bin/gzip]';
-$messages['help_path_to_bz2'] = 'مسیر برای ابزار "bzip2" ، که برای باز کردن فایلهای تمپلیت با فرمت .tar.bz2 مورد نیاز است [پیش فرض = /usr/bin/bzip2]';
-$messages['help_path_to_unzip'] = 'مسیر برای ابزار "unzip" ، که برای باز کردن فایلهای تمپلیت با فرمت .zip مورد نیاز است [پیش فرض = /usr/bin/unzip]';
-$messages['help_unzip_use_native_version'] = 'از ورژن سرخود PHP برای باز کردن فایلهای .zip استفاده شود [پیش فرض = خیر]';
-// uploads
-$messages['help_uploads_enabled'] = 'آیا کاربران مجاز به آپلود فایل هستند. این گزینه بر روی قسمت فایلها و همچنین قسمتهای تمپلیتهای شخصی و فایلهای منطقه ای تاثیر می گذارد [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'ماکزیمم اندازه اجازه داده شده برای آپلود فایل. این حد هرگز نباید از حد مشخص شده در PHP بیشتر باشد [پیش فرض = 2000000]';
-$messages['help_upload_forbidden_files'] = 'لیست انواع فایلهایی که برای آپلود مجاز نیستند که باید بوسیله یک فاصله از هم جدا شده باشند. استفاده از \'*\' و \'?\' مجاز است [پیش فرض = *.php *.php3 *.php4 *.phtml]';
-// interfaces
-$messages['help_xmlrpc_api_enabled'] = 'فعالسازی یا غیرفعالسازی دسترسی به بلاگها توسط XMLRPC پیش فرض = بله]';
-$messages['help_rdf_enabled'] = 'فعالسازی تغذیه کننده های Atom یا RSS [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_default_rss_profile'] = 'ورژن تغذیه کننده RSS یا Atom که استفاده می شوند البته در صورتی که ورژن دیگری مشخص نشده باشد [پیش فرض = RSS 1.0]';
-// security
-$messages['help_security_pipeline_enabled'] = 'فعالسازی تمامی خطوط امنیتی و فیلترهای مربوط به آنان. این گزینه همچنین کدهای افزودنی را که فیلترهای جدید نصب می کنند تحت تاثیر قرار می دهد [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_ip_address_filter_enabled'] = 'فعالسازی فیلتر آدرس IP. همچنین برای استفاده از این گزینه باید خطوط امنیتی فعال شده باشند [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_content_filter_enabled'] = 'فعالسازی فیلتر عبارت محور محتوا. همچنین برای استفاده از این گزینه باید خطوط امنیتی فعال شده باشند [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_maximum_comment_size'] = 'حداکثر اندازه نظرها به واحد بایت, برای غیر فعال کردن این گزینه آن را صفر کنید [پیش فرض = 0]';
-// bayesian filter
-$messages['help_bayesian_filter_enabled'] = 'فعالسازی فیلتر Bayesian برای بهتر شدن فیلتر اتوماتیک اسپم [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_probability_treshold'] = 'ماکزیمم حد آستانه یک نظر قبل از اینکه به عنوان اسپم در نظر گرفته شود [پیش فرض = 0.9]';
-$messages['help_bayesian_filter_nonspam_probability_treshold'] = 'مینیمم حد آستانه یک نظر بعد از اینکه به صورت غیر اسپم در نظر گرفته شد [پیش فرض = 0.2]';
-$messages['help_bayesian_filter_min_length_token'] = 'حداقل طول معنا دار برای فیلتر Bayesian [پیش فرض = 3]';
-$messages['help_bayesian_filter_max_length_token'] = 'ماکزیمم طول معنا دار برای فیلتر Bayesian [پیش فرض = 100]';
-$messages['help_bayesian_filter_number_significant_tokens'] = 'تعداد علامات رمز [Default = 15]';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_comments_action'] = 'با نظرهایی که به عنوان اسپم در نظر گرفته می شوند چه می کنید ؟. زمانی گزینه "دور انداختن" را انتخاب کنید که فیلتر شما به صورت کامل تنظیم شده باشد [پیش فرض = نگه داشتن]';
-$messages['keep_spam_comments'] = 'نگه داشتن در دیتابیس و علامتگذاری شده "اسپم"';
-$messages['throw_away_spam_comments'] = 'دور انداختن (ذخیره نمی شوند)';
-// resources
-$messages['help_resources_enabled'] = 'فعالسازی یا غیر فعالسازی فایلها [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_resources_folder'] = 'شاخه ای که فایلها در آنها نگهداری می شوند ، برای امنیت بیشتر آن را در خارج از دسترسی وب سرور قرار دهید [پیش فرض = ./gallery]';
-$messages['help_thumbnail_method'] = 'روش تولید تصاویر کوچک شده. اگر از PHP استفاده می شود, پشتیبانی GD لازم است [پیش فرض = PHP]';
-$messages['help_path_to_convert'] = 'مسیر برای ابزار "convert" از بسته نرم افزاری ImageMagick . اجباری اگر روش کوچک کردن تصاویر "ImageMagick" باشد [پیش فرض = /usr/bin/convert]';
-$messages['help_thumbnail_format'] = 'فرمتی که عکسهای کوچک شده ذخیره می شوند [Default = مانند تصویر اصلی]';
-$messages['help_thumbnail_height'] = 'ارتفاع پیش فرض برای تصاویر کوچک شده [پیش فرض = 120]';
-$messages['help_thumbnail_width'] = 'عرض پیش فرض برای تصاویر کوچک شده [پیش فرض = 120]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_height'] = 'ارتفاع پیش فرض برای برای تصاویر متوسط [پیش فرض = 480]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_width'] = 'عرض پیش فرض برای تصاویر متوسط [پیش فرض = 640]';
-$messages['help_thumbnails_keep_aspect_ratio'] = 'نسبت طول به عرض را در تبدیلات حفظ کن. ممکن است باعث ایجاد تصاویر با اندازه بزرگتر از چیزی که در بالا ذکر شده است بشود اما کیفیت بهتر خواهد بود [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_thumbnail_generator_force_use_gd1'] = 'اجبار سیستم به استفاده از GD1 [پیش فرض = خیر]';
-$messages['help_thumbnail_generator_user_smoothing_algorithm'] = 'الگوریتم مورد استفاده برای صاف کردن تصاویر کوچک شده. زمانی استفاده می شود که از GD استفاده شود [پیش فرض = PHP Imagecopyresampled]';
-$messages['help_resources_quota'] = 'محدودیت حجم فایلها برای بلاگها (برای مثال 5242880 بایت = 5 مگابایت), یا برای نامحدود کردن این گزینه را صفر کنید [پیش فرض = 0]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_enabled'] = 'فعالسازی پشتیبانی هدر "If-Modified-Since" و درخواستهای شرطی HTTP . برای صرفه جویی در مصرف پهنای باند فعال شود [پیش فرض = خیر]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_lifetime'] = 'زمان بر حسب میکروثانیه که کاربران باید از نسخه cache شده فایلها استفاده کنند [پیش فرض = 9999999]';
-$messages['same_as_image'] = 'مانند تصویر اصلی';
-// search
-$messages['help_search_engine_enabled'] = 'فعال سازی موتور جستجو [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_search_in_custom_fields'] = 'جستجو در فیلدهای دست نویس [پیش فرض = بله]';
-$messages['help_search_in_comments'] = 'جستجو در نظرها [پیش فرض = بله]';
-
-// cleanup
-$messages['purge'] = 'حذف دائمی';
-$messages['cleanup_spam'] = 'حذف دائمی Spam';
-$messages['cleanup_spam_help'] = 'این گزینه تمامی نظرهایی را که به وسیله کاربران به عنوان Spam علامتگذاری شده اند پاک می کند. نظرهای پاک شده قابل بازیابی نخواهند بود';
-$messages['spam_comments_purged_ok'] = 'نظرهای Spam با موفقیت حذف شدند';
-$messages['cleanup_posts'] = 'حذف دائمی پستها';
-$messages['cleanup_posts_help'] = 'این گزینه تمامی پستهای پاک شده توسط کاربران را حذف دائمی می کند ، پستهای حذف شده قابل بازیابی نخواهند بود';
-$messages['posts_purged_ok'] = 'پستها با موفقیت حذف شدند';
-
-/// summary ///
-// front page
-$messages['summary'] = 'صفحه اصلی';
-$messages['register'] = 'ثبت نام';
-$messages['summary_welcome'] = 'خوش آمدید';
-$messages['summary_most_active_blogs'] = 'فعالترین بلاگها';
-$messages['summary_most_commented_articles'] = 'نوشته های دارای بیشترین نظر';
-$messages['summary_most_read_articles'] = 'نوشته های بیشتر خوانده شده';
-$messages['password_forgotten'] = 'رمز خود را فراموش کرده اید ؟';
-$messages['summary_newest_blogs'] = 'جدیدترین بلاگها';
-$messages['summary_latest_posts'] = 'جدیدترین نوشته ها';
-$messages['summary_search_blogs'] = 'جستجوی بلاگها';
-
-// blog list
-$messages['updated'] = 'به روز شده';
-$messages['total_reads'] = 'بازدید';
-
-// blog profile
-$messages['blog'] = 'بلاگ';
-$messages['latest_posts'] = 'آخرین پستها';
-
-// registration
-$messages['register_step0_title'] = 'موافقتنامه عضویت در بلاگ';
-$messages['agreement'] = 'موافقتنامه'; 
-$messages['decline'] = 'عدم پذیرش';
-$messages['accept'] = 'پذیرش';
-$messages['read_service_agreement'] = 'لطفا موافقتنامه عضویت در بلاگ را با دقت بخوانید و در صورت پذیرش بر روی دکمه مربوطه کلیک کنید';
-$messages['register_step1_title'] = 'ایجاد کاربر جدید مرحله 1 از 4';
-$messages['register_step1_help'] = 'برای ایجاد یک بلاگ جدید ابتدا باید یک نام کاربری جدید برای شما ساخته شود. این کاربر به عنوان مالک بلاگ یاد شده خواهد بود و به تمامی امکانات آن دسترسی خواهد داشت. دقت داشته باشید که آدرس وبلاگ جدید شما با استفاده از نام کاربری شما ساخته خواهد شد و بصورت http://username.irxBlog.com خواهد بود.';
-$messages['register_next'] = 'بعدی';
-$messages['register_back'] = 'قبلی';
-$messages['register_step2_title'] = 'ایجاد یک بلاگ مرحله 2 از 4';
-$messages['register_blog_name_help'] = 'نام بلاگ شما';
-$messages['register_step3_title'] = 'یک تمپلیت را انتخاب کنید مرحله 3 از 4';
-$messages['step1'] = 'مرحله 1';
-$messages['step2'] = 'مرحله 2';
-$messages['step3'] = 'مرحله 3';
-$messages['register_step3_help'] = 'لطفا یکی از تمپلیتهای موجود را به عنوان تمپلیت پیش فرض برای بلاگ خود انتخاب کنید. اگر بعدا از آن راضی نبودید به سادگی می توانید آن را عوض کنید';
-$messages['error_must_choose_template'] = 'لطفا یک تمپلیت را انتخاب کنید';
-$messages['select_template'] = 'انتخاب تمپلیت';
-$messages['register_step5_title'] = 'به شما تبریک عرض می کنیم! مرحله 4 از 4';
-$messages['finish'] = 'پایان';
-$messages['register_need_confirmation'] = 'یک پست الکترونیکی حاوی لینک فعالسازی بلاگ به آدرس ایمیل شما ارسال شد, لطفا بر روی لینک مربوطه کلیک کنید تا بلاگ شما فعال شود. لطفا دقت داشته باشید که اگر ایمیل مربوطه را پیدا نکردید ممکن است به داخل قسمت Spam صندوق پستی شما رفته باشد.';
-$messages['register_step5_help'] = 'تبریک عرض می کنیم, نام کاربری و بلاگ شما با موفقیت ساخته شد!';
-$messages['register_blog_link'] = 'اگر مایلید نگاهی به بلاگ خود بیاندازید, روی این لینک کلیک کنید : <a href="%2$s">%1$s</a>';
-$messages['register_blog_admin_link'] = 'اگر مایلید هم اکنون شروع به نوشتن نوشته در بلاگ خود بکنید, کلیک کنید تا به <a href="admin.php">قسمت مدیریت</a> بروید';
-$messages['register_error'] = 'خطا در هنگام پردازش اطلاعات';
-$messages['error_registration_disabled'] = 'متاسفانه, ثبت کاربر جدید فعلا امکان پذیر نیست برای اطلاعات بیشتر به صفحه اول مراجعه فرمایید';
-// registration article topic and text
-$messages['register_default_article_topic'] = 'تبریک عرض می کنیم!';
-$messages['register_default_article_text'] = 'اگر شما می توانید این نوشته را بخوانید, این بدان معناست که عملیات ثبت نام شما با موفقیت انجام گرفته است و شما می توانید نوشتن بلاگ خود را شروع کنید';
-$messages['register_default_category'] = 'عمومی';
-// confirmation email
-$messages['register_confirmation_email_text'] = 'Persian : لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید تا بلاگ شما فعال شود
-English : Please click the link below in order to activate your blog:
-
-%s
-
-Have a nice day';
-$messages['error_invalid_activation_code'] = 'متاسفانه, کد فعالسازی معتبر نیست';
-$messages['blog_activated_ok'] = 'تبریک عرض می کنیم, بلاگ شما با موفقیت فعال شد!';
-// forgot your password?
-$messages['reset_password'] = 'تغییر رمز عبور';
-$messages['reset_password_username_help'] = 'نام کاربری که می خواهید رمز عبور او را تغییر دهید';
-$messages['reset_password_email_help'] = 'آدرس پست الکترونیکی که کاربر با آن در این سایت ثبت نام کرده است';
-$messages['reset_password_help'] = 'از این فرم برای تغییر رمز عبور نام کاربری خود در صورتی که آن را فراموش کرده اید استفاده کنید. لطفا نام کاربری را که مایلید رمز عبور آن عوض شود را وارد کنید, همچنین آدرس پست الکترونیکی کاربر مورد نظر';
-$messages['error_resetting_password'] = 'خطا در هنگام عملیات تغییر رمز عبور. لطفا اطلاعات را چک کنید و دوباره سعی کنید';
-$messages['reset_password_error_incorrect_email_address'] = 'آدرس پست الکترونیکی درست نیست';
-$messages['password_reset_message_sent_ok'] = 'یک نامه حاوی لینک تغییر رمز عبور به آدرس الکترونیکی شما ارسال شد. لطفا برای تغییر رمز عبور خود بر روی لینک مربوطه کلیک کنید';
-$messages['error_incorrect_request'] = 'پارامترهای آدرس درست نیست';
-$messages['change_password'] = 'رمز عبور جدیدی را انتخاب کنید';
-$messages['change_password_help'] = 'لطفا رمز عبور جدید خود را بنویسید و سپس تایید کنید';
-$messages['new_password'] = 'رمز جدید';
-$messages['new_password_help'] = 'رمز جدید خود را اینجا بنویسید';
-$messages['password_updated_ok'] = 'رمز عبور شما با موفقیت تغییر یافت';
-
-// Suggested by BCSE, some useful messages that not available in official locale
-$messages['upgrade_information'] = 'این صفحه نافرم به نظر می رسد زیرا شما از یک مرورگر غیر استاندارد استفاده می کنید. برای مشاهده این سایت در بهترین حالت, لطفا <a href="http://www.webstandards.org/upgrade/" title="The Web Standards Project\'s Browser Upgrade initiative">به این مرورگر</a> به روز رسانی کنید.';
-$messages['jump_to_navigation'] = 'پرش به ناوبری.';
-$messages['comment_email_never_display'] = 'خط و پاراگراف به صورت اتوماتیک شکسته می شوند, پست الکترونیکی هرگز نشان داده نمی شود.';
-$messages['comment_html_allowed'] = '<acronym title="Hypertext Markup Language">HTML</acronym> allowed: &lt;<acronym title="Hyperlink">a</acronym> href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Acronym Description">acronym</acronym> title=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Quote">blockquote</acronym> cite=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Strike">del</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Italic">em</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Underline">ins</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Bold">strong</acronym>&gt;';
-$messages['trackback_uri'] = '<acronym title="Uniform Resource Identifier">آدرس</acronym> به لینک داده این گزینه: ';
-$messages['previous_post'] = 'قبلی';
-$messages['next_post'] = 'بعدی';
-$messages['comment_default_title'] = '(بدون عنوان)';
-$messages['guestbook'] = 'دفتر مخصوص مهمانان';
-$messages['trackbacks'] = 'لینک داده ها';
-$messages['menu'] = 'منو';
-$messages['albums'] = 'آلبومها';
-$messages['admin'] = 'مدیریت';
-?>

Deleted: plog/trunk/locale/locale_fi_FI.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/locale_fi_FI.php	2006-06-22 20:39:04 UTC (rev 3639)
+++ plog/trunk/locale/locale_fi_FI.php	2006-06-22 20:46:15 UTC (rev 3640)
@@ -1,904 +0,0 @@
-<?php
-// Suomen kieli LifeTypeiin, kääntäjänä Jussi Salomaa http://www.ilmasuojassa.org
-// aseta tämä koodaustyypiksi, jotta sivut näkyvät oikein
-$messages['encoding'] = 'iso-8859-1';
-$messages['locale_description'] = 'Suomen kieli LifeTypeiin';
-// aikaformaatti, katso Locale::formatDate lisätietoa varten
-$messages['date_format'] = '%d/%m/%Y %H:%M';
-
-// viikonpäivät
-$messages['days'] = Array( 'Sunnuntai', 'Maanantai', 'Tiistai', 'Keskiviikko', 'Torstai', 'Perjantai', 'Lauantai' );
-// -- Yhteensopivuutta, älä koske -- //
-$messages['Monday'] = $messages['days'][1];
-$messages['Tuesday'] = $messages['days'][2];
-$messages['Wednesday'] = $messages['days'][3];
-$messages['Thursday'] = $messages['days'][4];
-$messages['Friday'] = $messages['days'][5];
-$messages['Saturday'] = $messages['days'][6];
-$messages['Sunday'] = $messages['days'][0];
-
-// abbreviations
-$messages['daysshort'] = Array( 'Su', 'Ma', 'Ti', 'Ke', 'To', 'Pe', 'La' );
-// -- Yhteensopivuutta, älä koske -- //
-$messages['Mo'] = $messages['daysshort'][1];
-$messages['Tu'] = $messages['daysshort'][2];
-$messages['We'] = $messages['daysshort'][3];
-$messages['Th'] = $messages['daysshort'][4];
-$messages['Fr'] = $messages['daysshort'][5];
-$messages['Sa'] = $messages['daysshort'][6];
-$messages['Su'] = $messages['daysshort'][0];
-
-// kuukaudet
-$messages['months'] = Array( 'Tammikuu', 'Helmikuu', 'Maaliskuu', 'Huhtikuu', 'Toukokuu', 'Kesäkuu', 'Heinäkuu', 'Elokuu', 'Syyskuu', 'Lokakuu', 'Marraskuu', 'Joulukuu' );
-// -- Yhteensopivuutta, älä koske -- //
-$messages['January'] = $messages['months'][0];
-$messages['February'] = $messages['months'][1];
-$messages['March'] = $messages['months'][2];
-$messages['April'] = $messages['months'][3];
-$messages['May'] = $messages['months'][4];
-$messages['June'] = $messages['months'][5];
-$messages['July'] = $messages['months'][6];
-$messages['August'] = $messages['months'][7];
-$messages['September'] = $messages['months'][8];
-$messages['October'] = $messages['months'][9];
-$messages['November'] = $messages['months'][10];
-$messages['December'] = $messages['months'][11];
-$messages['message'] = 'Message';
-$messages['error'] = 'Error';
-$messages['date'] = 'Date';
-
-// sekalaista tekstiä
-$messages['of'] = 'of';
-$messages['recently'] = 'Hetki sitten...';
-$messages['comments'] = 'Kommentti(a)';
-$messages['comment on this'] = 'Kommentoi';
-$messages['my_links'] = 'Linkkini';
-$messages['archives'] = 'Arkisto';
-$messages['search'] = 'Haku';
-$messages['calendar'] = 'Kalenteri';
-$messages['search_s'] = 'Haku';
-$messages['search_this_blog'] = 'Etsi tästä blogista:';
-$messages['about_myself'] = 'Kuka minä olen?';
-$messages['permalink_title'] = 'Pysyvä linkki arkistoon';
-$messages['permalink'] = 'Pysyvä linkki';
-$messages['posted_by'] = 'Kirjoitti';
-$messages['reply'] = 'Vastaa';
-
-// kommentinlisäyssivu
-$messages['add_comment'] = 'Lisää kommentti';
-$messages['comment_topic'] = 'Aihe';
-$messages['comment_text'] = 'Teksti';
-$messages['comment_username'] = 'Nimesi';
-$messages['comment_email'] = 'Sähköpostiosoitteesi';
-$messages['comment_url'] = 'Kotisivusi';
-$messages['comment_send'] = 'Lähetä';
-$messages['comment_added'] = 'Kommentti lisätty!';
-$messages['comment_add_error'] = 'Virhe kommenttia lisätessä';
-$messages['article_does_not_exist'] = 'Artikkelia ei ole olemassa';
-$messages['no_posts_found'] = 'Yhtään viestiä ei löytynyt';
-$messages['user_has_no_posts_yet'] = 'Käyttäjä ei ole lisännyt yhtään viestiä';
-$messages['back'] = 'Takaisin';
-$messages['post'] = 'viesti';
-$messages['trackbacks_for_article'] = 'Trackbackit artikkeliin: ';
-$messages['trackback_excerpt'] = 'Excerpt';
-$messages['trackback_weblog'] = 'Weblog';
-$messages['search_results'] = 'Hakutulokset';
-$messages['search_matching_results'] = 'Seuraavat viestit osuvat hakutuloksiisi: ';
-$messages['search_no_matching_posts'] = 'Yhtään sopivaa viestiä ei löytynyt';
-$messages['read_more'] = '(Lisää...)';
-$messages['syndicate'] = 'Syndikaatti';
-$messages['main'] = 'Pääsivu';
-$messages['about'] = 'Tietoa';
-$messages['download'] = 'Lataa';
-
-////// Virheviestit /////
-$messages['error_fetching_article'] = 'Artikkelia ei löytynyt';
-$messages['error_fetching_articles'] = 'Artikkeleita ei voitu noutaa';
-$messages['error_trackback_no_trackback'] = 'Trackbackeja ei löytynyt tälle artikkelille';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'Artikkelin identifiointi ei ole oikea';
-$messages['error_incorrect_blog_id'] = 'Blogin identifiointi ei ole oikea';
-$messages['error_comment_without_text'] = 'Sinun pitäisi ainakin tuottaa vähän tekstiä';
-$messages['error_comment_without_name'] = 'Sinun pitäisi ainakin antaa lempinimesi tai nimesi';
-$messages['error_adding_comment'] = 'Kommenttia lisätessä tuli virhe';
-$messages['error_incorrect_parameter'] = 'Väärä parametri';
-$messages['error_parameter_missing'] = 'Yksi parametri puuttuu pyynnöstä';
-$messages['error_comments_not_enabled'] = 'Kommentointi on otettu pois käytöstä';
-$messages['error_incorrect_search_terms'] = 'Hakutermisi eivät olleet kunnollisia';
-$messages['error_no_search_results'] = 'Hakusi ei tuottanut tulosta';
-$messages['error_no_albums_defined'] = 'Tässä blogissa ei ole albumeja';
-
-/////////////////                     //////////////////
-///////////////// Admin-paneeli														 //////////////////
-/////////////////                     //////////////////
-
-// login page
-$messages['login'] = 'Kirjautuminen';
-$messages['welcome_message'] = 'Tervetuloa LifeTypeiin';
-$messages['error_incorrect_username_or_password'] = 'Väärä käyttäjänimi tai salasana';
-$messages['error_dont_belong_to_any_blog'] = 'Sinulle ei ole vielä asetettu mitään blogia';
-$messages['logout_message'] = 'Olet onnistuneesti kirjautunut ulos';
-$messages['logout_message_2'] = 'Klikkaa <a href="%1$s">tästä</a> mennäksesi %2$s</a>';
-$messages['error_access_forbidden'] = 'Sisäänpääsy kielletty. Kirjaudu ensin sisään';
-$messages['username'] = 'Käyttäjänimi';
-$messages['password'] = 'Salasana';
-
-// dashboard
-$messages['dashboard'] = 'Kojelauta';
-$messages['recent_articles'] = 'Viimeisimmät viestit';
-$messages['recent_comments'] = 'Viimeisimmät kommentit';
-$messages['recent_trackbacks'] = 'Viimeisimmät trackbackit';
-$messages['blog_statistics'] = 'Blogin statistiikka';
-$messages['total_posts'] = 'Viestien kokonaismäärä';
-$messages['total_comments'] = 'Kommenttien kokonaismäärä';
-$messages['total_trackbacks'] = 'Trackbackien kokonaismäärä';
-$messages['total_viewed'] = 'Luettuja viestejä';
-$messages['in'] = 'In';
-
-// menu options
-$messages['newPost'] = 'Uusi viesti';
-$messages['Manage'] = 'Hallitse';
-$messages['managePosts'] = 'Hallitse viestejä';
-$messages['editPosts'] = 'Viestit';
-$messages['editArticleCategories'] = 'Kategoriat';
-$messages['newArticleCategory'] = 'Uusi kategoria';
-$messages['manageLinks'] = 'Hallitse linkkejä';
-$messages['editLinks'] = 'Linkit';
-$messages['newLink'] = 'Uusi linkki';
-$messages['editLink'] = 'Muokkaa linkkiä';
-$messages['editLinkCategories'] = 'Linkkikategoriat';
-$messages['newLinkCategory'] = 'Uusi linkkikategoria';
-$messages['editLinkCategory'] = 'Muokkaa linkkikategorioita';
-$messages['manageCustomFields'] = 'Hallitse omia kenttiä';
-$messages['blogCustomFields'] = 'Omat kentät';
-$messages['newCustomField'] = 'Uusi oma kenttä';
-$messages['resourceCenter'] = 'Resurssit';
-$messages['resources'] = 'Resurssit';
-$messages['newResourceAlbum'] = 'Uusi albumi';
-$messages['newResource'] = 'Uusi resurssi';
-$messages['controlCenter'] = 'Asetukset';
-$messages['manageSettings'] = 'Asetukset';
-$messages['blogSettings'] = 'Blogin asetukset';
-$messages['userSettings'] = 'Käyttäjäasetukset';
-$messages['pluginCenter'] = 'Pluginkeskus';
-$messages['Stats'] = 'Statistiikkaa';
-$messages['manageBlogUsers'] = 'Hallitse käyttäjiä';
-$messages['newBlogUser'] = 'Uusi blogin käyttäjä';
-$messages['showBlogUsers'] = 'Blogin käyttäjät';
-$messages['manageBlogTemplates'] = 'Hallitse Blogin ulkoasuja';
-$messages['newBlogTemplate'] = 'Uusi ulkoasu';
-$messages['blogTemplates'] = 'Blogin ulkoasut';
-$messages['adminSettings'] = 'Administration';
-$messages['Users'] = 'Käyttäjät';
-$messages['createUser'] = 'Luo käyttäjä';
-$messages['editSiteUsers'] = 'Sivuston käyttäjät';
-$messages['Blogs'] = 'Hallitse blogeja';
-$messages['createBlog'] = 'Tee uusi blogi';
-$messages['editSiteBlogs'] = 'Blogit';
-$messages['Locales'] = 'Hallitse kieliä';
-$messages['newLocale'] = 'Uusi kieli';
-$messages['siteLocales'] = 'Sivuston kielet';
-$messages['Templates'] = 'Hallitse ulkoasuja';
-$messages['newTemplate'] = 'Uusi ulkoasu';
-$messages['siteTemplates'] = 'Sivuston ulkoasut';
-$messages['GlobalSettings'] = 'Globaalit asetukset';
-$messages['editSiteSettings'] = 'Yleistä';
-$messages['summarySettings'] = 'Yhteenveto';
-$messages['templateSettings'] = 'Ulkoasut';
-$messages['urlSettings'] = 'URLit';
-$messages['emailSettings'] = 'Sähköposti';
-$messages['uploadSettings'] = 'Uploadit';
-$messages['helpersSettings'] = 'Ulkoiset avustajat';
-$messages['interfacesSettings'] = 'Käyttöliittymät';
-$messages['securitySettings'] = 'Turvallisuus';
-$messages['bayesianSettings'] = 'Bayesialainen Filtteri';
-$messages['resourcesSettings'] = 'Resurssit';
-$messages['searchSettings'] = 'Haku';
-$messages['cleanUpSection'] = 'Siivous';
-$messages['cleanUp'] = 'Siivous';
-$messages['editResourceAlbum'] = 'Muokkaa albumia';
-$messages['resourceInfo'] = 'Muokkaa resurssia';
-$messages['editBlog'] = 'Muokkaa blogia';
-$messages['Logout'] = 'Kirjaudu ulos';
-
-// new post
-$messages['topic'] = 'Otsikko';
-$messages['topic_help'] = 'Viestin otsikko';
-$messages['text'] = 'Teksti';
-$messages['text_help'] = 'Viestin teksti, tämä näkyy aina etusivulla';
-$messages['extended_text'] = 'Jatkettu teksti';
-$messages['extended_text_help'] = 'Viestin jatkettu teksti. Tämä voi näkyä asetuksista riippuen joko pääsivulla tai viestin omalla sivulla. Katso blogin asetuksista lisää informaatiota';
-$messages['post_slug'] = 'Slug';
-$messages['post_slug_help'] = 'Slugia käytetään luomaan kauniita pysyviä linkkejä';
-$messages['date'] = 'Päivä';
-$messages['post_date_help'] = 'Päivä jolloin viesti julkaistaan';
-$messages['status'] = 'Status';
-$messages['post_status_help'] = 'Valitse yksi statuksista';
-$messages['post_status_published'] = 'Julkaistu';
-$messages['post_status_draft'] = 'Luonnos';
-$messages['post_status_deleted'] = 'Poistettu';
-$messages['categories'] = 'Kategoriat';
-$messages['post_categories_help'] = 'Valitse yksi tai useampi kategoria';
-$messages['post_comments_enabled_help'] = 'Salli kommentit';
-$messages['send_notification_help'] = 'Ilmoitus uusista kommenteista';
-$messages['send_trackback_pings_help'] = 'Lähetä trackback';
-$messages['send_xmlrpc_pings_help'] = 'Lähetä XMLRPC pingi';
-$messages['save_draft_and_continue'] = 'Tallenna luonnos';
-$messages['preview'] = 'Esikatselu';
-$messages['add_post'] = 'Lähetä';
-$messages['error_saving_draft'] = 'Luonnoksen tallentamisessa tapahtui virhe';
-$messages['draft_saved_ok'] = 'Luonnos talletettiin onnistuneesti';
-$messages['error_sending_request'] = 'Pyynnön lähettämisessä tapahtui virhe';
-$messages['error_no_category_selected'] = 'Valitse ainakin yksi kategoria';
-$messages['error_missing_post_topic'] = 'Kirjoita viestin otsikko';
-$messages['error_missing_post_text'] = 'Kirjoita jotain tekstiä viestiin';
-$messages['error_adding_post'] = 'Viestin lisäämisessä tapahtui virhe';
-$messages['post_added_not_published'] = 'Viesti lisättiin onnistuneesti, mutta ei julkaistu';
-$messages['post_added_ok'] = 'Viesti lisättiin onnistuneesti';
-$messages['send_notifications_ok'] = 'Ilmoitus lähetetään aina kun uusi kommentti tai trackback ilmestyy';
-
-// send trackbacks
-$messages['error_sending_trackbacks'] = 'Trackbackin lähettämisessä tapahtui virhe';
-$messages['send_trackbacks_help'] = 'Valitse ne URLit, jonne haluat lähettää trackbackin. Huomioi, että valitsemasi sivustot tukevat trackbackiä';
-$messages['send_trackbacks'] = 'Lähetä trackback';
-$messages['ping_selected'] = 'Pingi valittu';
-$messages['trackbacks_sent_ok'] = 'Trackback lähetetty onnistuneesti';
-
-// posts page
-$messages['show_by'] = 'Näytä';
-$messages['category'] = 'Kategoria';
-$messages['author'] = 'Julkaisija';
-$messages['post_status_all'] = 'Kaikki';
-$messages['author_all'] = 'Kaikki';
-$messages['search_terms'] = 'Hakutermit';
-$messages['show'] = 'Näytä';
-$messages['delete'] = 'Poista';
-$messages['actions'] = 'Toiminnot';
-$messages['all'] = 'Kaikki';
-$messages['category_all'] = 'Kaikki';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'Väärä artikkelin identifiointi';
-$messages['error_deleting_article'] = 'Virhen viestin "%s" poistamisessa';
-$messages['article_deleted_ok'] = 'Viesti "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['articles_deleted_ok'] = '%s viesti(ä) poistettu onnistuneesti';
-$messages['error_deleting_article2'] = 'Viestin "%s" poistamisessa oli ongelmia';
-
-// edit post page
-$messages['update'] = 'Päivitä';
-$messages['editPost'] = 'Muokkaa viestiä';
-$messages['error_fetching_post'] = 'Viestin noutamisessa tapahtui virhe';
-$messages['post_updated_ok'] = 'Viesti "%s" päivitetty onnistuneesti';
-$messages['error_updating_post'] = 'Viestin päivityksessä tapahtui virhe';
-$messages['notification_added'] = 'Saat ilmoituksen uusista kommenteista tai trackbackeistä';
-$messages['notification_removed'] = 'Ilmoituksia viesteistä tai trackbackeistä ei lähetetä';
-
-// post comments
-$messages['url'] = 'URL';
-$messages['comment_status_all'] = 'Kaikki';
-$messages['comment_status_spam'] = 'Spammia';
-$messages['comment_status_nonspam'] = 'Ei Spammia';
-$messages['error_fetching_comments'] = 'Viestin kommenttien hakemisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_comments'] = 'Kommenttien poistamisessa tapahtui virhe tai yhtään kommenttia ei oltu valittu';
-$messages['comment_deleted_ok'] = 'Kommentti "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['comments_deleted_ok'] = '%s kommenttia poistettu onnistuneesti';
-$messages['error_deleting_comment'] = 'Kommenttia "%s" poistaessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_comment2'] = 'Kommenttia %s poistaessa tapahtui virhe';
-$messages['editComments'] = 'Kommentit';
-$messages['mark_as_spam'] = 'Merkitse spammiksi';
-$messages['mark_as_no_spam'] = 'Poista spam-merkintä';
-$messages['error_incorrect_comment_id'] = 'Kommentin identifiointi oli väärä';
-$messages['error_marking_comment_as_spam'] = 'Kommentin merkitsemissä spammiksi tapahtui virhe';
-$messages['comment_marked_as_spam_ok'] = 'Kommentti merkittiin spammiksi onnistuneesti';
-$messages['error_marking_comment_as_nonspam'] = 'Spam-merkinnän poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['comment_marked_as_nonspam_ok'] = 'Kommentti merkittiin tavalliseksi kommentiksi';
-
-// viestin trackbackit
-$messages['blog'] = 'Blog';
-$messages['excerpt'] = 'Excerpt';
-$messages['error_fetching_trackbacks'] = 'Trackbackin hakemisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_trackbacks'] = 'Trackbackin poistamisessa tapahtui virhe tai yhtään valintaa ei oltu tehty';
-$messages['error_deleting_trackback'] = 'Trackbackin "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_trackback2'] = 'Trackbackin tunnuksella "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['trackback_deleted_ok'] = 'Trackback "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['trackbacks_deleted_ok'] = '%s trackbackia poistettiin onnistuneesti';
-$messages['editTrackbacks'] = 'Trackbacks';
-
-// Viestin statistiikka
-$messages['referrer'] = 'Viittaajaa';
-$messages['hits'] = 'Osumaa';
-$messages['error_no_items_selected'] = 'Yhtään valintaa ei tehty poistamista varten';
-$messages['error_deleting_referrer'] = 'Viittaajan "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_referrer2'] = 'Viittaajan tunnuksella "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['referrer_deleted_ok'] = 'Viittaaja "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['referrers_deleted_ok'] = '%s viittajaa poistettu onnistuneesti';
-
-// Kategoriat
-$messages['posts'] = 'Viestiä';
-$messages['show_in_main_page'] = 'Näytä etusivulla';
-$messages['error_incorrect_category_id'] = 'Kategorian identifiointi ei ole oikein tai yhtään valitaa ei tehty';
-$messages['error_category_has_articles'] = 'Kategoriaa "%s" käyttää joku viesti. Ole hyvä ja editoi viestejä, poista sen jälkeen kategoria.';
-$messages['category_deleted_ok'] = 'Kategoria "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['categories_deleted_ok'] = '%s kategoriaa poistettu onnistuneesti';
-$messages['error_deleting_category'] = 'Kategorian "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_category2'] = 'Kategorian tunnuksella "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['yes'] = 'Kyllä';
-$messages['no'] = 'Ei';
-
-// uusi kategoria
-$messages['name'] = 'Nimi';
-$messages['category_name_help'] = 'Kategorian nimi';
-$messages['description'] = 'Sisällys';
-$messages['category_description_help'] = 'Mitä kategoria pitää sisällään?';
-$messages['show_in_main_page_help'] = 'Näytetäänkö tässä kategoriassa olevat viestit pääsivulla vai vain silloin kun tätä kategoriaa selataan?';
-$messages['error_empty_name'] = 'Sinun täytyy antaa nimi';
-$messages['error_empty_description'] = 'Sinun täytyy antaa selostus';
-$messages['error_adding_article_category'] = 'Kategorian lisäämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot';
-$messages['category_added_ok'] = 'Kategoria "%s" lisättiin onnistuneesti blogiin';
-$messages['add'] = 'Lisää';
-$messages['reset'] = 'Tyhjennä';
-
-// päivitä kategoriaa
-$messages['error_updating_article_category'] = 'Kategorian päivittämisessä tapahtui virhe';
-$messages['error_fetching_category'] = 'Kategorian noutamisessa tapahtui virhe';
-$messages['article_category_updated_ok'] = 'Kategoria päivitettiin onnistuneesti';
-
-// Linkit
-$messages['feed'] = 'Feedit';
-$messages['error_no_links_selected'] = 'Linkin identifiointi oli väärä tai yhtään ei oltu valittu';
-$messages['error_incorrect_link_id'] = 'Linkin identifiointi oli väärä';
-$messages['error_removing_link'] = 'Linkin "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_removing_link2'] = 'Linkin tunnuksella "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['link_deleted_ok'] = 'Linkki "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['links_deleted_ok'] = '%s linkkiä poistettiin onnistuneesti.';
-
-// Uusi linkki
-$messages['link_name_help'] = 'Linkin nimi';
-$messages['link_url_help'] = 'Linkin URL-osoite (http://jne...)';
-$messages['link_description_help'] = 'Linkin lyhyt selostus';
-$messages['link_feed_help'] = 'Linkki johonkin RSS tai Atom -feediin voidaan myös toteuttaa';
-$messages['link_category_help'] = 'Valitse yksi linkkikategorioista';
-$messages['error_adding_link'] = 'Linkin lisäämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot';
-$messages['error_invalid_url'] = 'Osoite ei ole kunnollinen';
-$messages['link_added_ok'] = 'Linkki "%s" lisättiin onnistuneesti';
-
-// Linkin päivitys
-$messages['error_updating_link'] = 'Linkin päivittämisessä tapahtui virhe. Tarkasta antamasi tiedot ja yritä uudelleen';
-$messages['error_fetching_link'] = 'Linkin hakemisessa tapahtui virhe';
-$messages['link_updated_ok'] = 'Linkki "%s" päivitettiin onnistuneesti';
-
-// linkkikategoriat
-$messages['links'] = 'Linkit';
-$messages['error_invalid_link_category_id'] = 'Linkkikategorian tunnus ei ollut oikea tai linkkikategoriaa ei oltu valittu';
-$messages['error_links_in_link_category'] = 'Linkkikategoria "%s" on käytössä. Editoi linkkejä ja kokeile uudestaan';
-$messages['error_removing_link_category'] = 'Linkkikategorian "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['link_category_deleted_ok'] = 'Linkkikategoria "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['link_categories_deleted_ok'] = '%s linkkikategoriaa poistettu onnistuneesti';
-$messages['error_removing_link_category2'] = 'Linkkikategoria tunnuksella "%s" poistaminen ei onnistunut';
-
-// uusi linkkikategoria
-$messages['link_category_name_help'] = 'Linkkikategorian nimi';
-$messages['error_adding_link_category'] = 'Linkkikategorian lisäämisessä tapahtui virhe';
-$messages['link_category_added_ok'] = 'Linkkikategoria "%s" lisättiin onnistuneesti';
-
-// Linkkikategorian editointi
-$messages['error_updating_link_category'] = 'Linkkikategorian päivityksessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot';
-$messages['link_category_updated_ok'] = 'Linkkikategoriay "%s" päivitettiin onnistuneesti';
-$messages['error_fetching_link_category'] = 'Linkkikategorian noutamisessa tapahtui virhe';
-
-// omat kentät
-$messages['type'] = 'Tyyppi';
-$messages['hidden'] = 'Piilotettu';
-$messages['fields_deleted_ok'] = '%s kenttää poistettu onnistuneesti';
-$messages['field_deleted_ok'] = 'Kenttä "%s" poistettu onnistuneesti';
-$messages['error_deleting_field'] = 'Kentän "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_field2'] = 'Kentän tunnuksella "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_incorrect_field_id'] = 'Kentän tunnus ei ole oikea';
-
-// Uusi kustomoitu kenttä
-$messages['field_name_help'] = 'Tunnus jota käytetään viittamaan tämän kentän arvoon viestissä';
-$messages['field_description_help'] = 'Lyhyt kuvaus tästä kentästä, joka näytetään viestejä muokatessa tai lisätessä';
-$messages['field_type_help'] = 'Valitse yksi olemassa olevista kenttätyypeistä';
-$messages['field_hidden_help'] = 'Jos kenttä on piilotettu, sitä ei näytetä viestejä lisätessä tai muokatessa. Pluginit käyttävät yleensä tätä ominaisuutta';
-$messages['error_adding_custom_field'] = 'Virhe lisätessä kenttää, ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot';
-$messages['custom_field_added_ok'] = 'Kenttä "%s" lisätty onnistuneesti';
-$messages['text_field'] = 'Tekstikenttä';
-$messages['text_area'] = 'Tekstialue';
-$messages['checkbox'] = 'Checkbox';
-$messages['date_field'] = 'Päivämäärän valinta';
-
-// Kustomoidun kentän editointi
-$messages['error_fetching_custom_field'] = 'Kentän hakemisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_updating_custom_field'] = 'Kentän päivittämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot ja yritä uudelleen';
-$messages['custom_field_updated_ok'] = 'Kenttä "%s" päivitettiin onnistuneesti';
-
-// resources
-$messages['root_album'] = 'Juurialbumi';
-$messages['num_resources'] = 'Resurssien määrä';
-$messages['total_size'] = 'Kokonaiskoko';
-$messages['album'] = 'Albumi';
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'Albumin tunnus ei ole oikea';
-$messages['error_base_storage_folder_missing_or_unreadable'] = 'LifeType ei pystynyt tekemään tarvittavia kansioita resurssien asentamista varten. Tämä voi johtua useista syistä, kuten PHP:n ajamisesta SAFE MODEssa tai käyttäjälläsi ei ole oikeuksia tehdä noita kansioita jne. Voit yrittää tehdä operaation manuaalisesti tekemällä seuraavat kansiot: <br/><br/>%s<br/><br/>Jos nämä kansiot ovat jo olemassa, tarkasta että web serverin käyttäjä voi lukea ja kirjoittaa niihin';
-$messages['items_deleted_ok'] = '%s kohdetta poistettu onnistuneesti';
-$messages['error_album_has_children'] = 'Albumi "%s" sisältää jotain. Ole hyvä ja tyhjennä albumi ja yritä uudestaan';
-$messages['item_deleted_ok'] = '"%s" poistettu onnistuneesti';
-$messages['error_deleting_album'] = 'Albumin "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_album2'] = 'Albumin tunnuksella "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_resource'] = 'Resurssin "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_resource2'] = 'Resurssin tunnuksella "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_no_resources_selected'] = 'Yhtään resurssia ei valittu poistamista varten';
-$messages['resource_deleted_ok'] = 'Resurssi "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['album_deleted_ok'] = 'Albumi "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['add_resource'] = 'Lisää resurssi';
-$messages['add_resource_preview'] = 'Lisää esikatselu';
-$messages['add_resource_medium'] = 'Lisää median esikatselu';
-$messages['add_album'] = 'Lisää albumi';
-
-// Uusi albumi
-$messages['album_name_help'] = 'Lyhyt nimi uudelle albumille';
-$messages['parent'] = 'Parent';
-$messages['no_parent'] = 'No parent';
-$messages['parent_album_help'] = 'Käytä tätä saadaksesi albumeja albumien sisään ja järjestääsesi paremmin tiedostosi';
-$messages['album_description_help'] = 'Pidempi selostus albumin sisällöstä';
-$messages['error_adding_album'] = 'Albumin lisäämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot ja yritä uudelleen';
-$messages['album_added_ok'] = 'Albumi "%s" lisättiin onnistuneesti';
-
-// Albumin editointi
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'Albumin tunnus ei ole oikea';
-$messages['error_fetching_album'] = 'Albumin noutamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_updating_album'] = 'Albumin päivittämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot ja yritä uudelleen';
-$messages['album_updated_ok'] = 'Albumi "%s" päivitetty onnistuneesti';
-$messages['show_album_help'] = 'Albumi ei näy blogin albumilistassa, jos se otetaan pois käytöstä';
-
-// new resource
-$messages['file'] = 'Tiedosto';
-$messages['resource_file_help'] = 'Tiedosto joka lisätään nykyiseen blogiin. Käytä "Lisää monta" -linkkiä lisätäksesi useamman tiedoston samaan aikaan';
-$messages['add_field'] = 'Lisää monta';
-$messages['resource_description_help'] = 'Pidempi selostus tiedoston sisällöstä';
-$messages['resource_album_help'] = 'Valitse albumi, johon tämä tiedosto lisätään';
-$messages['error_no_resource_uploaded'] = 'Yhtään tiedostoa ei valittu lisättäväksi';
-$messages['resource_added_ok'] = 'Resurssi "%s" lisättiin onnistuneesti';
-$messages['error_resource_forbidden_extension'] = 'Tiedostoa ei lisätty, koska se on kielletty tiedostotyyppi';
-$messages['error_resource_too_big'] = 'Tiedostoa ei lisätty, koska se on liian iso';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'Tiedostoa ei lisätty, koska lisääminen on otettu pois käytöstä';
-$messages['error_quota_exceeded'] = 'Tiedostoa ei lisätty, koska tiedostoja varten varattu levytila on täynnä';
-$messages['error_adding_resource'] = 'Tiedoston lisäämisessä tapahtui virhe';
-
-// Resurssien editointia
-$messages['editResource'] = 'Muokkaa resurssia';
-$messages['resource_information_help'] = 'Alapuolella on jotain tietoa resurssista';
-$messages['information'] = 'Informaatiota';
-$messages['size'] = 'Koko';
-$messages['format'] = 'Tyyppi';
-$messages['dimensions'] = 'Ulottuvuus';
-$messages['bits_per_sample'] = 'Bittiä näytteessä';
-$messages['sample_rate'] = 'Näytemäärä';
-$messages['number_of_channels'] = 'Kanavien määrä';
-$messages['legnth'] = 'Pituus';
-$messages['thumbnail_format'] = 'Esikatselukuvan tyyppi';
-$messages['regenerate_preview'] = 'Muodosta esikatselu uudelleen';
-$messages['error_fetching_resource'] = 'Resurssin noutamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_updating_resource'] = 'Resurssin päivittämisessä tapahtui virhe';
-$messages['resource_updated_ok'] = 'Resurssi "%s" päivitettiin onnistuneesti';
-
-// blogin asetukset
-$messages['blog_link'] = 'Blogin linkki';
-$messages['blog_link_help'] = 'Pysyvä linkki blogiin';
-$messages['blog_name_help'] = 'Blogin otsikko';
-$messages['blog_description_help'] = 'Blogin sisällön pidempi kuvaus';
-$messages['language'] = 'Kieli';
-$messages['blog_language_help'] = 'Blogin käyttämä kieli sekä julkisella että hallintapuolella';
-$messages['max_main_page_items'] = 'Viestien määrä pääsivulla';
-$messages['max_main_page_items_help'] = 'Viestin määrä, joka näytetään aina pääsivulla';
-$messages['max_recent_items'] = 'Viimeisimpien viestien määrä';
-$messages['max_recent_items_help'] = 'Viimeisimmiksi merkattujen viestien maksimimäärä, joka näytetään pääsivulla';
-$messages['template'] = 'Ulkoasu';
-$messages['choose'] = 'Valitse';
-$messages['blog_template_help'] = 'Blogin käyttämä ulkoasu. Tämä lista sisältää globaalit ulkoasut ja kaikki ulkoasut, jotka on asennettu vain tätä blogia varten';
-$messages['use_read_more'] = 'Käytä "Lisää..." -linkkiä viesteissä';
-$messages['use_read_more_help'] = 'Jos valittuna, vain teksti-alueelle kirjoitettu teksti näkyy pääsivulla. Jatketun tekstin näyttämiseksi lisätään "Lisää..." -linkki viestien perään';
-$messages['enable_wysiwyg'] = 'Käytä visuaalista editoria viestien kirjoittamisessa';
-$messages['enable_wysiwyg_help'] = 'Ottaa käyttöön tehokkaan visuaalisen editorin. Editori toimii vain Internet Explorer 5.5 -selaimella tai Mozilla 1.3 -selaimella tai uudemmilla versioilla';
-$messages['enable_comments'] = 'Hyväksy kommentointi vakiona';
-$messages['enable_comments_help'] = 'Hyväksy kommentointi kaikkiin viesteihin vakiona. Kommentointi voidaan silti ottaa pois käytöstä tai sallia erikseen jokaista viestiä kohden viestiä kirjoittaessa tai editoitaessa';
-$messages['show_future_posts'] = 'Näytä tulevat viestit kalenterissa';
-$messages['show_future_posts_help'] = 'Näytetäänkö ennakkoon kirjoitetut viestit kalenterissa kaikille käyttäjille vai ei?';
-$messages['comments_order'] = 'Kommenttien järjestys';
-$messages['comments_order_help'] = 'Kommenttien näyttämisjärjestys viestin omalla sivulla';
-$messages['oldest_first'] = 'Vanhin ensin';
-$messages['newest_first'] = 'Uusin ensin';
-$messages['categories_order'] = 'Kategorioitten järjestys';
-$messages['categories_order_help'] = 'Järjestys, jossa kategoriat näytetään pääsivulla';
-$messages['most_recent_updated_first'] = 'Viimeisimmäksi päivitetty ensin';
-$messages['alphabetical_order'] = 'Aakkosjärjestyksessä';
-$messages['reverse_alphabetical_order'] = 'Käännetyssä aakkosjärjestyksessä (ääkkösjärjestyksessä)';
-$messages['most_articles_first'] = 'Eniten viestejä sisältävä ensin';
-$messages['link_categories_order'] = 'Linkkikategorioiden järjestys';
-$messages['link_categories_order_help'] = 'Järjestys, jossa linkkikategoriat näytetään pääsivulla';
-$messages['most_links_first'] = 'Eniten linkkejä sisältävä ensin';
-$messages['most_links_last'] = 'Eniten linkkejä sisältävä viimeisenä';
-$messages['time_offset'] = 'Aikaero';
-$messages['time_offset_help'] = 'Aikaero tunneissa, joka lisätään dynaamisesti jokaiseen päivään ja kellonaikaan blogissa';
-$messages['close'] = 'Sulje';
-$messages['select'] = 'Valitse';
-$messages['error_updating_settings'] = 'Blogin asetusten päivittämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot ja yritä uudelleen';
-$messages['error_invalid_number'] = 'Numero ei ole kunnollinen';
-$messages['error_incorrect_time_offset'] = 'Aikaero ei ole kunnollinen';
-$messages['blog_settings_updated_ok'] = 'Blogin asetukset päivitetty onnistuneesti';
-$messages['hours'] = 'Tuntia';
-
-// Käyttäjäasetukset
-$messages['username_help'] = 'Julkinen käyttäjänimi. Tätä ei voi vaihtaa';
-$messages['full_name'] = 'Koko nimi';
-$messages['full_name_help'] = 'Täydellinen nimi';
-$messages['password_help'] = 'Kirjoita uusi salasana';
-$messages['confirm_password'] = 'Vahvista salasana';
-$messages['email'] = 'Sähköpostiosoite';
-$messages['email_help'] = 'Sähköpostiosoite, jonne ilmoitukset lähetetään';
-$messages['bio'] = 'Tietoja itsestäsi';
-$messages['bio_help'] = 'Voit lisätä tähän pidemmän selostuksen itsestäsi';
-$messages['picture'] = 'Kuva';
-$messages['user_picture_help'] = 'Valitse kuva esittämään itseäsi blogiin lisäämiesi kuvien joukosta';
-$messages['error_invalid_password'] = 'Salasana ei ole kunnollinen, tarkasta ettei se oli liian lyhyt';
-$messages['error_passwords_dont_match'] = 'Valitettavasti salasanat eivät täsmää';
-$messages['error_incorrect_email_address'] = 'Sähköpostiosoite ei ole kunnollinen';
-$messages['error_updating_user_settings'] = 'Käyttäjäasetusten päivittämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä tarkasta antamasi tiedot';
-$messages['user_settings_updated_ok'] = 'Käyttäjäasetukset päivitetty onnistuneesti';
-$messages['resource'] = 'Resurssi';
-
-// Pluginkeskus
-$messages['identifier'] = 'Tunnus';
-$messages['error_plugins_disabled'] = 'Valitettavasti pluginit eivät ole käytössä';
-
-// Blogin käyttäjät
-$messages['revoke_permissions'] = 'Mitätöi oikeudet';
-$messages['error_no_users_selected'] = 'Yhtään käyttäjää ei valittu';
-$messages['user_removed_from_blog_ok'] = 'Käyttäjällä "%s" ei ole enää oikeuksia tähän blogiin';
-$messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s käyttäjällä ei ole enää oikeuksia tähän blogiin';
-$messages['error_removing_user_from_blog'] = 'Käyttäjän "%s" oikeuksien poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'Käyttäjän tunnuksella "%s" oikeuksien poistamisessa tapahtui virhe';
-
-// Uusi blogin käyttäjä
-$messages['new_blog_username_help'] = 'Uuden käyttäjän käyttäjänimi, jolle haluat antaa oikeudet tähän blogiin. Uudella käyttäjällä on oikeus ainoastaan Hallitse- ja Resurssiosioihin';
-$messages['send_notification'] = 'Lähetä ilmoitus';
-$messages['send_user_notification_help'] = 'Lähetä sähköposti-ilmoitus tälle käyttäjälle';
-$messages['notification_text'] = 'Ilmoitusteksti';
-$messages['notification_text_help'] = 'Teksti, joka lisätään ilmoitusviestiin';
-$messages['error_adding_user'] = 'Käyttäjän oikeuksien myöntämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot';
-$messages['error_empty_text'] = 'Sinun täytyy kirjoittaa tekstiä';
-$messages['error_adding_user'] = 'Käyttäjän lisäämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot';
-$messages['error_invalid_user'] = 'Käyttäjää "%s" ei ole olemassa tai hän ei ole validi';
-$messages['user_added_to_blog_ok'] = 'Käyttäjälle "%s" annettiin oikeudet tähän blogiin onnistuneesti';
-
-// Blogin ulkoasut
-$messages['error_no_templates_selected'] = 'Yhtään ulkoasua ei ole valittu';
-$messages['error_template_is_current'] = 'Ulkoasua "%s" ei voida poistaa, koska se on käytössä';
-$messages['error_removing_template'] = 'Ulkoasun "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['template_removed_ok'] = 'Ulkoasu "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['templates_removed_ok'] = '%s ulkoasua poistettiin onnistuneesti';
-
-// Uusi blogin ulkoasu
-$messages['template_installed_ok'] = 'Ulkoasu "%s" lisättiin onnistuneesti';
-$messages['error_installing_template'] = 'Ulkoasun "%s" asentamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'Joitakin ulkoasun tiedostoista puuttuu';
-$messages['error_add_template_disabled'] = 'Ulkoasuja ei voida lisätä, koska lisääminen on otettu pois käytöstä tällä sivustolla';
-$messages['error_must_upload_file'] = 'Ulkoasupakettia ei lisätty';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'Lisääminen on otettu pois käytöstä tällä sivustolla';
-$messages['error_no_new_templates_found'] = 'Uusia ulkoasuja ei löytynyt';
-$messages['error_template_not_inside_folder'] = 'Ulkoasun käyttämien tiedostojen on oltava samannimisen kansion sisällä kuin ulkoasun nimi';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'Joitakin ulkoasun perustiedostoja puuttuu';
-$messages['error_unpacking'] = 'Tiedoston purkamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_forbidden_extensions'] = 'Ulkoasu sisälsi kiellettyjä tiedostotyyppejä';
-$messages['error_creating_working_folder'] = 'Väliaikaisen kansion tekeminen paketin purkamista varten epäonnistui';
-$messages['error_checking_template'] = 'Ulkoasun %s tarkastamisessa tapahtui virhe';
-$messages['template_package'] = 'Ulkoasupaketti';
-$messages['blog_template_package_help'] = 'Käytä tätä vaihtoehtoa lisätäksesi uuden ulkoasun, joka on käytössä vain omassa blogissasi. Jos et pysty lisäämään tällä vaihtoehdolla uutta ulkoasua, lisää ulkoasu käsin ja laita se <b>%s</b>, joka on kansio, jossa blogisi ulkoasut ovat. Klikkaa "<b>Etsi ulkoasuja</b>" nappulaa. LifeType tutkii kansion ja lisää löytämänsä uudet ulkoasut automaattisesti';
-$messages['scan_templates'] = 'Etsi ulkoasuja';
-
-// Sivuston käyttäjät
-$messages['user_status_active'] = 'Aktiivinen';
-$messages['user_status_disabled'] = 'Ei käytössä';
-$messages['user_status_all'] = 'Kaikki';
-$messages['user_status_unconfirmed'] = 'Vahvistamaton';
-$messages['error_invalid_user2'] = 'Käyttäjää tunnuksella "%s" ei ole olemassa';
-$messages['error_deleting_user'] = 'Käyttäjän "%s" statuksen muuttamisessa tapahtui virhe';
-$messages['user_deleted_ok'] = 'Käyttäjä "%s" otettu pois käytöstä onnistuneesti';
-$messages['users_deleted_ok'] = '%s käyttäjää otettu pois käytöstä onnistuneesti';
-
-// Luo käyttäjä
-$messages['user_added_ok'] = 'Käyttäjä "%s" lisätty onnistuneesti';
-$messages['error_incorrect_username'] = 'Käyttäjänimi ei ole korrekti tai on jo käytössä';
-$messages['user_status_help'] = 'Käyttäjän tämänhetkinen status';
-$messages['user_blog_help'] = 'Blogi johon tämä käyttäjä alunperin asetettiin';
-$messages['none'] = 'Tyhjä';
-
-// Käyttäjän muokkaus
-$messages['error_invalid_user'] = 'Käyttäjän tunnus ei ole oikea tai käyttäjää ei ole olemassa';
-$messages['error_updating_user'] = 'Käyttäjän asetusten päivittämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot';
-$messages['blogs'] = 'Blogit';
-$messages['user_blogs_help'] = 'Blogit jotka käyttäjä omistaa tai hänellä on kirjoitusoikeus';
-$messages['site_admin'] = 'Administrator';
-$messages['site_admin_help'] = 'Onko käyttäjällä pääkäyttäjäoikeudet ja saako saa nähdä "Administration" -alueen ja suorittaa pääkäyttäjätehtäviä';
-$messages['user_updated_ok'] = 'Käyttäjä "%s" päivitettiin onnistuneesti';
-
-// Sivuston blogit
-$messages['blog_status_all'] = 'Kaikki';
-$messages['blog_status_active'] = 'Aktiivinen';
-$messages['blog_status_disabled'] = 'Passiivinen';
-$messages['blog_status_unconfirmed'] = 'Vahvistamaton';
-$messages['owner'] = 'Omistaja';
-$messages['quota'] = 'Quota';
-$messages['bytes'] = 'bittiä';
-$messages['error_no_blogs_selected'] = 'Yhtään blogia ei valittu otettavaksi pois käytöstä';
-$messages['error_blog_is_default_blog'] = 'Blogia "%s" ei voida poistaa, koska se on asetettu vakioblogiksi';
-$messages['blog_deleted_ok'] = 'Blogi "%s" otettiin pois käytöstä onnistuneesti';
-$messages['blogs_deleted_ok'] = '%s blogia poistettiin onnistuneesti';
-$messages['error_deleting_blog'] = 'Blogin "%s" käytöstä poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_deleting_blog2'] = 'Blogin tunnuksella "%s" käytöstä poistamisessa tapahtui virhe';
-
-// Luo blogi
-$messages['error_adding_blog'] = 'Blogin lisäämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot';
-$messages['blog_added_ok'] = 'Blogi "%s" lisättiin onnistuneesti';
-
-// Blogin muokkaus
-$messages['blog_status_help'] = 'Blogin status';
-$messages['blog_owner_help'] = 'Käyttäjä joka asetetaan blogin omistajaksi. Hänellä on täydet oikeudet blogin asetuksiin';
-$messages['users'] = 'Käyttäjät';
-$messages['blog_quota_help'] = 'Resurssiquota bitteinä. Aseta nollaksi, niin quota on rajaton tai jätä tyhjäksi asettaakseni blogin käyttämään globaalia quotaa';
-$messages['blog_users_help'] = 'Käyttäjät joilla on oikeuksia tähän blogiin. Valitse käyttäjä vasemmalta ja siirrä oikealle listalle antaaksesi käyttäjälle oikeudet tähän blogiin';
-$messages['edit_blog_settings_updated_ok'] = 'Blogi "%s" päivitetty onnistuneesti';
-$messages['error_updating_blog_settings'] = 'Blogin "%s" päivityksessä tapahtui virhe';
-$messages['error_incorrect_blog_owner'] = 'Käyttäjä, joka valittiin blogin omistajaksi ei ole validi';
-$messages['error_fetching_blog'] = 'Blogin noutamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_updating_blog_settings2'] = 'Blogin päivittämisessä tapahtui virhe. Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot';
-$messages['add_or_remove'] = 'Lisää tai poista käyttäjiä';
-
-// Sivuston kielet
-$messages['locale'] = 'Kielet';
-$messages['locale_encoding'] = 'Encoodaus';
-$messages['locale_deleted_ok'] = 'Kieli "%s" poistettiin onnistuneesti';
-$messages['error_no_locales_selected'] = 'Yhtään kieltä ei valittu poistettavaksi';
-$messages['error_deleting_only_locale'] = 'Kieltä ei voida poistaa, koska se on ainoa jäljellä oleva';
-$messages['locales_deleted_ok']= '%s kieltä poistettiin onnistuneesti';
-$messages['error_deleting_locale'] = 'Kielen "%s" poistamisessa tapahtui virhe';
-$messages['error_locale_is_default'] = 'Kieltä "%s" ei voida poistaa, koska se on asetettu vakiokieleksi uusia blogeja varten';
-
-// Lisää kieli
-$messages['error_invalid_locale_file'] = 'Kielitiedosto ei ole validi';
-$messages['error_no_new_locales_found'] = 'Uusia kielitiedostoja ei löytynyt';
-$messages['locale_added_ok'] = 'Kieli "%s" lisättiin onnistuneesti';
-$messages['error_saving_locale'] = 'Uuden kielen tallentamisessa tapahtui virhe';
-$messages['scan_locales'] = 'Etsi kieliä';
-$messages['add_locale_help'] = 'Käytä tätä vaihtoehtoa lisätäksesi uusia kielitiedostoja. Jos lisääminen ei ole mahdollista tätä vaihtoehtoa käyttäen, lisää kielitiedosto käsin kansioon <b>./locales/</b>, joka on kansio, jonne kielitiedostot tallennetaan. Klikkaa "<b>Etsi kieliä</b>" nappulaa. LifeType tutkii kansion ja lisää löytämänsä kielet listaan';
-
-// Sivuston ulkoasut
-$messages['error_template_is_default'] = 'Ulkoasua "%s" ei voida poistaa, koska se on asetettu vakioulkoasuksi uusia blogeja varten';
-
-// Lisää ulkoasu
-$messages['global_template_package_help'] = 'Käytä tätä vaihtoehtoa lisätäksesi uuden ulkoasun, joka on kaikkien blogien käytössä koko sivustolla. Jos lisääminen ei onnistu käyttäen tätä vaihtoehtoa, lisää se käsin <b>%s</b> -kansioon, joka on kansio minne globaalit ulkoasut tallennetaan ja klikkaa "<b>Etsi ulkoasuja</b>" nappulaa. LifeType tutkii kansion ja lisää löytämänsä uudet ulkoasut listaan';
-
-// Globaalit asetukset
-$messages['site_config_saved_ok'] = 'Sivuston asetukset tallennettu onnistuneesti';
-$messages['error_saving_site_config'] = 'Sivuston asetuksien tallentamisessa tapahtui virhe';
-/// general settings
-$messages['help_comments_enabled'] = 'Kommentointi päällä uusissa blogeissa [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_beautify_comments_text'] = 'Jos päällä, käyttäjien kirjoittamat kommentit "kaunistetaan" lisäämällä kappalejako ja linkitys hyperlinkkeihin [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_temp_folder'] = 'LifeTypein käyttämä väliaikainen temp-kansio. Käytä web-serveripuun (public_html) ulkopuolella olevaa kansiota parannetun turvallisuuden saavuttamiseksi [Vakio = ./tmp]';
-$messages['help_base_url'] = 'PerusURL, jonne LifeType on asennettu';
-$messages['help_subdomains_enabled'] = 'Kytke päälle alidomainit. Katso dokumentoinnista lisäinformaatiota alidomaineista [Vakio = Ei]';
-$messages['help_subdomains_base_url'] = 'Kun alidomainit ovat päällä, tätä perusURL:lää käytetään base_urlin sijasta. Käytä {blogname} saadaksesi blogin nimen ja {username} saadaksesi käyttäjän nimen, joka omistaa blogin generoidaksesi linkin blogiin (esim. http://{blogname}.yourdomain.com)';
-$messages['help_include_blog_id_in_url'] = 'Tarvitaan vain kun alidomainit ovat päällä ja "normaalit" URLit ovat päällä. Pakottaa sisäisesti generoidut URLit olemaan ilmane "blogId" -parameteria. Älä vaihda, ellet tiedä mitä teet [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_script_name'] = 'Jos sinun täytyy muuttaa index.php joksikin muuksi [Vakio = index.php]';
-$messages['help_show_posts_max'] = 'Pääsivulla näytettävien viestien maksimimäärä. Koskee vain uusia blogeja [Vakio = 15]';
-$messages['help_recent_posts_max'] = 'Viimeisimpinä näytettyjen viestien lukumäärä pääsivulla. Koskee vain uusia blogeja [Vakio = 10]';
-$messages['help_save_drafts_via_xmlhttprequest_enabled'] = 'Ominaisuus joka sallii luonnosten tallentamisen Javascriptin ja XmlHttpRequestin kautta [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_locale_folder'] = 'Kielitiedostojen tallennuspaikka [Vakio = ./locale]';
-$messages['help_default_locale'] = 'Vakiokieli uusille blogeille [Vakio = en_UK]';
-$messages['help_default_blog_id'] = 'Blogi, joka näytetään jos muuta ei ole määritelty [Vakio = 1]';
-$messages['help_default_time_offset'] = 'Vakioaikaero uusille blogeille [Vakio = 0]';
-$messages['help_html_allowed_tags_in_comments'] = 'Välilyönnillä erotettu lista HTML-tageista, jotka sallitaan kommenteissa [Vakio = &lt;a&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;]';
-$messages['help_referer_tracker_enabled'] = 'Tallennetaanko viittaajat (referers) tietokantaan vai ei?. Aseta pois päältä paremman suorituskyvyn saamiseksi [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_show_more_enabled'] = 'Käytetäänkö "Lisää..." -ominaisuutta uusissa blogeissa? [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_update_article_reads'] = 'Käytetäänkö laskuria laskemaan kertoja kun artikkeli on päivitetty tai luettu? Aseta pois päältä paremman suorituskyvyn saamiseksi [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_update_cached_article_reads'] = 'Käytetäänkö laskuria laskemaan viestin lukukertoja vaikka välimuisti olisi päällä? [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_enabled'] = 'Lähetetäänkö XMLRPC pingejä sivuille, jotka tukevat tätä ominaisuutta? [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'Asetetaanko tämä ominaisuus päälle vai pois päältä vakiona, kun viestejä päivitetään tai lisätään? [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_hosts'] = 'URL, joka osoittaa XMLRPC -käyttöliittymään sivuilla, jotka tukevat XMLRPC ping -spesifikaatioita. Aseta jokainen URL omalle rivilleen [Vakio = http://rpc.weblogs.com/RPC2]';
-$messages['help_trackback_server_enabled'] = 'Otetaanko tulevat trackbackit vastaan vai ei? [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_htmlarea_enabled'] = 'Käytetäänkö WYSIWYG-editoria uusissa blogeissa? [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_plugin_manager_enabled'] = 'Käytetäänkö plugineita vai ei? [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_minimum_password_length'] = 'Salasanojen minimipituus [Vakio = 4]';
-$messages['help_xhtml_converter_enabled'] = 'Jos laitetaan päälle, LifeType yrittää muuntaa HTML-koodin kunnolliseksi XHTML-koodiksi [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_xhtml_converter_aggressive_mode_enabled'] = 'Jos kytketty päälle, LifeType yrittää aggressiivisemmin tehdä HTML-koodista XHTML-koodia, mutta koodi on taipuvainen virheisiin [Vakio = Ei]';
-$messages['help_session_save_path'] = 'Käytä tätä asetusta vaihtaaksesi kansiota, jonne LifeType tallentaa istunnon tiedot käyttäen PHP-funktiota session_save_path() Tarkasta, että webserveri voi kirjoittaa kansioon. Jätä tyhjäksi käyttääksesi PHP:n vakioistuntokansiota [Vakio = (tyhjä)]';
-// summary settings
-$messages['help_summary_page_show_max'] = 'Yhteenvetosivulla näytettävien kohteiden määrä. Tämä asetus kontrolloi kaikkia kohteita yhteenvetosivulla (viimeisimmät viestit, aktiivisimmat blogit jne.) [Vakio = 10]';
-$messages['help_summary_blogs_per_page'] = 'Blogien määrä per yksi sivu blogilistassa [Vakio = 25]';
-$messages['help_forbidden_usernames'] = 'Käyttäjänimet, joita ei hyväksytä käyttäjää rekisteröitäessä erotettuna välilyönnillä [Vakio = admin www blog ftp]';
-$messages['help_force_one_blog_per_email_account'] = 'Vain yksi blogi per yksi sähköpostiosoite [Vakio = Ei]';
-$messages['help_summary_show_agreement'] = 'Näytä käyttöehdot ja hyväksytä se kaikillä uusilla käyttäjillä [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'Pakota uudet käyttäjät aktivoimaan tunnuksensa klikkaamalla heille lähetetyn sähköpostiviestin linkkiä [Vakio = Yes]';
-$messages['help_summary_disable_registration'] = 'Saavatko käyttäjät rekisteröidä uusia blogeja tälle sivustolle? [Vakio = Kyllä]';
-// ulkoasut
-$messages['help_template_folder'] = 'Kansio jonne ulkoasut tallennetaan [Vakio = ./templates]';
-$messages['help_default_template'] = 'Vakioulkoasu uusille blogeille [Vakio = standardi]';
-$messages['help_users_can_add_templates'] = 'Salli käyttäjien lisätä omia ulkoasuja [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_template_compile_check'] = 'Jos poissa päältä Smarty tarkastaa joka kerta, jos ulkoasutiedostot ovat muuttuneet. Jos Smarty havaitsee muutoksen, käytetään uudempaa versiota. Ota tämä pois käytöstä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_template_cache_enabled'] = 'Ota käyttöön ulkoasuvälimuisti. Jos tämä on kytketty päälle käytetään välimuistista haettua versiota sivuista. Dataa ei haeta välimuistista ja ulkoasuja ei tarvitse muodostaa uudestaan. [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_template_cache_lifetime'] = 'Välimuistin elinaika sekunteina. Aseta -1:ksi niin välimuisti ei vanhene koskaan. Jos asetettu 0:ksi välimuistia ei käytetä, mutta on suositeltavaa asettaa template_cache_enabled pois päältä ottaaksesi välimuistin pois päältä [Vakio = 0]';
-$messages['help_template_http_cache_enabled'] = 'Salli tuki ehdollisille HTTP-pyynnöille. Jos päällä LifeType ottaa "If-Modified-Since" HTTP headerin huomioon ja lähettää sisällön vain jos sitä todella tarvitaan. Salli käyttö säästääksesi kaistaa [Vakio = Ei]';
-$messages['help_allow_php_code_in_templates'] = 'Sallii upotetun natiivin PHP-koodin Smarty ulkoasuissa sulkujen {php}...{/php} sisällä [Vakio = Ei]';
-// URLit
-$messages['help_request_format_mode'] = 'Valitse yksi saatavilla olevista URL-formaateista. Jos käytät kustomoituja URL-osoitteita, konfiguroi asetukset alapuolella [Vakio = Tavanomainen]';
-$messages['plain'] = 'Tavanomainen';
-$messages['search_engine_friendly'] = 'Hakukoneystävällinen';
-$messages['custom_url_format'] = 'Kustomoidut URLit';
-$messages['help_permalink_format'] = 'Kiinteiden linkkien tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/{catname}/{year}/{month}/{day}/{postname}$]';
-$messages['help_category_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat kategorioihin, tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/{catname}$]';
-$messages['help_blog_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat blogeihin, tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}$]';
-$messages['help_archive_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat arkistoihin, tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/archives/{year}/?{month}/?{day}]';
-$messages['help_user_posts_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat tietyn käyttäjän viesteihin, tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/user/{username}$]';
-$messages['help_post_trackbacks_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat trackbacksivulle, tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/post/trackbacks/{postname}$]';
-$messages['help_template_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat kustomoituun staattiseen ulkoasusivuun, tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/page/{templatename}$]';
-$messages['help_album_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat albumeihin, tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/album/{albumname}$]';
-$messages['help_resource_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat resurssisivuihin (jotka sisältävät tiedostoja), tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_preview_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat resurssien esikatseluun, tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat keskikokoisiin resurssien esikatseluihin, tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview-med/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_download_link_format'] = 'Linkkien, jotka viittaavat tiedostoihin, tyyli käytettäessä kustomoituja URLeja [Vakio = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/download/{resourcename}$]';
-// Sähköposti
-$messages['help_check_email_address_validity'] = 'Tarkistettaessa sähköpostiosoitetta tee muutamia perustarkastuksia selvittääksesi onko MX record olemassa annetulla domain-nimellä ja onko sähköpostiosoite oikeasti olemassa oleva postilaatikko [Vakio = Ei]';
-$messages['help_email_service_enabled'] = 'Lähetetäänkö sähköpostiviestejä vai ei? [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_post_notification_source_address'] = 'Sähköpostiosoite, joka näkyy sähköpostiviestin saajalla lähettäjänä, kun LifeType lähettää viestejä [Vakio = noreply at your.host.com]';
-$messages['help_email_service_type'] = 'Mitä systeemiä käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen [Vakio = PHP]';
-$messages['help_smtp_host'] = 'Jos käytetään SMTP:tä sähköpostin lähetykseen, aseta tämä SMTP-serveriksi, jota käytetään viestien lähettämiseen [Vakio = (tyhjä)]';
-$messages['help_smtp_port'] = 'Jos SMTP-serveri käyttää jotain muuta porttia kuin 25, muuta tämä arvo vastaamaan käytettyä porttia [Vakio = (tyhjä)]';
-$messages['help_smtp_use_authentication'] = 'Tarvitseeko STMP-serveri perusautentikointia? [Vakio = Ei]';
-$messages['help_smtp_username'] = 'Jos SMTP-serveri vaatii autentikointia, kirjoita tähän käyttäjätunnus [Vakio = (tyhjä)]';
-$messages['help_smtp_password'] = 'Jos SMTP-serveri vaatii autentikointia, kirjoita tähän käyttäjätunnuksen salasana [Vakio = (tyhjä)]';
-// avustajat
-$messages['help_path_to_tar'] = 'Kansiopolku tar-työkaluun, tarvitaan purkamaan ulkoasutiedostoja päätteellä .tar.gz tai tar.bz2 [Vakio = /bin/tar]';
-$messages['help_path_to_gzip'] = 'Kansiopolku gzip-työkaluun, tarvitaan purkamaan ulkoasutiedostoja päätteellä .tar.gz [Vakio = /bin/gzip]';
-$messages['help_path_to_bz2'] = 'Kansiopolku bzip2-työkaluun, tarvitaan purkamaan ulkoasutiedostoja päätteellä .tar.bz2 [Vakio = /usr/bin/bzip2]';
-$messages['help_path_to_unzip'] = 'Kansiopolku unzip-työkaluun, tarvitaan purkamaan ulkoasutiedostoja päätteellä .zip [Vakio = /usr/bin/unzip]';
-$messages['help_unzip_use_native_version'] = 'Käytä mukana tullutta PHP:n natiivia purkamaan zip-tiedostot [Vakio = Ei]';
-// Lisäämiset (uploads)
-$messages['help_uploads_enabled'] = 'Sallitaanko käyttäjien lisätä tiedostoja. Tämä koskettaa resurssiosuutta, kustomoitujen ulkoasujen ja kielien lisäämistä [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'Tiedoston maksimikoko bitteinä. Tämä koko ei ole ikinä suurempi kuin PHP:n oma rajoitus [Vakio = 2000000]';
-$messages['help_upload_forbidden_files'] = 'Välilyönnillä erotettu lista tiedostotyypeistä, joiden lisäämistä ei sallita. Voit käyttää jokereita: \'*\' ja \'?\' [Vakio = *.php *.php3 *.php4 *.phtml]';
-// Käyttöliittymät
-$messages['help_xmlrpc_api_enabled'] = 'Salli tai estä XMLRPC:n yhteys blogeihin [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_rdf_enabled'] = 'Salli tietojen yhdistäminen Atom tai RSS -feedien kautta [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_default_rss_profile'] = 'Tietojen yhdistämisessä käytetään perusversiota RSS tai Atom -feedeistä ellei toisin määritellä [Vakio = RSS 1.0]';
-// Turvallisuus
-$messages['help_security_pipeline_enabled'] = 'Ota security pipeline ja kaikki siihen liittyvät filtterit käyttöön. Tämä vaikuttaa myös plugineihin, jotka rekisteröivät uusia filttereitä [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_ip_address_filter_enabled'] = 'Ota IP-osoitefiltteri käyttöön. Security pipelinen on oltava päällä tämän ominaisuuden toimimiseksi. [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_content_filter_enabled'] = 'Ota regular expression-based sisältöfiltteri käyttöön. Security pipelinen on oltava päällä tämän ominaisuuden toimimiseksi. [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_maximum_comment_size'] = 'Kommenttien maksimikoko bitteinä. Aseta 0:ksi ottaakseni tämän ominaisuuden pois köytöstä [Vakio = 0]';
-// bayesian filtteri
-$messages['help_bayesian_filter_enabled'] = 'Ota Bayesian filtteri käyttöön paremman automaattisen spam-filtteröinnin saavuttamiseksi [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_probability_treshold'] = 'Maksimikynnys, jota ennen kommenttia ei lasketa spammiksi [Vakio = 0.9]';
-$messages['help_bayesian_filter_nonspam_probability_treshold'] = 'Minimikynnys, jonka ylittäviä viestejä ei lasketa spammiksi [Vakio = 0.2]';
-$messages['help_bayesian_filter_min_length_token'] = 'Lyhin sanan merkkimäärä, jolloin Bayesian filtteri alkaa toimia [Vakio = 3]';
-$messages['help_bayesian_filter_max_length_token'] = 'Pisin sanan merkkimäärä, jolloin Bayesian filtteri vielä tutkii sanan [Vakio = 100]';
-$messages['help_bayesian_filter_number_significant_tokens'] = 'Merkityksellisten merkkien määrä [Vakio = 15]';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_comments_action'] = 'Mitä tehdään spammiksi merkatuille kommenteille? Käytä "Poista" -asetusta vain, jos filtteri on opetettu oikein [Vakio = Pidä]';
-$messages['keep_spam_comments'] = 'Pidä tietokannassa merkattuna spammiksi';
-$messages['throw_away_spam_comments'] = 'Poista (Älä tallenna)';
-// Resurssit
-$messages['help_resources_enabled'] = 'Ota käyttöön resurssit? [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_resources_folder'] = 'Kansio, jossa resursseja säilytetään. Aseta webserveripuun ulkopuolelle (public_html) paremman turvallisuuden saavuttamiseksi [Vakio = ./gallery]';
-$messages['help_thumbnail_method'] = 'Millä metodilla esikatsekuvat muodostetaan? Jos käytetään PHP:tä, tuki GD:lle vaaditaan [Vakio = PHP]';
-$messages['help_path_to_convert'] = 'Convert-työkalun kansiopolku (ImageMagick-paketti). Vaaditaan, jos esikatselukuvan muodostamiseksi valittu "ImageMagick" [Vakio = /usr/bin/convert]';
-$messages['help_thumbnail_format'] = 'Missä formaatissa esikatselukuvat tallennetaan? [Vakio = sama kuin kuva]';
-$messages['help_thumbnail_height'] = 'Pienien esikatselukuvien korkeus [Vakio = 120]';
-$messages['help_thumbnail_width'] = 'Pienien esikatselukuvien leveys [Vakio = 120]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_height'] = 'Keskikokoisten esikatselukuvien korkeus [Vakio = 480]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_width'] = 'Keskikokoisten esikatselukuvien leveys [Vakio = 640]';
-$messages['help_thumbnails_keep_aspect_ratio'] = 'Säilytä kuvasuhde esikatselukuvia generoidessa. Saattaa muodostaa suurempia esikatselukuvia kuin yläpuolella on määritelty, mutta laatu on parempi [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_thumbnail_generator_force_use_gd1'] = 'Pakota LifeType käyttämään vain GD1-funktioita [Vakio = Ei]';
-$messages['help_thumbnail_generator_user_smoothing_algorithm'] = 'Kuvien pehmentämistä varten käytettävä algoritmi. Käytetään vain, kun esikatselukuvien muodostamismetodi on GD [Vakio = PHP Imagecopyresampled]';
-$messages['help_resources_quota'] = 'Globaali resurssiquota blogeille bitteinä (esim. 5242880 Bittiä = 5MT), tai käytä 0:llaa rajoittamana quotana [Vakio = 0]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_enabled'] = 'Ota käyttöön tuki headerille: "If-Modified-Since" HTTP:n ehdollisille pyynnöille. Säästää siirtokaistaa [Vakio = Ei]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_lifetime'] = 'Aika mikrosekunneissa, jolloin asiakkaiden pitäisi käyttää resurssien välimuistissa olevaa versiota [Vakio = 9999999]';
-$messages['same_as_image'] = 'Sama kuin alkuperäinen kuva';
-// Haku
-$messages['help_search_engine_enabled'] = 'Ota hakukone käyttöön [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_search_in_custom_fields'] = 'Hae kustomoiduista kentistä [Vakio = Kyllä]';
-$messages['help_search_in_comments'] = 'Hae kommenteista [Vakio = Kyllä]';
-
-// Puhdistaminen
-$messages['purge'] = 'Poista';
-$messages['cleanup_spam'] = 'Poista spammit';
-$messages['cleanup_spam_help'] = 'Tämä poistaa kaikki kommentit, jotka käyttäjät ovat merkanneet spammiksi. Poistettuja kommentteja ei ole mahdollista palauttaa';
-$messages['spam_comments_purged_ok'] = 'Spam-kommentit poistettu onnistuneesti';
-$messages['cleanup_posts'] = 'Siivoa viestit';
-$messages['cleanup_posts_help'] = 'Tämä poistaa kaikki viestit, jotka käyttäjät ovat poistaneet (merkitty poistetuiksi). Poistettuja viestejä ei ole mahdollista palauttaa';
-$messages['posts_purged_ok'] = 'Viestien siivoaminen onnistui';
-
-/// yhteenveto///
-// etusivu
-$messages['summary'] = 'Yhteenveto';
-$messages['register'] = 'Rekisteröidy';
-$messages['summary_welcome'] = 'Tervetuloa!';
-$messages['summary_most_active_blogs'] = 'Aktiivisimmat blogit';
-$messages['summary_most_commented_articles'] = 'Kommentoiduimmat viestit';
-$messages['summary_most_read_articles'] = 'Luetuimmat viestit';
-$messages['password_forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
-$messages['summary_newest_blogs'] = 'Uusimmat blogit';
-$messages['summary_latest_posts'] = 'Viimeisimmät viestit';
-$messages['summary_search_blogs'] = 'Etsi blogeista';
-
-// blogilista
-$messages['updated'] = 'Päivitetty';
-$messages['total_reads'] = 'Yhteensä';
-
-// blogiprofile
-$messages['blog'] = 'Blogi';
-$messages['latest_posts'] = 'Viimeisimmät viestit';
-
-// registration
-$messages['register_step0_title'] = 'Käyttöehtosopimus';
-$messages['agreement'] = 'Sopimus'; 
-$messages['decline'] = 'En hyväksy';
-$messages['accept'] = 'Hyväksyn';
-$messages['read_service_agreement'] = 'Ole ystävällinen ja lue palvelun käyttöehdot ja klikkaa "hyväksy", jos hyväksyt käyttöehdot';
-$messages['register_step1_title'] = 'Luo käyttäjä [1/4]';
-$messages['register_step1_help'] = 'Ensimmäiseksi sinun täytyy tehdä uusi käyttäjä saadaksesi blogin. Tämä käyttäjä omistaa blogin ja hänellä on oikeus käyttää kaikkia blogin toimintoja';
-$messages['register_next'] = 'Seuraava';
-$messages['register_back'] = 'Edellinen';
-$messages['register_step2_title'] = 'Luo blogi [2/4]';
-$messages['register_blog_name_help'] = 'Uuden blogisi nimi';
-$messages['register_step3_title'] = 'Valitse ulkoasu [3/4]';
-$messages['step1'] = 'Kohta 1';
-$messages['step2'] = 'Kohta 2';
-$messages['step3'] = 'Kohta 3';
-$messages['register_step3_help'] = 'Valitse yksi ulkoasuista blogisi vakioulkoasuksi. Sen voi aina vaihtaa toiseen, jos kyllästyt tähän vaihtoehtoon';
-$messages['error_must_choose_template'] = 'Ole hyvä ja valitse yksi ulkoasu';
-$messages['select_template'] = 'Valitse ulkoasu';
-$messages['register_step5_title'] = 'Onnittelut! [4/4]';
-$messages['finish'] = 'Valmis';
-$messages['register_need_confirmation'] = 'Sähköpostiviesti on lähetetty antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Se sisältää aktivointilinkin. Ole hyvä ja klikkaa linkkiä kun saat sähköpostiviestin. Tämän jälkeen käyttäjätunnuksesi on aktivoitu';
-$messages['register_step5_help'] = 'Onnittelut, käyttäjätunnuksesi ja blogisi on onnistuneesti luotu!';
-$messages['register_blog_link'] = 'Jos haluat katsoa uutta blogiasi, pääset sinne tästä linkistä: <a href="%2$s">%1$s</a>';
-$messages['register_blog_admin_link'] = 'Jos haluat kirjoittaa välittömästi ensimmäisen viestin <a href="admin.php">klikkaa tästä</a>';
-$messages['register_error'] = 'Prosessin jossain vaiheessa tapahtui virhe';
-$messages['error_registration_disabled'] = 'Valitettavasti tämä sivusto ei salli uusia blogirekisteröintejä';
-// registration article topic and text
-$messages['register_default_article_topic'] = 'Onnittelut!';
-$messages['register_default_article_text'] = 'Jos pystyt lukemaan tämän viestin, se tarkoittaa, että rekisteröintiprosessi onnistui ja voit aloittaa blogaamisen';
-$messages['register_default_category'] = 'Yleistä';
-// confirmation email
-$messages['register_confirmation_email_text'] = 'Ole hyvä klikkaa linkkiä aktivoidaksesi tunnuksesi:
-
-%s
-
-Hauskaa päivänjatkoa';
-$messages['error_invalid_activation_code'] = 'Valitettavasti aktivointikoodi oli väärä';
-$messages['blog_activated_ok'] = 'Onnittelut, käyttäjätunnuksesi ja blogisi on aktivoitu!';
-// unohditko salasanasi?
-$messages['reset_password'] = 'Nollaa salasana';
-$messages['reset_password_username_help'] = 'Käyttäjän nimi, jonka salasanan haluat nollata';
-$messages['reset_password_email_help'] = 'Sähköpostiosoite, jota käytettiin käyttäjän rekisteröintiin';
-$messages['reset_password_help'] = 'Jos et muista salanasaasi, käytä tätä lomaketta salasanan nollaukseen. Kirjoita käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite, jota käytettiin käyttäjän rekisteröintiin';
-$messages['error_resetting_password'] = 'Salasanan nollauksessa tapahtui virhe. Tarkasta antamasi tiedot ja yritä uudelleen';
-$messages['reset_password_error_incorrect_email_address'] = 'Sähköpostiosoite ei ole moitteeton tai se ei ole sama, jota käytettiin käyttäjän rekisteröintiin';
-$messages['password_reset_message_sent_ok'] = 'Sähköpostiviesti lähetettiin sinulle. Se sisältää linkin, jota klikkaamalla voit nollata salasanasi';
-$messages['error_incorrect_request'] = 'URLin parametrit eivät ole oikeat';
-$messages['change_password'] = 'Aseta uusi salasana';
-$messages['change_password_help'] = 'Kirjoita ja vahvista uusi salasanasi';
-$messages['new_password'] = 'Uusi salasana';
-$messages['new_password_help'] = 'Kirjoita tähän uusi salasanasi';
-$messages['password_updated_ok'] = 'Salasanasi on päivitetty onnistuneesti';
-
-// Suggested by BCSE, some useful messages that not available in official locale
-$messages['upgrade_information'] = 'Tämä sivu näyttää paljaalta ja tyylittömältä, koska et käytä sopivaa selainta. Nähdäksesi sen parhaassa muodossaan <a href="http://www.webstandards.org/upgrade/" title="The Web Standards Project\'s Browser Upgrade initiative">päivitä</a> selaimesi tukemaan webstandardeja. Se on ilmaista ja helppoa.';
-$messages['jump_to_navigation'] = 'Navigoi.';
-$messages['comment_email_never_display'] = 'Rivi ja kappalejaot automaattisesti, sähköpostiosoitetta ei näytetä ikinä.';
-$messages['comment_html_allowed'] = '<acronym title="Hypertext Markup Language">HTML</acronym> allowed: &lt;<acronym title="Hyperlink">a</acronym> href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Acronym Description">acronym</acronym> title=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Quote">blockquote</acronym> cite=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Strike">del</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Italic">em</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Underline">ins</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Bold">strong</acronym>&gt;';
-$messages['trackback_uri'] = 'The <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> to trackback this entry is: ';
-$messages['previous_post'] = 'Edellinen';
-$messages['next_post'] = 'Seuraava';
-$messages['comment_default_title'] = '(Untitled)';
-$messages['guestbook'] = 'Vieraskirja';
-$messages['trackbacks'] = 'Trackbacks';
-$messages['menu'] = 'Menu';
-$messages['albums'] = 'Albumit';
-$messages['admin'] = 'Admin';
-?>

Deleted: plog/trunk/locale/locale_fr_FR.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/locale_fr_FR.php	2006-06-22 20:39:04 UTC (rev 3639)
+++ plog/trunk/locale/locale_fr_FR.php	2006-06-22 20:46:15 UTC (rev 3640)
@@ -1,1071 +0,0 @@
-<?php
-// set this to the encoding that should be used to display the pages correctly
-$messages["encoding"] = 'UTF-8';
-$messages["locale_description"] = 'Traduction française';
-// locale format, see Locale::formatDate for more information
-$messages["date_format"] = '%d/%m/%Y %H:%M';
-
-// days of the week
-$messages["days"] = Array( "Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi" );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages["Monday"] = $messages["days"][1];
-$messages["Tuesday"] = $messages["days"][2];
-$messages["Wednesday"] = $messages["days"][3];
-$messages["Thursday"] = $messages["days"][4];
-$messages["Friday"] = $messages["days"][5];
-$messages["Saturday"] = $messages["days"][6];
-$messages["Sunday"] = $messages["days"][0];
-
-// abbreviations
-$messages["daysshort"] = Array( "Di", "Lu", "Ma", "Me", "Je", "Ve", "Sa" );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages["Mo"] = $messages["daysshort"][1];
-$messages["Tu"] = $messages["daysshort"][2];
-$messages["We"] = $messages["daysshort"][3];
-$messages["Th"] = $messages["daysshort"][4];
-$messages["Fr"] = $messages["daysshort"][5];
-$messages["Sa"] = $messages["daysshort"][6];
-$messages["Su"] = $messages["daysshort"][0];
-
-// months of the year
-$messages["months"] = Array( "Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre" );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages["January"] = $messages["months"][0];
-$messages["February"] = $messages["months"][1];
-$messages["March"] = $messages["months"][2];
-$messages["April"] = $messages["months"][3];
-$messages["May"] = $messages["months"][4];
-$messages["June"] = $messages["months"][5];
-$messages["July"] = $messages["months"][6];
-$messages["August"] = $messages["months"][7];
-$messages["September"] = $messages["months"][8];
-$messages["October"] = $messages["months"][9];
-$messages["November"] = $messages["months"][10];
-$messages["December"] = $messages["months"][11];
-
-$messages["message"] = "Message";
-$messages["error"] = "Erreur";
-$messages["date"] = "Date";
-// miscellaneous texts
-$messages["of"] = "of";
-$messages["recently"] = "Récemment ...";
-$messages["comments"] = "Commentaires";
-$messages["comment on this"] = "Commenter";
-$messages["my_links"] = "Mes Liens";
-$messages["archives"] = "Archives";
-$messages["search"] = "Recherche";
-$messages["calendar"] = "Calendrier";
-$messages["search_s"] = "Recherches";
-$messages["search_this_blog"] = "Rechercher dans ce Blog:";
-$messages["about_myself"] = "Qui suis-je ?";
-$messages["permalink_title"] = "PermaLink vers Archives";
-$messages["permalink"] = "Permalink";
-$messages["posted_by"] = "Posté par";
-$messages["reply"] = "Répondre";
-
-
-// add comment form
-$messages["add_comment"] = "Commenter";
-$messages["comment_topic"] = "Sujet";
-$messages["comment_text"] = "Texte";
-$messages["comment_username"] = "Votre nom";
-$messages["comment_email"] = "Votre adresse eMail (option)";
-$messages["comment_url"] = "Votre page web (option)";
-$messages["comment_send"] = "Envoyer";
-$messages["comment_added"] = "Commentaire ajouté !";
-$messages["comment_add_error"] = "Erreur lors de l'ajout";
-$messages["article_does_not_exist"] = "Article inexistant";
-$messages["no_posts_found"] = "Aucun article trouvé";
-$messages["user_has_no_posts_yet"] = "Ce membre n'a pas encore posté d'article";
-$messages["back"] = "Retour";
-$messages["post"] = "Poster";
-$messages["back_top"] = "Retour haut de page";
-$messages["trackbacks_for_article"] = "TrackBacks de l'article";
-$messages["trackback_excerpt"] = "Extrait";
-$messages["trackback_weblog"] = "Blog";
-$messages["search"] = "Recherche";
-$messages["search_results"] = "Résultats";
-$messages["search_matching_results"] = "Résultats correspondants: ";
-$messages["search_no_matching_posts"] = "Aucune article trouvé";
-$messages["read_more"] = "(Suite)";
-$messages["syndicate"] = "Syndiquer";
-$messages["main"] = "Principal";
-$messages["about"] = "A propos";
-$messages["download"] = "Télécharger";
-
-////// error messages /////
-$messages["error_fetching_article"] = "Article introuvable.";
-$messages["error_fetching_articles"] = "Articles introuvables.";
-$messages["error_trackback_no_trackback"] = "Aucun TrackBack.";
-$messages["error_incorrect_article_id"] = "Identifiant d'article incorrect.";
-$messages["error_incorrect_blog_id"] = "Identifiant de blog incorrect.";
-$messages["error_comment_without_text"] = "Texte obligatoire.";
-$messages["error_comment_without_name"] = "Nom et prénom obligatoires..";
-$messages["error_adding_comment"] = "Erreur lors de l'ajout du commentaire à la BDD.";
-$messages["error_incorrect_parameter"] = "Paramètre incorrect.";
-$messages["error_parameter_missing"] = "Paramètre manquant.";
-$messages["error_blog_has_no_links"] = "Le blog n'a pas encore de liens.";
-$messages["error_comments_not_enabled"] = "Commentaires désactivés sur ce site.";
-$messages["error_incorrect_search_terms"] = "Les mots clés ne sont pas valides";
-$messages["error_no_search_results"] = "Recherche infructueuse";
-$messages["error_no_albums_defined"] = "Il n'y a pas d'album dans ce blog";
-
-/////////////////                     //////////////////
-///////////////// STRINGS FOR THE ADMINISTRATION INTERFACE //////////////////
-/////////////////                     //////////////////
-
-// login page
-$messages["login"] = "Connexion";
-$messages["welcome_message"] = "Bienvenue sur LifeType";
-$messages["error_incorrect_username_or_password"] = "Désolé, pseudo ou mot de passe incorrect.";
-$messages["error_dont_belong_to_any_blog"] = " Désolé, vous n'êtes encore membre d'aucun blog";
-$messages["logout_message"] = "Déconnexion réussie.";
-$messages["logout_message_2"] = "<a href=\"admin.php\">Cliquez ici</a>pour vous reconnecter,
-ou <a href=\"%1\$s\">ici pour aller %2\$s</a>.";
-$messages["error_access_forbidden"] = "Accès interdit, vous devez vous identifier <a href=\"admin.php\">ici</a> avant .";
-$messages["username"] = "Pseudo";
-$messages["password"] = "Mot de passe";
-
-// dashboard
-$messages["dashboard"] = "Panneau de Configuration";
-$messages['recent_articles'] = 'Les derniers articles';
-$messages['recent_comments'] = 'Les derniers commentaires';
-$messages['recent_trackbacks'] = 'Les derniers trackbacks';
-$messages['blog_statistics'] = 'Statistiques';
-$messages['total_posts'] = 'Nombre d\'articles';
-$messages['total_comments'] = 'Nombre de commentaires';
-$messages['total_trackbacks'] = 'Nombre de trackbacks';
-$messages['total_viewed'] = 'Nombre d\'articles lus';
-$messages['in'] = 'Dans';
-
-// menu options
-$messages["newPost"] = "Nouveau";
-$messages["Manage"] = "Editer";
-$messages["managePosts"] = "Articles";
-$messages["editPosts"] = "Articles";
-$messages["editArticleCategories"] = "Catégories";
-$messages["newArticleCategory"] = "Nouvelle catégorie";
-$messages["manageLinks"] = "Liens";
-$messages["editLinks"] = "Liens";
-$messages["newLink"] = "Nouveau lien";
-$messages["editLink"] = "Editer un lien";
-$messages["editLinkCategories"] = "Catégorie de liens";
-$messages["newLinkCategory"] = "Nouvelle catégorie de liens";
-$messages["editLinkCategory"] = "Editer une catégorie de liens";
-$messages["manageCustomFields"] = "Champ personnalisés";
-$messages["blogCustomFields"] = "Champs personnalisés";
-$messages["newCustomField"] = "Nouveau champ personnalisé";
-$messages["resourceCenter"] = "Centrale ressources";
-$messages["resources"] = "Ressources";
-$messages["newResourceAlbum"] = "Nouvel album";
-$messages["newResource"] = "Nouvelle ressource";
-$messages["controlCenter"] = "Réglages";
-$messages["manageSettings"] = "Paramètres";
-$messages["blogSettings"] = "Paramètres du blog";
-$messages["userSettings"] = "Paramètres du membre";
-$messages["pluginCenter"] = "Centre des plugins";
-$messages["Stats"] = "Statistiques";
-$messages["manageBlogUsers"] = "Gerer les memebres";
-$messages["newBlogUser" ] = "Nouveau membre";
-$messages["showBlogUsers"] = "Membres";
-$messages["manageBlogTemplates"] = "Gabarits";
-$messages["newBlogTemplate"] = "Nouveau gabarit";
-$messages["blogTemplates"] = "Gabarits";
-$messages["adminSettings"] = "Administration";
-$messages["Users"] = "Membres";
-$messages["createUser"] = "Créer membre";
-$messages["editSiteUsers"] = "Membres";
-$messages["Blogs"] = "Blogs";
-$messages["createBlog"] = "Créer un blog";
-$messages["editSiteBlogs"] = "Blogs";
-$messages["Locales"] = "Traductions";
-$messages["newLocale"] = "Nouvelle traduction";
-$messages["siteLocales"] = "Traductions";
-$messages["Templates"] = "Gabarits";
-$messages["newTemplate"] = "Nouveau gabarit";
-$messages["siteTemplates"] = "Gabarits";
-$messages["GlobalSettings"] = "Paramètres";
-$messages["editSiteSettings"] = "Général";
-$messages["summarySettings"] = "Portail";
-$messages["templateSettings"] = "Gabarits";
-$messages["urlSettings"] = "URLs";
-$messages["emailSettings"] = "Email";
-$messages["uploadSettings"] = "Uploads";
-$messages["helpersSettings"] = "Chemins externes";
-$messages["interfacesSettings"] = "Interfaces";
-$messages["securitySettings"] = "Securité";
-$messages["bayesianSettings"] = "Filtre Bayesien";
-$messages["resourcesSettings"] = "Ressources";
-$messages["searchSettings"] = "Recherche";
-$messages["cleanUpSection"] = "Nettoyer";
-$messages["cleanUp"] = "Nettoyer";
-$messages["editResourceAlbum"] = "Editer un album";
-$messages["resourceInfo"] = "Editer une resource";
-$messages["editBlog"] = "Editer un blog";
-$messages["hours"] = "heures";
-
-// new post
-$messages["topic"] = "Sujet";
-$messages["topic_help"] = "Titre de l'article";
-$messages["text"] = "Texte";
-$messages["text_help"] = "Texte de l'article. Cette partie apparaîtra sur la page principale";
-$messages["extended_text"] = "Texte étendu";
-$messages["extended_text_help"] = "Texte étendu de l'article. Cette partie peut optionellement apparaître sur la page des articles ou sur la page principale. Voir les paramètres du blog pour plus d'informations.";
-$messages['trackback_urls'] = 'URLs réelles de Trackback';
-$messages['trackback_urls_help'] = "Si l'article auquel vous voulez envoyer le tracback ne supporte le mécanisme de reconnaissance des trackback, merci de préciser ici l'URL réelle de trackback et d'utiliser le saut de ligne pour séparer des URLs différentes";
-$messages["post_slug"] = "Slug";
-$messages["post_slug_help"] = "Le slug sera utilisé pour généré de beaux liens permanents";
-$messages["date"] = "Date";
-$messages["post_date_help"] = "Date à laquelle l'article a été posté";
-$messages["status"] = "Statut";
-$messages["post_status_help"] = "Selectionner un de ces statuts";
-$messages["post_status_published"] = "Publié";
-$messages["post_status_draft"] = "Brouillon";
-$messages["post_status_deleted"] = "Supprimé";
-$messages["categories"] = "Catégories";
-$messages["post_categories_help"] = "Sélectionnez une ou plusieurs catégories";
-$messages["post_comments_enabled_help"] = "Commentaires autorisés";
-$messages["send_notification_help"] = "Notification de nouveaux commentaires";
-$messages["send_trackback_pings_help"] = "Envoyer des trackbacks";
-$messages["send_xmlrpc_pings_help"] = "Envoyer des pings XML-RPC";
-$messages["save_draft_and_continue"] = "Sauvegarder le brouillon";
-$messages["preview"] = "Prévisualiser";
-$messages["add_post"] = "Envoyer!";
-$messages["error_saving_draft"] = "Il y a eu une erreur lors de la saugarde du brouillon";
-$messages["draft_saved_ok"] = "Brouillon sauvegardé";
-$messages["error_sending_request"] = "Il y a eu une erreur en envoyant la requête.";
-$messages["error_no_category_selected"] = "Veuillez choisir au moins une catégorie.";
-$messages["error_missing_post_topic"] = "Veuillez entrer un titre";
-$messages["error_missing_post_text"] = "Article vide";
-$messages["error_adding_post"] = "Il y a eu une erreur en publiant l'article.";
-$messages["post_added_not_published"] = "Article correctement ajouté mais pas publié.";
-$messages["post_added_ok"] = "Article correctement ajouté.";
-$messages["send_notifications_ok"] = "Une notification vous sera envoyée par mail à chaque nouveau commentaire ou trackback.";
-$messages['bookmarklet'] = "Bookmarklet";
-$messages['bookmarklet_help'] = "Copier ce lien dans votre barre d'outils ou cliquer droit dessus pour l'ajouter à vos favoris ou votre bookmark";
-$messages['blogit_to_lifetype'] = "Bloguer le sur LifeType!";
-$messages['original_post'] = "(Post original)";
-
-// send trackbacks
-$messages["error_sending_trackbacks"] = "Il y a eu une erreur en envoyant les trackbacks suivants";
-$messages["send_trackbacks_help"] = "Veuillez sélectionner les URLs où vous souhaitez envoyer des Trackback pings. Veuillez vérifier que ces sites supportent les trackbacks.";
-$messages["send_trackbacks"] = "Envoyer des trackbacks";
-$messages["ping_selected"] = "Faire un ping les sites sélectionnés";
-$messages["trackbacks_sent_ok"] = "Trackbacks correctement envoyés aux URLs sélectionnées";
-
-// posts page
-$messages["show_by"] = "Trier par";
-$messages["category"] = "Categorie";
-$messages["author"] = "Auteur";
-$messages["post_status_all"] = "Tous";
-$messages["author_all"] = "Tous";
-$messages["search_terms"] = "Recherche";
-$messages["show"] = "Montrer";
-$messages["delete"] = "Supprimer";
-$messages["actions"] = "Actions";
-$messages["all"] = "Tous";
-$messages["category_all"] = "Tous";
-$messages["error_incorrect_article_id"] = "ID d'article incorrect";
-$messages["error_deleting_article"] = "Il y a eu une erreur en supprimant l'article \"%s\"";
-$messages["article_deleted_ok"] = "Article \"%s\" supprimé";
-$messages["articles_deleted_ok"] = "%s articles supprimés";
-$messages["error_deleting_article2"] = "Il y a eu une erreur en supprimant l'article d'ID \"%s\"";
-
-// edit post page
-$messages["update"] = "Mettre à jour";
-$messages["editPost"] = "Editer l'article";
-$messages["error_fetching_post"] = "Erreur en récupérant l'article.";
-$messages["post_updated_ok"] = "Article \"%s\" mis à jour";
-$messages["error_updating_post"] = "Il y a eu une erreur en mettant à jour l'article";
-$messages["notification_added"] = "Une notification vous sera envoyée par mail à chaque nouveau commentaire ou trackback.";
-$messages["notification_removed"] = "Aucune notification ne vous sera envoyée par mail à chaque nouveau commentaire ou trackback.";
-
-// post comments
-$messages["url"] = "URL";
-$messages["comment_status_all"] = "Tous";
-$messages["comment_status_spam"] = "Spam";
-$messages["comment_status_nonspam"] = "Pas de Spam";
-$messages["error_fetching_comments"] = "Erreur en récupérant les commentaires.";
-$messages["error_deleting_comments"] = "Erreur en supprimant les commentaires ou il n'y avait pas de commentaire sélectionné";
-$messages["comment_deleted_ok"] = "Commentaire \"%s\" supprimé";
-$messages["comments_deleted_ok"] = "%s commentaires supprimés";
-$messages["error_deleting_comment"] = "Erreur en supprimant le commentaire \"%s\"";
-$messages["error_deleting_comment2"] = "Erreur en supprimant le commentaire d'ID %s";
-$messages["editComments"] = "Commentaires";
-$messages["mark_as_spam"] = "Marquer comme spam";
-$messages["mark_as_no_spam"] = "Marquer comme non-spam";
-$messages["error_incorrect_comment_id"] = "ID du commentaire incorrect.";
-$messages["error_marking_comment_as_spam"] = "Erreur marquage commentaire comme spam.";
-$messages["comment_marked_as_spam_ok"] = "Commentaire bien marqué comme spam.";
-$messages["error_marking_comment_as_nonspam"] = "Erreur marquage commentaire comme non-spam.";
-$messages["comment_marked_as_nonspam_ok"] = "Commentaire bien marqué comme non-spam.";
-
-// post trackbacks
-$messages["blog"] = "Blog";
-$messages["excerpt"] = "Extrait";
-$messages["error_fetching_trackbacks"] = "Erreur en récupérant les trackbacks";
-$messages["error_deleting_trackbacks"] = "Erreur en supprimant les trackbacks ou il n'y avait pas d'élément sélentionné";
-$messages["error_deleting_trackback"] = "Erreur en supprimant le trackback \"%s\"";
-$messages["error_deleting_trackback2"] = "Erreur en supprimant le trackback d'ID \"%s\"";
-$messages["trackback_deleted_ok"] = "Trackback \"%s\" supprimé";
-$messages["trackbacks_deleted_ok"] = "%s trackbacks supprimés";
-$messages["editTrackbacks"] = "Trackbacks";
-
-// post statistics
-$messages["referrer"] = "Referrer";
-$messages["hits"] = "Hits";
-$messages["error_no_items_selected"] = "Aucun élément sélectionné pour suppression";
-$messages["error_deleting_referrer"] = "Erreur en supprimant le referrer \"%s\"";
-$messages["error_deleting_referrer2"] = "Erreur en supprimant le referrer d'ID \"%s\"";
-$messages["referrer_deleted_ok"] = "Referrer \"%s\" supprimé";
-$messages["referrers_deleted_ok"] = "%s referrers supprimés";
-
-// categories
-$messages["posts"] = "Article";
-$messages["show_in_main_page"] = "Montrer sur la page principale";
-$messages["error_incorrect_category_id"] = "L'ID de la catégorie n'est pas correct ou aucun élément sélectionné";
-$messages["error_category_has_articles"] = "La categorie \"%s\" est utilisée par plusieurs articles. Editez les articles d'abord.";
-$messages["category_deleted_ok"] = "Categorie \"%s\" supprimée";
-$messages["categories_deleted_ok"] = "%s categories supprimées";
-$messages["error_deleting_category"] = "Erreur en supprimant la catégorie \"%s\"";
-$messages["error_deleting_category2"] = "Erreur en supprimant la catégorie d'ID \"%s\"";
-$messages["yes"] = "Oui";
-$messages["no"] = "Non";
-
-// new category
-$messages["name"] = "Nom";
-$messages["category_name_help"] = "Nom pour la catégorie";
-$messages["description"] = "Description";
-$messages["category_description_help"] = "Longue description pour cette catégorie";
-$messages["show_in_main_page_help"] = "Montrer les articles sur la page principale ou seulement quand cette categorie particulière est passée en revue.";
-$messages["error_empty_name"] = "Vous devez choisir un nom";
-$messages["error_empty_description"] = "Vous devez entrer une description";
-$messages["error_adding_article_category"] = "Erreur en ajoutant la catégorie. Verifiez les données entrées.";
-$messages["category_added_ok"] = "Categorie \"%s\" correctement ajoutée au blog";
-$messages["add"] = "Ajouter";
-$messages["reset"] = "Effacer";
-
-// update category
-$messages["error_updating_article_category"] = "Erreur en mettant à jour la catégorie de l'article.";
-$messages["error_fetching_category"] = "Erreur en récupérant la catégorie.";
-$messages["article_category_updated_ok"] = "Categorie \"%s\" correctement mise à jour";
-
-// links
-$messages["feed"] = "Flux";
-$messages["error_no_links_selected"] = "L'ID du lien est incorrect ou aucun élément sélectionné pour être supprimé";
-$messages["error_incorrect_link_id"] = "L'ID du lien est incorrect";
-$messages["error_removing_link"] = "Erreur en supprimant le lien \"%s\"";
-$messages["error_removing_link2"] = "Erreur en supprimant le lien d'ID \"%s\"";
-$messages["link_deleted_ok"] = "Lien \"%s\" supprimé";
-$messages["links_deleted_ok"] = "%s liens supprimés";
-
-// new link
-$messages["link_name_help"] = "Nom donné à ce lien";
-$messages["link_url_help"] = "Adresse vers laquelle ce lien pointe";
-$messages["link_description_help"] = "Brève description du lien";
-$messages["link_feed_help"] = "Un lien vers un flux RSS or Atom peut être ajouté";
-$messages["link_category_help"] = "Choisissez une catégorie de lien valide";
-$messages["error_adding_link"] = "Erreur en ajoutant le lien. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["error_invalid_url"] = "Adresse incorrecte";
-$messages["link_added_ok"] = "Lien \"%s\" ajouté";
-//*$messages['bookmarkit_to_lifetype'] = "Bookmark It to LifeType!";
-
-// update link
-$messages["error_updating_link"] = "Erreur en mettant à jour le lien. Vérifiez les données entrées et recommencez";
-$messages["error_fetching_link"] = "Erreur en récupérant le lien";
-$messages["link_updated_ok"] = "Lien \"%s\" mis à jour";
-
-// link categories
-$messages["links"] = "Liens";
-$messages["error_invalid_link_category_id"] = "Catégorie de lien incorrecte ou aucune catégorie de lien sélectionnée.";
-$messages["error_links_in_link_category"] = "Catégorie \"%s\" ne peut être supprimer parce qu'elle contient des liens.";
-$messages["error_removing_link_category"] = "Erreur suppression catégorie \"%s\".";
-$messages["link_category_deleted_ok"] = "Catégorie \"%s\" bien supprimée.";
-$messages["link_categories_deleted_ok"] = "%s catégories supprimées.";
-$messages["error_removing_link_category2"] = "Erreur suppression catégorie ID = %d";
-
-// new link category
-$messages["link_category_name_help"] = "Nom donné à cette catégorie de lien";
-$messages["error_adding_link_category"] = "Erreur en ajoutant la nouvelle catégorie";
-$messages["link_category_added_ok"] = "Catégorie \"%s\" bien ajoutée.";
-
-// edit link category
-$messages["error_updating_link_category"] = "Erreur en mettant à jour la catégorie de liens. Vérifiez les données entrées et recommencez";
-$messages["link_category_updated_ok"] = "Catégorie de liens \"%s\" bien mise à jour.";
-$messages["error_fetching_link_category"] = "Erreur en récupérant la catégorie de liens.";
-
-// custom fields
-$messages["type"] = "Type";
-$messages["hidden"] = "Caché";
-$messages["fields_deleted_ok"] = "%s champs personnalisés supprimés";
-$messages["field_deleted_ok"] = "Champ personnalisé \"%s\" supprimé";
-$messages["error_deleting_field"] = "Erreur en suprimant le champ \"%s\"";
-$messages["error_deleting_field2"] = "Erreur en suprimant le champ d'ID \"%s\"";
-$messages["error_incorrect_field_id"] = "ID du champ non valide.";
-
-// new custom field
-$messages["field_name_help"] = "Nom du champ dans l'article";
-$messages["field_description_help"] = "Courte description du champ.";
-$messages["field_type_help"] = "Selectionnez un type de champ";
-$messages["field_hidden_help"] = "Si ce champ est caché, il ne sera pas visible lors de l'ajout ou de l'édition d'un article. Fonction principalement utilisée par les plugins.";
-$messages["error_adding_custom_field"] = "Erreur en ajoutant un champ. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["custom_field_added_ok"] = "Champ personnalisé \"%s\" ajouté";
-$messages["text_field"] = "Champ texte";
-$messages["text_area"] = "Boîte texte";
-$messages["checkbox"] = "Case à cocher";
-$messages["date_field"] = "Date";
-
-// edit custom field
-$messages["error_fetching_custom_field"] = "Erreur en récupérant le champ.";
-$messages["error_updating_custom_field"] = "Erreur en mettant à jour le champ. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["custom_field_updated_ok"] = "Champ personnalisé \"%s\" mis à jour.";
-
-// resources
-$messages["root_album"] = "Album principal";
-$messages["num_resources"] = "Nombre de ressources";
-$messages["total_size"] = "Taille totale";
-$messages["album"] = "Album";
-$messages["error_incorrect_album_id"] = "ID de l'album invalide";
-$messages["error_base_storage_folder_missing_or_unreadable"] = "Le système n'a pas pu créer les dossiers nécessaires où déposer les ressources. Plusieurs causes possibles : installation PHP en safe mode, droits insuffisants, ... Vous pouvez toujours procéder manuellement à la création des dossiers: <br/><br/>%s<br/><br/>Si ces dossiers existent déjà, veuillez vérifier que l'utilisateur du serveur web a les droits de lecture/écriture sur ceux-ci.";
-$messages["items_deleted_ok"] = "%s éléments supprimés";
-$messages["error_album_has_children"] = "L'album \"%s\" a des sous-albums. Veuillez d'abord éditer les albums fils.";
-$messages["item_deleted_ok"] = "Elément \"%s\" supprimé";
-$messages["error_deleting_album"] = "Erreur en supprimant l'album \"%s\"";
-$messages["error_deleting_album2"] = "Erreur en supprimant l'album d'ID \"%s\"";
-$messages["error_deleting_resource"] = "Erreur en supprimant la ressource \"%s\"";
-$messages["error_deleting_resource2"] = "Erreur en supprimant la ressource d'ID \"%s\"";
-$messages["error_no_resources_selected"] = "Aucun élément sélectionné pour être supprimé";
-$messages["resource_deleted_ok"] = "Ressource \"%s\" supprimée";
-$messages["album_deleted_ok"] = "Album \"%s\" supprimé";
-$messages["add_resource"] = "Ajouter la ressource";
-$messages["add_resource_preview"] = "Ajouter l'aperçu";
-//*$messages['add_resource_medium'] = 'Add medium preview';
-$messages["add_album"] = "Ajouter l'album";
-
-// new album
-$messages["album_name_help"] = "Nom court du nouvel album";
-$messages["parent"] = "Parent";
-$messages["no_parent"] = "Pas de parent";
-$messages["parent_album_help"] = "Utilisez ceci pour imbriquer des albums les uns dans les autres afin de mieux organiser vos fichiers.";
-$messages["album_description_help"] = "Description longue du contenu de l'album";
-$messages["error_adding_album"] = "Erreur en ajoutant le nouvel album. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["album_added_ok"] = "Album \"%s\" ajouté";
-
-// edit album
-$messages["error_incorrect_album_id"] = "Id de l'album incorrect.";
-$messages["error_fetching_album"] = "Erreur en récupérant l'album.";
-$messages["error_updating_album"] = "Erreur en mettant l'album à jour. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["album_updated_ok"] = "Album \"%s\" mis à jour";
-$messages["show_album_help"] = "Si cette case est décochéé, l'album ne sera pas visible dans la liste des album disponible sur ce blog.";
-
-// new resource
-$messages["file"] = "Fichier";
-$messages["resource_file_help"] = "Fichier qui sera ajouté au blog. Utilisez le lien \"Ajouter\" pour ajouter plusieurs fichiers en même temps.";
-$messages["add_field"] = "Ajouter";
-$messages["resource_description_help"] = "Description longue du fichier";
-$messages["resource_album_help"] = "Sélectionnez l'album auquel le fichier sera ajouté.";
-$messages["error_no_resource_uploaded"] = "Aucun fichier sélectionné pour être ajouté.";
-$messages["resource_added_ok"] = "Ressource \"%s\" ajoutée";
-$messages["error_resource_forbidden_extension"] = "Type de fichier interdit";
-$messages["error_resource_too_big"] = "Fichier trop gros";
-$messages["error_uploads_disabled"] = "Uploads désactivés";
-$messages["error_quota_exceeded"] = "Quota dépassé";
-$messages["error_adding_resource"] = "Erreur en ajoutant le fichier";
-
-// edit resource
-$messages["editResource"] = "Editer la ressource";
-$messages["resource_information_help"] = "Quelques information à propos du fichier";
-$messages["information"] = "Information";
-$messages["size"] = "Taille";
-$messages["format"] = "Format";
-$messages["dimensions"] = "Dimensions";
-$messages["bits_per_sample"] = "Bits par échantillon";
-$messages["sample_rate"] = "Taux de l'échantillonnage";
-$messages["number_of_channels"] = "Nombre de canaux";
-$messages["legnth"] = "Longueur";
-$messages["thumbnail_format"] = "Taille de l'aperçu";
-$messages["regenerate_preview"] = "Regénérer l'aperçu";
-$messages["error_fetching_resource"] = "Erreur en récupérant la ressource";
-$messages["error_updating_resource"] = "Erreur en mettant à jour la ressource";
-$messages["resource_updated_ok"] = "Ressource \"%s\" mise à jour";
-
-// blog settings
-$messages["blog_link"] = "Lien vers le blog";
-$messages["blog_link_help"] = "PermaLink vers ce blog";
-$messages["blog_name_help"] = "Titre du blog";
-$messages["blog_description_help"] = "Description longue du contenu de ce blog";
-$messages["language"] = "Langue";
-$messages["blog_language_help"] = "Langue utilisée pour afficher les textes dans le blog et dans la partie administration.";
-$messages["max_main_page_items"] = "Nombre d'articles sur la page principale";
-$messages["max_main_page_items_help"] = "Nombre d'articles qui peuvent être affichés à la fois sur la page principale de ce blog.";
-$messages["max_recent_items"] = "Nombre d'articles recents";
-$messages["max_recent_items_help"] = "Nombre maximum d'articles affichés comment récents sur la page principale.";
-$messages["template"] = "Gabarit";
-$messages["choose"] = "Choisir";
-$messages["blog_template_help"] = "Gabarit qui sera utilisé pour afficher le contenu de ce blog. Cette liste contient les gabarits généraux et ceux installés uniquement pour ce blog";
-$messages["use_read_more"] = 'Utiliser le lien "suite..." dans les articles';
-$messages["use_read_more_help"] = 'Si cette case est cochée, seul le texte tapé dans "Texte" sera affiché sur la page principale. Et pour afficher le texte tapé dans "Texte étendu", un lien "suite..." sera ajouté à chaque article.';
-$messages["enable_wysiwyg"] = "Activer l'éditeur riche pour les articles";
-$messages["enable_wysiwyg_help"] = "Active un éditeur HTML complet pour l'édition des articles. L'éditeur fonctionne seulement sur Mozilla 1.3 et ultérieurs, IE 5.5 et ultérieurs.";
-$messages["enable_comments"] = "Active les commentaires par défaut.";
-$messages["enable_comments_help"] = "Active les commentaires pour tous les articles par défaut. Les commentaires pourront être activés ou désactivés pour un article particulier à sa création ou à son édition.";
-$messages["show_future_posts"] = "Montre les articles futurs dans le calendrier.";
-$messages["show_future_posts_help"] = "Les articles dont la date de publication n'est pas passée pourront apparaître dans le calendrier et donc seront visibles par les visiteurs.";
-$messages["comments_order"] = "Ordre des commentaires";
-$messages["comments_order_help"] = "Ordre dans lequel les commentaires apparaîtront sur la page principale.";
-$messages["oldest_first"] = "Les plus vieux en premier";
-$messages["newest_first"] = "Les plus recents en premier";
-$messages["categories_order"] = "Ordre des catégories";
-$messages["categories_order_help"] = "Ordre dans lequel les catégories apparaîtront sur la page principale.";
-$messages["most_recent_updated_first"] = "Les plus récemment mis à jour en premier";
-$messages["alphabetical_order"] = "Ordre alphabetique";
-$messages["reverse_alphabetical_order"] = "Ordre alphabetique inverse";
-$messages["most_articles_first"] = "Le plus lus en premier";
-$messages["link_categories_order"] = "Ordre des catégories de lien";
-$messages["link_categories_order_help"] = "Ordre dans lequel les catégories de liens apparaîtront sur la page principale.";
-$messages["most_links_first"] = "Le plus de liens en premier";
-$messages["most_links_last"] = "Le plus de liens en dernier";
-$messages["time_offset"] = "Fuseau horaire";
-$messages["time_offset_help"] = "Décalage horaire qui sera ajouté dynamiquement à toutes les dates et heures dans le blog";
-$messages["close"] = "Fermer";
-$messages["select"] = "Selectionner";
-$messages["error_updating_settings"] = "Erreur en mettant à jour les paramètres du blog. Vérifiez les données entrées et recommencez";
-$messages["error_invalid_number"] = "Nombre incorrect";
-$messages["error_incorrect_time_offset"] = "Fuseau horaire invalide";
-$messages["blog_settings_updated_ok"] = "Paramètres mis à jour";
-$messages['hours'] = 'Heures';
-
-// user settings
-$messages["username_help"] = "Pseudo public. Ne pourra être changé.";
-$messages["full_name"] = "Nom complet";
-$messages["full_name_help"] = "Nom complet";
-$messages["password_help"] = "Tapez et confirmez un nouveau mot de passe. Laissez vide pour ne pas le changer.";
-$messages["confirm_password"] = "Confirmez le mot de passe";
-$messages["email"] = "E-mail";
-$messages["email_help"] = "E-mail à laquelle les notifications seront envoyées";
-$messages["bio"] = "Votre bio";
-$messages["bio_help"] = "Votre portrait. Description de vous-même.";
-$messages["picture"] = "Photo";
-$messages["user_picture_help"] = "Sélectionnez une photo parmis celles ajoutées à ce blog comme photo personnelle";
-$messages["error_invalid_password"] = "Mot de passe inccorect. Vérifiez qu'il n'est pas trop court.";
-$messages["error_passwords_dont_match"] = "Désolé, mot de passe incorrect";
-$messages["error_incorrect_email_address"] = "Adresse e-mail incorrecte";
-$messages["error_updating_user_settings"] = "Erreur en mettant à jour les paramètres du membre. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["user_settings_updated_ok"] = "Paramètres membre mis à jour";
-$messages["resource"] = "Ressource";
-
-// plugin center
-$messages["identifier"] = "ID";
-//*$messages['error_plugins_disabled'] = 'Sorry, Plugins are disabled.';
-
-// blog users
-$messages["revoke_permissions"] = "Retirer permissions";
-$messages["error_no_users_selected"] = "Aucun membre sélectionné.";
-$messages["user_removed_from_blog_ok"] = "Membre \"%s\" bien supprimé du blog.";
-$messages["users_removed_from_blog_ok"] = "%s membres supprimés";
-$messages["error_removing_user_from_blog"] = "Erreur en supprimant le membre \"%s\" du blog.";
-$messages["error_removing_user_from_blog2"] = "Erreur en supprimant le membre à l'ID \"%s\" du blog.";
-
-// new blog user
-$messages["new_blog_username_help"] = "Pseudo du membre qui aura accès à ce blog. Les nouveaux membres ont seulement accès aux sections \"Réglages\" et \"Centrale ressources\".";
-$messages["send_notification"] = "Envoyer une notification";
-$messages["send_user_notification_help"] = "Envoyer un e-mail de notification à ce membre";
-$messages["notification_text"] = "Texte de la notification";
-$messages["notification_text_help"] = "Texte qui sera inclu dans le message de notification";
-$messages["error_adding_user"] = "Erreur lors de l'autorisation d'accès. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["error_empty_text"] = "Vous devez entrer un texte";
-$messages["error_adding_user"] = "Erreur en ajoutant le membre. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["error_invalid_user"] = "Le membre \"%s\" n'est pas valide ou n'existe pas.";
-$messages["user_added_to_blog_ok"] = "Le membre \"%s\" peut désormais accéder à ce blog.";
-
-// blog templates
-$messages["error_no_templates_selected"] = "Aucun gabarit sélectionné";
-$messages["error_template_is_current"] = "Le gabarit \"%s\" ne peut être supprimé car c'est celui qui est utilisé.";
-$messages["error_removing_template"] = "Erreur en supprimant le gabarit \"%s\"";
-$messages["template_removed_ok"] = "Gabarit \"%s\" supprimé";
-$messages["templates_removed_ok"] = "%s gabarits supprimés";
-
-// new blog template
-$messages["template_installed_ok"] = "Gabarit \"%s\" ajouté";
-$messages["error_installing_template"] = "Erreur durant l'installation du gabarit \"%s\"";
-$messages["error_missing_base_files"] = "Fichier(s) manquant(s)";
-$messages["error_add_template_disabled"] = "Aucun gabarit ne peut être ajouté car cette fonction a été désactivée.";
-$messages["error_must_upload_file"] = "Pas de gabarit à télécharger";
-$messages["error_uploads_disabled"] = "Les uploads ont été désactivés";
-$messages["error_no_new_templates_found"] = "Pas de nouveau gabarit trouvé";
-$messages["error_template_not_inside_folder"] = "Les fichiers du gabarit doivent être dans un répertoire du même nom que le gabarit.";
-$messages["error_missing_base_files"] = "Fichier(s) du gabarit basique manquant(s)";
-$messages["error_unpacking"] = "Erreur en décompressant le fichier";
-$messages["error_forbidden_extensions"] = "Des fichiers d'extensions interdites sont inclus dans le gabarit";
-$messages["error_creating_working_folder"] = "Erreur durant la création du répertoire temporaire nécessaire à la décompression.";
-$messages["error_checking_template"] = "Erreur en vérifiant le gabarit : %s";
-$messages["template_package"] = "Package du gabarit";
-$messages["blog_template_package_help"] = "Utilisez ce formulaire pour uploader un nouvau gabarit, qui ne sera utilisable que sur votre blog. Si vous ne pouvez pas uploader un gabarit par ce formulaire, uploadez-le à la main dans le répertoire <b>%s</b>, qui est le dossier où les gabarits de blog sont stockés et cliquez sur \"<b>Scanner les gabarits</b>\" . LifeType scannera le dossier et ajoutera automatiquement les nouveaux gabarits.";
-$messages["scan_templates"] = "Scanner les gabarits";
-
-// site users
-$messages["user_status_active"] = "Actif";
-$messages["user_status_disabled"] = "Inactif";
-$messages["user_status_all"] = "Tous";
-$messages["user_status_unconfirmed"] = "non-confirmé";
-$messages["error_invalid_user2"] = "Le membre d'ID \"%s\" n'existe pas";
-$messages["error_deleting_user"] = "Erreur en supprimant le membre \"%s\"";
-$messages["user_deleted_ok"] = "Membre \"%s\" supprimé";
-$messages["users_deleted_ok"] = "%s membres supprimés";
-
-// create user
-$messages["user_added_ok"] = "Membre \"%s\" ajouté";
-$messages["error_incorrect_username"] = "Pseudo invalide ou déjà utilisé";
-$messages["user_status_help"] = "Statut actuel de le membre";
-$messages["user_blog_help"] = "Blog avec lequel cet membre est initialisé";
-$messages["none"] = "Aucun";
-
-// edit user
-$messages["error_invalid_user"] = "ID du membre invalide ou le membre n'exite pas.";
-$messages["error_updating_user"] = "Erreur en mettant à jour les paramètres membre. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["blogs"] = "Blogs";
-$messages["user_blogs_help"] = "Blogs du membre ou ceux auxquels il a accès";
-$messages["site_admin"] = "Administrateur";
-$messages["site_admin_help"] = "Si ce membre est administrateur, il pourra accéder à la partie \"Administration\" et accomplir des taches administratives.";
-$messages["user_updated_ok"] = "Membre \"%s\" mis à jour";
-
-// site blogs
-$messages["blog_status_all"] = "Tous";
-$messages["blog_status_active"] = "Actif";
-$messages["blog_status_disabled"] = "Inactif";
-$messages["blog_status_unconfirmed"] = "Non-validé";
-$messages["owner"] = "Propriétaire";
-$messages["quota"] = "Quota";
-$messages["bytes"] = "octets";
-$messages["error_no_blogs_selected"] = "Aucun blog sélectionné pour être désactivé";
-$messages["error_blog_is_default_blog"] = "Ce blog \"%s\" ne peut être supprimé car il s'agit du blog par défaut.";
-$messages["blog_deleted_ok"] = "Blog \"%s\" désactivé";
-$messages["blogs_deleted_ok"] = "%s blogs supprimés";
-$messages["error_deleting_blog"] = "Erreur en désactivant le blog \"%s\"";
-$messages["error_deleting_blog2"] = "Erreur en désactivant le blog d'ID \"%s\"";
-
-// create blog
-$messages["error_adding_blog"] = "Erreur en ajoutant le blog. Vérifiez les données entrées et recommencez";
-$messages["blog_added_ok"] = "Blog \"%s\" ajouté";
-
-// edit blog
-$messages["blog_status_help"] = "Status du blog";
-$messages["blog_owner_help"] = "Membre considéré comme propriétaire du blog, qui aura un contrôle total des paramètres du blog";
-$messages["users"] = "Membres";
-$messages["blog_quota_help"] = "Quota de ressource en octets. Mettre à 0 pour illimité ou laisser vide pour utilisé le quota par défaut";
-$messages["blog_users_help"] = "Membre qui ont accès à ce blog. Sélectionner un membre à gauche et le mettre à droite pour qu'il ait des droits d'accès au blog";
-$messages["edit_blog_settings_updated_ok"] = "Blog \"%s\"mis à jour";
-$messages["error_updating_blog_settings"] = "Erreur en mettant à jour le blog \"%s\"";
-$messages["error_incorrect_blog_owner"] = "Membre sélectionné comme propriétaire, incorrect.";
-$messages["error_fetching_blog"] = "Erreur en récupérant le blog";
-$messages["error_updating_blog_settings2"] = "Erreur en mettant à jour le blog. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["add_or_remove"] = "Ajouter ou supprimer des membres";
-
-// site locales
-$messages["locale"] = "Traduction";
-$messages["locale_encoding"] = "Encodage";
-$messages["locale_deleted_ok"] = "Traduction \"%s\" supprimée";
-$messages["error_no_locales_selected"] = "Aucune traduction sélectionnée pour être supprimée";
-$messages["error_deleting_only_locale"] = "Cette traduction ne peut être supprimée car c'est la seule présente sur le système.";
-$messages["locales_deleted_ok"]= "%s traductions supprimées";
-$messages["error_deleting_locale"] = "Erreur en supprimant la traduction \"%s\"";
-$messages["error_locale_is_default"] = "La traduction \"%s\" ne peut être supprimée car il s'agit de la traduction par défaut pour les nouveaux blogs.";
-
-// add locale
-$messages["error_invalid_locale_file"] = "Fichier de traduction invalide";
-$messages["error_no_new_locales_found"] = "Pas de nouveaux fichiers de traduction trouvés";
-$messages["locale_added_ok"] = "Locale \"%s\" ajouté";
-$messages["error_saving_locale"] = "Erreur en sauvegardant la nouvelle traduction";
-$messages["scan_locales"] = "Scanner les traductions";
-$messages["add_locale_help"] = "Utilisez ce formulaire pour uploader une nouvelle traduction. Si vous ne pouvez pas uploader de traduction par ce formulaire, uploadez-le à la main dans le répertoire <b>%s</b>, qui est le dossier où les gabarits de blog sont stockés et cliquez sur \"<b>Scanner les traductions</b>\" . LifeType scannera le dossier et ajoutera automatiquement les nouvelles traductions.";
-
-// site templates
-$messages["error_template_is_default"] = "Le gabarit \"%s\" ne peut être supprimée car il s'agit du gabarit par défaut";
-
-// add template
-$messages["global_template_package_help"] = "Utilisez ce formulaire pour uploader un nouvau gabarit, qui sera utilisable sur tous les nouveaux blogs. Si vous ne pouvez pas uploader un gabarit par ce formulaire, uploadez-le à la main dans le répertoire <b>%s</b>, qui est le dossier où les gabarits de blog sont stockés et cliquez sur \"<b>Scanner les gabarits</b>\" . LifeType scannera le dossier et ajoutera automatiquement les nouveaux gabarits.";
-
-// global settings
-$messages["site_config_saved_ok"] = "Paramètres de site sauvegardés";
-$messages["error_saving_site_config"] = "Erreur en sauvegardant les paramètres de site";
-
-/// general settings
-$messages["help_comments_enabled"] = "Par défaut, activer ou désactiver les commentaires sur les nouveaux blogs";
-$messages["help_beautify_comments_text"] = "Si activé, les commentaires postés seront formatés en ajoutant des paragraphes et des liens automatiques pour toutes les URLs";
-$messages["help_temp_folder"] = "Répertoire que LifeType peut utiliser pour écrire les données temporaires comme les templates compilés, etc. Utiliser un répertoire hors de cette partie du serveur pour augmenter la sécurité.";
-$messages["help_base_url"] = "URL de base où ce blog est installé";
-$messages["help_subdomains_enabled"] = "Activer ou désactiver les sous-domaines. Veuillez lire la documentation au sujet des sous-domaines pour plus d'informations.";
-$messages["help_subdomains_base_url"] = "Quand les sous-domaines sont activés, cette URL est utilisée à la place de l'URL de base (base_url). Utiliser {blogname} pour donner le nom du blog et {username} pour donner le nom du propriétaire du Blog afin de générer un lien vers le Blog";
-$messages["help_include_blog_id_in_url"] = "Si les sous-domaines sont activés et ques les URLs sont en mode \"normal\", force les URL générées à ne pas utiliser l'identifiant de blog. Ne changez ce paramètre que si vous savez exactement ce que vous faites.";
-$messages["help_script_name"] = "Changez ceci si vous souhaitez renommer index.php en autre chose.";
-$messages["help_show_posts_max"] = "Nombre maximum d'articles affichés sur la page principale. S'applique aux nouveaux blogs uniquement.";
-$messages["help_recent_posts_max"] = "Nombre maximum d'articles récents affichés sur la page principale. S'applique aux nouveaux blogs uniquement.";
-$messages["help_save_drafts_via_xmlhttprequest_enabled"] = "Active ou désactive la fonctionnalité de sauvegarde des brouillons par Ajax";
-$messages["help_locale_folder"] = "Répertoire où sont stockées les traductions";
-$messages["help_default_locale"] = "Langue par défaut des nouveaux blogs.";
-$messages["help_default_blog_id"] = "Blog affiché par défaut si aucun n'est spécifié";
-$messages["help_default_time_offset"] = "Zone horaire par défaut pour les nouveaux blogs";
-$messages["help_html_allowed_tags_in_comments"] = "Tags HTML autorisés dans les commentaires, séparés par des espaces.";
-$messages["help_referer_tracker_enabled"] = "Activer ou désactiver la fonctionnalité de sauvegarde des referers en base de données. Désactivez-la pour améliorer les performances.";
-$messages["help_show_more_enabled"] = "Activer ou désactiver par défaut le lien \"suite\" des articles pour les nouveaux blogs.";
-$messages["help_update_article_reads"] = "Activer ou désactiver le compteur de lectures. Désactivez pour améliorer les performances.";
-$messages["help_update_cached_article_reads"] = "Activer ou désactiver le compteur de lectures des articles mis en cache. Désactivez pour améliorer les performances.";
-$messages["help_xmlrpc_ping_enabled"] = "Activer ou désactiver les pings XML-RPC pour les sites qui les supportent";
-$messages["help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default"] = "Activer ou désactiver cette fonctionnalité par défaut lors de l'ajout ou de la modification d'articles";
-$messages["help_xmlrpc_ping_hosts"] = "URLs des sites disposant d'une interface XML-RPC. Une URL par ligne";
-$messages["help_trackback_server_enabled"] = "Activer ou désactiver la possibilité de recevoir des trackbacks";
-$messages["help_htmlarea_enabled"] = "Activer ou désactiver l'éditeur de texte riche par défaut";
-$messages["help_plugin_manager_enabled"] = "Activer ou désactiver les plugins";
-$messages["help_minimum_password_length"] = "Taille minimale des mots de passe";
-$messages["help_xhtml_converter_enabled"] = "Si cette case est cochée, le système convertira tous le code HTML en code XHTML valide";
-$messages["help_xhtml_converter_aggressive_mode_enabled"] = "Si cette case est cochée, le système essayera encore plus de convertir le code HTML en XHTML valide, mais il n'y aura plus d'erreurs";
-$messages["help_session_save_path"] = "Utilisez ce champ pour spécifier où LifeType sauvegarde des données de session, via la fonction PHP session_save_path(). Veuillez vous assurer que ce dossier est en lecture/écriture pour l'utilisateur du serveur web. Laissez vide pour conserver le dossier PHP par défaut.";
-
-// summary settings
-$messages["help_summary_page_show_max"] = "Nombre d'articles qui seront affichés sur la page résumé. Ce paramètre contrôle toutes les listes de la page résumé.";
-$messages["help_summary_blogs_per_page"] = "Nombre de blogs par page dans la section \"Liste de blogs\"";
-$messages["help_forbidden_usernames"] = "Liste de noms d'utilisateur non autorisés à s'inscrire";
-$messages["help_force_one_blog_per_email_account"] = "Restreindre à seulement un blog par adresse e-mail";
-$messages["help_summary_show_agreement"] = "Afficher un message d'avertissement et demander l'acceptation aux utilisateurs qui s'inscrivent";
-$messages["help_need_email_confirm_registration"] = "Obliger les utilisateurs à confirmer leur inscription en cliquant sur un lien envoyé par e-mail (recommandé)";
-$messages["help_summary_disable_registration"] = "Autoriser les utilisateurs à créer des blogs";
-
-// templates
-$messages["help_template_folder"] = "Dossier où sont stockés les gabarits";
-$messages["help_default_template"] = "Gabarit par défaut des nouveaux blogs";
-$messages["help_users_can_add_templates"] = "Autoriser les utilisateurs à uploader leurs propres gabarits";
-$messages["help_template_compile_check"] = "Si décoché, le moteur de gabarits vérifiera à chaque fois si le gabarit a été modifié, et modifiera en conséquence les pages. Ne vérifiez pas pour améliorer les performances";
-$messages["help_template_cache_enabled"] = "Activer le cache de gabarits. Les gabarits seront précompilés, et aucun accès BDD ne sera nécessaire. Recommandé.";
-$messages["help_template_cache_lifetime"] = "Durée de vie du cache en secondes. Mettez -1 pour que le cache n'expire jamais. Si vous mettez à 0, le cache sera désactivé, mais préférez l'option \"Désactiver le cache\" pour réaliser cette fonctionnalité.";
-$messages["help_template_http_cache_enabled"] = "Activer le support des requêtes HTTP conditionnelles. Si activé, LifeType vérifiera le champ \"If-Modified-Since\" de l'en-tête HTTP et n'enverra une réponse que s'il y a lieu. Utilisez ceci pour sauvegarder de la bande passante.";
-$messages["help_allow_php_code_in_templates"] = "Autoriser l'utilisation de code PHP dans les gabarits Smarty ({php}...{/php}). Pour des raisons de sécurité, fortement déconseillé.";
-
-// urls
-$messages["help_request_format_mode"] = "Sélectionner un des formats d'URL disponibles. Si vous utlisez les URLs personnalisées, configurez les paramètres ci-dessous";
-$messages["plain"] = "Simple";
-$messages["search_engine_friendly"] = "Moteurs de recherches";
-$messages["custom_url_format"] = "URLs personnalisées";
-$messages["help_permalink_format"] = "Format des permalinks lors de l'utilisation des URLs personnalisées";
-$messages["help_category_link_format"] = "Format des liens vers les catégories lors de l'utilisation des URLs personnalisées";
-$messages["help_blog_link_format"] = "Format des liens vers les blogs lors de l'utilisation des URLs personnalisées";
-$messages["help_archive_link_format"] = "Format des liens vers les archives lors de l'utilisation des URLs personnalisées";
-$messages["help_user_posts_link_format"] = "Format des liens vers des articles postés par certains membres lors de l'utilisation des URLs personnalisées";
-$messages["help_post_trackbacks_link_format"] = "Format vers les trackbacks page lors de l'utilisation des URLs personnalisées";
-$messages["help_template_link_format"] = "Format des liens vers les pages de templates classiques personnalisées lors de l'utilisation des URLs personnalisées";
-$messages["help_album_link_format"] = "Format des liens vers les albums lors de l'utilisation des URLs personnalisées";
-$messages["help_resource_link_format"] = "format des liens vers les pages de ressources avec des fichiers lors de l'utilisation des URLs personnalisées";
-$messages["help_resource_preview_link_format"] = "Format des liens vers les aperçus des ressources lors de l'utilisation des URLs pérsonnalisées";
-$messages["help_resource_medium_size_preview_link_format"] = "Format des liens vers les aperçus de moyenne taille des ressources lors de l'utilisation des URLs pérsonnalisées";
-$messages["help_resource_download_link_format"] = "Format des liens vers les fichiers lors de l'utilisation des URLs pérsonnalisées";
-
-// email
-$messages["help_check_email_address_validity"] = "Vérifier l'adresse e-mail des nouveaux membres.";
-$messages["help_email_service_enabled"] = "Activer/Désactiver service e-mail.";
-$messages["post_notification_source_address"] = "Adresse e-mail de l'expéditeur des notifications d'article.";
-$messages["help_email_service_type"] = "Méthode d'envoi des e-mails. A bien configurer.";
-$messages["help_smtp_host"] = "Hôte SMTP.";
-$messages["help_smtp_port"] = "Port SMTP.";
-$messages["help_smtp_use_authentication"] = "Si SMTPS compléter la suite.";
-$messages["help_smtp_username"] = "Pseudo pour SMTPS.";
-$messages["help_smtp_password"] = "MDP pour SMTPS.";
-
-// helpers
-$messages["help_path_to_tar"] = "Chemin vers 'tar'.";
-$messages["help_path_to_gzip"] = "Chemin vers 'gzip'.";
-$messages["help_path_to_bz2"] = "Chemin vers 'bzip2'.";
-$messages["help_path_to_unzip"] = "Chemin vers 'unzip'.";
-$messages["help_unzip_use_native_version"] = "Utiliser les fonctions PHP natives pour décompresser les fichiers .zip";
-
-// uploads
-$messages["help_uploads_enabled"] = "Activer/Désactiver l'upload de TOUS fichiers.";
-$messages["help_maximum_file_upload_size"] = "Taille maximale en octets des fichiers uploadés.";
-$messages["help_upload_forbidden_files"] = "Liste des extensions de fichiers interdits, séparés par un espace.";
-
-// interfaces
-$messages["help_xmlrpc_api_enabled"] = "Activer/Désactiver XMLRPC pour poster depuis votre bureau.";
-$messages["help_rdf_enabled"] = "Activer la syndication des contenus via Atom ou RSS";
-$messages["help_default_rss_profile"] = "Flux RSS/RDF généré par défaut";
-
-// security
-$messages["help_security_pipeline_enabled"] = "Activer les fonctions de sécurité.";
-$messages["help_ip_address_filter_enabled"] = "Activer filtrage IP.";
-$messages["help_content_filter_enabled"] = "Activer filtrage contenu";
-$messages["help_maximum_comment_size"] = "Taille maximum en octets des commentaires.";
-
-// bayesian filter
-$messages["help_bayesian_filter_enabled"] = "Activer/Désactiver le filtrage Bayesien (spam).";
-$messages["help_bayesian_filter_spam_probability_treshold"] = "Valeur min pour spam (0.01 > 0.99)";
-$messages["help_bayesian_filter_nonspam_probability_treshold"] = "Valeur max pour non-spam.";
-$messages["help_bayesian_filter_min_length_token"] = "Taille minimum d'un token pour être parsé correctement.";
-$messages["help_bayesian_filter_max_length_token"] = "Taille maximum d'un token.";
-$messages["help_bayesian_filter_number_significant_tokens"] = "Nombre de token par commentaire";
-$messages["help_bayesian_filter_spam_comments_action"] = "Enregistrer dans la BDD les commentaires spam pour entraîner le filtre, ou les rejeter.";
-$messages["keep_spam_comments"] = "Garder dans la base de données marqués comme \"Spam\"";
-$messages["throw_away_spam_comments"] = "Ne pas les sauvegarder";
-
-// resources
-$messages["help_resources_enabled"] = "Activer ou non les ressources";
-$messages["help_resources_folder"] = "Répertoire où les ressources sont stockées. Mettre hors de la partie du serveur utilisée pour augmenter la sécurité";
-$messages["help_thumbnail_method"] = "Méthode de génération d'aperçu. Si vous utilisez PHP, le support de GD est nécessaire.";
-$messages["help_path_to_convert"] = "Répertoire de l'outil \"convert\" du package ImageMagick. Obligatoire si la méthode de génération d'aperçu est \"ImageMagick\"";
-$messages["help_thumbnail_format"] = "Format dans lequel les aperçus seront sauvegardés";
-$messages["help_thumbnail_height"] = "Hauteur par défaut des petits aperçus";
-$messages["help_thumbnail_width"] = "Largeur par défaut des petits aperçus";
-$messages["help_medium_size_thumbnail_height"] = "Hauteur par défaut des aperçus de taille moyenne";
-$messages["help_medium_size_thumbnail_width"] = "Largeur par défaut des aperçus de taille moyenne";
-$messages["help_thumbnails_keep_aspect_ratio"] = "Garde les dimensions de l'aperçu propotionnelles. Pourrait généré des aperçus plus grand que la taille spécifiée au-dessus mais de meilleure qualité.";
-$messages["help_thumbnail_generator_force_use_gd1"] = "Forcer LifeType à utiliser uniquement les fontions GD1";
-$messages["help_thumbnail_generator_user_smoothing_algorithm"] = "Algorithme utilisé pour lisser les aperçus. Utilisé uniquement quand la méthode de génération d'aperçu est GD";
-$messages["help_resources_quota"] = "Quota de ressources pour les blogs par défaut";
-$messages["help_resource_server_http_cache_enabled"] = "Active le support des requêtes HTTP conditionnelles. A activer pour réduire l'utilisation de bande passante.";
-$messages["help_resource_server_http_cache_lifetime"] = "Temps en microsecondes pendant lequel les ressources sont mises en cache";
-//*$messages['same_as_image'] = 'Same as original image';
-
-// search
-$messages["help_search_engine_enabled"] = "Activer ou non le moteur de recherche";
-$messages["help_search_in_custom_fields"] = "Rechercher aussi dans les champs personnalisés";
-$messages["help_search_in_comments"] = "Rechercher aussi dans les commentaires";
-
-// cleanup
-$messages["purge"] = "Nettoyer";
-$messages["cleanup_spam"] = "Nettoyage des spams";
-$messages["cleanup_spam_help"] = "Ceci supprimera tous les commentaires marqués comme spam. Ils ne sera pas possible de revenir en arrière.";
-$messages["spam_comments_purged_ok"] = "Commentaires spam nettoyés";
-$messages["cleanup_posts"] = "Nettoyer les articles";
-$messages["cleanup_posts_help"] = "Ceci supprimera physiquement tout les articles supprimés (marqué comme \"supprimé\"). Il sera impossible de les récupérer après !";
-$messages["posts_purged_ok"] = "Articles nettoyés";
-
-/// summary ///
-// front page
-$messages["summary"] = "Portail";
-$messages["register"] = "S'inscrire";
-$messages["summary_welcome"] = "Bienvenue !";
-$messages["summary_most_active_blogs"] = "Blogs les plus actifs";
-$messages["summary_most_commented_articles"] = "Articles les plus commentés";
-$messages["summary_most_read_articles"] = "Articles les plus lus";
-$messages["password_forgotten"] = "Vous avez perdu votre mot de passe ?";
-$messages["summary_newest_blogs"] = "Nouveaux blogs";
-$messages["summary_latest_posts"] = "Derniers articles";
-$messages["summary_search_blogs"] = "Recherche d'un blog";
-
-// blog list
-$messages["updated"] = "mis à jour";
-$messages["total_reads"] = "total";
-
-// blog profile
-$messages["blog"] = "Blog";
-$messages["latest_posts"] = "Derniers articles";
-
-// registration
-$messages["register_step0_title"] = "Acceptation des conditions d'utilisation";
-//*$messages['agreement'] = 'Agreement';
-$messages["decline"] = "Refuser";
-$messages["accept"] = "Accepter";
-$messages["read_service_agreement"] = "Veuillez lire les termes de ce service et cliquer sur le bouton \"Accepter\" si vous êtes d'accord";
-$messages["register_step1_title"] = "Créer un compte [1/4]";
-$messages["register_step1_help"] = "Vous devez créer un compte pour ensuite avoir un blog. Ce compte sera le compte principal de ce blog et aura accès à toutes ses fonctionnalités";
-$messages["register_next"] = "Suivant";
-$messages["register_back"] = "Retour";
-$messages["register_step2_title"] = "Créer un Blog [2/4]";
-$messages["register_blog_name_help"] = "Nom du nouveau blog";
-$messages["register_step3_title"] = "Choisir un gabarit [3/4]";
-$messages["step1"] = "Etape 1";
-$messages["step2"] = "Etape 2";
-$messages["step3"] = "Etape 3";
-$messages["register_step3_help"] = "Sélectionnez un des gabarits disponibles qui sera celui par défaut de votre blog. Vous pourrez le changer ultérieurement";
-$messages["error_must_choose_template"] = "Vous devez choisir un gabarit";
-$messages["select_template"] = "Sélectionner un gabarit";
-$messages["register_step5_title"] = "Merci ! [4/4]";
-$messages["finish"] = "Fin";
-$messages["register_need_confirmation"] = "Un e-mail de confirmation vous a été envoyé, cliquez sur le lien dès que vous recevrez ce message pour démarrer l'édition du blog";
-$messages["register_step5_help"] = "Merci, votre compte et votre blog ont été créés !";
-$messages["register_blog_link"] = 'Si vous voulez voir votre Blog, Vous pouvez aller ici : <a href="%2$s">%1$s</a>';
-$messages["register_blog_admin_link"] = "Si vous préférez rédiger et publier des articles sur votre blog, cliquez ici pour accéder à <a href=\"admin.php\">l'interface d'administration</a>";
-$messages["register_error"] = "Erreur durant la procédure";
-$messages["error_registration_disabled"] = "Désolé, les inscriptions sont suspendues";
-
-// registration article topic and text
-$messages["register_default_article_topic"] = "Félicitations !";
-$messages["register_default_article_text"] = "Si vous pouvez lire cet article, cela signifie que votre enregistrement s'est déroulé correctement et que vous pouvez démarrer l'édition et la publication d'articles.";
-$messages["register_default_category"] = "Général";
-
-// confirmation email
-$messages["register_confirmation_email_text"] = "Veuillez cliquer sur ce lien pour activer votre compte :
-
-%s
-
-Cordialement.";
-$messages["error_invalid_activation_code"] = "Désolé, votre numéro de confirmation est invalide.";
-$messages["blog_activated_ok"] = "Félicitations, votre compte et votre blog ont été activés !";
-
-// forgot your password?
-$messages["reset_password"] = "Réinitialiser votre mot de passe";
-$messages["reset_password_username_help"] = "Nom d'utilisateur (pour qui le mot de passe doit être réinitialiser)";
-$messages["reset_password_email_help"] = "Adresse e-mail utilisée pour l'inscription de cet utilisateur";
-$messages["reset_password_help"] = "Utilisez ce formulaire pour réinitialiser votre mot de passe perdu. Entrez à la fois le nom d'utilisateur et l'adresse e-mail utilisée pour l'inscription.";
-$messages["error_resetting_password"] = "Il y a eu une erreur lors de la réinitialisation du mot de passe. Vérifiez les données entrées et recommencez.";
-$messages["reset_password_error_incorrect_email_address"] = "L'adresse e-mail spécifiée est incorrecte, ou ne correspond pas à celle utilisée pour l'inscription.";
-$messages["password_reset_message_sent_ok"] = "Un e-mail vous a été envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour réinitialiser votre mot de passe.";
-$messages["error_incorrect_request"] = "Les paramètres d'URL sont incorrects.";
-$messages["change_password"] = "Nouveau mot de passe";
-$messages["change_password_help"] = "Confirmez votre nouveau mot de passe";
-$messages["new_password"] = "Nouveau mot de passe";
-$messages["new_password_help"] = "Entrez ici votre nouveau mot de passe";
-$messages["password_updated_ok"] = "Votre mot de passe a bien été mis à jour";
-
-// Suggested by BCSE, some useful messages that not available in official locale
-$messages["upgrade_information"] = "Cette page apparait brute et non stylée parce que vous utilisez un navigateur non conforme. Mettez à jour votre navigateur pour la voir dans les meilleures conditions.";
-$messages["jump_to_navigation"] = "Aller au menu";
-$messages["comment_email_never_display"] = "Retours à la ligne automatiques, adresse e-mail jamais affichée.";
-$messages["comment_html_allowed"] = "<acronym title=\"Hypertext Markup Language\">HTML</acronym> allowed: &lt;<acronym title=\"Hyperlink\">a</acronym> href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title=\"Acronym Description\">acronym</acronym> title=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title=\"Quote\">blockquote</acronym> cite=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title=\"Strike\">del</acronym>&gt; &lt;<acronym title=\"Italic\">em</acronym>&gt; &lt;<acronym title=\"Underline\">ins</acronym>&gt; &lt;<acronym title=\"Bold\">strong</acronym>&gt;";
-$messages["trackback_uri"] = "L'<acronym title=\"Uniform Resource Identifier\">URI</acronym> de trackback pour cet article est : ";
-$messages["previous_post"] = "Précédent";
-$messages["next_post"] = "Suivant";
-$messages["comment_default_title"] = "(Sans titre)";
-$messages["guestbook"] = "Livre d'or";
-$messages["trackbacks"] = "Trackbacks";
-$messages["menu"] = "Menu";
-$messages["albums"] = "Albums";
-$messages['admin'] = 'Administrateur';
-$messages['xmlrpc_ping_ok'] = 'Ping XMLRPC envoyer avec succés';
-$messages['error_sending_xmlrpc_ping'] = "Erreur lors de l'envoi du ping XMLRPC vers : ";
-$messages['error_sending_xmlrpc_ping_message'] = "Erreur lors de l'envoi du ping XMLRPC : ";
-
-//
-// new strings for 1.1 -- no need to translate yet!
-//
-$messages['error_incorrect_trackback_id'] = "L'identifiant du trafic n'est pas correct"; // 'The trackback identifier is not correct';
-$messages['error_marking_trackback_as_spam'] = "Erreur lors du marquage du trackback comme spam"; //'There was an error marking the trackback as spam';
-$messages['trackback_marked_as_spam_ok'] = "Succés du marquage comme spam du trackback"; // 'The trackback was marked as successfully as spam';
-$messages['error_marking_trackback_as_nonspam'] = "Erreur lors du marquage du trackback comme non spam"; // 'There was an error marking the trackback as non-spam';
-$messages['trackback_marked_as_nonspam_ok'] = "Succés du marquage comme non spam du trackback"; //'The trackback was marked successfully as non-spam';
-$messages['upload_here'] = "Téléchargement ici"; //'Upload here';
-$messages['reply_string'] = 'Re: ';
-$messages['cleanup_users'] = "Purge des utilisateurs"; //'Purge Users';
-$messages['cleanup_users_help'] = "Cette action purge tous les utilisateurs qui avaient été supprimés par l'administrateur (marqué comme \"supprimé\"). Il enlèvera également tous les blogs et leurs contenus de cet utilisateur. Si un utilisateur avait des droits pour poster dans d'autres blogs, tous ces posts seront supprimés. Il n'est pas possible de revenir en arrière après la purge."; //'This will remove all users that have been deleted by administrator (marked as "Deleted"). It will also remove any blogs that user own including everything in that blog. If user has permission to post in other blog, all posts made by them will be deleted as well. It will not be possible to recover once users have been removed';
-$messages['users_purged_ok'] = "Purge des utilisateurs réussite"; //'Users purged successfully';
-$messages['cleanup_blogs'] = "Purge des blogs"; //'Purge Blogs';
-$messages['cleanup_blogs_help'] = "Cette action purge tous les blogs qui avaient été supprimés par l'administrateur (marqué comme \"supprimé\"). Il supprime tout le contenu de ces blogs. Il n'est pas possible de revenir en arrière après la purge."; //'This will remove all blogs that have been deleted by administrator (marked as "Deleted"). It will remove everthing in that blog. It will not be possible to recover once users have been removed';
-$messages['blogs_purged_ok'] = "Purge des blogs réussite"; //'Blogs purged successfully';
-$messages['help_use_http_accept_language_detection'] = "La plupart des navigateurs, comme Mozilla Firefox, Safari ou Internet Explorer, envoi le code de la langue que de l'utilisateur est <i>sensé</i> comprendre. Si cette fonctionnalité est activée, LifeType essaye, si possible, de servir l'utilisateur avec la langue demandée. [Non par défaut]"; //'Most web browsers such as Mozilla Firefox, Safari or Internet Explorer send at least one language code the user <i>should</i> understand. If this feature is activated, pLog tries to serve the user with the requested language if it\'s available. [Default = No]';
-
-$messages['error_invalid_blog_category'] = "Catégorie de blog invalide"; //'Invalid blog category';
-$messages['error_adding_blog_category'] = "Erreur sur l'ajout d'une catégorie de blog"; //'There was an error adding the blog category';
-$messages['newBlogCategory'] = "Nouvelle catégorie de blog"; //'New Blog Category';
-$messages['editBlogCategories'] = "catégorie de blog"; //'Blog Categories';
-$messages['blog_category_added_ok'] = "Succés de l'ajout de la catégorie de blog"; //'Blog category added successfully';
-$messages['error_blog_category_has_blogs'] = 'La catégorie de blog "%s" est assignée à certains blogs. Editer ces derniers avant de réessayer à nouveau.'; //'The blog category "%s" has some blogs assigned to it. Please edit first the blogs and then try again.';
-$messages['error_deleting_blog_category'] = 'Une erreur s\'est produite lors de la suppression de la catégorie de blog "%s".'; //'There was an error deleting blog category "%s"';
-$messages['blog_category_deleted_ok'] = 'La catégorie de blog "%s" a été supprimée avec succés'; //'Blog category "%s" was deleted successfully';
-$messages['blog_categories_deleted_ok'] = 'Catégorie de blog "%s" supprimée avec succés'; //'%s blog categories deleted successfully';
-$messages['error_deleting_blog_category2'] = 'Une erreur s\'est produite lors de la suppression de la catégorie de blog ayant comme identifiant %s.'; //'There was an error removing the blog category with id %s';
-$messages['blog_category'] = 'catégorie de blog'; //'Blog Category';
-$messages['blog_category_help'] = "catégorie générale de blog assignée à ce blog"; //'Global blog category assigned to this blog';
-
-$messages['help_use_captcha_auth'] = "Utiliser un mécanisme de CAPTCHA lors de processus d'inscription pour éviter automatiquement l'inscription des scripts robots"; //'Use a CAPTCHA mechanism in the registration process to prevent automatic registration by robotic scripts';
-$messages['help_skip_dashboard'] = "La page de tableau de bord ne sera plus affichée à la connection des utilisateurs qui seront dirigés vers le premier blog auquel ils appartiennent."; //'The dashboard page will not be shown anymore and instead users will be taken to the first blog to which they belong right away';
-
-$messages['manageGlobalArticleCategory'] = "Catégories globales d'article"; //'Global Article Categories';
-$messages['newGlobalArticleCategory'] = "Nouvelle catégorie globale d'article"; //'New Global Article Category';
-$messages['editGlobalArticleCategories'] = "Editer les catégories globales d'article"; //'Global Article Categories';
-$messages['global_category_name_help'] = "Nom de la nouvelle catégorie globale d'article"; //'Name of the new global article category';
-$messages['global_category_description_help'] = "Description de la nouvelle catégorie globale d'article"; //'Description of the new global article category';
-$messages['error_incorrect_global_category_id'] = "Catégorie globale d'article invalide"; //'Invalid global article category';
-$messages['global_category_deleted_ok'] = 'Catégorie d\'article "%s" supprimée avec succés'; //'Article category "%s" deleted successfully';
-$messages['global_category_added_ok'] = 'Catégorie d\'article "%s" ajoutée avec succés'; //'Global category "%s" added successfully';
-$messages['error_deleting_global_category2'] = 'Erreur lors de la suppression de la catégorie d\'article ayant comme ID "%s".'; //'There was an error removing article category with id = %s';
-
-$messages['help_page_suffix_format'] = "Suffix qui sera apposé aux URLs qui supportent la pagination."; //'Suffix that will be appended to URLs that support paging';
-
-$messages['help_final_size_thumbnail_width'] = "Largeur finale des images téléchargées. Laisser vide ou à zéro pour stocker l'image originale"; //'Final width of uploaded images. Leave empty or as zero to store the full size image';
-$messages['help_final_size_thumbnail_height'] = "Hauteur finale des images téléchargées. Laisser vide ou à zéro pour stocker l'image originale"; //'Final height of uploaded images. Leave empty or as zero to store the full size image';
-$messages['error_comment_too_big'] = "Ce commentaire est trop long."; 'The comment is too big';
-$messages['error_you_have_been_blocked'] = "Bloqué : cette demande n'a pas été accomplie."; //'Blocked: this request was not completed.';
-$messages['created'] = "Créé"; //'Created';
-$messages['view'] = "Vue"; //'View';
-$messages['editUser'] = "Editer l'utilisateur"; //'Edit User';
-$messages['help_urlize_word_separator'] = "Caractère qui sera employé comme séparateur de mot pour les URLs des pages LifeType. Il sera aussi utilisé pour la génération des noms de blogs si le support des sous-domaines est activé. [\"_\" par défaut]"; //'Character that will be used as the word separator when generating URLs pointing to LifeType pages. This will also be used when generating hostnames from blog names if support for subdomains is activated. [Default = _]';
-$messages['help_summary_template_cache_lifetime'] = "Temps en secondes de mise en cache des pages sommaires. Si différent de 0, le cache sera conservé le temps indiqué au lieu d'être généré à chaque changement des données. [0 par défaut]"; //'Life time in seconds of the summary cached pages. If set to something else than \'0\' the summary pages will be kept for as long as indicated here insted of being refreshed every time data changes. [Default = 0]';
-$messages['register_default_album_name'] = "Général"; //'General';
-$messages['register_default_album_description'] = "Utiliser cet album pour le chargement de nouvelles images"; //'Use this album to upload new pictures.';
-$messages['show_in_summary'] = "Montrer dans le sommaire"; //'Show in Summary';
-$messages['show_in_summary_help'] = "Inclure ce blog dans le sommaire du site"; //'Include this blog in the summary page of this site.';
-
-$messages['saving_message'] = "Sauvegarde..."; //'Saving ...';
-$messages['show_option_panel'] = "Montrer les options"; //'Show Options';
-$messages['hide_option_panel'] = "Cacher les options"; //'Hide Options';
-
-$messages['quick_launches'] = "Lancement rapide"; //'Quick Launches';
-
-$messages['confirmation_message_resent_ok'] = "Message de confirmation renvoyé avec succés."; //'Confirmation message resent successfully.';
-
-$messages['goto_blog_page'] = "Aller a %s"; //'Go to %s';
-
-$messages['help_num_blogs_per_user'] = "Nombre de blog qu'un utilisateur peux créer par l'interface d'administration."; //'Number of blogs that an owner can create through the administration interface';
-
-$messages['massive_change_option'] = "Options d'édition en masse"; //'Bulk Edit Options';
-$messages['show_massive_change_option'] = "Montrer les options d'édition en masse"; //'Show Bulk Edit Options';
-$messages['hide_massive_change_option'] = "Cacher les options d'édition en masse"; //'Hide Bulk Edit Options';
-$messages['change_status'] = "Changer le status"; //'Change Status';
-$messages['change_category'] = "Changer la catégorie"; //'Change Category';
-
-$messages['error_post_status'] = "Sélectionner les status du post."; //'Please select post status.';
-$messages['error_comment_status'] = "Sélectionner les status du commentaire."; //'Please select comment status.';
-$messages['admin_mode'] = "Mode d'administration"; //'Admin Mode';
-$messages['administrate_user_blog'] = "Administrer ce blog"; //'Administrate this blog';
-$messages['trackbacks_updated_ok'] = "%s Trackbacks misent à jour avec succés"; //'%s trackbacks updated successfully';
-$messages['trackback_updated_ok'] = "Trackback mis à jour avec succés"; //''Trackback updated successfully';
-$messages['error_trackback_status'] = "Sélectionner un statut valide"; //'Please select a valid status';
-$messages['error_incorrect_user'] = "Utilisateur invalide"; //'User is not valid';
-$messages['select'] = "Sélectionner"; //'Select';
-$messages['remove_selected'] = "Choix supprimés"; //'Remove Selected';
-
-$messages['notification_subject'] = "Système de notification de LifeType"; //'LifeType Notification System';
-$messages['error_no_trackback_links_sent'] = "Alerte: Aucun trackback n'a été envoyé."; //'Warning: No Trackbacks were sent.';
-
-$messages['help_logout_destination_url'] = "URL vers laquelle les utilisateurs sont renvoyés quand ils se déconnectent (par exemple, la page d'accueil du site). Si laisser vide, alors la URL sera celle de la page de connection. [vide par défaut]"; //'URL where users will be sent when logging out, like for example the front page of your service. Leave empty in order to use the default value (the login page) [Default = empty]';
-
-$messages['help_http_cache_lifetime'] = "Temps de vie, en secondes, des pages dans le cache côté client (Les navigateurs n'interrogeront pas le serveur, et donneront la page qu'ils auront conservés dans leur cache). Cela augmente les temps de chargement lors de la navigation, mais les nouveaux posts ou commentaires ne seront pas tout de suite visible. [1800 par défaut]"; //'Lifetime in seconds of the client side cache (browsers will not return to the server for this long, and pages will be served from the local cache. This greatly speeds up the browsing experience, but will delay post and comment visibility. [Default = 1800]';
-
-$messages['trackbacks_no_trackback'] = "L'envoi d'un trackback à l'URL suivante a échoué : "; //'Sending a trackback to the following URL failed: ';
-
-$messages['error_comment_spam_throw_away'] = "Vous ne pouvez pas poster ce message car le filtre anti-spam l'a bloqué."; //'You cannot post this message. Anti-spam filter has blocked it.';
-$messages['error_comment_spam_keep'] = "Le filtre anti-spam a placé votre commentaire dans une liste de modération dans l'attente de sa validation par le propriétaire de ce blog."; //'The anti-spam filter has put your comment in the moderation queue and it will have to be approved by the blog owner.';
-
-$messages['blog_categories'] = "Catégories de blog"; //'Blog Categories';
-$messages['global_article_categories'] = "Catégories globales d'article"; //'Global Article Categories';
-
-$messages['help_force_posturl_unique'] = "Forcer l'unicité des URLs de post d'un blog. Cela n'est nécessaire que si vous changez les URLs et enlevez l'indication des dates dans celles-ci. [Non par défaut]"; //'Force all post URLs within a blog to be unique. This is only needed if you are changing the URLs and are removing the date portions of the URL. [Default = no]';
-
-$messages['default_send_notification'] = "Notification par défaut envoyée"; //'Default Send Notification';
-
-$messages['enable_pull_down_menu'] = "Abaisser le menu"; //'Pull Down Menu';
-$messages['enable_pull_down_menu_help'] = "Activer ou désactiver l'abaissement du menu."; //'Enable or disable the pull down menu.';
-
-$messages['change_album'] = "Changer l'album"; //'Change Album';
-
-$messages['warning_autosave_message'] = '<img src="imgs/admin/icon_warning-16.png" alt="Erreur" class="InfoIcon"/><p class="ErrorText">Vous semblez vouloir quitter cette page sans avoir sauver votre post. Si oui, vous pouvez <a href="#" onclick="restoreAutoSave();">Cliquer ici pour le restaurer</a> ou <a href="#" onclick="eraseAutoSave();">le supprimer</a>.</p>'; //'<img src="imgs/admin/icon_warning-16.png" alt="Error" class="InfoIcon"/><p class="ErrorText">You seem to have left here without saving your post. If so, you may <a href="#" onclick="restoreAutoSave();">click here to restore it</a> or <a href="#" onclick="eraseAutoSave();">delete it</a>.</p>';
-
-$messages['before_unload_message'] = "Il semble que vous avez un post non sauvé. Etes vous sûre de vouloir quitter ?\n (Si vous ne cliquer pas sur OK dans les secondes du rédémarrage, le système d'auto-sauvegarde rédémarrera de nouveau)."; //'It seems you have unsaved post, are you sure you want to leave?\n (If you don\\\'t press the "Ok" button in restart-seconds seconds, the auto save mechanisim will restart again.)';
-
-$messages['check_username'] = "Vérifier votre nom d'utilisateur"; //'Check User Name';
-$messages['check_username_ok'] = "Félicitation ! Votre nom d'utilisateur est disponible."; //'Congradulations! The user name is available!';
-$messages['error_username_exist'] = "Désolé ! Votre nom d'utilisateur n'est pas disponible. Essayer en d'autres."; //'Sorry! The user name is not available, please try others.';
-
-$messages['error_rule_email_dns_server_temp_fail'] = "Echec temporaire - Essayer plus tard."; //'Temporary failure - try again later.';
-$messages['error_rule_email_dns_server_unreachable'] = "Serveur de mail innacessible."; //'Email server unreachable.';
-$messages['error_rule_email_dns_not_permitted'] = "email non permis."; //'E-mail not permitted.';
-
-$messages['blog_users_help'] = "Utilisateurs qui ont accés à ce blog."; //'Users who have access to this blog.';
-
-$messages['summary_welcome_paragraph'] = "Vous devez écrire ici le message de bienvenu que vous voules que vos utilisateurs voient. Ou enlever celui-ci complètement et réarranger la page entière. Ou prenez le temps :) de jeter un coup d'oeil à templates/summary où sont stockés les templates de cette page. Vous êtes libre de les changer."; // 'You should place here whatever welcome message you would like your users to see. Or remove this one completely and rearrange the whole page. Or something :) Take a look at templates/summary, that is where all template files that make up this page are stored. You are free to change them in any way you like.';
-
-$messages['first_day_of_week'] = 0;
-$messages['first_day_of_week_label'] = "Premier jour de la semaine"; //'First Day of Week';
-$messages['first_day_of_week_help'] = "Premier jour de la semaine dans le calendrier."; //'First Day of Week in calendar';
-
-$message['help_default_global_article_category_id'] = "Id par défaut de la catégorie globale d'article.";
-$message['help_blog_does_not_exist_url'] = "URl de renvoi en cas de blog inexistant.";
-$message['help_post_notification_source_address'] = "Adresse d'envoi des notifications";
-
-?>
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/locale/locale_gz_ES.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/locale_gz_ES.php	2006-06-22 20:39:04 UTC (rev 3639)
+++ plog/trunk/locale/locale_gz_ES.php	2006-06-22 20:46:15 UTC (rev 3640)
@@ -1,904 +0,0 @@
-<?php
-// set this to the encoding that should be used to display the pages correctly
-// Traducción o galego de lifetype 102, realizada por Víctor Julio Quesada Varela, 2006. egalego at gmail.com, www.egalego.com
-$messages['encoding'] = 'iso-8859-1';
-$messages['locale_description'] = 'Traducción o galego de LifeType';
-// locale format, see Locale::formatDate for more information
-$messages['date_format'] = '%d/%m/%Y %H:%M';
-
-// days of the week
-$messages['days'] = Array( 'Domingo', 'Luns', 'Martes', 'Mércores', 'Xoves', 'Venres', 'Sábado' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Monday'] = $messages['days'][1];
-$messages['Tuesday'] = $messages['days'][2];
-$messages['Wednesday'] = $messages['days'][3];
-$messages['Thursday'] = $messages['days'][4];
-$messages['Friday'] = $messages['days'][5];
-$messages['Saturday'] = $messages['days'][6];
-$messages['Sunday'] = $messages['days'][0];
-
-// abbreviations
-$messages['daysshort'] = Array( 'Do', 'Lu', 'Ma', 'Me', 'Xo', 'Ve', 'Sa' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Mo'] = $messages['daysshort'][1];
-$messages['Tu'] = $messages['daysshort'][2];
-$messages['We'] = $messages['daysshort'][3];
-$messages['Th'] = $messages['daysshort'][4];
-$messages['Fr'] = $messages['daysshort'][5];
-$messages['Sa'] = $messages['daysshort'][6];
-$messages['Su'] = $messages['daysshort'][0];
-
-// months of the year
-$messages['months'] = Array( 'Xaneiro', 'Febreiro', 'Marzo', 'Abril', 'Maio', 'Xuño', 'Xullo', 'Agosto', 'Setembro', 'Outubro', 'Novembro', 'Decembro' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['January'] = $messages['months'][0];
-$messages['February'] = $messages['months'][1];
-$messages['March'] = $messages['months'][2];
-$messages['April'] = $messages['months'][3];
-$messages['May'] = $messages['months'][4];
-$messages['June'] = $messages['months'][5];
-$messages['July'] = $messages['months'][6];
-$messages['August'] = $messages['months'][7];
-$messages['September'] = $messages['months'][8];
-$messages['October'] = $messages['months'][9];
-$messages['November'] = $messages['months'][10];
-$messages['December'] = $messages['months'][11];
-$messages['message'] = 'Mensaxe';
-$messages['error'] = 'Erro';
-$messages['date'] = 'Data';
-
-// miscellaneous texts
-$messages['of'] = 'de';
-$messages['recently'] = 'recentemente...';
-$messages['comments'] = 'comentarios';
-$messages['comment on this'] = 'Comentario';
-$messages['my_links'] = 'meus enlaces';
-$messages['archives'] = 'arquivos';
-$messages['search'] = 'buscar';
-$messages['calendar'] = 'calendario';
-$messages['search_s'] = 'Buscar';
-$messages['search_this_blog'] = 'Buscar nesta bitácora:';
-$messages['about_myself'] = 'Quen son?';
-$messages['permalink_title'] = 'Enlace permanente os arquivos';
-$messages['permalink'] = 'Enlace';
-$messages['posted_by'] = 'Escrito por';
-$messages['reply'] = 'Responder';
-
-// add comment form
-$messages['add_comment'] = 'Engadir comentario';
-$messages['comment_topic'] = 'Título';
-$messages['comment_text'] = 'Texto';
-$messages['comment_username'] = 'O Teu nome';
-$messages['comment_email'] = 'Dirección de correo (opcional)';
-$messages['comment_url'] = 'Páxina persoal (opcional)';
-$messages['comment_send'] = 'Enviar';
-$messages['comment_added'] = 'Comentario engadido!';
-$messages['comment_add_error'] = 'Houbo un erro engadindo o comentario';
-$messages['article_does_not_exist'] = 'O artigo non existe';
-$messages['no_posts_found'] = 'Non se atoparon artigos';
-$messages['user_has_no_posts_yet'] = 'O usuario todavía non escribiu ningun artigo';
-$messages['back'] = 'Atrás';
-$messages['post'] = 'artigo';
-$messages['trackbacks_for_article'] = 'Retroenlaces do artigo: ';
-$messages['trackback_excerpt'] = 'Fragmento';
-$messages['trackback_weblog'] = 'Bitácora';
-$messages['search_results'] = 'Resultados da búsqueda';
-$messages['search_matching_results'] = 'Os seguintes artigos foron atopados: ';
-$messages['search_no_matching_posts'] = 'Non se atoparon artigos';
-$messages['read_more'] = '(Máis)';
-$messages['syndicate'] = 'Agregar';
-$messages['main'] = 'Principal';
-$messages['about'] = 'Acerca de';
-$messages['download'] = 'Descargar';
-
-////// error messages /////
-$messages['error_fetching_article'] = 'O artigo especificado non existe.';
-$messages['error_fetching_articles'] = 'Non se atoparon artigos';
-$messages['error_trackback_no_trackback'] = 'O artigo non recibiu ningun retroenlace';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'O identificador do artigo non e correcto';
-$messages['error_incorrect_blog_id'] = 'O identificador da bitácora non e correcto';
-$messages['error_comment_without_text'] = 'O texto do comentario está baleiro.';
-$messages['error_comment_without_name'] = 'E necesario que dé o seu nome ou apodo.';
-$messages['error_adding_comment'] = 'Houbo un erro engadindo o comentario.';
-$messages['error_incorrect_parameter'] = 'Parámetro incorrecto.';
-$messages['error_parameter_missing'] = 'Falta un parámetro.';
-$messages['error_comments_not_enabled'] = 'Os comentarios foron desactivados nesta bitácora.';
-$messages['error_incorrect_search_terms'] = 'Os térmos da búsqueda son incorrectos.';
-$messages['error_no_search_results'] = 'Non se atoparon artigos que correspondan cos térmos da búsqueda.';
-$messages['error_no_albums_defined'] = 'Non hai ningun álbum dispoñible nesta bitácora.';
-
-/////////////////                     //////////////////
-///////////////// STRINGS FOR THE ADMINISTRATION INTERFACE //////////////////
-/////////////////                     //////////////////
-
-// login page
-$messages['login'] = 'Entrar';
-$messages['welcome_message'] = 'Benvido a Lifetype en Galego';
-$messages['error_incorrect_username_or_password'] = 'O nombe de usuario ou password e incorrecto.';
-$messages['error_dont_belong_to_any_blog'] = 'O Seu usuario non pertence a ningunha bitácora todavía.';
-$messages['logout_message'] = 'Foi desconectado correctamente';
-$messages['logout_message_2'] = 'Faga clic <a href="%1$s">aquí</a> para ir a %2$s</a>.';
-$messages['error_access_forbidden'] = 'Acceso non permitido. Debe primeiro verificar o seu usuario aquí';
-$messages['username'] = 'Usuario';
-$messages['password'] = 'Password';
-
-// dashboard
-$messages['dashboard'] = 'Perspectiva';
-$messages['recent_articles'] = 'artigos recentes';
-$messages['recent_comments'] = 'Comentarios recentes';
-$messages['recent_trackbacks'] = 'Retroenlaces recentes';
-$messages['blog_statistics'] = 'Estatísticas';
-$messages['total_posts'] = 'Número de artigos';
-$messages['total_comments'] = 'Número de comentarios';
-$messages['total_trackbacks'] = 'Número de trackbacks';
-$messages['total_viewed'] = 'artigos lidos';
-$messages['in'] = 'En';
-
-// menu options
-$messages['newPost'] = 'Novo artigo';
-$messages['Manage'] = 'Contido';
-$messages['managePosts'] = 'artigos';
-$messages['editPosts'] = 'artigos';
-$messages['editArticleCategories'] = 'Categorias';
-$messages['newArticleCategory'] = 'Nova Categoria';
-$messages['manageLinks'] = 'Enlaces';
-$messages['editLinks'] = 'Enlaces';
-$messages['newLink'] = 'Novo Enlace';
-$messages['editLink'] = 'Editar Enlace';
-$messages['editLinkCategories'] = 'Editar Categorías de Enlaces';
-$messages['newLinkCategory'] = 'Nova Categoría de Enlaces';
-$messages['editLinkCategory'] = 'Editar Categoría de Enlace';
-$messages['manageCustomFields'] = 'Campos';
-$messages['blogCustomFields'] = 'Campos';
-$messages['newCustomField'] = 'Novo Campo';
-$messages['resourceCenter'] = 'Ficheiros';
-$messages['resources'] = 'Ficheiros';
-$messages['newResourceAlbum'] = 'Novo Álbum';
-$messages['newResource'] = 'Novo Ficheiro';
-$messages['controlCenter'] = 'Configuración';
-$messages['manageSettings'] = 'Configuración';
-$messages['blogSettings'] = 'Configuración da Bitácora';
-$messages['userSettings'] = 'Configuración do Usuario';
-$messages['pluginCenter'] = 'Plugins';
-$messages['Stats'] = 'Estatísticas';
-$messages['manageBlogUsers'] = 'Usuarios da Bitácora';
-$messages['newBlogUser'] = 'Invitar Usuario';
-$messages['showBlogUsers'] = 'Usuarios da Bitácora';
-$messages['manageBlogTemplates'] = 'Plantillas';
-$messages['newBlogTemplate'] = 'Engadir Plantilla';
-$messages['blogTemplates'] = 'Plantillas da Bitácora';
-$messages['adminSettings'] = 'Administración';
-$messages['Users'] = 'Usuarios';
-$messages['createUser'] = 'Novo Usuario';
-$messages['editSiteUsers'] = 'Usuarios';
-$messages['Blogs'] = 'Bitácoras';
-$messages['createBlog'] = 'Nova Bitácora';
-$messages['editSiteBlogs'] = 'Bitácoras';
-$messages['Locales'] = 'Traduccions';
-$messages['newLocale'] = 'Nova Traducción';
-$messages['siteLocales'] = 'Traduccions';
-$messages['Templates'] = 'Plantillas';
-$messages['newTemplate'] = 'Engadir Plantilla';
-$messages['siteTemplates'] = 'Plantillas';
-$messages['GlobalSettings'] = 'Configuración Xeral';
-$messages['editSiteSettings'] = 'Xeral';
-$messages['summarySettings'] = 'Portal';
-$messages['templateSettings'] = 'Plantillas';
-$messages['urlSettings'] = 'Direccions';
-$messages['emailSettings'] = 'Email';
-$messages['uploadSettings'] = 'Transferencias';
-$messages['helpersSettings'] = 'Ferramentas';
-$messages['interfacesSettings'] = 'Interfaces';
-$messages['securitySettings'] = 'Seguridade';
-$messages['bayesianSettings'] = 'Filtro Bayesiano';
-$messages['resourcesSettings'] = 'Ficheiros';
-$messages['searchSettings'] = 'Búsquedas';
-$messages['cleanUpSection'] = 'Limpeza';
-$messages['cleanUp'] = 'Limpeza';
-$messages['editResourceAlbum'] = 'Editar Álbum';
-$messages['resourceInfo'] = 'Editar Ficheiro';
-$messages['editBlog'] = 'Editar Plantilla';
-$messages['Logout'] = 'Sair';
-
-// new post
-$messages['topic'] = 'Título';
-$messages['topic_help'] = 'Título do artigo';
-$messages['text'] = 'Texto';
-$messages['text_help'] = 'Texto do artigo. Esta parte sempre aparecerá na páxina principal da bitácora';
-$messages['extended_text'] = 'Texto extra';
-$messages['extended_text_help'] = 'Texto extra do artigo. Esta parte Pode aparecer o bien siempre na primera página o na página do artigo. Esto é configurable na página de configuración da bitácora';
-$messages['post_slug'] = 'Título URL';
-$messages['post_slug_help'] = 'O título URL será usado para xerar enlaces permanentes con maior significado semántico';
-$messages['date'] = 'Data';
-$messages['post_date_help'] = 'Data cando este artigo debería ser publicado';
-$messages['status'] = 'Estado';
-$messages['post_status_help'] = 'Elixa un dos seguintes estados';
-$messages['post_status_published'] = 'Publicado';
-$messages['post_status_draft'] = 'Borrador';
-$messages['post_status_deleted'] = 'Eliminado';
-$messages['categories'] = 'Categorías';
-$messages['post_categories_help'] = 'Seleccione unha ou máis categorías';
-$messages['post_comments_enabled_help'] = 'Activar comentarios';
-$messages['send_notification_help'] = 'Enviar unha notificación cando se reciban novos comentarios ou retroenlaces';
-$messages['send_trackback_pings_help'] = 'Envíar retroenlaces';
-$messages['send_xmlrpc_pings_help'] = 'Enviar pings vía XMLRPC';
-$messages['save_draft_and_continue'] = 'Gardar Borrador';
-$messages['preview'] = 'Vista Previa';
-$messages['add_post'] = 'Engadir!';
-$messages['error_saving_draft'] = 'Houbo un erro gardando o borrador';
-$messages['draft_saved_ok'] = 'Borrador gardado correctamente';
-$messages['error_sending_request'] = 'Houbo un erro enviando a petición';
-$messages['error_no_category_selected'] = 'Debe seleccionar polo menos unha categoría';
-$messages['error_missing_post_topic'] = 'O título do artigo está baleiro';
-$messages['error_missing_post_text'] = 'O texto do artigo está baleiro';
-$messages['error_adding_post'] = 'Houbo un erro gardando o artigo';
-$messages['post_added_not_published'] = 'O artigo foi gardado correctamente pero non aparecerá na páxina principal';
-$messages['post_added_ok'] = 'O artigo foi gardado correctamente.';
-$messages['send_notifications_ok'] = 'Enviaráse unha mensaxe cada vez que se reciba un comentario ou retroenlace';
-
-// send trackbacks
-$messages['error_sending_trackbacks'] = 'Houbo un erro enviando un retroenlace os seguintes sitios';
-$messages['send_trackbacks_help'] = 'Seleccione as direccions as que quere enviar un retroenlace. Asegúrese de que as direccions soportan retroenlaces.';
-$messages['send_trackbacks'] = 'Enviar retroenlaces';
-$messages['ping_selected'] = 'Enviar retroenlaces';
-$messages['trackbacks_sent_ok'] = 'Os retroenlaces foron enviados correctamente as direccions seleccionadas';
-
-// posts page
-$messages['show_by'] = 'Mostrar';
-$messages['category'] = 'Categoría';
-$messages['author'] = 'Autor';
-$messages['post_status_all'] = 'Todos';
-$messages['author_all'] = 'Todos';
-$messages['search_terms'] = 'Búsqueda';
-$messages['show'] = 'Mostrar';
-$messages['delete'] = 'Eliminar';
-$messages['actions'] = 'Accions';
-$messages['all'] = 'Todos';
-$messages['category_all'] = 'Todas';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'O identificador de artigo e incorrecto.';
-$messages['error_deleting_article'] = 'Houbo un erro eliminando o artigo "%s"';
-$messages['article_deleted_ok'] = 'O artigo "%s" foi eliminado correctamente';
-$messages['articles_deleted_ok'] = '%s articulos foron eliminados correctamente';
-$messages['error_deleting_article2'] = 'Houbo un erro eliminando o artigo con identificador "%s"';
-
-// edit post page
-$messages['update'] = 'Actualizar';
-$messages['editPost'] = 'Editar artigo';
-$messages['error_fetching_post'] = 'Houbo un erro cargando o artigo';
-$messages['post_updated_ok'] = 'O artigo "%s" foi actualizado corrrectamente';
-$messages['error_updating_post'] = 'Houbo un erro actualizando o artigo';
-$messages['notification_added'] = 'Enviaráse unha mensaxe cada vez que se reciba un comentario ou retroenlace';
-$messages['notification_removed'] = 'Non se enviarán mensaxes en caso de comentarios ou retroenlaces';
-
-// post comments
-$messages['url'] = 'Dirección';
-$messages['comment_status_all'] = 'Todos';
-$messages['comment_status_spam'] = 'Spam';
-$messages['comment_status_nonspam'] = 'Non Spam';
-$messages['error_fetching_comments'] = 'Houbo un erro cargando os artigos do comentario';
-$messages['error_deleting_comments'] = 'Houbo un erro eliminando os comentarios ou non se seleccionou ningún comentario a eliminar';
-$messages['comment_deleted_ok'] = 'O comentario "%s" foi eliminado correctamente';
-$messages['comments_deleted_ok'] = '%s comentarios eliminados correctamente';
-$messages['error_deleting_comment'] = 'Houbo un erro eliminando o comentario "%s"';
-$messages['error_deleting_comment2'] = 'Houbo un erro eliminando o comentario con identificador %s';
-$messages['editComments'] = 'Comentarios';
-$messages['mark_as_spam'] = 'Marcar como spam';
-$messages['mark_as_no_spam'] = 'Marcar como non spam';
-$messages['error_incorrect_comment_id'] = 'O identificador do comentario non e correcto';
-$messages['error_marking_comment_as_spam'] = 'Houbo un erro marcando o comentario como spam';
-$messages['comment_marked_as_spam_ok'] = 'O comentario foi marcado como spam correctamente';
-$messages['error_marking_comment_as_nonspam'] = 'Houbo un erro marcando o comentario como non spam';
-$messages['comment_marked_as_nonspam_ok'] = 'O comentario foi marcado como non spam correctamente';
-
-// post trackbacks
-$messages['blog'] = 'Bitácora';
-$messages['excerpt'] = 'Fragmento';
-$messages['error_fetching_trackbacks'] = 'Houbo un erro cargando os retroenlaces recibidos';
-$messages['error_deleting_trackbacks'] = 'Houbo un erro eliminando os retroenlaces ou non seleccionou ningún retroenlace a eliminar';
-$messages['error_deleting_trackback'] = 'Houbo un erro borrando o retroenlace "%s"';
-$messages['error_deleting_trackback2'] = 'Houbo un error eliminando o retroenlace cuycono identificador "%s"';
-$messages['trackback_deleted_ok'] = 'Retroenlace "%s" eliminado correctamente';
-$messages['trackbacks_deleted_ok'] = '%s retroenlaces eliminados correctamente';
-$messages['editTrackbacks'] = 'Retroenlaces';
-
-// post statistics
-$messages['referrer'] = 'Referencia';
-$messages['hits'] = 'Hits';
-$messages['error_no_items_selected'] = 'Non se seleccionaron referencias a eliminar';
-$messages['error_deleting_referrer'] = 'Houbo un erro eliminando a referencia "%s"';
-$messages['error_deleting_referrer2'] = 'Houbo un erro eliminando a referencia con identificador "%s"';
-$messages['referrer_deleted_ok'] = 'A referencia "%s" foi eliminada correctamente';
-$messages['referrers_deleted_ok'] = '%s referencias eliminadas correctamente';
-
-// categories
-$messages['posts'] = 'artigos';
-$messages['show_in_main_page'] = 'Incluir na páxina principal';
-$messages['error_incorrect_category_id'] = 'O identificador da categoría non e correcto ou non se seleccionaron categorías a borrar';
-$messages['error_category_has_articles'] = 'A categoría "%s" non se pode borrar porque está sendo usada por alguns artigos. Edite primeiro os artigos e volva a intentar eliminar a categoría.';
-$messages['category_deleted_ok'] = 'A categoría "%s" foi eliminada correctamente';
-$messages['categories_deleted_ok'] = '%s categorías eliminadas correctamente';
-$messages['error_deleting_category'] = 'Houbo un erro eliminando a categoría "%s"';
-$messages['error_deleting_category2'] = 'Houbo un erro eliminando a categoría con identificador "%s"';
-$messages['yes'] = 'Sí';
-$messages['no'] = 'Non';
-
-// new category
-$messages['name'] = 'Nome';
-$messages['category_name_help'] = 'Nome da categoría tal e como aparecerá na bitácora';
-$messages['description'] = 'Descripción';
-$messages['category_description_help'] = 'Descripción da categoría';
-$messages['show_in_main_page_help'] = 'Se se desactiva, os artigos categorizados baixo esta categoría non serán mostrados na páxina principal e so serán visibles na páxina propia da categoría';
-$messages['error_empty_name'] = 'O nome non pode estar baleiro';
-$messages['error_empty_description'] = 'A descripción non pode estar vacía';
-$messages['error_adding_article_category'] = 'Houbo un erro engadindo a categoría. Verifique os datos e intenteo de novo';
-$messages['category_added_ok'] = 'A categoría "%s" foi engadida correctamente a bitácora';
-$messages['add'] = 'Engadir';
-$messages['reset'] = 'Limpar';
-
-// update category
-$messages['error_updating_article_category'] = 'Houbo un erro actualizando a categoría';
-$messages['error_fetching_category'] = 'Houbo un erro cargando a categoría';
-$messages['article_category_updated_ok'] = 'A categoría "%s" foi actualizada correctamente';
-
-// links
-$messages['feed'] = 'Contidos RSS';
-$messages['error_no_links_selected'] = 'O identificador do enlace non e correcto ou non se seleccionaron enlaces a eliminar';
-$messages['error_incorrect_link_id'] = 'O identificador do enlace non e correcto';
-$messages['error_removing_link'] = 'Houbo un erro eliminando o enlace "%s"';
-$messages['error_removing_link2'] = 'Houbo un erro eliminando o enlace con identificador "%s"';
-$messages['link_deleted_ok'] = 'O enlace "%s" foi eliminado correctamente';
-$messages['links_deleted_ok'] = '%s enlaces foron eliminados correctamente';
-
-// new link
-$messages['link_name_help'] = 'Nome para o enlace';
-$messages['link_url_help'] = 'Dirección do enlace';
-$messages['link_description_help'] = 'Breve descripción do enlace';
-$messages['link_feed_help'] = 'Enlace unha fonte de contidos RSS ou Atom do enlace';
-$messages['link_category_help'] = 'Elixa unha das categorías de enlace dispoñibles';
-$messages['error_adding_link'] = 'Houbo un erro engadindo o enlace. Verifique os datos e volvao intentar';
-$messages['error_invalid_url'] = 'A dirección non e correcta';
-$messages['link_added_ok'] = 'O enlace "%s" foi engadido correctamente';
-
-// update link
-$messages['error_updating_link'] = 'Houbo un erro actualizando o enlace. Verifique os datos e volvao intentar';
-$messages['error_fetching_link'] = 'Houbo un erro o cargar o enlace';
-$messages['link_updated_ok'] = 'O enlace "%s" foi actualizado correctamente';
-
-// link categories
-$messages['links'] = 'Enlaces';
-$messages['error_invalid_link_category_id'] = 'O identificador da categoría de enlaces non e correcto ou non escolleu ningunha categoría de enlaces';
-$messages['error_links_in_link_category'] = 'Hai alguns enlaces clasificados baixo a categoría "%s". Modifique os enlaces primeiro e volvao intentar.';
-$messages['error_removing_link_category'] = 'Houbo un erro eliminando a categoría de enlaces "%s"';
-$messages['link_category_deleted_ok'] = 'A categoría de enlaces "%s" foi eliminada correctamente';
-$messages['link_categories_deleted_ok'] = '%s categorías de enlaces foron eliminadas correctamente';
-$messages['error_removing_link_category2'] = 'Houbo un erro eliminando a categoría de enlaces con identificador "%s"';
-
-// new link category
-$messages['link_category_name_help'] = 'Nome dado a esta categoría de enlaces';
-$messages['error_adding_link_category'] = 'Houbo un erro engadindo a nova categoría de enlaces';
-$messages['link_category_added_ok'] = 'A categoría de enlaces "%s" foi engadida correctamente';
-
-// edit link category
-$messages['error_updating_link_category'] = 'Houbo un erro actualizando a categoría de enlace. Comprobe os datos e volvao intentar.';
-$messages['link_category_updated_ok'] = 'A categoría de enlaces "%s" foi actualizada correctamente';
-$messages['error_fetching_link_category'] = 'Houbo un erro cargando a categoría de enlaces';
-
-// custom fields
-$messages['type'] = 'Tipo';
-$messages['hidden'] = 'Oculto';
-$messages['fields_deleted_ok'] = '%s campos eliminados correctamente';
-$messages['field_deleted_ok'] = 'O campo "%s" foi borrado correctamente';
-$messages['error_deleting_field'] = 'Houbo un erro eliminando o campo "%s"';
-$messages['error_deleting_field2'] = 'Houbo un erro eliminando o campo con identificador "%s"';
-$messages['error_incorrect_field_id'] = 'O identificador do campo non e correcto';
-
-// new custom field
-$messages['field_name_help'] = 'Nome do campo que será usado para obter o seu valor nos artigos';
-$messages['field_description_help'] = 'Descripción do campo que será mostrada o engadir ou editar un artigo';
-$messages['field_type_help'] = 'Escolla un dos seguintes tipos de campo';
-$messages['field_hidden_help'] = 'Se o campo está marcado como oculto, non será mostrado nas pantallas de edición o nuevo artigo. Este atributo e usado casi únicamente por plugins que engaden novos campos para o seu uso';
-$messages['error_adding_custom_field'] = 'Houbo un erro engadindo o campo. Comprobe os datos e volvao intentar';
-$messages['custom_field_added_ok'] = 'O campo "%s" foi engadido correctamente';
-$messages['text_field'] = 'Campo de texto';
-$messages['text_area'] = 'Caixa de texto';
-$messages['checkbox'] = 'Casilla';
-$messages['date_field'] = 'Campo de data';
-
-// edit custom field
-$messages['error_fetching_custom_field'] = 'Houbo un erro cargando o campo';
-$messages['error_updating_custom_field'] = 'Houbo un erro actualizando o capmo. Comprobe os datos e volvao intentar';
-$messages['custom_field_updated_ok'] = 'O campo "%s" foi actualizado correctamente';
-
-// resources
-$messages['root_album'] = 'Álbum raíz';
-$messages['num_resources'] = 'Número de ficheiros';
-$messages['total_size'] = 'Tamaño total';
-$messages['album'] = 'Álbum';
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'O identificador do álbum non e válido';
-$messages['error_base_storage_folder_missing_or_unreadable'] = 'Non foi posible crear os directorios necesarios onde os ficheiros van a ser gardados. Esto pode ser debido a varias razons, como por exemplo que o "safe mode" esté activado na sua configuración do PHP ou que o usuario usado para executar PHP non teña suficientes permisos. Tamen se pode intentar crear os seguintes directorios manualmente: <br/><br/>%s<br/><br/>Se os directorios xa existen, asegúrese de que poidan ser leídos e escritos por o usuario que se está usando para ejecutar o servidor de web/PHP';
-$messages['items_deleted_ok'] = '%s ficheiros eliminados correctamente';
-$messages['error_album_has_children'] = 'O álbum "%s" ten subálbums. Modifique primeiro os subálbums e volvao intentar';
-$messages['item_deleted_ok'] = 'O ficheiro "%s" foi borrado correctamente';
-$messages['error_deleting_album'] = 'Houbo un error eliminando o campo "%s"';
-$messages['error_deleting_album2'] = 'Houbo un erro eliminando o campo con identificador "%s"';
-$messages['error_deleting_resource'] = 'Houbo un erro eliminando o ficheiro "%s"';
-$messages['error_deleting_resource2'] = 'Houbo un erro eliminando o ficheiro con identificador "%s"';
-$messages['error_no_resources_selected'] = 'Non se seleccionaron ficheiros ou álbums para eliminar';
-$messages['resource_deleted_ok'] = 'O ficheiro "%s" foi eliminado correctamente';
-$messages['album_deleted_ok'] = 'O álbum "%s" foi eliminado correctamente';
-$messages['add_resource'] = 'Engadir ficheiro';
-$messages['add_resource_preview'] = 'Engadir vista previa';
-$messages['add_resource_medium'] = 'Engadir vista mediana';
-$messages['add_album'] = 'Engadir álbum';
-
-// new album
-$messages['album_name_help'] = 'Nome do novo álbum';
-$messages['parent'] = 'Pai';
-$messages['no_parent'] = 'Álbum raíz';
-$messages['parent_album_help'] = 'Albumes poden conter subálbums de forma que poida organiza-los seus contidos mellor';
-$messages['album_description_help'] = 'Descripción dos contidos do álbum';
-$messages['error_adding_album'] = 'Houbo un erro engadindo o novo álbum. Comprobe os datos e volvao a intentar';
-$messages['album_added_ok'] = 'O álbum "%s" foi engadido correctamente';
-
-// edit album
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'O identificador do álbum non e correcto';
-$messages['error_fetching_album'] = 'Houbo un erro cargando o álbum';
-$messages['error_updating_album'] = 'Houbo un erro actualizando o álbum. Comprobe os datos e volvao a intentar';
-$messages['album_updated_ok'] = 'O álbum "%s" foi actualizado correctamente';
-$messages['show_album_help'] = 'Se esta casilla está desactivada, o álbum e os ficheiros que estén incluídos nel non aparecerán na parte pública do blog';
-
-// new resource
-$messages['file'] = 'Ficheiro';
-$messages['resource_file_help'] = 'Ficheiro que desexa engadir. Use o enlace "Engadir Outro" para engadir máis dun ficheiro o mesmo tempo (pero tardará máis tempo en termina-la operación)';
-$messages['add_field'] = 'Engadir outro';
-$messages['resource_description_help'] = 'Descripción sobre os contidos do ficheiro';
-$messages['resource_album_help'] = 'Seleccione o álbum o que se engadirá o ficheiro';
-$messages['error_no_resource_uploaded'] = 'Non seleccionou ningún ficheiro para engadir';
-$messages['resource_added_ok'] = 'O ficheiro "%s" foi engadido correctamente';
-$messages['error_resource_forbidden_extension'] = 'O ficheiro non foi engadido porque e dun tipo non permitido polo administrador';
-$messages['error_resource_too_big'] = 'O ficheiro non foi engadido porque e demasiado grande';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'O ficheiro non foi engadido porque a posibilidade de engadir ficheiros foi desactivada polo administrador';
-$messages['error_quota_exceeded'] = 'O ficheiro non foi engadido porque superou p tamaño máximo total de ficheiros permitido para a sua bitácora';
-$messages['error_adding_resource'] = 'Houbo un erro engadindo o ficheiro';
-
-// edit resource
-$messages['editResource'] = 'Editar ficheiro';
-$messages['resource_information_help'] = 'Información sobre o ficheiro';
-$messages['information'] = 'Información';
-$messages['size'] = 'Tamaño';
-$messages['format'] = 'Formato';
-$messages['dimensions'] = 'Dimensions';
-$messages['bits_per_sample'] = 'Bits por mostra';
-$messages['sample_rate'] = 'Frecuencia de mostreo';
-$messages['number_of_channels'] = 'Número de canles';
-$messages['legnth'] = 'Duración';
-$messages['thumbnail_format'] = 'Formato da vista previa';
-$messages['regenerate_preview'] = 'Rexenerar vista previa';
-$messages['error_fetching_resource'] = 'Houbo un erro cargando o ficheiro';
-$messages['error_updating_resource'] = 'Houbo un erro actualizando o ficheiro';
-$messages['resource_updated_ok'] = 'O ficheiro "%s" foi actualizado correctamente';
-
-// blog settings
-$messages['blog_link'] = 'Dirección';
-$messages['blog_link_help'] = 'Enlace permanente a esta bitácora';
-$messages['blog_name_help'] = 'Título desta bitácora';
-$messages['blog_description_help'] = 'Descripción dos contidos desta bitácora';
-$messages['language'] = 'Idioma';
-$messages['blog_language_help'] = 'Idioma usado para mostra-los textos de tanto a parte pública como a parte privada da bitácora';
-$messages['max_main_page_items'] = 'Artigos mostrados na páxina principal';
-$messages['max_main_page_items_help'] = 'Máximo número de artigos mostrados na páxina principal da bitácora';
-$messages['max_recent_items'] = 'Número de artigos recentes';
-$messages['max_recent_items_help'] = 'Máximo número de artigos recentes mostrados';
-$messages['template'] = 'Plantilla';
-$messages['choose'] = 'Elexir';
-$messages['blog_template_help'] = 'Plantilla usada para mostra-los contidos da bitácora. Esta lista inclue as plantillas globais ademáis das plantillas instaladas exclusivamente para esta bitácora';
-$messages['use_read_more'] = 'Engadir o enlace "Máis..." os artigos';
-$messages['use_read_more_help'] = 'Se se activa, só o texto que introduciu na caixa de texto marcada como "Texto" na páxina de edición de artigos mostraráse na páxina principal e engadirase un enlace titulado "Máis..." o final do texto. O resto do artigo mostraráse na páxina propia do artigo. Se se desactiva, o artigo enteiro mostraráse sempre na páxina principal';
-$messages['enable_wysiwyg'] = 'Activa-lo editor visual de artigos';
-$messages['enable_wysiwyg_help'] = 'Activa-lo editor visual de código HTML, que amosa o contido do artigo tal cual aparecerá na bitácora. Esta funcionalidade require Internet Explorer 5.5 ou Mozilla 1.3 ou superiores';
-$messages['enable_comments'] = 'Permitir comentarios por defecto';
-$messages['enable_comments_help'] = 'Permite comentarios en todolos artigos por defecto, ainda que os comentarios podense activar ou desactivar a vontade específicamente para cada artigo';
-$messages['show_future_posts'] = 'Mostralos artigos con data no futuro';
-$messages['show_future_posts_help'] = 'Amosa os artigos que teñan data futura no calendario e na páxina principal';
-$messages['comments_order'] = 'Orde dos comentarios';
-$messages['comments_order_help'] = 'Orde na que os comentarios dun artigo deben ser amosados';
-$messages['oldest_first'] = 'Os antigos primeiro';
-$messages['newest_first'] = 'Os novos primeiro';
-$messages['categories_order'] = 'Orde das categorías';
-$messages['categories_order_help'] = 'Orde no que as categorías deben ser amosadas na páxina principal';
-$messages['most_recent_updated_first'] = 'As categorías actualizadas máis recentemente primeiro';
-$messages['alphabetical_order'] = 'Orde alfabético';
-$messages['reverse_alphabetical_order'] = 'Orde alfabético inverso';
-$messages['most_articles_first'] = 'As que teñan máis artigos primeiro';
-$messages['link_categories_order'] = 'Orde das categorías de enlaces';
-$messages['link_categories_order_help'] = 'Orde no que as categorías de enlaces deben ser amosadas na páxina principal';
-$messages['most_links_first'] = 'As que teñan máis enlaces primeiro';
-$messages['most_links_last'] = 'As que teñan menos enlaces primeiro';
-$messages['time_offset'] = 'Diferencia horaria';
-$messages['time_offset_help'] = 'Diferencia horaria en número de horas que será engadida dinámicamente a cada data e hora amosada na bitácora';
-$messages['close'] = 'Pechar';
-$messages['select'] = 'Seleccionar';
-$messages['error_updating_settings'] = 'Houbo un erro actualizando a configuración da bitácora. Comprobe os datos e volvao a intentar';
-$messages['error_invalid_number'] = 'O valor non e correcto';
-$messages['error_incorrect_time_offset'] = 'O valor da diferencia horaria non e correcto';
-$messages['blog_settings_updated_ok'] = 'A configuración da bitácora foi gardada correctamente';
-$messages['hours'] = 'Horas';
-
-// user settings
-$messages['username_help'] = 'Nome de usuario, non pode ser cambiado';
-$messages['full_name'] = 'Nome completo';
-$messages['full_name_help'] = 'Nome completo, opcional';
-$messages['password_help'] = 'Cambie o password e confírmeo, ou deixe os campos baleiros se non desexa facer ningun cambio.';
-$messages['confirm_password'] = 'Confirmar o password';
-$messages['email'] = 'Direccion de correo';
-$messages['email_help'] = 'Dirección de correo onde as notificacions serán enviadas';
-$messages['bio'] = 'Descripción persoal';
-$messages['bio_help'] = 'Descripción persoal, opcional';
-$messages['picture'] = 'Foto';
-$messages['user_picture_help'] = 'Pode escoller unha foto das dispoñibles nesta bitácora como ficheiro para que sexa a sua foto persoal';
-$messages['error_invalid_password'] = 'O password non e correcto ou por exemplo, e demasiado curto';
-$messages['error_passwords_dont_match'] = 'O password e a confirmación non son iguais';
-$messages['error_incorrect_email_address'] = 'A dirección de correo non e válida';
-$messages['error_updating_user_settings'] = 'Houbo un erro gardando os seus datos. Comprobe os datos e volvao intentar';
-$messages['user_settings_updated_ok'] = 'Os datos de usuario foron gardados correctamente';
-$messages['resource'] = 'Ficheiro';
-
-// plugin centre
-$messages['identifier'] = 'Identificador';
-$messages['error_plugins_disabled'] = 'A funcionalidade de plugins foi desactivada polo administrador.';
-
-// blog users
-$messages['revoke_permissions'] = 'Quitar permisos';
-$messages['error_no_users_selected'] = 'Non seleccionou ningun usuario';
-$messages['user_removed_from_blog_ok'] = 'O usuario "%s" xa non ten permisos para acceder a esta bitácora';
-$messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s usuarios xa non teñen acceso a esta bitácora';
-$messages['error_removing_user_from_blog'] = 'Houbo un erro eliminando o acceso a esta bitácora do usuario "%s"';
-$messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'Houbo un erro eliminando o acceso a esta bitácora do usuario con identificador "%s"';
-
-// new blog user
-$messages['new_blog_username_help'] = 'Nombe do usuario o que se quere dar acceso a esta bitácora. O usuario so terá acceso as seccions "Contido" e "Ficheiros"';
-$messages['send_notification'] = 'Enviar notificación';
-$messages['send_user_notification_help'] = 'Enviar mensaxe de notificación a este usuario';
-$messages['notification_text'] = 'Texto';
-$messages['notification_text_help'] = 'Texto que será incluido na notificación enviada a este usuario';
-$messages['error_adding_user'] = 'Houbo un erro dando acceso o usuario. Comprobe os datos e volvao intentar';
-$messages['error_empty_text'] = 'O texto da notificación non pode estar baleiro';
-$messages['error_invalid_user'] = 'O usuario "%s" non e válido ou non existe';
-$messages['user_added_to_blog_ok'] = 'O usuario "%s" xa pode acceder a esta bitácora';
-
-// blog templates
-$messages['error_no_templates_selected'] = 'Non se seleccionaron plantillas';
-$messages['error_template_is_current'] = 'A plantilla "%s" non se pode eliminar porque e a que está usando a bitácora';
-$messages['error_removing_template'] = 'Houbo un erro borrando a plantilla "%s"';
-$messages['template_removed_ok'] = 'A plantilla "%s" foi eliminada correctamente';
-$messages['templates_removed_ok'] = '%s plantillas foron eliminadas correctamente';
-
-// new blog template
-$messages['template_installed_ok'] = 'A plantilla "%s" foi engadida correctamente';
-$messages['error_installing_template'] = 'Houbo un erro engadindo a plantilla "%s"';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'A plantilla non puido ser engadida porque alguns dos ficheiros básicos da plantilla non están dispoñibles';
-$messages['error_add_template_disabled'] = 'Non se poden engadir novas plantillas porque esta posibilidade foi desactivada polo administrador';
-$messages['error_must_upload_file'] = 'Non se enviou ningun ficheiro con datos dunha plantilla';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'A posibilidade de enviar ficheiros o servidor foi desactivada polo administrador';
-$messages['error_no_new_templates_found'] = 'Non se atoparon novas plantillas';
-$messages['error_template_not_inside_folder'] = 'Os ficheiros da plantilla debense gardar dentro dun directorio con nome o mesmo que o da plantilla';
-$messages['error_unpacking'] = 'Houbo un erro descomprimindo o ficheiro da plantilla';
-$messages['error_forbidden_extensions'] = 'Alguns dos ficheiros da plantilla contiñan unha extensión non permitida neste sitio';
-$messages['error_creating_working_folder'] = 'Houbo un erro creando un directorio temporal para descomprimi-la plantilla';
-$messages['error_checking_template'] = 'Houbo un erro comprobando que a plantilla e correcta: %s';
-$messages['template_package'] = 'Plantilla';
-$messages['blog_template_package_help'] = 'Use este formulario para enviar novas plantillas o servidor. Éstas plantillas so estarán dispoñibles para esta bitácora. Se non e posible enviar ficheiros, use por exemplo un cliente de FTP para subi-los ficheiros e colóqueos no directorio <b>%s</b> e logo use o botón "<b>Actualizar plantillas</b>" para engadir calquera plantilla nova.Lifetype comprobará o contido do directorio e engadirá automáticamente todalas plantillas novas';
-$messages['scan_templates'] = 'Actualizar plantillas';
-
-// site users
-$messages['user_status_active'] = 'Activo';
-$messages['user_status_disabled'] = 'Desactivado';
-$messages['user_status_all'] = 'Todos';
-$messages['user_status_unconfirmed'] = 'Sen confirmar';
-$messages['error_invalid_user2'] = 'O usuario con identificador "%s" non existe';
-$messages['error_deleting_user'] = 'Houbo un erro desactivando o usuario "%s"';
-$messages['user_deleted_ok'] = 'O usuario "%s" foi desactivado correctamente';
-$messages['users_deleted_ok'] = '%s usuarios foron desactivados correctamente';
-
-// create user
-$messages['user_added_ok'] = 'O usuario "%s" foi engadido correctamente';
-$messages['error_incorrect_username'] = 'O nome de usuario non e correcto ou xa está asignado';
-$messages['user_status_help'] = 'Estado do usuario';
-$messages['user_blog_help'] = 'Bitácora a que este usuario será asignado inicialmente';
-$messages['none'] = 'Ningun';
-
-// edit user
-$messages['error_invalid_user'] = 'O nome de usuario non e correcto ou non existe';
-$messages['error_updating_user'] = 'Houbo un erro actualizando o usuario. Comprobe os datos e volvao intentar';
-$messages['blogs'] = 'Bitácoras';
-$messages['user_blogs_help'] = 'Bitácoras nas que o usuario ten acceso como usuario ou como propietario da bitácora';
-$messages['site_admin'] = 'Administrador';
-$messages['site_admin_help'] = 'Dar permisos de administrador a este usuario de forma que poida acceder a sección de "Administración"';
-$messages['user_updated_ok'] = 'O usuario "%s" foi actualizado correctamente';
-
-// site blogs
-$messages['blog_status_all'] = 'Todas';
-$messages['blog_status_active'] = 'Activas';
-$messages['blog_status_disabled'] = 'Desactivada';
-$messages['blog_status_unconfirmed'] = 'Sen confirmar';
-$messages['owner'] = 'Propietario';
-$messages['quota'] = 'Cuota';
-$messages['bytes'] = 'bytes';
-$messages['error_no_blogs_selected'] = 'Non se seleccionaron bitácoras para desactivar';
-$messages['error_blog_is_default_blog'] = 'A bitácora "%s" non se pode desactivar porque e a bitácora por defecto';
-$messages['blog_deleted_ok'] = 'A bitácora "%s" foi desactivada correctamente';
-$messages['blogs_deleted_ok'] = '%s foron desactivadas correctamente';
-$messages['error_deleting_blog'] = 'Houbo un erro desactivando a bitácora "%s"';
-$messages['error_deleting_blog2'] = 'Houbo un erro desactivando a bitácora con identificador "%s"';
-
-// create blog
-$messages['error_adding_blog'] = 'Houbo un erro engadindo a bitácora. Comprobe os datos e volvao a intentar';
-$messages['blog_added_ok'] = 'A bitácora "%s" foi engadida correctamente';
-
-// edit blog
-$messages['blog_status_help'] = 'Estado da bitácora';
-$messages['blog_owner_help'] = 'Propietario da bitácora, que terá control sobre a sua configuración';
-$messages['users'] = 'Usuarios';
-$messages['blog_quota_help'] = 'Cuota de ficheiros en bytes. Use un valor de 0 para otorgar espacio ilimitado';
-$messages['blog_users_help'] = 'Usuarios que poden acceder a esta bitácora, pero sen acceso a sua configuración. Asigne os usuarios da esquerda a lista da dereita para engadir novos usuarios, ou viceversa para eliminar usuarios existentes';
-$messages['edit_blog_settings_updated_ok'] = 'A bitácora "%s" foi actualizada correctamente';
-$messages['error_updating_blog_settings'] = 'Houbo un erro actualizando a bitácora "%s"';
-$messages['error_incorrect_blog_owner'] = 'O usuario seleccionado como propietario da bitácora non e correcto';
-$messages['error_fetching_blog'] = 'Houbo un erro cargando a bitácora';
-$messages['error_updating_blog_settings2'] = 'Houbo un erro actualizando a bitácora. Comprobe os datos e inténteo de novo';
-$messages['add_or_remove'] = 'Engadir ou eliminar usuarios';
-
-// site locales
-$messages['locale'] = 'Traducción';
-$messages['locale_encoding'] = 'Condificación';
-$messages['locale_deleted_ok'] = 'A traducción "%s" foi eliminada correctamente';
-$messages['error_no_locales_selected'] = 'Non se seleccionaron traduccions para eliminar';
-$messages['error_deleting_only_locale'] = 'A traducción non puido ser eliminada porque e a única que queda no sistema';
-$messages['locales_deleted_ok']= '%s traduccions foron eliminadas correctamente';
-$messages['error_deleting_locale'] = 'Houbo un erro borrando a traducción "%s"';
-$messages['error_locale_is_default'] = 'A traducción "%s" non puido ser eliminada porque e a que se está usando por defecto para as novas bitácoras';
-
-// add locale
-$messages['error_invalid_locale_file'] = 'O ficheiro coa traducción non e válido';
-$messages['error_no_new_locales_found'] = 'Non se atoparon novos ficheiros con traduccions';
-$messages['locale_added_ok'] = 'A traducción "%s" foi engadida correctamente';
-$messages['error_saving_locale'] = 'Houbo un erro gardando a nova traducción';
-$messages['scan_locales'] = 'Actualizar traduccions';
-$messages['add_locale_help'] = 'Use este formulario para engadir novas traduccions. Se non e posible enviar ficheiros o servidor, suba o ficheiro o servidor manualmente mediante por exemplo FTP, gárdeo no directorio <b>./locales/</b> e use o botón "<b>Actualizar traduccions</b>". Lifetype lerá o directorio e engadira automáticamente calquera nova traducción';
-
-// site templates
-$messages['error_template_is_default'] = 'A plantilla "%s" non puido ser eliminada porque e a que se está usando por defecto para novas bitácoras';
-
-// add template
-$messages['global_template_package_help'] = 'Use este formulario para enviar novas plantillas o servidor. Éstas plantillas estarán dispoñibles para todalas bitácoras do servidor. Se non e posible enviar ficheiros, use por exemplo un cliente de FTP para subilos ficheiros e colóqueos no directorio <b>%s</b> e logo use o botón "<b>Actualizar plantillas</b>" para engadir calquera plantilla nova. Lifetype comprobará o contido do directorio e engadirá automáticamente todalas plantillas novas';
-
-// global settings
-$messages['site_config_saved_ok'] = 'A configuración xeral foi gardada correctamente';
-$messages['error_saving_site_config'] = 'Houbo un erro gardando a configuración xeral';
-/// general settings
-$messages['help_comments_enabled'] = 'Activa-los comentarios en novas bitácoras por defecto [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_beautify_comments_text'] = 'Se se activa, os comentarios enviados polos usuarios serán formateados automáticamente engadindo párrafos e xerando enlaces automáticamente a partir de direccions [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_temp_folder'] = 'Cartafol onde o Lifetype pode escribir os seus ficheiros temporais de uso interno. Use unha Cartafol fora da árbore de directorios do servidor da web para maior seguridade [Valor por defecto = ./tmp]';
-$messages['help_base_url'] = 'Dirección base onde o Lifetype está instalado';
-$messages['help_subdomains_enabled'] = 'Activalo soporte para subdominios. Vexa a sección da documentación sobre subdominios para máis información [Valor por defecto = Non]';
-$messages['help_subdomains_base_url'] = 'Cando os subdominios estan activados, usaráse esta URL base en lugar de base_url. Use {blogname} para obter o nome da bitácora e {username} para obter o nome de usuario, para xerar un enlace permanente a bitácora (p. ex. "http://{blogname}.sudominio.com")';
-$messages['help_include_blog_id_in_url'] = 'Cando os subdominios están activados conxuntamente coas URLs "normales", esto forzará o Blog a non incluir o parámetro "blogId". Non debería alterar este valor se non sabe o que está facendo [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_script_name'] = 'Configure este parámetro se por algunha razón ten que renomear index.php [Valor por defecto = index.php]';
-$messages['help_show_posts_max'] = 'Número máximo de artigos na páxina principal para novas bitácoras [Valor por defecto = 15]';
-$messages['help_recent_posts_max'] = 'Número máximo de artigos recentes amosados na páxina principal para novas bitácoras [Valor por defecto = 10]';
-$messages['help_save_drafts_via_xmlhttprequest_enabled'] = 'Activalo soporte para XmlHttpRequest de forma que se poidan gardar borradores de artigos sen ter que refrescar a páxina de edición [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_locale_folder'] = 'Cartafol onde están gardadas as traduccions. Use un cartafol fora da árbore de directorios do servidor da web para maior seguridade [Valor por defecto = ./locale]';
-$messages['help_default_locale'] = 'Idioma por defecto para as novas bitácoras [Valor por defecto = en_UK]';
-$messages['help_default_blog_id'] = 'Bitácora por defecto que será amosada se non especifica unha bitácora en particular [Valor por defecto = 1]';
-$messages['help_default_time_offset'] = 'Diferencia horaria por defecto das novas bitácoras [Valor por defecto = 0]';
-$messages['help_html_allowed_tags_in_comments'] = 'Lista de entidades HTML, separadas por espacios en branco, que están permitidas nos comentarios [Valor por defecto = &lt;a&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;]';
-$messages['help_referer_tracker_enabled'] = 'Gardar os "referrers" na base de datos [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_show_more_enabled'] = 'Activa-lo enlace "Máis..." por defecto para novas bitácoras [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_update_article_reads'] = 'O Blog actualizará o contador de veces que un artigo foi lido se se activa [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_update_cached_article_reads'] = 'Igual que update_article_reads, pero ademáis actualizará o contador ainda que a caché esté activada [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_enabled'] = 'Activa-la posibilidade de enviar pings mediante XMLRPC os sitios que o soporten [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'Activa-lo soporte para pings XMLRPC por defecto en novos artigos [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_hosts'] = 'URLs de servicios que implementen soporte para pings XMLRPC. Poña cada dirección nunha liña nova [Valor por defecto = http://rpc.weblogs.com/RPC2]';
-$messages['help_trackback_server_enabled'] = 'Activa-lo soporte para recibir retroenlaces [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_htmlarea_enabled'] = 'Activar por defecto o editor visual de artigos para as novas bitácoras [Valor por defecto = Sí';
-$messages['help_plugin_manager_enabled'] = 'Activa-los plugins [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_minimum_password_length'] = 'Tamaño mínimo, en carácteres, que un password debe ter [Valor por defecto = 4]';
-$messages['help_xhtml_converter_enabled'] = 'Activa un filtro que intentará converti-lo texto dos artigos a XHTML válido automáticamente [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_xhtml_converter_aggressive_mode_enabled'] = 'O Blog intentará correxir casi todo o que poida para asegurar que os nosos artigos sexan XHTML válido, ainda que activando este modo e posible que se cometan máis errores [Valor por defecto = Non]';
-$messages['help_session_save_path'] = 'Cartafol onde o O Blog garda as suas sesions, mediante a función session_save_path() do PHP. Deixe este campo vacio para usar o valor por defecto do PHP. Se usa outro cartafol que non sexa o por defecto, asegúrese de que pode ser escrito polo usuario executando o servidor de web [Valor por defecto = (baleiro)]';
-// summary settings
-$messages['help_summary_page_show_max'] = 'Número de artigos que se mostrarán no portal. Este parámetro controla todalas listas do portal (artigos máis recentes, bitácoras máis activas, etc) [Valor por defecto = 10]';
-$messages['help_summary_blogs_per_page'] = 'Número de bitácoras por páxina na sección "Bitácoras" do portal [Valor por defecto = 25]';
-$messages['help_forbidden_usernames'] = 'Lista de nomes de usuario que non se poden rexistrar [Valor por defecto = admin www blog ftp]';
-$messages['help_force_one_blog_per_email_account'] = 'Non permitir máis dunha bitácora por dirección de correo [Valor por defecto = Non]';
-$messages['help_summary_show_agreement'] = 'Amosar un texto/licencia coa que os usuarios teñen que estar de acordo antes de continuar co proceso de rexistro [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'Enviar un email os novos usuarios cun enlace o que teñen que acceder, para confirma-lo rexistro dunha nova bitácora [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_summary_disable_registration'] = 'Non permiti-lo rexistro de novas bitácoras [Valor por defecto = Non]';
-// templates
-$messages['help_template_folder'] = 'Cartafol onde se gardan as plantillas [Valor por defecto = ./templates]';
-$messages['help_default_template'] = 'Plantilla por defecto para as novas bitácoras [Valor por defecto = standard]';
-$messages['help_users_can_add_templates'] = 'Permitir que os usuarios engadan as suas propias plantillas [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_template_compile_check'] = 'Se se activa, Smarty comprobará se os ficheiros das plantillas Trocaron e se e así, as recompilará [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_template_cache_enabled'] = 'Activa a cache de plantillas. Se está activada, as páxinas das bitácoras so se xerarán unha vez e usaránse ata que haxa algun cambio. Desta forma, non será necesario trae-los datos desde a base de datos cada vez [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_template_cache_lifetime'] = 'Tempo en segundos de vida da caché. Asigne -1 para que a caché nunca expire';
-$messages['help_template_http_cache_enabled'] = 'Activa-lo soporte para as peticions condicionais vía HTTP. Se se activa, o Blog terá en conta o valor da cabeceira HTTP "If-Modified-Since" e so enviará os datos en caso de que sexa necesario para aforrar ancho de banda [Valor por defecto = Non]';
-$messages['help_allow_php_code_in_templates'] = 'Permite incluir código PHP nas plantillas de Smarty vía {php}...{/php} [Valor por defecto = Non]';
-// urls
-$messages['help_request_format_mode'] = 'Escolla un dos seguintes formatos de URLs. Se pensa usar "URLs Personales", configure os formatos das URLs se e necesario [Valor por defecto = Plain]';
-$messages['plain'] = 'Normal';
-$messages['search_engine_friendly'] = 'Search engine friendly';
-$messages['custom_url_format'] = 'URLs Personales';
-$messages['help_permalink_format'] = 'Formato dos enlaces permanentes a artigos cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/{catname}/{year}/{month}/{day}/{postname}$]';
-$messages['help_category_link_format'] = 'Formato dos enlaces a categorías de artigos cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/{catname}$]';
-$messages['help_blog_link_format'] = 'Formato dos enlaces permanentes a bitácoras cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}$]';
-$messages['help_archive_link_format'] = 'Formato dos enlaces os archivos cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/archives/{year}/?{month}/?{day}]';
-$messages['help_user_posts_link_format'] = 'Formato dos enlaces permanentes os artigos dun autor en particular cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/user/{username}$]';
-$messages['help_post_trackbacks_link_format'] = 'Formato dos enlaces as páxinas cos retroenlaces recibidos cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/post/trackbacks/{postname}$]';
-$messages['help_template_link_format'] = 'Formato dos enlaces a páxinas persoais cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/page/{templatename}$]';
-$messages['help_album_link_format'] = 'Formato dos enlaces a álbums de arquivos cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/album/{albumname}$]';
-$messages['help_resource_link_format'] = 'Formato dos enlaces a arquivos cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_preview_link_format'] = 'Formato dos enlaces as vistas previas de arquivos cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = 'Formato dos enlaces as vistas previas de tamaño medio cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview-med/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_download_link_format'] = 'Formato dos enlaces para descargar arquivos cando as URLs persoais están activadas [Valor por defecto = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/download/{resourcename}$]';
-// email
-$messages['help_check_email_address_validity'] = 'Se se activa, o Blog contactará co servidor de correo especificado no rexistro MX especificado polo servidor DNS do dominio e comprobará se o usuario é válido [Valor por defecto = Non]';
-$messages['help_email_service_enabled'] = 'Activar o soporte para enviar mensaxes [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_post_notification_source_address'] = 'Dirección que aparecerá no campo "From:" cando se envíen mensaxes a través do Blog [Valor por defecto = noreply at your.host.com]';
-$messages['help_email_service_type'] = 'Sistema que se usará para enviar mensaxes [Valor por defecto = PHP]';
-$messages['help_smtp_host'] = 'Se se desexa usar un servidor SMTP para enviar mensaxes, especifique aquí o nome do servidor [Valor por defecto = (baleiro)]';
-$messages['help_smtp_port'] = 'Se o servidor de SMTP está configurado nun porto distinto o 25 [Valor por defecto = (baleiro)]';
-$messages['help_smtp_use_authentication'] = 'Active este parámetro si o servidor requiere autentificación [Valor por defecto = Non]';
-$messages['help_smtp_username'] = 'nome de usuario en caso de que o servidor SMTP necesite autentificación [Valor por defecto = (baleiro)]';
-$messages['help_smtp_password'] = 'Password en caso de que o servidor SMTP necesite autentificación [Valor por defecto = (baleiro)]';
-// helpers
-$messages['help_path_to_tar'] = 'Ruta completa o binario "tar", necesario para descomprimir plantillas en formato .tar.gz o tar.bz2 [Valor por defecto = /bin/tar]';
-$messages['help_path_to_gzip'] = 'Ruta completa o binario "gzip", necesario para descomprimir plantillas en formato .tar.gz [Valor por defecto = /bin/gzip]';
-$messages['help_path_to_bz2'] = 'Ruta completa o binario "bz2", necesario para descomprimir plantillas en formato tar.bz2 [Valor por defecto = /usr/bin/bzip2]';
-$messages['help_path_to_unzip'] = 'Ruta completa o binario "unzip", necesario para descomprimir plantillas en formato .zip [Valor por defecto = /usr/bin/unzip]';
-$messages['help_unzip_use_native_version'] = 'Usar unha versión nativa en PHP para descomprimir arquivos .zip, de forma que o binario "unzip" non sexa necesario [Valor por defecto = Non]';
-// uploads
-$messages['help_uploads_enabled'] = 'Permite ós usuarios enviar arquivos o servidor. Este parámetro afecta por exemplo as plantillas personalizadas [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'Tamaño máximo dos arquivos en bytes. Por razons obvias, este límite nunca será máis alto que o valor configurado na configuración do PHP [Valor por defecto = 2000000]';
-$messages['help_upload_forbidden_files'] = 'Lista separada por espacios en branco de nomes de arquivos non permitidos neste servidor. Pode usar \'*\' e \'?\' para especificar nomes de arquivos máis complexos [Valor por defecto = *.php *.php3 *.php4 *.phtml]';
-// interfaces
-$messages['help_xmlrpc_api_enabled'] = 'Activar o acceso as bitácoras mediante XMLRPC [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_rdf_enabled'] = 'Activar a xeracion de contidos mediante RSS ou Atom [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_default_rss_profile'] = 'Formato por defecto dos contidos [Valor por defecto = RSS 1.0]';
-// security
-$messages['security_pipeline_enabled'] = 'Activar o filtro de seguridade, que é necesario para o filtro Bayesiano e por outros plugins que o usen [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_ip_address_filter_enabled'] = 'Activa o filtro de direcciones IP é necesario que o filtro de seguridade esté activado [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_content_filter_enabled'] = 'Activa o filtro de contido mediante expresions regulares. é necesario que o filtro de seguridade esté activado [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_maximum_comment_size'] = 'Tamaño máximo dun comentario en bytes, ou use un valor de "0" para permitir un tamaño ilimitado [Valor por defecto = 0]';
-// baSíian filter
-$messages['help_baSíian_filter_enabled'] = 'Activar o filtro Bayesiano anti-spam [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_baSíian_filter_spam_probability_treshold'] = 'Puntuación máxima para que un comentario sexa considerado spam [Valor por defecto = 0.9]';
-$messages['help_baSíian_filter_nonspam_probability_treshold'] = 'Puntuación mínima para que un comentario non sexa considerado spam [Valor por defecto = 0.2]';
-$messages['help_baSíian_filter_min_length_token'] = 'Tamaño mínimo en carácteres dun token [Valor por defecto = 3]';
-$messages['help_baSíian_filter_max_length_token'] = 'Tamaño máximo dun token [Valor por defecto = 100]';
-$messages['help_baSíian_filter_number_significant_tokens'] = 'Número mínimo de tokens [Valor por defecto = 15]';
-$messages['help_baSíian_filter_spam_comments_action'] = 'Qué facer cos comentarios que sexan spam. Use "Eliminar" cando o seu filtro Bayesiando fora entrenado correctamente. Manteñaos na base de datos se cree que o seu filtro Pode cometer todavía algun erro [Valor por defecto = Gardar]';
-$messages['keep_spam_comments'] = 'Gardalos na base de datos, pero marcados como "Spam"';
-$messages['throw_away_spam_comments'] = 'Eliminalos directamente';
-// resources
-$messages['help_resources_enabled'] = 'Activar a sección de "arquivos" [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_resources_folder'] = 'Cartafol onde los arquivos serán almacenados. Use un Cartafol fora do árbol do servidor de web para maior seguridade [Valor por defecto = ./gallery]';
-$messages['help_thumbnail_method'] = 'Método para xerar las previsualizacions. Se requiere soporte para GD si se selecciona PHP como o método por defecto [Valor por defecto = PHP]';
-$messages['help_path_to_convert'] = 'Ruta completa o binario "convert" do paquete "ImageMagick". é obligatorio se o método para xerar as previsualizacions é "ImageMagick" [Valor por defecto = /usr/bin/convert]';
-$messages['help_thumbnail_format'] = 'Formato das previsualizacions [Valor por defecto = o mesmo que a imaxe]';
-$messages['help_thumbnail_height'] = 'Altura das previsualizacions en pixels [Valor por defecto = 120]';
-$messages['help_thumbnail_width'] = 'Anchura das previsualizacions en pixels [Valor por defecto = 120]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_height'] = 'Altura das previsualizacions de tamaño medio en pixels [Valor por defecto = 480]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_width'] = 'Anchura das previsualizacions de tamaño medio en pixels [Valor por defecto = 640]';
-$messages['help_thumbnails_keep_aspect_ratio'] = 'xerar as previsualizacions mantendo un aspecto proporcional [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_thumbnail_generator_force_use_gd1'] = 'Usar so GD1 en lugar de GD2 [Valor por defecto = Non]';
-$messages['help_thumbnail_generator_user_smoothing_algorithm'] = 'Método usado para suaviza-las vistas previas. So dispoñible se se está usando PHP para xerar as vistas previas [Valor por defecto = PHP ImageCopyResampled]';
-$messages['help_resources_quota'] = 'Cuota de arquivos en bytes para as bitácoras (i.e. 5242880 Bytes = 5MB), ou use "0" para dar cuota ilimitada [Valor por defecto = 0]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_enabled'] = 'Activa o soporte para a cabeceira HTTP "If-Modified-Since" cando se fagan peticions para arquivos. Active este parámetro para aforrar ancho de banda [Valor por defecto = Non]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_lifetime'] = 'Tempo en milisegundos durante o cal o cliente Pode usar a versión cacheada dun arquivo. So válido cando o parámetro anterior esté activado [Valor por defecto = 9999999]';
-$messages['same_as_image'] = 'O mesmo que a imaxe orixinal';
-// search
-$messages['help_search_engine_enabled'] = 'Activar o motor de búsqueda [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_search_in_custom_fields'] = 'Buscar tamen nos campos persoais [Valor por defecto = Sí]';
-$messages['help_search_in_comments'] = 'Buscar tamen nos comentarios [Valor por defecto = Sí]';
-
-// cleanup
-$messages['purge'] = 'Limpar';
-$messages['cleanup_spam'] = 'Limpar Spam';
-$messages['cleanup_spam_help'] = 'Esto eliminara físicamente da base de datos todos aqueles comentarios que foran marcados como spam polos usuarios. Non será posible recuperalos unha vez foran eliminados';
-$messages['spam_comments_purged_ok'] = 'Spam eliminado correctamente';
-$messages['cleanup_posts'] = 'Limpar Artigos';
-$messages['cleanup_posts_help'] = 'Esto eliminará físicamente da base de datos todos aqueles artigos que foran marcados como "Borrados". Non será posible recuperalos unha vez foran eliminados';
-$messages['posts_purged_ok'] = 'artigos eliminados correctamente';
-
-/// summary ///
-// front page
-$messages['summary'] = 'Portal';
-$messages['register'] = 'Rexistrarse';
-$messages['summary_welcome'] = 'Benvido!';
-$messages['summary_most_active_blogs'] = 'As Bitácoras máis activas';
-$messages['summary_most_commented_articles'] = 'Os máis comentados';
-$messages['summary_most_read_articles'] = 'Os mais lidos';
-$messages['password_forgotten'] = 'Olvidaches o password?';
-$messages['summary_newest_blogs'] = 'Bitácoras novas';
-$messages['summary_latest_posts'] = 'Os máis novos';
-$messages['summary_search_blogs'] = 'Pesquisas';
-
-// blog list
-$messages['updated'] = 'Actualizada';
-$messages['total_reads'] = 'total';
-
-// blog profile
-$messages['blog'] = 'Bitácora';
-$messages['latest_posts'] = 'Os máis novos';
-
-// registration
-$messages['register_step0_title'] = 'Termos de Uso';
-$messages['decline'] = 'Non estou de acordo';
-$messages['accept'] = 'Aceptar';
-$messages['read_service_agreement'] = 'Lea atentamente os térmos de uso e pulse o botón "Aceptar" se está de acordo';
-$messages['register_step1_title'] = 'Crear o usuario [1/4]';
-$messages['register_step1_help'] = 'Primeiro hai que crear un usuario para a bitácora. Este usuario será o propietario da bitácora e terá acceso a todas as suas funcionalidades';
-$messages['register_next'] = 'Seguinte';
-$messages['register_back'] = 'Atrás';
-$messages['register_step2_title'] = 'Crear a bitácora [2/4]';
-$messages['register_blog_name_help'] = 'Nome da bitácora';
-$messages['register_step3_title'] = 'Escolla unha plantilla [3/4]';
-$messages['step1'] = 'Paso 1';
-$messages['step2'] = 'Paso 2';
-$messages['step3'] = 'Paso 3';
-$messages['register_step3_help'] = 'Escolla unha das plantillas dispoñibles para a sua nova bitácora. Se máis tarde non lle gusta, sempre a pode Trocar';
-$messages['error_must_choose_template'] = 'Escolla unha plantilla';
-$messages['select_template'] = 'Seleccionar esta';
-$messages['register_step5_title'] = 'Felicidades! [4/4]';
-$messages['finish'] = 'Terminar';
-$messages['register_need_confirmation'] = 'Unha mensaxe incluindo o enlace para a sua confirmación foi enviado a sua dirección de correo. En canto reciba a mensaxe, faga clic na direción para empezar a usar a sua bitácora!';
-$messages['register_step5_help'] = 'Felicidades, a sua nova bitácora foi creada!';
-$messages['register_blog_link'] = 'Se quere, pode ir directamente a sua nova bitácora: <a href="%2$s">%1$s</a>';
-$messages['register_blog_admin_link'] = 'Ou se o desexa, pode empezar a engadir artigos a través da <a href="admin.php">interface de administración</a>';
-$messages['register_error'] = 'Houbo un erro durante o proceso';
-$messages['error_registration_disabled'] = 'Non se poden rexistrar bitácoras neste sitio';
-// registration article topic and text
-$messages['register_default_article_topic'] = 'Felicidades! Instalaches Lifetype en Galego';
-$messages['register_default_article_text'] = 'Se pode ler isto, a sua bitácora está lista para empezar a escribir. Traducción o galego de lifetype, realizada por Víctor Julio Quesada Varela, 2006. egalego at gmail.com, www.egalego.com';
-$messages['register_default_category'] = 'Xeral';
-// confirmation email
-$messages['register_confirmation_email_text'] = 'Visite o seguinte enlace para activar a sua nova bitácora:
-
-%s
-
-Que teña un bo día.';
-$messages['error_invalid_activation_code'] = 'O enlace de activación non e correcto';
-$messages['blog_activated_ok'] = 'Felicidades, a sua nova bitácora foi activada!';
-// forgot your password?
-$messages['reset_password'] = 'Trocar o password';
-$messages['reset_password_username_help'] = 'Nome do usuario do que quere cambia-lo password';
-$messages['reset_password_email_help'] = 'Dirección de correo que empregou para rexistrar este usuario';
-$messages['reset_password_help'] = 'Use este formulario para Trocar o password do seu usuario, en caso de que non o recorde. Por favor escriba o nome de usuario do que desexa Trocar o password, así como a dirección de correo coa que se rexistrou este usuario';
-$messages['error_resetting_password'] = 'Houbo un erro cambiando o password do usuario. Comprobe os datos e volvao a intentar';
-$messages['reset_password_error_incorrect_email_address'] = 'A dirección de correo non e correcta ou non e a dirección que se usou para rexistrar este usuario';
-$messages['password_reset_message_sent_ok'] = 'Unha mensaxe de correo foi enviada a dirección de correo. Por favor faga clic na dirección incluida no mensaxe para Trocar o password';
-$messages['error_incorrect_request'] = 'Os parámetros da dirección non son correctos';
-$messages['change_password'] = 'Novo password';
-$messages['change_password_help'] = 'Por favor dun nuevo password e a continuación, confírmeo';
-$messages['new_password'] = 'Novo password';
-$messages['new_password_help'] = 'Escriba aquí o seu novo password';
-$messages['password_updated_ok'] = 'O Seu password foi cambiado correctamente!';
-
-// Suggested by BCSE, some useful messages that not available in official locale
-$messages['upgrade_information'] = 'This page looks plain and unstyled because you\'re using a non-standard compliant browser. To see it in its best form, please <a href="http://www.webstandards.org/upgrade/" title="The Web Standards Project\'s Browser Upgrade initiative">upgrade</a> to a browser that supports web standards. It\'s free and painless.';
-$messages['jump_to_navigation'] = 'Ir o menú';
-$messages['comment_email_never_display'] = 'O comentario será formateado automáticamente. A dirección de correo non será mostrada en público.';
-$messages['comment_html_allowed'] = '<acronym title="Hypertext Markup Language">HTML</acronym> allowed: &lt;<acronym title="Hyperlink">a</acronym> href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Acronym Description">acronym</acronym> title=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Quote">blockquote</acronym> cite=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Strike">del</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Italic">em</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Underline">ins</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Bold">strong</acronym>&gt;';
-$messages['trackback_uri'] = 'O URI <acronym title="Identificador de Recurso Uniforme (URI)">URI</acronym> para enviar retroenlaces a este artigo é: ';
-$messages['previous_post'] = 'Anterior';
-$messages['next_post'] = 'Seguinte';
-$messages['comment_default_title'] = '(Sen título)';
-$messages['guestbook'] = 'Libro de visitas';
-$messages['trackbacks'] = 'Retroenlaces';
-$messages['menu'] = 'Menú';
-$messages['albums'] = 'Albums';
-$messages['admin'] = 'Administración';
-$messages['xmlrpc_ping_ok'] = 'Ping XMLRPC enviado correctamente: ';
-$messages['error_sending_xmlrpc_ping'] = 'Houbo un erro enviando o ping XMLRPC a: ';
-$messages['error_sending_xmlrpc_ping_message'] = 'Houbo un erro enviando o ping XMLRPC: ';
-?>
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/locale/locale_it_IT.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/locale_it_IT.php	2006-06-22 20:39:04 UTC (rev 3639)
+++ plog/trunk/locale/locale_it_IT.php	2006-06-22 20:46:15 UTC (rev 3640)
@@ -1,912 +0,0 @@
-<?php
-// set this to the encoding that should be used to display the pages correctly
-$messages['encoding'] = 'iso-8859-15';
-$messages['locale_description'] = 'File di localizzazione italiano per LifeType';
-// locale format, see Locale::formatDate for more information
-$messages['date_format'] = '%d/%m/%Y %H:%M';
-
-// days of the week
-$messages['days'] = Array( 'Domenica', 'Lunedì', 'Martedì', 'Mercoledì', 'Giovedì', 'Venerdì', 'Sabato' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Monday'] = $messages['days'][1];
-$messages['Tuesday'] = $messages['days'][2];
-$messages['Wednesday'] = $messages['days'][3];
-$messages['Thursday'] = $messages['days'][4];
-$messages['Friday'] = $messages['days'][5];
-$messages['Saturday'] = $messages['days'][6];
-$messages['Sunday'] = $messages['days'][0];
-
-// abbreviations
-$messages['daysshort'] = Array( 'Do', 'Lu', 'Ma', 'Me', 'Gi', 'Ve', 'Sa' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Mo'] = $messages['daysshort'][1];
-$messages['Tu'] = $messages['daysshort'][2];
-$messages['We'] = $messages['daysshort'][3];
-$messages['Th'] = $messages['daysshort'][4];
-$messages['Fr'] = $messages['daysshort'][5];
-$messages['Sa'] = $messages['daysshort'][6];
-$messages['Su'] = $messages['daysshort'][0];
-
-// months of the year
-$messages['months'] = Array( 'Gennaio', 'Febbraio', 'Marzo', 'Aprile', 'Maggio', 'Giugno', 'Luglio', 'Agosto', 'Settembre', 'Ottobre', 'Novembre', 'Dicembre' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['January'] = $messages['months'][0];
-$messages['February'] = $messages['months'][1];
-$messages['March'] = $messages['months'][2];
-$messages['April'] = $messages['months'][3];
-$messages['May'] = $messages['months'][4];
-$messages['June'] = $messages['months'][5];
-$messages['July'] = $messages['months'][6];
-$messages['August'] = $messages['months'][7];
-$messages['September'] = $messages['months'][8];
-$messages['October'] = $messages['months'][9];
-$messages['November'] = $messages['months'][10];
-$messages['December'] = $messages['months'][11];
-$messages['message'] = 'Messaggio';
-$messages['error'] = 'Errore';
-$messages['date'] = 'Data';
-
-// miscellaneous texts
-$messages['of'] = 'di';
-$messages['recently'] = 'Ultimi inserimenti'; 
-$messages['comments'] = 'Commenti'; 
-$messages['comment on this'] = 'Commenta';
-$messages['my_links'] = 'I miei Link'; 
-$messages['archives'] = 'Archivi'; 
-$messages['search'] = 'cerca';
-$messages['calendar'] = 'calendario';
-$messages['search_s'] = 'Cerca';
-$messages['search_this_blog'] = 'Cerca in questo blog:'; 
-$messages['about_myself'] = 'Chi sono?';
-$messages['permalink_title'] = 'Link permanente agli archivi';
-$messages['permalink'] = 'Permalink';
-$messages['posted_by'] = 'Inviato da';
-$messages['reply'] = 'Replica';
-
-// add comment form
-$messages['add_comment'] = 'Aggiungi un commento'; 
-$messages['comment_topic'] = 'Argomento';
-$messages['comment_text'] = 'Testo';
-$messages['comment_username'] = 'Il tuo nome';
-$messages['comment_email'] = 'La tua e-mail (se ne hai una)';
-$messages['comment_url'] = 'Il tuo sito (se ne hai uno)';
-$messages['comment_send'] = 'Invia';
-$messages['comment_added'] = 'Commento registrato!';
-$messages['comment_add_error'] = 'Errore nell\'inserimento del commento';
-$messages['article_does_not_exist'] = 'L\'articolo non esiste';
-$messages['no_posts_found'] = 'Nessun articolo trovato';
-$messages['user_has_no_posts_yet'] = 'L\'utente non ha ancora nessun articolo';
-$messages['back'] = 'Indietro';
-$messages['post'] = 'articolo';
-$messages['trackbacks_for_article'] = 'Trackback per l\'articolo: ';
-$messages['trackback_excerpt'] = 'Brano';
-$messages['trackback_weblog'] = 'Weblog';
-$messages['search_results'] = 'Risultati della Ricerca';
-$messages['search_matching_results'] = 'I seguenti articoli soddisfano i criteri di ricerca: ';
-$messages['search_no_matching_posts'] = 'Nessun articolo trovato';
-$messages['read_more'] = '(Continua)';
-$messages['syndicate'] = 'Syndicate';
-$messages['main'] = 'Principale';
-$messages['about'] = 'Informazioni';
-$messages['download'] = 'Scarica';
-
-////// error messages /////
-$messages['error_fetching_article'] = 'L\'articolo richiesto non può essere trovato.';
-$messages['error_fetching_articles'] = 'Impossibile selezionare gli articoli';
-$messages['error_trackback_no_trackback'] = 'Non sono presenti trackback per l\'articolo.';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'Identificativo dell\'articolo non corretto.';
-$messages['error_incorrect_blog_id'] = 'Identificativo del blog non corretto.';
-$messages['error_comment_without_text'] = 'Devi almeno inserire del testo.';
-$messages['error_comment_without_name'] = 'Devi almeno inserire il tuo nome o nickname.';
-$messages['error_adding_comment'] = 'Errore durante l\'inserimento del commento.';
-$messages['error_incorrect_parameter'] = 'Parametri errati.';
-$messages['error_parameter_missing'] = 'Manca un parametro nella richiesta.';
-$messages['error_comments_not_enabled'] = 'La funzione di commento è disabilitata su questo sito.';
-$messages['error_incorrect_search_terms'] = 'Se non sai quello che cerchi, non riuscirai a trovarlo ;-)'; 
-$messages['error_no_search_results'] = 'Non ci sono elementi che soddisfano i criteri di ricerca';
-$messages['error_no_albums_defined'] = 'Non ci sono album in questo blog.';
-
-/////////////////                     //////////////////
-///////////////// STRINGS FOR THE ADMINISTRATION INTERFACE //////////////////
-/////////////////                     //////////////////
-
-// login page
-$messages['login'] = 'Login';
-$messages['welcome_message'] = 'Benvenuto in pLog';
-$messages['error_incorrect_username_or_password'] = 'Nome utente o password errati.'; 
-$messages['error_dont_belong_to_any_blog'] = 'Spiacente ma non appartieni ancora a nessun blog.';
-$messages['logout_message'] = 'Logout effettuato con successo.'; 
-$messages['logout_message_2'] = 'Clicca <a href="%1$s">qui</a> per andare %2$s</a>.';
-$messages['error_access_forbidden'] = 'Accesso negato. Devi prima effettuare il login.';
-$messages['username'] = 'Utente';
-$messages['password'] = 'Password';
-
-// dashboard
-$messages['dashboard'] = 'Bacheca'; 
-$messages['recent_articles'] = 'Ultimi articoli';
-$messages['recent_comments'] = 'Ultimi commenti';
-$messages['recent_trackbacks'] = 'Ultimi trackback';
-$messages['blog_statistics'] = 'Statistiche del blog';
-$messages['total_posts'] = 'Totale articoli';
-$messages['total_comments'] = 'Totale commenti';
-$messages['total_trackbacks'] = 'Totale trackback';
-$messages['total_viewed'] = 'Totale visualizzazioni articoli';
-$messages['in'] = 'In';
-
-// menu options
-$messages['newPost'] = 'Nuovo articolo';
-$messages['Manage'] = 'Gestione';
-$messages['managePosts'] = 'Gestione articoli';
-$messages['editPosts'] = 'Articoli';
-$messages['editArticleCategories'] = 'Categorie';
-$messages['newArticleCategory'] = 'Nuova categoria';
-$messages['manageLinks'] = 'Gestione link';
-$messages['editLinks'] = 'Link';
-$messages['newLink'] = 'Nuovo link';
-$messages['editLink'] = 'Modifica link';
-$messages['editLinkCategories'] = 'Classificazione link';
-$messages['newLinkCategory'] = 'Nuova Classificazione link';
-$messages['editLinkCategory'] = 'Modifica classificazione link';
-$messages['manageCustomFields'] = 'Gestisci i campi personalizzati';
-$messages['blogCustomFields'] = 'Campi personalizzati';
-$messages['newCustomField'] = 'Nuovo campo personalizzato';
-$messages['resourceCenter'] = 'Centro risorse';
-$messages['resources'] = 'Risorse';
-$messages['newResourceAlbum'] = 'Nuovo album';
-$messages['newResource'] = 'Nuova risorsa';
-$messages['controlCenter'] = 'Centro di controllo';
-$messages['manageSettings'] = 'Impostazioni';
-$messages['blogSettings'] = 'Impostazioni blog';
-$messages['userSettings'] = 'Impostazioni utente';
-$messages['pluginCenter'] = 'Centro plugin';
-$messages['Stats'] = 'Statistiche';
-$messages['manageBlogUsers'] = 'Gestione utenti blog';
-$messages['newBlogUser'] = 'Nuovo utente blog';
-$messages['showBlogUsers'] = 'Utenti blog';
-$messages['manageBlogTemplates'] = 'Stili per il blog'; 
-$messages['newBlogTemplate'] = 'Nuovo stile per il blog'; 
-$messages['blogTemplates'] = 'Stili per il blog'; 
-$messages['adminSettings'] = 'Amministrazione';
-$messages['Users'] = 'Utenti';
-$messages['createUser'] = 'Creazione utente';
-$messages['editSiteUsers'] = 'Utenti sito';
-$messages['Blogs'] = 'Gestione blog';
-$messages['createBlog'] = 'Crea blog';
-$messages['editSiteBlogs'] = 'Blog';
-$messages['Locales'] = 'Gestione linguaggi';
-$messages['newLocale'] = 'Aggiungi linguaggio'; 
-$messages['siteLocales'] = 'Linguaggi disponibili'; 
-$messages['Templates'] = 'Gestione stili'; 
-$messages['newTemplate'] = 'Nuovo stile'; 
-$messages['siteTemplates'] = 'Stili per il sito'; 
-$messages['GlobalSettings'] = 'Impostazioni globali';
-$messages['editSiteSettings'] = 'Generale';
-$messages['summarySettings'] = 'Sommario';
-$messages['templateSettings'] = 'Stili'; 
-$messages['urlSettings'] = 'URL';
-$messages['emailSettings'] = 'Email';
-$messages['uploadSettings'] = 'Upload';
-$messages['helpersSettings'] = 'Programmi esterni';
-$messages['interfacesSettings'] = 'Interfacce';
-$messages['securitySettings'] = 'Sicurezza';
-$messages['bayesianSettings'] = 'Filtro bayesiano';
-$messages['resourcesSettings'] = 'Risorse';
-$messages['searchSettings'] = 'Impostazioni di ricerca';
-$messages['cleanUpSection'] = 'Pulizia';
-$messages['cleanUp'] = 'Pulizia';
-$messages['editResourceAlbum'] = 'Modifica album';
-$messages['resourceInfo'] = 'Modifica risorsa';
-$messages['editBlog'] = 'Modifica blog';
-$messages['Logout'] = 'Logout';
-
-// new post
-$messages['topic'] = 'Argomento';
-$messages['topic_help'] = 'Titolo dell\'articolo';
-$messages['text'] = 'Testo';
-$messages['text_help'] = 'Testo dell\'articolo. Questa parte apparirà sempre nella pagina iniziale';
-$messages['extended_text'] = 'Testo esteso';
-$messages['extended_text_help'] = 'Testo esteso dell\'articolo. Questa parte può apparire nella pagina dell\'articolo completo o nella pagina iniziale. Fare riferimento alle impostazioni del blog.';
-$messages['trackback_urls'] = 'URL letterali dei Trackback '; 
-$messages['trackback_urls_help'] = 'Se l\'articolo al quale desideri trasmettere il trackback non supporta il meccanismo di autorilevamento dei Trackback, inserisci qui l\'URL letterale del trackback e per ogni URL che inserisci usa una nuova riga.'; 
-$messages['post_slug'] = 'Permalink Personalizzato';
-$messages['post_slug_help'] = 'Usa questo campo per migliorare la leggibilità del permalink';
-$messages['date'] = 'Data';
-$messages['post_date_help'] = 'Data in cui questo articolo dovrà essere pubblicato';
-$messages['status'] = 'Stato';
-$messages['post_status_help'] = 'Seleziona uno stato';
-$messages['post_status_published'] = 'Pubblicato';
-$messages['post_status_draft'] = 'Bozza';
-$messages['post_status_deleted'] = 'Cancellato';
-$messages['categories'] = 'Categorie';
-$messages['post_categories_help'] = 'Seleziona una o più categorie';
-$messages['post_comments_enabled_help'] = 'Abilita i commenti';
-$messages['send_notification_help'] = 'Notifica nuovi commenti';
-$messages['send_trackback_pings_help'] = 'Invia trackback';
-$messages['send_xmlrpc_pings_help'] = 'Invia ping XMLRPC';
-$messages['save_draft_and_continue'] = 'Salva bozza';
-$messages['preview'] = 'Anteprima';
-$messages['add_post'] = 'Pubblica sul blog';
-$messages['error_saving_draft'] = 'Errore durante il salvataggio della bozza';
-$messages['draft_saved_ok'] = 'Bozza salvata';
-$messages['error_sending_request'] = 'Errore nell\'invio della richiesta';
-$messages['error_no_category_selected'] = 'Seleziona almeno una categoria';
-$messages['error_missing_post_topic'] = 'Inserisci un argomento per l\'articolo';
-$messages['error_missing_post_text'] = 'Scrivi il testo dell\'articolo';
-$messages['error_adding_post'] = 'Errore durante l\'aggiunta dell\'articolo';
-$messages['post_added_not_published'] = 'Articolo aggiunto ma non pubblicato';
-$messages['post_added_ok'] = 'Articolo aggiunto.';
-$messages['send_notifications_ok'] = 'Una notifica verrà inviata per ciascun commento o trackback.';
-$messages['bookmarklet'] = "Bookmarklet";
-$messages['bookmarklet_help'] = "Trascina il collegamento sulla barra degli strumenti o clicca su di esso col pulsante destro per scegliere \"Aggiungi ai preferiti\"."; 
-$messages['blogit_to_plog'] = "pLoggalo!"; 
-$messages['original_post'] = "(Articolo originale)"; 
-
-// send trackbacks
-$messages['error_sending_trackbacks'] = 'Si è verificato un errore durante l\'invio dei seguenti trackback';
-$messages['send_trackbacks_help'] = 'Seleziona dai seguenti URL dove vuoi inviare il ping di trackback. Assicurati che i siti supportino il trackback.';
-$messages['send_trackbacks'] = 'Trackback inviati';
-$messages['ping_selected'] = 'Ping selezionati';
-$messages['trackbacks_sent_ok'] = 'Trackback inviati con successo ai seguenti URL';
-
-// posts page
-$messages['show_by'] = 'Mostra per';
-$messages['category'] = 'Categoria';
-$messages['author'] = 'Autore';
-$messages['post_status_all'] = 'Qualunque';
-$messages['author_all'] = 'Tutti'; 
-$messages['search_terms'] = 'Criteri di ricerca';
-$messages['show'] = 'Mostra';
-$messages['delete'] = 'Cancella';
-$messages['actions'] = 'Azioni';
-$messages['all'] = 'Qualunque';
-$messages['category_all'] = 'Tutte'; 
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'Id articolo errato';
-$messages['error_deleting_article'] = 'Errore durante la cancellazione dell\'articolo "%s"';
-$messages['article_deleted_ok'] = 'Articolo "%s" cancellato';
-$messages['articles_deleted_ok'] = '%s articoli cancellati';
-$messages['error_deleting_article2'] = 'Errore durante la cancellazione dell\'articolo con id "%s"';
-
-// edit post page
-$messages['update'] = 'Aggiorna';
-$messages['editPost'] = 'Modifica articolo';
-$messages['error_fetching_post'] = 'Errore durante la lettura dell\'articolo';
-$messages['post_updated_ok'] = 'Articolo "%s" modificato';
-$messages['error_updating_post'] = 'Errore durante la modifica dell\'articolo';
-$messages['notification_added'] = 'Riceverai una notifica per ciascun commento o trackback';
-$messages['notification_removed'] = 'NON riceverai una notifica per ciascun commento o trackback';
-
-// post comments
-$messages['url'] = 'URL';
-$messages['comment_status_all'] = 'Qualunque';
-$messages['comment_status_spam'] = 'Spam';
-$messages['comment_status_nonspam'] = 'Non Spam';
-$messages['error_fetching_comments'] = 'Errore durante la lettura dei commenti all\'articolo';
-$messages['error_deleting_comments'] = 'Errore durante la cancellazione del commento o nessun commento selezionato';
-$messages['comment_deleted_ok'] = 'Commento "%s" cancellato';
-$messages['comments_deleted_ok'] = '%s commenti cancellati';
-$messages['error_deleting_comment'] = 'Errore in fase di cancellazione del commento "%s"';
-$messages['error_deleting_comment2'] = 'Errore in fase di cancellazione del commento con id %s';
-$messages['editComments'] = 'Commenti';
-$messages['mark_as_spam'] = 'Marca come spam';
-$messages['mark_as_no_spam'] = 'Marca come non spam';
-$messages['error_incorrect_comment_id'] = 'Id del commento non corretto';
-$messages['error_marking_comment_as_spam'] = 'Errore durante la marcatura del commento come spam';
-$messages['comment_marked_as_spam_ok'] = 'Il commento è stato marcato come spam';
-$messages['error_marking_comment_as_nonspam'] = 'Errore durante la marcatura del commento come non spam';
-$messages['comment_marked_as_nonspam_ok'] = 'Il commento è stato marcato come non spam';
-
-// post trackbacks
-$messages['blog'] = 'Blog';
-$messages['excerpt'] = 'Brano';
-$messages['error_fetching_trackbacks'] = 'Errore durante la lettura dei trackback';
-$messages['error_deleting_trackbacks'] = 'Errore durante la cancellazione dei trackback o nessun elemento selezionato';
-$messages['error_deleting_trackback'] = 'Errore durante la cancellazione del trackback "%s"';
-$messages['error_deleting_trackback2'] = 'Errore durante la cancellazione del trackback con id "%s"';
-$messages['trackback_deleted_ok'] = 'Trackback "%s" cancellato';
-$messages['trackbacks_deleted_ok'] = '%s trackback cancellati ';
-$messages['editTrackbacks'] = 'Trackback';
-
-// post statistics
-$messages['referrer'] = 'Origine';
-$messages['hits'] = 'Visualizzazioni';
-$messages['error_no_items_selected'] = 'Nessun item da rimuovere selezionato';
-$messages['error_deleting_referrer'] = 'Errore in fase di cancellazione dell\'origine "%s"';
-$messages['error_deleting_referrer2'] = 'Errore in fase di cancellazione dell\'origine con id "%s"';
-$messages['referrer_deleted_ok'] = 'Origine "%s" cancellata';
-$messages['referrers_deleted_ok'] = '%s origini cancellate';
-
-// categories
-$messages['posts'] = 'Articoli';
-$messages['show_in_main_page'] = 'Mostra nella pagina iniziale';
-$messages['error_incorrect_category_id'] = 'L\'id della categoria non è corretto o nessun elemento selezionato';
-$messages['error_category_has_articles'] = 'La categoria "%s" è usata per catalogare qualche articolo. Modificare gli articoli prima di eliminare la categoria';
-$messages['category_deleted_ok'] = 'Categoria "%s" eliminata';
-$messages['categories_deleted_ok'] = '%s categorie eliminate';
-$messages['error_deleting_category'] = 'Errore durante la cancellazione della categoria "%s"';
-$messages['error_deleting_category2'] = 'Errore durante la cancellazione della categoria con id "%s"';
-$messages['yes'] = 'Sì';
-$messages['no'] = 'No';
-
-// new category
-$messages['name'] = 'Nome';
-$messages['category_name_help'] = 'Nome da mostrare per visualizzare la categoria';
-$messages['description'] = 'Descrizione';
-$messages['category_description_help'] = 'Descrizione estesa della categoria';
-$messages['show_in_main_page_help'] = 'Gli articoli sotto questa categoria devono essere mostrati nella pagina principale o solo quando si accede a questa particolare categoria';
-$messages['error_empty_name'] = 'Devi definire un nome';
-$messages['error_empty_description'] = 'Devi dare una descrizione';
-$messages['error_adding_article_category'] = 'Errore durante l\'aggiunta di una nuova categoria. Verifica i dati e quindi riprova'; 
-$messages['category_added_ok'] = 'Categoria "%s" aggiunta';
-$messages['add'] = 'Aggiungi';
-$messages['reset'] = 'Annulla';
-
-// update category
-$messages['error_updating_article_category'] = 'Errore durante la modifica della categoria';
-$messages['error_fetching_category'] = 'Errore durante la lettura della categoria';
-$messages['article_category_updated_ok'] = 'Categoria "%s" modificata';
-
-// links
-$messages['feed'] = 'Feed';
-$messages['error_no_links_selected'] = 'L\'id del link non è corretto o non sono stati selezionati elementi da eliminare';
-$messages['error_incorrect_link_id'] = 'L\'id del link non è corretto';
-$messages['error_removing_link'] = 'Si è verificato un errore in fase di cancellazione del link "%s"';
-$messages['error_removing_link2'] = 'Si è verificato un errore in fase di cancellazione del link con id "%s"';
-$messages['link_deleted_ok'] = 'Link "%s" eliminato';
-$messages['links_deleted_ok'] = '%s link eliminati';
-
-// new link
-$messages['link_name_help'] = 'Nome da dare a questo link';
-$messages['link_url_help'] = 'Indirizzo a cui punta questo link'; 
-$messages['link_description_help'] = 'Breve descrizione del link';
-$messages['link_feed_help'] = 'E\' possibile linkare feed di tipo RSS o Atom';
-$messages['link_category_help'] = 'Selezionare una delle categorie di link';
-$messages['error_adding_link'] = 'Si e verificato un errore durante l\'aggiunta del nuovo link. Verifica le informazioni inserite e quindi riprova'; 
-$messages['error_invalid_url'] = 'L\'indirizzo non è corretto';
-$messages['link_added_ok'] = 'Link "%s" aggiunto';
-$messages['bookmarkit_to_plog'] = "Annotalo su LifeType!"; 
-
-// update link
-$messages['error_updating_link'] = 'Si e verificato un errore durante la modifica del link. Verifica le informazioni inserite e quindi riprova'; 
-$messages['error_fetching_link'] = 'Errore durante la lettura del link';
-$messages['link_updated_ok'] = 'Link "%s" modificato';
-
-// link categories
-$messages['links'] = 'Link';
-$messages['error_invalid_link_category_id'] = 'L\'identificativo della categoria del link non è corretto o non è stata selezionata nessuna categoria';
-$messages['error_links_in_link_category'] = 'La categoria "%s" è usata da qualche link. Modifica i link quindi riprova';
-$messages['error_removing_link_category'] = 'E\' avvenuto un errore durante la rimozione della categoria "%s"';
-$messages['link_category_deleted_ok'] = 'La categoria "%s" è stata rimossa';
-$messages['link_categories_deleted_ok'] = '%s categorie rimosse';
-$messages['error_removing_link_category2'] = 'E\' avvenuto un errore durante la rimozione della categoria con identificativo "%s"';
-
-// new link category
-$messages['link_category_name_help'] = 'Nome per questa categoria di link';
-$messages['error_adding_link_category'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'aggiunta della categoria'; 
-$messages['link_category_added_ok'] = 'La categoria "%s" è stata aggiunta';
-
-// edit link category
-$messages['error_updating_link_category'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'aggiunta della categoria . Controlla i dati e riprova';
-$messages['link_category_updated_ok'] = 'Categoria "%s" aggiornata con successo';
-$messages['error_fetching_link_category'] = 'E\' avvenuto un errore durante la lettura della categoria';
-
-// custom fields
-$messages['type'] = 'Tipo';
-$messages['hidden'] = 'Nascosto';
-$messages['fields_deleted_ok'] = '%s campi personalizzati eliminati con successo';
-$messages['field_deleted_ok'] = 'Il campo personalizzato "%s" è stato cancellato';
-$messages['error_deleting_field'] = 'E\' avvenuto un errore durante la cancellazione del campo personalizzato "%s"';
-$messages['error_deleting_field2'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'eliminazione del campo personalizzato "%s"';
-$messages['error_incorrect_field_id'] = 'L\'id del campo personalizzato non è valido';
-
-// new custom field
-$messages['field_name_help'] = 'Identificativo che verrà utilizzato nell\'articolo per riferirsi al valore di questo campo.';
-$messages['field_description_help'] = 'Breve descrizione del campo, che verrà mostrata durante l\'aggiunta o la modifica degli articoli.';
-$messages['field_type_help'] = 'Seleziona uno dei tipi di campo';
-$messages['field_hidden_help'] = 'Se un campo è nascosto, non verrà mostrato durante l\'edizione o la modifica dell\'articolo. Questa caratteristica è utilizzata principalmente dai plugin.';
-$messages['error_adding_custom_field'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'inserimento del campo personalizzato. Controlla i dati e riprova.';
-$messages['custom_field_added_ok'] = 'Campo personalizzato "%s" inserito con successo';
-$messages['text_field'] = 'Campo di testo';
-$messages['text_area'] = 'Area di testo';
-$messages['checkbox'] = 'Checkbox';
-$messages['date_field'] = 'Campo data';
-
-// edit custom field
-$messages['error_fetching_custom_field'] = 'E\' avvenuto un errore durante la lettura del campo personalizzato';
-$messages['error_updating_custom_field'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'aggiornamento del campo personalizzato. Controlla i dati e riprova.';
-$messages['custom_field_updated_ok'] = 'Campo personalizzato "%s" aggiornato';
-
-// resources
-$messages['root_album'] = 'Album principale';
-$messages['num_resources'] = 'Numero di risorse';
-$messages['total_size'] = 'Dimensione totale';
-$messages['album'] = 'Album';
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'L\'identificativo dell\'album non è corretto'; 
-$messages['error_base_storage_folder_missing_or_unreadable'] = 'pLog non è riuscito a creare le cartelle necessarie per le risorse. Ci sono diversi motivi possibili, in particolare, PHP potrebbe essere configurato in modalità sicura (safe mode), oppure il tuo utente potrebbe non avere i permessi per crearle. Puoi comunque provare ad effettuare l\'operazione manualmente, creando le seguenti cartelle: <br/><br/>%s<br/><br/>Se queste cartelle esistono già, controlla che siano leggibili e scrivibili dall\'utente che esegue il server web';
-$messages['items_deleted_ok'] = '%s elementi cancellati con successo';
-$messages['error_album_has_children'] = 'L\'album "%s" contiene dei sottoelementi. Modifica l\'album e riprova'; 
-$messages['item_deleted_ok'] = 'Elemento "%s" eliminato con successo';
-$messages['error_deleting_album'] = 'E\' avvenuto un errore durante la cancellazione dell\'album "%s"';
-$messages['error_deleting_album2'] = 'E\' avvenuto un errore durante la cancellazione dell\'album con id "%s"';
-$messages['error_deleting_resource'] = 'E\' avvenuto un errore durante la cancellazione della risorsa "%s"';
-$messages['error_deleting_resource2'] = 'E\' avvenuto un errore durante la cancellazione della risorsa con id "%s"'; 
-$messages['error_no_resources_selected'] = 'Non hai selezionato alcun elemento da cancellare';
-$messages['resource_deleted_ok'] = 'Risorsa "%s" cancellata con successo';
-$messages['album_deleted_ok'] = 'Album "%s" cancellato con successo';
-$messages['add_resource'] = 'Aggiungi risorsa';
-$messages['add_resource_preview'] = 'Aggiungi anteprima';
-$messages['add_resource_medium'] = 'Aggiungi anteprima media';
-$messages['add_album'] = 'Aggiungi album';
-
-// new album
-$messages['album_name_help'] = 'Nome breve per l\'album';
-$messages['parent'] = 'Album contenitore'; 
-$messages['no_parent'] = 'Nessun album contenitore'; 
-$messages['parent_album_help'] = 'Usa questa funzione per avere album annidati all\'interno di altri, per organizzare meglio i tuoi file';
-$messages['album_description_help'] = 'Descrizione estesa del contenuto dell\'album';
-$messages['error_adding_album'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'inserimento del nuovo album. Controlla i dati e riprova.';
-$messages['album_added_ok'] = 'Album "%s" aggiunto con successo';
-
-// edit album
-$messages['error_incorrect_album_id'] = 'L\'identificativo dell\'album non è corretto';
-$messages['error_fetching_album'] = 'E\' avvenuto un errore durante la lettura dell\'album';
-$messages['error_updating_album'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'aggiornamento dell\'album. Controlla i dati e riprova.';
-$messages['album_updated_ok'] = 'Album "%s" aggiornato con successo';
-$messages['show_album_help'] = 'Se disabilitato, l\'album non verrà mostrato nella lista degli album disponibili in questo blog';
-
-// new resource
-$messages['file'] = 'File';
-$messages['resource_file_help'] = 'File che verranno aggiunti al blog corrente. Usa il link "Aggiungi campo" per caricare più di un file allo stesso tempo'; 
-$messages['add_field'] = 'Aggiungi campo';
-$messages['resource_description_help'] = 'Descrizione estesa del contenuto del file';
-$messages['resource_album_help'] = 'Seleziona l\'album al quale questo file verrà aggiunto';
-$messages['error_no_resource_uploaded'] = 'Non hai selezionato il file da caricare';
-$messages['resource_added_ok'] = 'Risorsa "%s" inserita con successo';
-$messages['error_resource_forbidden_extension'] = 'Il file non è stato aggiunto in quanto è di un tipo non ammesso (estensione vietata)';
-$messages['error_resource_too_big'] = 'Il file non è stato aggiunto in quanto troppo grande';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'Il file non è stato aggiunto in quanto gli upload sono stati disabilitati';
-$messages['error_quota_exceeded'] = 'Il file non è stato aggiunto in quanto lo spazio disponibile per le risorse è stato superato';
-$messages['error_adding_resource'] = 'E\' avvenuto un errore nell\'aggiunta della risorsa';
-
-// edit resource
-$messages['editResource'] = 'Modifica risorsa';
-$messages['resource_information_help'] = 'Alcune informazioni sul file';
-$messages['information'] = 'Informazioni';
-$messages['size'] = 'Dimensione';
-$messages['format'] = 'Formato';
-$messages['dimensions'] = 'Dimensioni';
-$messages['bits_per_sample'] = 'Bit per campione (bps)';
-$messages['sample_rate'] = 'Frequenza di campionamento';
-$messages['number_of_channels'] = 'Numero di canali';
-$messages['legnth'] = 'Lunghezza';
-$messages['thumbnail_format'] = 'Miniatura';
-$messages['regenerate_preview'] = 'Rigenera l\'anteprima';
-$messages['error_fetching_resource'] = 'E\' avvenuto un errore durante la lettura della risorsa';
-$messages['error_updating_resource'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'aggiornamento della risorsa';
-$messages['resource_updated_ok'] = 'Risorsa "%s" aggiornata con successo';
-// blog settings
-$messages['blog_link'] = 'Link al blog';
-$messages['blog_link_help'] = 'Link permanente del blog';
-$messages['blog_name_help'] = 'Titolo del blog';
-$messages['blog_description_help'] = 'Descrizione estesa del blog';
-$messages['language'] = 'Lingua';
-$messages['blog_language_help'] = 'Lingua usata per la visualizzazione dei testi del blog, sia nella parte pubblica che in quella amministrativa';
-$messages['max_main_page_items'] = 'Numero di elementi nella pagina principale';
-$messages['max_main_page_items_help'] = 'Numero di articoli da mostrare contemporaneamente nella pagina principale del blog';
-$messages['max_recent_items'] = 'Numero di elementi recenti';
-$messages['max_recent_items_help'] = 'Numero massimo di articoli che verranno mostrati come recenti nella pagina principale';
-$messages['template'] = 'Stile';
-$messages['choose'] = 'Scegli';
-$messages['blog_template_help'] = 'Stile da usare per la presentazione dei contenuti del blog. La lista include gli stili globali e tutti gli stili speciali installati solo per questo blog.';
-$messages['use_read_more'] = 'Usa il link "continua..." negli articoli';
-$messages['use_read_more_help'] = 'Se abilitato, solamente quanto scritto nella casella "Testo" verrà mostrato nella pagina principale. Per visualizzare anche il "Testo esteso", sarà necessario cliccare sul link "continua...", che sarà aggiunto ad ogni articolo';
-$messages['enable_wysiwyg'] = 'Abilita l\'editor visuale per gli articoli';
-$messages['enable_wysiwyg_help'] = 'Abilita un potente editor visuale del codice HTML. L\'editor funziona con Internet Explorer 5.5 o superiore o con Mozilla 1.3 o superiore';
-$messages['enable_comments'] = 'Abilita i commenti in maniera predefinita';
-$messages['enable_comments_help'] = 'Abilita i commenti in tutti gli articoli in maniera predefinita. I commenti possono comunque essere abilitati e disabilitati per i singoli articoli, alla loro creazione o modifica';
-$messages['show_future_posts'] = 'Mostra gli articoli nel futuro nel calendario';
-$messages['show_future_posts_help'] = 'Decide se gli articoli che hanno una data nel futuro devono apparire nel calendario ed essere visibili agli utenti';
-$messages['comments_order'] = 'Ordine dei commenti';
-$messages['comments_order_help'] = 'Ordine nel quale i commenti devono apparire nella pagina principale';
-$messages['oldest_first'] = 'I più vecchi in cima';
-$messages['newest_first'] = 'I più recenti in cima';
-$messages['categories_order'] = 'Ordine delle categorie';
-$messages['categories_order_help'] = 'Ordine nel quale le categorie devono apparire nella pagina principale';
-$messages['most_recent_updated_first'] = 'Quelle con modifiche più recenti in cima';
-$messages['alphabetical_order'] = 'In ordine alfabetico';
-$messages['reverse_alphabetical_order'] = 'In ordine alfabetico inverso';
-$messages['most_articles_first'] = 'Quelle con più articoli in cima';
-$messages['link_categories_order'] = 'Ordine delle categorie di link';
-$messages['link_categories_order_help'] = 'Ordine nel quale le categorie dei link devono apparire nella pagina principale';
-$messages['most_links_first'] = 'Quelle con più link in cima';
-$messages['most_links_last'] = 'Quelle con più link in fondo';
-$messages['time_offset'] = 'Fuso orario';
-$messages['time_offset_help'] = 'Numero di ore da aggiungere dinamicamente ad ogni data ed ora nel blog';
-$messages['close'] = 'Chiudi';
-$messages['select'] = 'Seleziona';
-$messages['error_updating_settings'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'aggiornamento delle impostazioni del blog. Controlla i dati e riprova.';
-$messages['error_invalid_number'] = 'Il numero non è corretto';
-$messages['error_incorrect_time_offset'] = 'Il fuso orario non è valido';
-$messages['blog_settings_updated_ok'] = 'Impostazioni del blog aggiornate con successo';
-$messages['hours'] = 'Ore';
-
-// user settings
-$messages['username_help'] = 'Nome utente pubblico. Non è possibile modificarlo.';
-$messages['full_name'] = 'Nome completo';
-$messages['full_name_help'] = 'Nome completo';
-$messages['password_help'] = 'Scrivi una password e confermala, oppure lascia vuoto per lasciare invariata quella corrente';
-$messages['confirm_password'] = 'Conferma la password';
-$messages['email'] = 'Email';
-$messages['email_help'] = 'Indirizzo email al quale spedire le modifiche';
-$messages['bio'] = 'Informazioni su di te';
-$messages['bio_help'] = 'Puoi scrivere qui una descrizione più estesa di te stesso';
-$messages['picture'] = 'Immagine';
-$messages['user_picture_help'] = 'Seleziona un\'immagine da quelle caricate su questo blog come immagine personale';
-$messages['error_invalid_password'] = 'La password non è corretta. Controlla che non sia troppo corta';
-$messages['error_passwords_dont_match'] = 'Le password non coincidono';
-$messages['error_incorrect_email_address'] = 'L\'indirizzo email non è corretto';
-$messages['error_updating_user_settings'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'aggiornamento delle impostazioni. Controlla i dati e riprova';
-$messages['user_settings_updated_ok'] = 'Impostazioni utente aggiornate con successo';
-$messages['resource'] = 'Risorsa';
-
-// plugin centre
-$messages['identifier'] = 'Identificativo';
-$messages['error_plugins_disabled'] = 'Spiacente, i plugin sono disabilitati';
-
-// blog users
-$messages['revoke_permissions'] = 'Revoca i permessi';
-$messages['error_no_users_selected'] = 'Non è stato selezionato alcun utente';
-$messages['user_removed_from_blog_ok'] = 'L\'utente "%s" non ha più l\'autorizzazione ad accedere a questo blog';
-$messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s utenti non hanno più l\'autorizzazione ad accedere a questo blog';
-$messages['error_removing_user_from_blog'] = 'E\' avvenuto un problema durante la rimozione dei diritti di accesso a questo blog all\'utente "%s"';
-$messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'E\' avvenuto un problema durante la rimozione dei diritti di accesso a questo blog agli utenti con gli identificativi "%s"';
-
-// new blog user
-$messages['new_blog_username_help'] = 'Username dell\'utente al quale vuoi concedere l\'autorizzazione all\'accesso a questo blog. I nuovi utenti avranno accesso solamente alle sezioni "Gestisci" e "Risorse.';
-$messages['send_notification'] = 'Invia la notifica';
-$messages['send_user_notification_help'] = 'Invia una notifica via email a questo utente';
-$messages['notification_text'] = 'Testo della notifica';
-$messages['notification_text_help'] = 'Testo da includere nel messaggio di notifica';
-$messages['error_adding_user'] = 'E\' avvenuto un errore durante la concessione delle autorizzazioni all\'utente. Controlla i dati e riprova';
-$messages['error_empty_text'] = 'E\' necessario specificare del testo';
-$messages['error_adding_user'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'inserimento dell\'utente. Controlla i dati e riprova.';
-$messages['error_invalid_user'] = 'Lo username "%s" non è valido o non esiste';
-$messages['user_added_to_blog_ok'] = 'L\'utente "%s" ha ora l\'autorizzazione ad accedere a questo blog';
-
-// blog templates
-$messages['error_no_templates_selected'] = 'Nessuno stile selezionato';
-$messages['error_template_is_current'] = 'Lo stile "%s" non può essere selezionato, in quanto è quello corrente';
-$messages['error_removing_template'] = 'E\' avvenuto un errore durante la cancellazione dello stile "%s"';
-$messages['template_removed_ok'] = 'Lo stile "%s" è stata cancellato';
-$messages['templates_removed_ok'] = '%s stili cancellati';
-
-// new blog template
-$messages['template_installed_ok'] = 'Lo stile "%s" è stato aggiunto';
-$messages['error_installing_template'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'installazione dello stile "%s"';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'Mancano alcuni file dello stile';
-$messages['error_add_template_disabled'] = 'Non possono essere aggiunti nuovi stili, in quanto questa funzionalità è stata disabilitata in questo sito';
-$messages['error_must_upload_file'] = 'Non è stato caricato un pacchetto con uno stile';
-$messages['error_uploads_disabled'] = 'Gli upload sono stati disabilitati in questo sito';
-$messages['error_no_new_templates_found'] = 'Nessun nuovo stile trovato';
-$messages['error_template_not_inside_folder'] = 'I file dello stile devono essere contenuti in una cartella con lo stesso nome dello stile';
-$messages['error_missing_base_files'] = 'Alcuni dei file di base dello stile sono mancanti';
-$messages['error_unpacking'] = 'E\' avvenuto un errore durante la decompressione del file';
-$messages['error_forbidden_extensions'] = 'Lo stile contiene dei file con estensioni non permesse';
-$messages['error_creating_working_folder'] = 'E\' avvenuto un errore durante la creazione di una cartella temporanea per la decompressione dello stile';
-$messages['error_checking_template'] = 'E\' avvenuto un errore durante il controllo dello stile: %s';
-$messages['template_package'] = 'Pacchetto dello stile';
-$messages['blog_template_package_help'] = 'Utilizza questo modulo per caricare un nuovo stile, che sarà reso disponibile esclusivamente a questo blog. Se non fosse possibile caricare un pacchetto contenente uno stile mediante questo modulo, carica i file manualmente, e posizionali in <b>%s</b>, cioè nella cartella che contiene gli stili del tuo blog. Quindi clicca sul pulsante "<b>Cerca stili</b>". pLog effettuerà una ricerca nella cartella, ed aggiungerà automaticamente tutti gli stili trovati.';
-$messages['scan_templates'] = 'Cerca stili';
-
-// site users
-$messages['user_status_active'] = 'Attivo';
-$messages['user_status_disabled'] = 'Disabilitato';
-$messages['user_status_all'] = 'Qualunque';
-$messages['user_status_unconfirmed'] = 'Non confermato';
-$messages['error_invalid_user2'] = 'L\'utente con identificativo "%s" non esiste';
-$messages['error_deleting_user'] = 'E\' avvenuto un errore durante la disabilitazione dell\'utente "%s"';
-$messages['user_deleted_ok'] = 'Utente "%s" disabilitato';
-$messages['users_deleted_ok'] = '%s utenti disabilitati';
-
-// create user
-$messages['user_added_ok'] = 'Utente "%s" inserito con successo';
-$messages['error_incorrect_username'] = 'Lo username inserito non è corretto oppure è già in uso';
-$messages['user_status_help'] = 'Stato corrente per questo utente:';
-$messages['user_blog_help'] = 'Blog al quale assegnare inizialmente l\'utente';
-$messages['none'] = 'Nessuno';
-
-// edit user
-$messages['error_invalid_user'] = 'L\'identificativo dell\'utente non è corretto o l\'utente non esiste';
-$messages['error_updating_user'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'aggiornamento delle impostazioni dell\'utente. Controlla i dati e riprova.';
-$messages['blogs'] = 'Blog';
-$messages['user_blogs_help'] = 'Blog che questo utente possiede al momento, o ai quali ha accesso';
-$messages['site_admin'] = 'Amministratore';
-$messages['site_admin_help'] = 'Selezionare, se questo utente ha privilegi di amministratore e ha i diritti di accesso all\'area amministrativa e di effettuare le operazioni di amministrazione';
-$messages['user_updated_ok'] = 'Utente "%s" aggiornato con successo';
-
-// site blogs
-$messages['blog_status_all'] = 'Qualunque';
-$messages['blog_status_active'] = 'Attivo';
-$messages['blog_status_disabled'] = 'Disabilitato';
-$messages['blog_status_unconfirmed'] = 'Non confermato';
-$messages['owner'] = 'Proprietario';
-$messages['quota'] = 'Quota';
-$messages['bytes'] = 'byte';
-$messages['error_no_blogs_selected'] = 'Nessun blog è stato selezionato per la disabilitazione';
-$messages['error_blog_is_default_blog'] = 'Il blog "%s" non può essere disabilitato in quanto è stato selezionato come blog predefinito';
-$messages['blog_deleted_ok'] = 'Il blog "%s" è stato disabilitato';
-$messages['blogs_deleted_ok'] = '%s blog disabilitati';
-$messages['error_deleting_blog'] = 'E\' avvenuto un errore durante la disabilitazione del blog "%s"';
-$messages['error_deleting_blog2'] = 'E\' avvenuto un errore durante la disabilitazione del blog con identificativo "%s"';
-
-// create blog
-$messages['error_adding_blog'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'inserimento del blog. Controlla i dati e riprova.';
-$messages['blog_added_ok'] = 'Il blog "%s" è stato aggiunto';
-
-// edit blog
-$messages['blog_status_help'] = 'Stato del blog';
-$messages['blog_owner_help'] = 'Amministratore del blog, cioè l\'utente che ha il controllo completo delle impostazioni del blog';
-$messages['users'] = 'Utenti';
-$messages['blog_quota_help'] = 'Spazio su disco massimo per le risorse in byte. Imposta a 0 o lascia vuoto per far usare al blog lo spazio su disco generale';
-$messages['blog_users_help'] = 'Utenti che hanno accesso a questo blog. Seleziona un utente da sinistra e spostalo nella lista di destra per dargli accesso al blog';
-$messages['edit_blog_settings_updated_ok'] = 'Blog "%s" aggiornato con successo';
-$messages['error_updating_blog_settings'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'aggiornamento del blog "%s"';
-$messages['error_incorrect_blog_owner'] = 'L\'utente selezionato come amministratore del blog non è corretto';
-$messages['error_fetching_blog'] = 'E\' avvenuto un errore durante la lettura del blog';
-$messages['error_updating_blog_settings2'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'aggiornamento del blog. Controlla i dati e riprova.';
-$messages['add_or_remove'] = 'Aggiungi o rimuovi utenti';
-
-// site locales
-$messages['locale'] = 'Lingua';
-$messages['locale_encoding'] = 'Codifica';
-$messages['locale_deleted_ok'] = 'Lingua "%s" cancellata';
-$messages['error_no_locales_selected'] = 'Non è stata selezionata alcuna lingua da cancellare';
-$messages['error_deleting_only_locale'] = 'La lingua non può essere cancellata perché è l\'ultima rimasta nel sistema';
-$messages['locales_deleted_ok']= '%s lingue cancellate';
-$messages['error_deleting_locale'] = 'E\' avvenuto un errore durante la cancellazione della lingua "%s"';
-$messages['error_locale_is_default'] = 'La lingua "%s" non può essere cancellata in quanto è stata selezionata come lingua predefinita per i nuovi blog';
-
-// add locale
-$messages['error_invalid_locale_file'] = 'Il file della lingua non è valido';
-$messages['error_no_new_locales_found'] = 'Non sono state trovate nuove lingue';
-$messages['locale_added_ok'] = 'Lingua "%s" inserita con successo';
-$messages['error_saving_locale'] = 'E\' avvenuto un errore durante il salvataggio della nuova lingua';
-$messages['scan_locales'] = 'Cerca lingue';
-$messages['add_locale_help'] = 'Utilizza questo modulo per caricare una nuova lingua. Se non fosse possibile caricare un file mediante questo modulo, caricalo manualmente, e posizionalo in <b>%s</b>, cioè nella cartella che contiene i file di lingua. Quindi clicca sul pulsante "<b>Cerca lingue</b>". pLog effettuerà una ricerca nella cartella, ed aggiungerà automaticamente tutte le lingue trovate.';
-
-// site templates
-$messages['error_template_is_default'] = 'Lo stile "%s" non può essere rimosso in quanto è quello predefinito per i nuovi blog';
-
-// add template
-$messages['global_template_package_help'] = 'Utilizza questo modulo per caricare un nuovo stile, che sarà reso disponibile a tutti i blog nel sito. Se non fosse possibile caricare un pacchetto contenente uno stile mediante questo modulo, carica i file manualmente, e posizionali in <b>%s</b>, cioè nella cartella che contiene gli stili del tuo blog. Quindi clicca sul pulsante "<b>Cerca stili</b>". pLog effettuerà una ricerca nella cartella, ed aggiungerà automaticamente tutti gli stili trovati.';
-
-// global settings
-$messages['site_config_saved_ok'] = 'Le impostazioni del sito sono state salvate';
-$messages['error_saving_site_config'] = 'E\' avvenuto un errore durante il salvataggio delle impostazioni del sito';
-/// general settings
-$messages['help_comments_enabled'] = 'Abilita automaticamente i commenti per i nuovi blog. [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_beautify_comments_text'] = 'Se abilitato, i commenti aggiunti dagli utenti verranno formattati aggiungendo i marcatori di paragrafo e rendendo cliccabili gli URL [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_temp_folder'] = 'Cartella che pLog può usare per scrivere i propri dati temporanei, come le cornici compilate, ecc. Utilizza una cartella al di fuori di quelle accessibili dal server web, per aumentare la sicurezza. [Predefinito = ./tmp]';
-$messages['help_base_url'] = 'URL di base dove è installato questo blog';
-$messages['help_subdomains_enabled'] = 'Abilita o disabilita i sottodomini. Consulta la documentazione per avere maggiori informazioni su questo argomento [Predefinito = No]';
-$messages['help_subdomains_base_url'] = 'Se i sottodomini sono abilitati, questo URL di base è utilizzato al posto del base_url. Per generare i link al blog, usa {blogname} per il nome del blog, e {username} per il nome dell\'utente a cui il blog appartiene (per esempio: http://{blogname}.yourdomain.com)';
-$messages['help_include_blog_id_in_url'] = 'Significativo solamente se sono abilitati sia i sottodomini che gli URL "normali". Forza gli URL generati internamente ad omettere il parametro "blogId". Non cambiare questa impostazione se non ne comprendi a pieno le conseguenze [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_script_name'] = 'Modifica questa impostazione se desideri rinominare index.php [Predefinito = index.php]';
-$messages['help_show_posts_max'] = 'Numero massimo di articoli mostrati nella pagina principale. Significativo solo per i nuovi blog [Predefinito = 15]';
-$messages['help_recent_posts_max'] = 'Numero massimo di articoli recenti mostrati nella pagina principale. Significativo solo per i nuovi blog [Predefinito = 10]';
-$messages['help_save_drafts_via_xmlhttprequest_enabled'] = 'Abilita la funzionalità che permette di salvare le bozze utilizzando Javascript e XmlHttpRequest [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_locale_folder'] = 'Cartella dove sono contenuti i file di lingua [Predefinito = ./locale]';
-$messages['help_default_locale'] = 'Lingua predefinita per i nuovi blog [Predefinito = en_UK]';
-$messages['help_default_blog_id'] = 'Blog da mostrare se non ne viene esplicitamente specificato uno [Predefinito = 1]';
-$messages['help_default_time_offset'] = 'Fuso orario predefinito per i nuovi blog [Predefinito = 0]';
-$messages['help_html_allowed_tags_in_comments'] = 'Lista, separata da spazi, dei tag HTML che sono permessi nei commenti [Predefinito = &lt;a&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;]';
-$messages['help_referer_tracker_enabled'] = 'Abilita la caratteristica che permette di salvare i referrer nel database. Imposta a No (disabilitato) per aumentare le prestazioni [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_show_more_enabled'] = 'Abilita la caratteristica "Continua..." in modo predefinito per i nuovi blog [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_update_article_reads'] = 'Abilita l\' aggiornamento del contatore del numero di volte in cui l\'articolo è stato letto. Imposta a No (disabilitato) per aumentare le prestazioni [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_update_cached_article_reads'] = 'Abilita l\' aggiornamento del contatore del numero di volte in cui l\'articolo è stato letto, anche nel caso nel quale il caching è stato abilitato [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_enabled'] = 'Abilita la spedizione di ping XMLRPC a siti che supportano questa caratteristica [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'Abilita in modo predefinito questa caratteristica quando un articolo viene postato o aggiornato [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_hosts'] = 'URL che puntano alle interfacce ping XMLRPC dei siti che li supportano. Inserire un URL per riga [Predefinito = http://rpc.weblogs.com/RPC2]';
-$messages['help_trackback_server_enabled'] = 'Abilita la ricezione di trackback in ingresso [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_htmlarea_enabled'] = 'Abilita l\'editor visuale degli articoli per i nuovi blog in maniera predefinita [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_plugin_manager_enabled'] = 'Abilita i plugin [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_minimum_password_length'] = 'Lunghezza minima delle password [Predefinito = 4]';
-$messages['help_xhtml_converter_enabled'] = 'Se abilitato, pLog tenterà di convertire il codice HTML in codice XHTML corretto [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_xhtml_converter_aggressive_mode_enabled'] = 'Se abilitato, pLog tenterà di convertire il codice HTML in codice XHTML in modo più aggressivo. Questo tuttavia potrà generare errori [Predefinito = No]';
-$messages['help_session_save_path'] = 'Usa questa impostazione per cambiare la cartella nella quale pLog tiene i dati della sessione, mediante la funzione di PHP session_save_path(). Assicurati che la cartella sia scrivibile dal server. Lascia vuoto per utilizzare la cartella delle sessioni predefinita di PHP [Predefinito = (vuoto)]';
-// summary settings
-$messages['help_summary_page_show_max'] = 'Numero di elementi che verranno mostrati nella pagina di riepilogo. Questo parametro controlla tutte le lista nella pagina di sommario (articoli recenti, blog più attivi, ecc.) [Predefinito = 10]';
-$messages['help_summary_blogs_per_page'] = 'Numero di blog per pagina nella sezione "Lista dei blog" [Predefinito = 25]';
-$messages['help_forbidden_usernames'] = 'Lista di nomi utente, separati da spazi, che non possono essere registrati [Predefinito = admin www blog ftp]';
-$messages['help_force_one_blog_per_email_account'] = 'Permetti solo un blog per indirizzo email [Predefinito = No]';
-$messages['help_summary_show_agreement'] = 'Mostra agli utenti un testo con le condizioni da accettare prima di completare il processo di registrazione [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'Obbliga gli utenti a confermare la loro registrazione, cliccando un link contenuto in un messaggio email inviato al loro account [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_summary_disable_registration'] = 'Disabilita la possibilità di registrare nuovi blog in questo sito [Predefinito = No]';
-// templates
-$messages['help_template_folder'] = 'Cartella dove vengono salvati gli stili [Predefinito = ./templates]';
-$messages['help_default_template'] = 'Stile predefinito per i nuovi blog [Predefinito = standard]';
-$messages['help_users_can_add_templates'] = 'Permette agli utenti di caricare i propri stili [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_template_compile_check'] = 'Se abilitato, Smarty controllerà ogni volta se i file dello stile sono stati modificati, e, se sì, userà la nuova versione. Disabilitare per aumentare le prestazioni. [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_template_cache_enabled'] = 'Abilita la cache degli stili. Se abilitata, la versione in cache dello stile verrà utilizzata quando possibile. Non sarà necessario estrarre dati dal database, e gli stili non dovranno venire ricompilati [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_template_cache_lifetime'] = 'Tempo di validità in secondi della cache. Imposta a -1 per forzare la cache a non scadere mai. Se impostato a 0 la cache verrà disabilitata, per ottenere lo stesso effetto è tuttavia preferibile impostare l\'opzione template_cache_enabled a "No" [Predefinito = -1]';
-$messages['help_template_http_cache_enabled'] = 'Abilita il supporto per le richieste HTTP condizionate. Se abilitate, pLog prenderà in considerazione l\'intestazione HTTP "If-Modified-Since", e spedirà il contenuto solo se strettamente necessario. Abilita per risparmiare banda. [Predefinito = No]';
-$messages['help_allow_php_code_in_templates'] = 'Permetti di incorporare codice PHP negli stili Smarty, racchiudendolo in blocchi {php}...{/php} [Predefinito = No]';
-// urls
-$messages['help_request_format_mode'] = 'Seleziona uno dei formati URL disponibili. Se utilizzi URL personalizzati, imposta le opzioni qui sotto [Predefinito = Normale]';
-$messages['plain'] = 'Normale';
-$messages['search_engine_friendly'] = 'Amichevole ai motori di ricerca';
-$messages['custom_url_format'] = 'URL personalizzati';
-$messages['help_permalink_format'] = 'Formato per i link permanenti (permalink) quanto vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/{catname}/{year}/{month}/{day}/{postname}$]';
-$messages['help_category_link_format'] = 'Formato dei link alle categorie quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/{catname}$]';
-$messages['help_blog_link_format'] = 'Formato dei link ai blog quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}$]';
-$messages['help_archive_link_format'] = 'Formato dei link agli archivi quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/archives/{year}/?{month}/?{day}]';
-$messages['help_user_posts_link_format'] = 'Formato dei link agli articoli inviati da un certo utente quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/user/{username}$]';
-$messages['help_post_trackbacks_link_format'] = 'Formato dei link alla pagina dei trackback quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/post/trackbacks/{postname}$]';
-$messages['help_template_link_format'] = 'Formato dei link alle pagine di stile statiche personalizzate quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/page/{templatename}$]';
-$messages['help_album_link_format'] = 'Formato dei link agli album delle risorse quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/album/{albumname}$]';
-$messages['help_resource_link_format'] = 'Formato dei link alle pagine delle risorse quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_preview_link_format'] = 'Formato dei link alle anteprime delle risorse quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = 'Formato dei link alle anteprime di medie dimensioni delle risorse quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview-med/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_download_link_format'] = 'Formato dei link ai file quando vengono utilizzati URL personalizzati [Predefinito = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/download/{resourcename}$]';
-// email
-$messages['help_check_email_address_validity'] = 'Durante il controllo dell\'indirizzo email, esegui alcuni controlli di base per vedere se esiste un record MX nel dominio specificato, e, in tal caso, se la casella è effettivamente valida [Predefinito = No]';
-$messages['help_email_service_enabled'] = 'Abilita la spedizione di email [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_post_notification_source_address'] = 'Indirizzo email che compare nel campo "Da:" ("From:") nelle email spedite da pLog [Predefinito = noreply at your.host.com]';
-$messages['help_email_service_type'] = 'Sistema da usare per la spedizione delle email [Predefinito = PHP]';
-$messages['help_smtp_host'] = 'Se viene utilizzato SMTP per la spedizione delle email, imposta qui il server SMTP che verrà utilizzato per la spedizione [Predefinito = (vuoto)]';
-$messages['help_smtp_port'] = 'Se il server SMTP utilizza una porta differente dalla 25, configura qui il suo valore [Predefinito = (vuoto)]';
-$messages['help_smtp_use_authentication'] = 'Rispondi Sì se il server richiede l\'autenticazione di base [Predefinito = No]';
-$messages['help_smtp_username'] = 'Se il server SMTP richiede autenticazione, imposta qui il nome utente [Predefinito = (vuoto)]';
-$messages['help_smtp_password'] = 'Se il server SMTP richiede autenticazione, imposta qui la password [Predefinito = (vuoto)]';
-// helpers
-$messages['help_path_to_tar'] = 'Percorso al comando "tar", necessario per scompattare i pacchetti stile in formato .tar.gz o tar.bz2 [Predefinito = /bin/tar]';
-$messages['help_path_to_gzip'] = 'Percorso al comando "gzip", necessario per scompattare i pacchetti stile in formato .tar.gz [Predefinito = /bin/gzip]';
-$messages['help_path_to_bz2'] = 'Percorso al comando "bzip2", necessario per scompattare i pacchetti stile in formato .tar.bz2 [Predefinito = /usr/bin/bzip2]';
-$messages['help_path_to_unzip'] = 'Percorso al comando "unzip", necessario per scompattare i pacchetti stile in formato .zip [Predefinito = /usr/bin/unzip]';
-$messages['help_unzip_use_native_version'] = 'Usa lo zip fornito nativamente da PHP per scompattare gli archivi zip [Predefinito = No]';
-// uploads
-$messages['help_uploads_enabled'] = 'Abilita gli utenti a caricare file. Questo riguarda la sezione delle risorse e il caricamento di cornici personalizzate e lingue [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'Dimensione massima del file in byte. Questo limite non può superare quello impostato per PHP [Predefinito = 2000000]';
-$messages['help_upload_forbidden_files'] = 'Lista dei tipi di file che non possono essere caricati. E\' possibile usare \'*\' e \'?\' [Predefinito = *.php *.php3 *.php4 *.phtml]';
-// interfaces
-$messages['help_xmlrpc_api_enabled'] = 'Abilita l\'accesso ai blog mediante XMLRPC [Predefinito = No]';
-$messages['help_rdf_enabled'] = 'Abilita la preparazione dei contenuti mediante Atom e RSS (syndication) [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_default_rss_profile'] = 'Versione predefinita di RSS o Atom da usare per la preparazione dei contenuti, quando non specificato diversamente [Predefinito = RSS 1.0]';
-// security
-$messages['help_security_pipeline_enabled'] = 'Abilita la pipeline relativa alla sicurezza e tutti i filtri connessi. Questo influenza anche i plugin che registrano nuovi filtri [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_ip_address_filter_enabled'] = 'Abilita il filtro degli indirizzi IP. Per abilitare questa caratteristica è necessario abilitare anche la pipeline relativa alla sicurezza [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_content_filter_enabled'] = 'Abilita il filtro sui contenuti basato sulle espressioni regolari. Per abilitare questa caratteristica è necessario abilitare anche la pipeline relativa alla sicurezza [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_maximum_comment_size'] = 'Dimensione massima in byte che un commento può avere. Imposta a 0 per disabilitare questo controllo [Predefinito = 0]';
-// bayesian filter
-$messages['help_bayesian_filter_enabled'] = 'Abilita il filtro Bayesiano per ottenere un filtraggio automatico dello spam [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_probability_treshold'] = 'Soglia massima prima della quale un commento può essere considerato spam [Predefinito = 0.9]';
-$messages['help_bayesian_filter_nonspam_probability_treshold'] = 'Soglia minima dopo la quale un articolo può essere considerato non spam [Predefinito = 0.2]';
-$messages['help_bayesian_filter_min_length_token'] = 'Lunghezza minima di un simbolo affinché venga considerato significativo per il filtro Bayesiano [Predefinito = 3]';
-$messages['help_bayesian_filter_max_length_token'] = 'Lunghezza massima di un simbolo affinché venga considerato significativo per il filtro Bayesiano [Predefinito = 100]';
-$messages['help_bayesian_filter_number_significant_tokens'] = 'Numero di simboli significativi [Predefinito = 15]';
-$messages['help_bayesian_filter_spam_comments_action'] = 'Cosa fare con i commenti classificati spam [Predefinito = Conserva]';
-$messages['keep_spam_comments'] = 'Conservali nel database, marcandoli come "Spam"';
-$messages['throw_away_spam_comments'] = 'Cancellali senza salvarli';
-// resources
-$messages['help_resources_enabled'] = 'Abilita le risorse [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_resources_folder'] = 'Cartella dove le risorse sono salvate. Seleziona una cartella al di fuori del server, per aumentare la sicurezza [Predefinito = ./gallery]';
-$messages['help_thumbnail_method'] = 'Metodo utilizzato per la generazione delle miniature. Se viene usato PHP, è necessario il supporto per GD [Predefinito = PHP]';
-$messages['help_path_to_convert'] = 'Percorso del comando "convert" di ImageMagick. Obbligatorio se il metodo di creazione delle miniature è "ImageMagick" [Predefinito = /usr/bin/convert]';
-$messages['help_thumbnail_format'] = 'Formato nel quale vengono salvate le miniature [Predefinito = Quello dell\'immagine]';
-$messages['help_thumbnail_height'] = 'Altezza predefinita per le miniature piccole [Predefinito = 120]';
-$messages['help_thumbnail_width'] = 'Larghezza predefinita per le miniature piccole [Predefinito = 120]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_height'] = 'Altezza predefinita per le miniature [Predefinito = 480]';
-$messages['help_medium_size_thumbnail_width'] = 'Larghezza predefinita per le miniature medie [Predefinito = 640]';
-$messages['help_thumbnails_keep_aspect_ratio'] = 'Mantieni le proporzioni nella generazione delle anteprime. Se abilitato, le anteprime potrebbero essere di dimensioni maggiori di quanto specificato sopra, tuttavia la qualità è migliore [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_thumbnail_generator_force_use_gd1'] = 'Permetti a pLog di usare solamente le funzioni di GD-1 [Predefinito = No]';
-$messages['help_thumbnail_generator_user_smoothing_algorithm'] = 'Algoritmo per lo smoothing delle miniature. Utilizzato solamente se il metodo per le miniature è GD [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_resources_quota'] = 'Spazio su disco massimo disponibile per i blog in byte (esempio: 5242880 Byte = 5MB). Impostare a 0 per non porre limite [Predefinito = 0]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_enabled'] = 'Abilita il supporto per le richieste HTTP condizionate, con intestazione "If-Modified-Since".. Abilita per migliorare il risparmio di banda [Predefinito = No]';
-$messages['help_resource_server_http_cache_lifetime'] = 'Tempo in microsecondi per il quale i client devono usare la versione in cache delle risorse [Predefinito = 9999999]';
-$messages['same_as_image'] = 'Come l\'immagine originale';
-// search
-$messages['help_search_engine_enabled'] = 'Abilita il motore di ricerca [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_search_in_custom_fields'] = 'Cerca nei campi personalizzati [Predefinito = Sì]';
-$messages['help_search_in_comments'] = 'Cerca nei commenti [Predefinito = Sì]';
-
-// cleanup
-$messages['purge'] = 'Pulisci';
-$messages['cleanup_spam'] = 'Pulisci lo spam';
-$messages['cleanup_spam_help'] = 'Tutti i commenti marcati dagli utenti come spam verranno eliminati. Non sarà possibile annullare l\'operazione, una volta cancellati';
-$messages['spam_comments_purged_ok'] = 'Commenti marcati come spam cancellati';
-$messages['cleanup_posts'] = 'Pulisci gli articoli';
-$messages['cleanup_posts_help'] = 'Tutti gli articoli cancellati (marcati dagli utenti come "cancellati") verranno eliminati. Non sarà possibile annullare l\'operazione, una volta cancellati';
-$messages['posts_purged_ok'] = 'Articoli cancellati';
-
-/// summary ///
-// front page
-$messages['summary'] = 'Sommario';
-$messages['register'] = 'Registrati';
-$messages['summary_welcome'] = 'Benvenuto!';
-$messages['summary_most_active_blogs'] = 'I blog più attivi';
-$messages['summary_most_commented_articles'] = 'Gli articoli più commentati';
-$messages['summary_most_read_articles'] = 'Gli articoli più letti';
-$messages['password_forgotten'] = 'Dimenticato la password?';
-$messages['summary_newest_blogs'] = 'I blog più recenti';
-$messages['summary_latest_posts'] = 'Gli articoli più recenti';
-$messages['summary_search_blogs'] = 'Cerca nei blog';
-
-// blog list
-$messages['updated'] = 'Aggiornato';
-$messages['total_reads'] = 'tota'; //XXX: what's this?!
-
-// blog profile
-$messages['blog'] = 'Blog';
-$messages['latest_posts'] = 'Articoli recenti';
-
-// registration
-$messages['register_step0_title'] = 'Accettazione delle condizioni del servizio';
-$messages['agreement'] = 'Accordo'; 
-$messages['decline'] = 'Rifiuta';
-$messages['accept'] = 'Accetta';
-$messages['read_service_agreement'] = 'Leggi le condizioni di questo servizio, e clicca sul pulsante "Accetta" se sei d\'accordo';
-$messages['register_step1_title'] = 'Crea un utente [1/4]';
-$messages['register_step1_help'] = 'Per prima cosa, per avere un blog è necessario creare un utente. Questo utente sarà il proprietario del blog, ed avrà accesso a tutte le sue funzionalità.';
-$messages['register_next'] = 'Avanti';
-$messages['register_back'] = 'Indietro';
-$messages['register_step2_title'] = 'Crea un blog [2/4]';
-$messages['register_blog_name_help'] = 'Nome del nuovo blog';
-$messages['register_step3_title'] = 'Seleziona uno stile [3/4]';
-$messages['step1'] = 'Passo 1';
-$messages['step2'] = 'Passo 2';
-$messages['step3'] = 'Passo 3';
-$messages['register_step3_help'] = 'Seleziona uno degli stili disponibili, che diventerà quello predefinito del tuo blog. Sarà sempre possibile cambiarlo in seguito';
-$messages['error_must_choose_template'] = 'E\' necessario selezionare uno stile';
-$messages['select_template'] = 'Seleziona uno stile';
-$messages['register_step5_title'] = 'Congratulazioni! [4/4]';
-$messages['finish'] = 'Termina';
-$messages['register_need_confirmation'] = 'Un messaggio di posta elettronica è stato spedito al tuo indirizzo email, per confermare l\'attivazione. Appena lo ricevi, clicca sul link che contiene, per poter iniziare a usare il tuo blog!';
-$messages['register_step5_help'] = 'Congratulazioni! Il tuo nuovo utente e il tuo blog sono stati creati';
-$messages['register_blog_link'] = 'Se vuoi dare un\'occhiata al tuo nuovo blog, usa questo link: <a href="%2$s">%1$s</a>';
-$messages['register_blog_admin_link'] = 'Se preferisci scrivere un articolo subito, clicca qui per entrare nell\'<a href="admin.php">interfaccia di amministrazione</a>';
-$messages['register_error'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'operazione';
-$messages['error_registration_disabled'] = 'Spiacente, ma la creazione di nuovi blog è stata disabilitata in questo sito';
-// registration article topic and text
-$messages['register_default_article_topic'] = 'Congratulazioni!';
-$messages['register_default_article_text'] = 'Se stai leggendo questo articolo, significa che il processo di registrazione è stato completato con successo: puoi cominciare ad usare il tuo blog!';
-$messages['register_default_category'] = 'Generale';
-// confirmation email
-$messages['register_confirmation_email_text'] = 'Visita la seguente pagina per attivare il tuo blog:
-
-%s
-
-Ciao!';
-$messages['error_invalid_activation_code'] = 'Spiacente, ma il codice di conferma non è valido';
-$messages['blog_activated_ok'] = 'Congratulazioni! Il tuo nuovo utente ed il tuo blog sono stati convalidati con successo';
-// forgot your password?
-$messages['reset_password'] = 'Reimposta la tua password';
-$messages['reset_password_username_help'] = 'Nome dell\'utente a cui reimpostare la password';
-$messages['reset_password_email_help'] = 'Indirizzo email che è stato utilizzato per registrare questo utente';
-$messages['reset_password_help'] = 'Usa questo form per reimpostare la password del tuo utente, nel caso te la fossi dimenticata. Inserisci il nome dell\'utente, di cui vorresti reimpostare la password, e l\'indirizzo email che è stato usato, per registrare l\'utente';
-$messages['error_resetting_password'] = 'E\' avvenuto un errore durante l\'azzeramento della password. Controlla i dati e riprova';
-$messages['reset_password_error_incorrect_email_address'] = 'L\'indirizzo email non è corretto, o non è l\'indirizzo usato per la registrazione di questo utente';
-$messages['password_reset_message_sent_ok'] = 'Un messaggio con un link è stato inviato al tuo indirizzo di posta elettronica. Visita il link che contiene, per reimpostare la tua password';
-$messages['error_incorrect_request'] = 'I parametri nell\'URL non sono corretti';
-$messages['change_password'] = 'Imposta la nuova password';
-$messages['change_password_help'] = 'Inserisci e conferma la tua nuova password';
-$messages['new_password'] = 'Nuova password';
-$messages['new_password_help'] = 'Inserisci qui la tua nuova password';
-$messages['password_updated_ok'] = 'La password è stata modificata';
-
-// Suggested by BCSE, some useful messages that not available in official locale
-$messages['upgrade_information'] = 'Questa pagina ha un aspetto semplice e senza stile, perché stai usando un browser che non è compatibile con gli standard. Per vederlo nel suo aspetto migliore, ti preghiamo di <a href="http://www.webstandards.org/upgrade/" title="The Web Standards Project\'s Browser Upgrade initiative">aggiornarlo</a> ad un browser che supporti gli standard del web. E\' gratis, ed è indolore.';
-$messages['jump_to_navigation'] = 'Vai alla navigazione.';
-$messages['comment_email_never_display'] = 'Le interruzioni di linea e paragrafo sono automatiche. La tua email non sarà mai mostrata.';
-$messages['comment_html_allowed'] = '<acronym title="Hypertext Markup Language">HTML</acronym> permesso: &lt;<acronym title="Link ipertestuale">a</acronym> href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Descrizione di acronimo">acronym</acronym> title=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Indentazione">blockquote</acronym> cite=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Sbarrato">del</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Corsivo">em</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Sottolineato">ins</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Grassetto">strong</acronym>&gt;';
-$messages['trackback_uri'] = 'L\'<acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> per il trackback di questa entità è: ';
-$messages['previous_post'] = 'Precedente';
-$messages['next_post'] = 'Successivo';
-$messages['comment_default_title'] = '(Senza titolo)';
-$messages['guestbook'] = 'Libro degli ospiti';
-$messages['trackbacks'] = 'Trackback';
-$messages['menu'] = 'Menù';
-$messages['albums'] = 'Album';
-$messages['admin'] = 'Amministratore';
-$messages['xmlrpc_ping_ok'] = 'Ping XMLRPC inviato correttamente: ';
-$messages['error_sending_xmlrpc_ping'] = 'C\'è stato un errore inviando il ping XMLRPC a: ';
-$messages['error_sending_xmlrpc_ping_message'] = 'C\'è stato un errore inviando il ping XMLRPC: ';
-?>

Deleted: plog/trunk/locale/locale_ja_JP.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/locale_ja_JP.php	2006-06-22 20:39:04 UTC (rev 3639)
+++ plog/trunk/locale/locale_ja_JP.php	2006-06-22 20:46:15 UTC (rev 3640)
@@ -1,909 +0,0 @@
-<?php
-
-// Japanese locale for LifeType1.x
-// localized by Mayu Hagiuda
-// ¤³¤Î¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇÄûÀµ¡¦Í×˾²Õ½êÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é°Ê²¼¤ÎURL¤ÎLifeType¸ø¼°¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ø
-//http://forums.LifeTypeworld.net/viewforum.php?f=14
-
-// set this to the encoding that should be used to display the pages correctly
-$messages['encoding'] = 'EUC-JP';
-$messages['locale_description'] = 'Japanese locale for LifeType 1.x (EUC-JP)';
-// locale format, see Locale::formatDate for more information
-$messages['date_format'] = '%d/%m/%Y %H:%M';
-
-// days of the week
-$messages['days'] = Array( 'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Monday'] = $messages['days'][1];
-$messages['Tuesday'] = $messages['days'][2];
-$messages['Wednesday'] = $messages['days'][3];
-$messages['Thursday'] = $messages['days'][4];
-$messages['Friday'] = $messages['days'][5];
-$messages['Saturday'] = $messages['days'][6];
-$messages['Sunday'] = $messages['days'][0];
-
-// abbreviations
-$messages['daysshort'] = Array( 'Su', 'Mo', 'Tu', 'We', 'Th', 'Fr', 'Sa' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['Mo'] = $messages['daysshort'][1];
-$messages['Tu'] = $messages['daysshort'][2];
-$messages['We'] = $messages['daysshort'][3];
-$messages['Th'] = $messages['daysshort'][4];
-$messages['Fr'] = $messages['daysshort'][5];
-$messages['Sa'] = $messages['daysshort'][6];
-$messages['Su'] = $messages['daysshort'][0];
-
-// months of the year
-$messages['months'] = Array( 'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December' );
-// -- compatibility, do not touch -- //
-$messages['January'] = $messages['months'][0];
-$messages['February'] = $messages['months'][1];
-$messages['March'] = $messages['months'][2];
-$messages['April'] = $messages['months'][3];
-$messages['May'] = $messages['months'][4];
-$messages['June'] = $messages['months'][5];
-$messages['July'] = $messages['months'][6];
-$messages['August'] = $messages['months'][7];
-$messages['September'] = $messages['months'][8];
-$messages['October'] = $messages['months'][9];
-$messages['November'] = $messages['months'][10];
-$messages['December'] = $messages['months'][11];
-$messages['message'] = '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸';
-$messages['error'] = '¥¨¥é¡¼';
-$messages['date'] = 'Date';
-
-// miscellaneous texts
-$messages['of'] = 'of';
-$messages['recently'] = 'ºÇ¿·µ­»ö';
-$messages['comments'] = '¥³¥á¥ó¥È';
-$messages['comment on this'] = '¥³¥á¥ó¥È';
-$messages['my_links'] = '¥ê¥ó¥¯';
-$messages['archives'] = '¥¢¡¼¥«¥¤¥ô';
-$messages['search'] = '¸¡º÷';
-$messages['calendar'] = '¥«¥ì¥ó¥À¡¼';
-$messages['search_s'] = '¸¡º÷';
-$messages['search_this_blog'] = '¤³¤ÎBlog¤ò¸¡º÷:';
-$messages['about_myself'] = '¼«¸Ê¾Ò²ð';
-$messages['permalink_title'] = '¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤Ø¤ÎPermanent¥ê¥ó¥¯';
-$messages['permalink'] = 'Permalink';
-$messages['posted_by'] = 'Åê¹Æ¼Ô';
-$messages['reply'] = 'ÊÖ¿®';
-
-// add comment form
-$messages['add_comment'] = '¥³¥á¥ó¥ÈÄɲÃ';
-$messages['comment_topic'] = 'Âê̾';
-$messages['comment_text'] = 'ÆâÍÆ';
-$messages['comment_username'] = '¤¢¤Ê¤¿¤Î̾Á°';
-$messages['comment_email'] = 'E-Mail (¥ª¥×¥·¥ç¥ó)';
-$messages['comment_url'] = 'URL (¥ª¥×¥·¥ç¥ó)';
-$messages['comment_send'] = 'Á÷¿®';
-$messages['comment_added'] = '¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿';
-$messages['comment_add_error'] = '¥¨¥é¡¼:¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿';
-$messages['article_does_not_exist'] = '¤½¤Îµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
-$messages['no_posts_found'] = 'Åй»µ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
-$messages['user_has_no_posts_yet'] = 'Åê¹Æ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
-$messages['back'] = 'Ìá¤ë';
-$messages['post'] = 'Åê¹Æ';
-$messages['trackbacks_for_article'] = 'µ­»ö¤ÎTrackback: ';
-$messages['trackback_excerpt'] = 'Excerpt';
-$messages['trackback_weblog'] = 'Weblog';
-$messages['search_results'] = '¸¡º÷·ë²Ì';
-$messages['search_matching_results'] = '¸¡º÷¾ò·ï¤È°ìÃפ¹¤ëµ­»ö: ';
-$messages['search_no_matching_posts'] = '°ìÃפ¹¤ëµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
-$messages['read_more'] = '(³¤­...)';
-$messages['syndicate'] = 'Syndicate';
-$messages['main'] = '¥á¥¤¥ó';
-$messages['about'] = 'About';
-$messages['download'] = '¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É';
-
-////// error messages /////
-$messages['error_fetching_article'] = '¤´»ØÄê¤Îµ­»ö¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_fetching_articles'] = 'µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_trackback_no_trackback'] = '¤³¤Îµ­»ö¤ËTrackback¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'µ­»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_incorrect_blog_id'] = 'Blog¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_comment_without_text'] = '¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_comment_without_name'] = '̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_adding_comment'] = '¥¨¥é¡¼:¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲ乤뤳¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_incorrect_parameter'] = '¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_parameter_missing'] = 'Í׵ᤵ¤ì¤¿Ãæ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£';
-$messages['error_comments_not_enabled'] = '¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
-$messages['error_incorrect_search_terms'] = '¸¡º÷¾ò·ï¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_no_search_results'] = '¸¡º÷¾ò·ï¤Ë°ìÃפ¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_no_albums_defined'] = '¤³¤ÎBlog¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-
-/////////////////                     //////////////////
-///////////////// STRINGS FOR THE ADMINISTRATION INTERFACE //////////////////
-/////////////////                     //////////////////
-
-// login page
-$messages['login'] = '¥í¥°¥¤¥ó';
-$messages['welcome_message'] = 'LifeType¤Ø¤è¤¦¤³¤½';
-$messages['error_incorrect_username_or_password'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_dont_belong_to_any_blog'] = '¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['logout_message'] = '¥í¥°¥¢¥¦¥È¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['logout_message_2'] = '<a href="%1$s">¤³¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯</a>¤¹¤ë¤È¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£';
-$messages['error_access_forbidden'] = '¥¢¥¯¥»¥¹¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['username'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾';
-$messages['password'] = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É';
-
-// dashboard
-$messages['dashboard'] = '¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É';
-$messages['recent_articles'] = 'ºÇ¿·µ­»ö';
-$messages['recent_comments'] = 'ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È';
-$messages['recent_trackbacks'] = 'ºÇ¿·Trackback';
-$messages['blog_statistics'] = 'BlogÅý·×¥Ç¡¼¥¿';
-$messages['total_posts'] = 'µ­»ö';
-$messages['total_comments'] = '¥³¥á¥ó¥È';
-$messages['total_trackbacks'] = 'Trackback';
-$messages['total_viewed'] = 'µ­»ö±ÜÍ÷';
-$messages['in'] = 'In';
-
-// menu options
-$messages['newPost'] = 'µ­»öÄɲÃ';
-$messages['Manage'] = 'µ­»ö´ÉÍý';
-$messages['managePosts'] = 'µ­»ö¡õ¥«¥Æ¥´¥ê´ÉÍý';
-$messages['editPosts'] = 'µ­»ö¥ê¥¹¥È';
-$messages['editArticleCategories'] = '¥«¥Æ¥´¥ê¥ê¥¹¥È';
-$messages['newArticleCategory'] = '¥«¥Æ¥´¥êÄɲÃ';
-$messages['manageLinks'] = '¥ê¥ó¥¯´ÉÍý';
-$messages['editLinks'] = '¥ê¥ó¥¯';
-$messages['newLink'] = '¥ê¥ó¥¯ÄɲÃ';
-$messages['editLink'] = '¥ê¥ó¥¯ÊÔ½¸';
-$messages['editLinkCategories'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê';
-$messages['newLinkCategory'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥êÄɲÃ';
-$messages['editLinkCategory'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥êÊÔ½¸';
-$messages['manageCustomFields'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜ´ÉÍý';
-$messages['blogCustomFields'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜ';
-$messages['newCustomField'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜÄɲÃ';
-$messages['resourceCenter'] = '¥ê¥½¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼';
-$messages['resources'] = '¥ê¥½¡¼¥¹°ìÍ÷';
-$messages['newResourceAlbum'] = '¥¢¥ë¥Ð¥àÄɲÃ';
-$messages['newResource'] = '¥ê¥½¡¼¥¹ÄɲÃ';
-$messages['controlCenter'] = '¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼';
-$messages['manageSettings'] = '°ìÈÌÀßÄê';
-$messages['blogSettings'] = 'BlogÀßÄê';
-$messages['userSettings'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ÀßÄê';
-$messages['pluginCenter'] = '¥×¥é¥°¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼';
-$messages['Stats'] = 'Åý·×';
-$messages['manageBlogUsers'] = 'Blog¥æ¡¼¥¶¡¼´ÉÍý';
-$messages['newBlogUser'] = 'Blog¥æ¡¼¥¶¡¼ÄɲÃ';
-$messages['showBlogUsers'] = 'Blog¥æ¡¼¥¶¡¼¥ê¥¹¥È';
-$messages['manageBlogTemplates'] = 'Blog ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È';
-$messages['newBlogTemplate'] = 'Blog¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÄɲÃ';
-$messages['blogTemplates'] = 'Blog¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È';
-$messages['adminSettings'] = '¥µ¥¤¥È´ÉÍý';
-$messages['Users'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼´ÉÍý';
-$messages['createUser'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ÄɲÃ';
-$messages['editSiteUsers'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼¥ê¥¹¥È';
-$messages['Blogs'] = 'Blog´ÉÍý';
-$messages['createBlog'] = 'BlogÄɲÃ';
-$messages['editSiteBlogs'] = 'Blog¥ê¥¹¥È';
-$messages['Locales'] = '¸À¸ì´ÉÍý';
-$messages['newLocale'] = '¸À¸ìÄɲÃ';
-$messages['siteLocales'] = '¸À¸ì¥ê¥¹¥È';
-$messages['Templates'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È´ÉÍý';
-$messages['newTemplate'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÄɲÃ';
-$messages['siteTemplates'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È';
-$messages['GlobalSettings'] = '¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý';
-$messages['editSiteSettings'] = '¥µ¥¤¥ÈÀßÄê';
-$messages['summarySettings'] = '¥µ¥Þ¥ê¡¼';
-$messages['templateSettings'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È';
-$messages['urlSettings'] = 'URL';
-$messages['emailSettings'] = 'E-Mail';
-$messages['uploadSettings'] = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É';
-$messages['helpersSettings'] = 'Êä½õ¥Ä¡¼¥ë';
-$messages['interfacesSettings'] = '¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹';
-$messages['securitySettings'] = '¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£';
-$messages['bayesianSettings'] = 'Bayesian¥Õ¥£¥ë¥¿';
-$messages['resourcesSettings'] = '¥ê¥½¡¼¥¹';
-$messages['searchSettings'] = '¸¡º÷';
-$messages['cleanUpSection'] = '¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×';
-$messages['cleanUp'] = '¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×';
-$messages['editResourceAlbum'] = '¥¢¥ë¥Ð¥àÊÔ½¸';
-$messages['resourceInfo'] = '¥ê¥½¡¼¥¹ÊÔ½¸';
-$messages['editBlog'] = 'BlogÊÔ½¸';
-$messages['Logout'] = '¥í¥°¥¢¥¦¥È';
-
-// new post
-$messages['topic'] = '¥È¥Ô¥Ã¥¯';
-$messages['topic_help'] = 'µ­»ö¤ÎÂê̾';
-$messages['text'] = 'µ­»öÆâÍÆ';
-$messages['text_help'] = 'µ­»ö¤ÎÆâÍƤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÆâÍƤϾï¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£';
-$messages['extended_text'] = 'ÄɲÃÆâÍÆ';
-$messages['extended_text_help'] = '(¥ª¥×¥·¥ç¥ó)µ­»ö¤ÎÄɲÃÆâÍƤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÆâÍƤϵ­»ö¥Ú¡¼¥¸¤ä¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ëɽ¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏBlogÀßÄê¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['post_slug'] = 'Slug';
-$messages['post_slug_help'] = 'Permanent Link¤òȯ¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ';
-$messages['date'] = 'ÆüÉÕ';
-$messages['post_date_help'] = '¤³¤Îµ­»ö¤Î¸ø³«Æü';
-$messages['status'] = '¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹';
-$messages['post_status_help'] = '¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤';
-$messages['post_status_published'] = '¸ø³«';
-$messages['post_status_draft'] = '¥É¥é¥Õ¥È';
-$messages['post_status_deleted'] = 'ºï½üºÑ¤ß';
-$messages['categories'] = '¥«¥Æ¥´¥ê';
-$messages['post_categories_help'] = 'ºÇÄã1·ï°Ê¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤';
-$messages['post_comments_enabled_help'] = '¥³¥á¥ó¥È¤òµö²Ä¤¹¤ë';
-$messages['send_notification_help'] = '¿·Ã女¥á¥ó¥È¤òÄÌÃΤ¹¤ë';
-$messages['send_trackback_pings_help'] = 'TrackbackÁ÷¿®';
-$messages['send_xmlrpc_pings_help'] = 'XMLRPC Ping Á÷¿®';
-$messages['save_draft_and_continue'] = '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ';
-$messages['preview'] = '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼';
-$messages['add_post'] = 'ÄɲÃ';
-$messages['error_saving_draft'] = '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['draft_saved_ok'] = '¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÊݸ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_sending_request'] = '¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_no_category_selected'] = 'ºÇÄã1·ï°Ê¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_missing_post_topic'] = 'µ­»ö¤ÎÂê̾¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_missing_post_text'] = 'µ­»ö¤ÎÆâÍƤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_adding_post'] = 'µ­»ö¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['post_added_not_published'] = 'µ­»ö¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Èó¸ø³«¤Î¾õÂ֤Ǥ¹¡£';
-$messages['post_added_ok'] = 'µ­»ö¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['send_notifications_ok'] = '¿·Ã女¥á¥ó¥È/Trackback¤¬¤¢¤ëÅÙ¤ËÄÌÃΤ¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£';
-
-// send trackbacks
-$messages['error_sending_trackbacks'] = '°Ê²¼¤ÎTrackbackÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿';
-$messages['send_trackbacks_help'] = 'Trackback Ping¤òÁ÷¿®¤¹¤ëURL¤òÁª»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥È¤¬Trackback¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
-$messages['send_trackbacks'] = 'TrackbackÁ÷¿®';
-$messages['ping_selected'] = 'Ping ÁªÂò';
-$messages['trackbacks_sent_ok'] = '»ØÄê¤ÎURL¤ØTrackback¤ÎÁ÷¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿';
-
-// posts page
-$messages['show_by'] = '¸¡º÷¾ò·ï';
-$messages['category'] = '¥«¥Æ¥´¥ê';
-$messages['author'] = 'Åê¹Æ¼Ô';
-$messages['post_status_all'] = 'Á´¤Æ';
-$messages['author_all'] = 'Á´¤Æ';
-$messages['search_terms'] = '¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É';
-$messages['show'] = '¸¡º÷';
-$messages['delete'] = 'ºï½ü';
-$messages['actions'] = 'Áàºî';
-$messages['all'] = 'Á´¤Æ';
-$messages['category_all'] = 'Á´¤Æ';
-$messages['error_incorrect_article_id'] = 'µ­»ö¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_article'] = 'µ­»ö "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['article_deleted_ok'] = 'µ­»ö "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['articles_deleted_ok'] = 'µ­»ö %s ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_article2'] = '"%s"·ï¤Îµ­»ö¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// edit post page
-$messages['update'] = '¹¹¿·';
-$messages['editPost'] = 'µ­»ö¤ÎÊÔ½¸';
-$messages['error_fetching_post'] = 'µ­»ö¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['post_updated_ok'] = 'µ­»ö "%s" ¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_updating_post'] = 'µ­»ö¤Î¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['notification_added'] = '¿·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È/Trackback¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÄÌÃΤ¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£';
-$messages['notification_removed'] = '¿·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È/Trackback¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄÌÃΤòÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¡£';
-
-// post comments
-$messages['url'] = 'URL';
-$messages['comment_status_all'] = 'Á´¤Æ';
-$messages['comment_status_spam'] = '¥¹¥Ñ¥à';
-$messages['comment_status_nonspam'] = 'È󥹥ѥà';
-$messages['error_fetching_comments'] = '¥³¥á¥ó¥È¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_comments'] = '¥³¥á¥ó¥È¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤¿¤Ï¥³¥á¥ó¥Èºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['comment_deleted_ok'] = '¥³¥á¥ó¥È "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['comments_deleted_ok'] = '%s ·ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_comment'] = '¥³¥á¥ó¥È "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_comment2'] = 'ID %s ¤Î¥³¥á¥ó¥Èºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['editComments'] = '¥³¥á¥ó¥È';
-$messages['mark_as_spam'] = '¥¹¥Ñ¥à¤Ë¥Þ¡¼¥¯';
-$messages['mark_as_no_spam'] = 'È󥹥ѥà¤Ë¥Þ¡¼¥¯';
-$messages['error_incorrect_comment_id'] = '¥³¥á¥ó¥ÈID¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_marking_comment_as_spam'] = '»ØÄê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¹¥Ñ¥à¤Ë¥Þ¡¼¥¯Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['comment_marked_as_spam_ok'] = '»ØÄê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¹¥Ñ¥à¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_marking_comment_as_nonspam'] = '»ØÄê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ󥹥ѥà¤Ë¥Þ¡¼¥¯Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['comment_marked_as_nonspam_ok'] = '»ØÄê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ󥹥ѥà¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// post trackbacks
-$messages['blog'] = 'Blog';
-$messages['excerpt'] = 'Excerpt';
-$messages['error_fetching_trackbacks'] = 'Trackback¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_trackbacks'] = 'Trackback¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Trackbackºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_trackback'] = 'Trackback "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_trackback2'] = 'ID "%s" ¤ÎTrackbackºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['trackback_deleted_ok'] = 'Trackback "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['trackbacks_deleted_ok'] = '%s ·ï¤ÎTrackback¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['editTrackbacks'] = 'Trackback';
-
-// post statistics
-$messages['referrer'] = '¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼';
-$messages['hits'] = '¥Ò¥Ã¥È';
-$messages['error_no_items_selected'] = 'ºï½ü¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_deleting_referrer'] = '¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼ "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_referrer2'] = 'ID"%s"¤Î¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼ºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['referrer_deleted_ok'] = '¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼ "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['referrers_deleted_ok'] = '%s ·ï¤Î¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼ ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// categories
-$messages['posts'] = 'µ­»ö';
-$messages['show_in_main_page'] = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ëɽ¼¨';
-$messages['error_incorrect_category_id'] = '¥«¥Æ¥´¥ê¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_category_has_articles'] = '¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ¤Ë¤Ï¸½ºßµ­»ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤áºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Îµ­»ö¤ò°ÜÆ°/ºï½ü¤·¤Æ¤«¤éºï½ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['category_deleted_ok'] = '¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['categories_deleted_ok'] = '%s ·ï¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_category'] = '¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_category2'] = '¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['yes'] = '¤Ï¤¤';
-$messages['no'] = '¤¤¤¤¤¨';
-
-// new category
-$messages['name'] = '̾Á°';
-$messages['category_name_help'] = '¥«¥Æ¥´¥ê¤Î̾Á°';
-$messages['description'] = '¾ÜºÙ';
-$messages['category_description_help'] = '¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¾ÜºÙÀâÌÀ';
-$messages['show_in_main_page_help'] = '¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê°Ê²¼¤Îµ­»ö¤ò¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë(¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³°¤¹¤È¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤¬¥Ö¥é¥¦¥º¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤ßµ­»ö¤òɽ¼¨)';
-$messages['error_empty_name'] = '¥«¥Æ¥´¥ê̾¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_empty_description'] = '¥«¥Æ¥´¥ê¾ÜºÙ¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_adding_article_category'] = '¥«¥Æ¥´¥êÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò³Îǧ¤·ºÆÅÙÄɲäò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['category_added_ok'] = '¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿';
-$messages['add'] = 'ÄɲÃ';
-$messages['reset'] = '¥ê¥»¥Ã¥È';
-
-// update category
-$messages['error_updating_article_category'] = '¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_fetching_category'] = '¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['article_category_updated_ok'] = '¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// links
-$messages['feed'] = 'Feed';
-$messages['error_no_links_selected'] = '¥ê¥ó¥¯¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥ê¥ó¥¯ID¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_incorrect_link_id'] = '¥ê¥ó¥¯ID¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_removing_link'] = '¥ê¥ó¥¯ "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_removing_link2'] = 'ID "%s" ¤Î¥ê¥ó¥¯ºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['link_deleted_ok'] = '¥ê¥ó¥¯ "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['links_deleted_ok'] = '%s ·ï¤Î¥ê¥ó¥¯ºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// new link
-$messages['link_name_help'] = '¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¤Î̾Á°';
-$messages['link_url_help'] = '¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎURL';
-$messages['link_description_help'] = '¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¤Î¾ÜºÙ';
-$messages['link_feed_help'] = '¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎRSS¤äAtom Feed¤âÆþÎϲÄǽ¤Ç¤¹¡£';
-$messages['link_category_help'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_adding_link'] = '¥ê¥ó¥¯¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_invalid_url'] = 'URL¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['link_added_ok'] = 'Link "%s" was ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// update link
-$messages['error_updating_link'] = '¥ê¥ó¥¯¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_fetching_link'] = '¥ê¥ó¥¯¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['link_updated_ok'] = '¥ê¥ó¥¯ "%s" ¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// link categories
-$messages['links'] = '¥ê¥ó¥¯';
-$messages['error_invalid_link_category_id'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥ê¥ó¥¯ID¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_links_in_link_category'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤áºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤ËÃæ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤«¤éºï½ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_removing_link_category'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['link_category_deleted_ok'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['link_categories_deleted_ok'] = '%s ·ï¤Î¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_removing_link_category2'] = 'ID "%s" ¤Î¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥êºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// new link category
-$messages['link_category_name_help'] = '¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê¤Î̾Á°';
-$messages['error_adding_link_category'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥êÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['link_category_added_ok'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// edit link category
-$messages['error_updating_link_category'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['link_category_updated_ok'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê "%s" ¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_fetching_link_category'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// custom fields
-$messages['type'] = '¥¿¥¤¥×';
-$messages['hidden'] = 'Èóɽ¼¨';
-$messages['fields_deleted_ok'] = '%s ·ï¤Î¥«¥¹¥¿¥à¹àÌܤκï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['field_deleted_ok'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜ "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_field'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜ "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_field2'] = 'ID "%s" ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¹àÌܺï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_incorrect_field_id'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜID¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-
-// new custom field
-$messages['field_name_help'] = 'µ­»öÆâ¤Ç¤Î¤³¤Î¹àÌܤμ±ÊÌ̾';
-$messages['field_description_help'] = '¤³¤Î¹àÌܾܺÙ';
-$messages['field_type_help'] = '¹àÌÜ¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò';
-$messages['field_hidden_help'] = '¤³¤ì¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Èµ­»ö¤ÎÄɲÃ/ÊÔ½¸»þ¤Ë¹àÌܤÏÈóɽ¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¼ç¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£';
-$messages['error_adding_custom_field'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['custom_field_added_ok'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜ "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['text_field'] = 'Text field';
-$messages['text_area'] = 'Text box';
-$messages['checkbox'] = 'Checkbox';
-$messages['date_field'] = 'Date chooser';
-
-// edit custom field
-$messages['error_fetching_custom_field'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌܼèÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_updating_custom_field'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌܤι¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['custom_field_updated_ok'] = '¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜ "%s" ¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// resources
-$messages['root_album'] = '¥ë¡¼¥È(¥È¥Ã¥×)¥¢¥ë¥Ð¥à';
-$messages['num_resources'] = '¥ê¥½¡¼¥¹¿ô';
-$messages['total_size'] = '¥µ¥¤¥º¹ç·×';
-$messages['album'] = '¥¢¥ë¥Ð¥à';
-$messages['error_incorrect_album_id'] = '¥¢¥ë¥Ð¥àID¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_base_storage_folder_missing_or_unreadable'] = '¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¥»¡¼¥Õ¥â¡¼¥É¤ÇPHP¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËȯÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òľÀܺîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: <br/><br/>%s<br/><br/>¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¼Â¹Ô¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Æɤà/½ñ¤¯¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤«¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['items_deleted_ok'] = '%s items ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_album_has_children'] = '¥¢¥ë¥Ð¥à "%s" Æâ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤«¤éºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['item_deleted_ok'] = 'Item "%s"¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_album'] = '¥¢¥ë¥Ð¥à "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_album2'] = 'ID "%s" ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_resource'] = '¥ê¥½¡¼¥¹ "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_resource2'] = 'ID "%s" ¤Î¥ê¥½¡¼¥¹ºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_no_resources_selected'] = 'ºï½ü¤¹¤ë¥ê¥½¡¼¥¹¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['resource_deleted_ok'] = '¥ê¥½¡¼¥¹ "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['album_deleted_ok'] = '¥¢¥ë¥Ð¥à "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['add_resource'] = '¥ê¥½¡¼¥¹ÄɲÃ';
-$messages['add_resource_preview'] = '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ÄɲÃ';
-$messages['add_resource_medium'] = '¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ÄɲÃ';
-$messages['add_album'] = '¥¢¥ë¥Ð¥àÄɲÃ';
-
-// new album
-$messages['album_name_help'] = 'Äɲ乤륢¥ë¥Ð¥à¤Î̾Á°';
-$messages['parent'] = '¿Æ¥¢¥ë¥Ð¥à';
-$messages['no_parent'] = '¿Æ¥¢¥ë¥Ð¥à̵¤·';
-$messages['parent_album_help'] = '¥¢¥ë¥Ð¥àÆâ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄɲä·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹';
-$messages['album_description_help'] = '¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ÜºÙ¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤';
-$messages['error_adding_album'] = '¥¢¥ë¥Ð¥àÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò³Îǧ¤·ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['album_added_ok'] = '¥¢¥ë¥Ð¥à "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// edit album
-$messages['error_incorrect_album_id'] = '¥¢¥ë¥Ð¥àID¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_fetching_album'] = '¥¢¥ë¥Ð¥à¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_updating_album'] = '¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['album_updated_ok'] = '¥¢¥ë¥Ð¥à "%s" ¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['show_album_help'] = '¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³°¤¹¤ÈBlog¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£';
-
-// new resource
-$messages['file'] = '¥Õ¥¡¥¤¥ë';
-$messages['resource_file_help'] = '¸½ºß¤ÎBlog¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°ìÅ٤˥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï"¹àÌÜÄɲÃ"¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['add_field'] = '¹àÌÜÄɲÃ';
-$messages['resource_description_help'] = '¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ÜºÙ¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['resource_album_help'] = '¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤륢¥ë¥Ð¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_no_resource_uploaded'] = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['resource_added_ok'] = '¥ê¥½¡¼¥¹ "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_resource_forbidden_extension'] = '¶Ø»ß¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÄɲ䵤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_resource_too_big'] = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤ë¤¿¤áÄɲ䵤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_uploads_disabled'] = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥Éµ¡Ç½¤ÏÄä»ßÃæ¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÄɲ䵤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_quota_exceeded'] = '¥ê¥½¡¼¥¹ÍÆÎÌÀ©¸Â¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÄɲ䵤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_adding_resource'] = '¥ê¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ëÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// edit resource
-$messages['editResource'] = '¥ê¥½¡¼¥¹ÊÔ½¸';
-$messages['resource_information_help'] = '°Ê²¼¤Ï¤³¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹';
-$messages['information'] = '¾ðÊó';
-$messages['size'] = '¥µ¥¤¥º';
-$messages['format'] = '·Á¼°';
-$messages['dimensions'] = '²£ x ½Ä';
-$messages['bits_per_sample'] = '¥Ó¥Ã¥È/¥Ô¥¯¥»¥ë';
-$messages['sample_rate'] = '¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¡¼¥È';
-$messages['number_of_channels'] = '¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô';
-$messages['legnth'] = 'Ťµ';
-$messages['thumbnail_format'] = '¥µ¥à¥Í¥¤¥ë·Á¼°';
-$messages['regenerate_preview'] = '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎºÆÀ¸À®';
-$messages['error_fetching_resource'] = '¥ê¥½¡¼¥¹¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_updating_resource'] = '¥ê¥½¡¼¥¹¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['resource_updated_ok'] = '¥ê¥½¡¼¥¹ "%s" ¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// blog settings
-$messages['blog_link'] = 'Blog¤ÎURL';
-$messages['blog_link_help'] = '¤³¤ÎBlog¤ÎPermanent¥ê¥ó¥¯';
-$messages['blog_name_help'] = '¤³¤ÎBlog¤Î̾Á°';
-$messages['blog_description_help'] = '¤³¤ÎBlog¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ';
-$messages['language'] = '¸À¸ì';
-$messages['blog_language_help'] = '¤³¤ÎBlog¤Î¸ø³«¥Ú¡¼¥¸¤È´ÉÍý²èÌ̤ǻÈÍѤ¹¤ë¸À¸ì';
-$messages['max_main_page_items'] = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Îµ­»ö¿ô';
-$messages['max_main_page_items_help'] = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¾ï¤Ëɽ¼¨¤µ¤»¤ëµ­»ö¿ô';
-$messages['max_recent_items'] = 'ºÇ¿·µ­»ö¿ô';
-$messages['max_recent_items_help'] = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ÇºÇ¿·¤È¤·¤Æɽ¼¨¤µ¤»¤ëºÇ¹âµ­»ö¿ô';
-$messages['template'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È';
-$messages['choose'] = '°ìÍ÷';
-$messages['blog_template_help'] = '¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤È¤³¤ÎBlogÍѤ˥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
-$messages['use_read_more'] = 'µ­»öÆâ¤Ç"³¤­..."¥ê¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ';
-$messages['use_read_more_help'] = '¤³¤ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È"µ­»öÆâÍÆ"¤Î¤ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²¼¤Ë"ÄɲÃÆâÍÆ"¤Ø¤Î"³¤­..."¥ê¥ó¥¯¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤¹¡£';
-$messages['enable_wysiwyg'] = '¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼»ÈÍÑ';
-$messages['enable_wysiwyg_help'] = 'Internet Explorer 5.5°Ê¾å/Mozilla 1.3°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç»ÈÍѲÄǽ¤ÊHTML¥Þ¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£';
-$messages['enable_comments'] = '¥³¥á¥ó¥È¤òµö²Ä';
-$messages['enable_comments_help'] = 'Á´¤Æ¤Îµ­»ö¤ËÂФ¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Çµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Îµ­»ö¤ËÂФ¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Îµö²Ä/¶Ø»ß¤Ïµ­»ö¤ÎºîÀ®/ÊÔ½¸»þ¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£';
-$messages['show_future_posts'] = 'Futureµ­»ö¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼Æâ¤Ëɽ¼¨';
-$messages['show_future_posts_help'] = 'ÆüÉÕ¤¬¸½ºß¤è¤ê¤âÀè(̤Íè)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼Æâ¤Ëɽ¼¨¤·¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£';
-$messages['comments_order'] = '¥³¥á¥ó¥È¤Î½ç½ø';
-$messages['comments_order_help'] = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ç½øÀßÄê¤Ç¤¹¡£';
-$messages['oldest_first'] = '¸Å¤¤¤â¤Î¤«¤é';
-$messages['newest_first'] = '¿·¤·¤¤¤â¤Î¤«¤é';
-$messages['categories_order'] = '¥«¥Æ¥´¥ê¤Î½ç½ø';
-$messages['categories_order_help'] = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Î½ç½øÀßÄê¤Ç¤¹¡£';
-$messages['most_recent_updated_first'] = 'ºÇ¶á¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤é';
-$messages['alphabetical_order'] = '¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç';
-$messages['reverse_alphabetical_order'] = '¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈµÕ½ç';
-$messages['most_articles_first'] = 'µ­»ö¤Î·ï¿ô½ç(¿¢ª¾¯)';
-$messages['link_categories_order'] = '¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê½ç';
-$messages['link_categories_order_help'] = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¥«¥Æ¥´¥ê¤Î½ç½øÀßÄê¤Ç¤¹¡£';
-$messages['most_links_first'] = '¥ê¥ó¥¯¤Î·ï¿ô½ç(¿¢ª¾¯)';
-$messages['most_links_last'] = '¥ê¥ó¥¯¤Î·ï¿ô½ç(¾¯¢ªÂ¿)';
-$messages['time_offset'] = '¥¿¥¤¥à¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È';
-$messages['time_offset_help'] = 'Blog¤ÎÆüÉդȻþ´Ö¤Ë»þº¹¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£';
-$messages['close'] = '¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë';
-$messages['select'] = 'ÁªÂò';
-$messages['error_updating_settings'] = 'BlogÀßÄê¤Î¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_invalid_number'] = '¿ô»ú¤ÎÆþÎϤ¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_incorrect_time_offset'] = '»þº¹¤ÎÀßÄ̵꤬¸ú¤Ç¤¹¡£';
-$messages['blog_settings_updated_ok'] = 'BlogÀßÄê¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['hours'] = '»þ´Ö';
-
-// user settings
-$messages['username_help'] = '¸ø³«¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤Ç¤¹¡£(Êѹ¹ÉÔ²Ä)';
-$messages['full_name'] = '̾Á°';
-$messages['full_name_help'] = '¤¢¤Ê¤¿¤Î̾Á°¤Ç¤¹¡£';
-$messages['password_help'] = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Êѹ¹¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²¿¤âÆþÎϤ·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['confirm_password'] = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É³Îǧ';
-$messages['email'] = 'E-Mail';
-$messages['email_help'] = 'ÆþÎϤµ¤ì¤¿E-Mail¤ËÄÌÃΤ¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£';
-$messages['bio'] = '¼«¸Ê¾Ò²ð';
-$messages['bio_help'] = '¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«¸Ê¾Ò²ðʸ¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['picture'] = '¼Ì¿¿';
-$messages['user_picture_help'] = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¤Î²èÁü¤è¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¼Ì¿¿¤È¤·¤ÆÀßÄꤹ¤ë²èÁü¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_invalid_password'] = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«Ã»¤¹¤®¤Þ¤¹¡£';
-$messages['error_passwords_dont_match'] = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_incorrect_email_address'] = 'E-Mail¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÆþÎϤ¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_updating_user_settings'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ÀßÄê¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['user_settings_updated_ok'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ÀßÄê¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['resource'] = '¥ê¥½¡¼¥¹';
-
-// plugin centre
-$messages['identifier'] = '¼±ÊÌ (ID)';
-$messages['error_plugins_disabled'] = '¸½ºß¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î»ÈÍѤÏÄä»ßÃæ¤Ç¤¹¡£';
-
-// blog users
-$messages['revoke_permissions'] = 'Blog¥æ¡¼¥¶¡¼ºï½ü';
-$messages['error_no_users_selected'] = 'Blog¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['user_removed_from_blog_ok'] = 'Blog¥æ¡¼¥¶¡¼ "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s Blog¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡£';
-$messages['error_removing_user_from_blog'] = 'Blog¥æ¡¼¥¶¡¼ "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'ID "%s" ¤ÎBlog¥æ¡¼¥¶¡¼ºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// new blog user
-$messages['new_blog_username_help'] = '¤³¤ÎBlog¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸º¤òÍ¿¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£(Äɲ䵤줿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï"µ­»ö´ÉÍý"¤È"¥ê¥½¡¼¥¹"¤Ë¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ)';
-$messages['send_notification'] = 'ÄÌÃΤÎÁ÷¿®';
-$messages['send_user_notification_help'] = '¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄÌÃΤòÁ÷¿®';
-$messages['notification_text'] = 'ÄÌÃÎÆâÍÆ';
-$messages['notification_text_help'] = 'ÄÌÃÎ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤³¤ÎÆâÍƤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£';
-$messages['error_adding_user'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â³äÅöÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_empty_text'] = 'ÄÌÃÎÆâÍƤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_adding_user'] = 'Blog¥æ¡¼¥¶¡¼ÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_invalid_user'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ "%s" ¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['user_added_to_blog_ok'] = '¤³¤ÎBlog¤Ø¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// blog templates
-$messages['error_no_templates_selected'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_template_is_current'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È "%s" ¤Ï¸½ºß»ÈÍÑÃæ¤Î¤¿¤áºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_removing_template'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['template_removed_ok'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È "%s" ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['templates_removed_ok'] = '%s ·ï¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// new blog template
-$messages['template_installed_ok'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_installing_template'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È "%s" ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_missing_base_files'] = '­¤ê¤Ê¤¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£';
-$messages['error_add_template_disabled'] = '¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¸½ºßÄä»ßÃæ¤Î¤¿¤á¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÄɲäϤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_must_upload_file'] = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_uploads_disabled'] = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥Éµ¡Ç½¤Ï¸½ºßÄä»ßÃæ¤Ç¤¹¡£';
-$messages['error_no_new_templates_found'] = '¿·¤·¤¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
-$messages['error_template_not_inside_folder'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤ÈƱ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤ËÃÖ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['error_missing_base_files'] = '´ðËܥƥó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£';
-$messages['error_unpacking'] = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎŸ³«Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_forbidden_extensions'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÈÄ¥»Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
-$messages['error_creating_working_folder'] = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¿¤á¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥Õ¥©¥ë¥ÀºîÀ®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_checking_template'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È³ÎǧÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿: %s';
-$messages['template_package'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸';
-$messages['blog_template_package_help'] = '¤³¤³¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlogÀìÍѤο·µ¬¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç<b>%s</b>¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤òľÀÜ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¡¢"<b>¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥¹¥­¥ã¥ó</b>"¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¿·µ¬¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤òõÃΤ·¤Þ¤¹¡£';
-$messages['scan_templates'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥¹¥­¥ã¥ó';
-
-// site users
-$messages['user_status_active'] = 'Í­¸ú';
-$messages['user_status_disabled'] = 'Ää»ß';
-$messages['user_status_all'] = 'Á´¤Æ';
-$messages['user_status_unconfirmed'] = '̤¾µÇ§';
-$messages['error_invalid_user2'] = 'ID "%s" ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_deleting_user'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ "%s" Ää»ßÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['user_deleted_ok'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ "%s" ¤ÎÄä»ß¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['users_deleted_ok'] = '%s ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÄä»ß¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// create user
-$messages['user_added_ok'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿';
-$messages['error_incorrect_username'] = '¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«´û¤Ë»ÈÍÑÃæ¤Ç¤¹¡£';
-$messages['user_status_help'] = '¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸½ºß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹';
-$messages['user_blog_help'] = '¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ëBlog';
-$messages['none'] = '̵¤·';
-
-// edit user
-$messages['error_invalid_user'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_updating_user'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ÀßÄê¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['blogs'] = 'Blog';
-$messages['user_blogs_help'] = '¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤¬¤¢¤ëBlog';
-$messages['site_admin'] = '´ÉÍý¼Ô';
-$messages['site_admin_help'] = '¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¡¢"¥µ¥¤¥È´ÉÍý"²èÌ̤ǤÎÁàºî¤òµö²Ä';
-$messages['user_updated_ok'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ "%s" ¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// site blogs
-$messages['blog_status_all'] = 'Á´¤Æ';
-$messages['blog_status_active'] = 'Í­¸ú';
-$messages['blog_status_disabled'] = 'Ää»ß';
-$messages['blog_status_unconfirmed'] = '̤¾µÇ§';
-$messages['owner'] = '¥ª¡¼¥Ê¡¼';
-$messages['quota'] = 'ÍÆÎÌ';
-$messages['bytes'] = '¥Ð¥¤¥È';
-$messages['error_no_blogs_selected'] = 'Ää»ß¤¹¤ëBlog¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_blog_is_default_blog'] = 'Blog "%s" ¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈBlog¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['blog_deleted_ok'] = 'Blog "%s" ¤ÎÄä»ß¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['blogs_deleted_ok'] = '%s ·ï¤ÎBlog¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_blog'] = 'Blog "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_blog2'] = 'ID "%s" ¤ÎBlogºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// create blog
-$messages['error_adding_blog'] = 'BlogÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['blog_added_ok'] = 'Blog "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-
-// edit blog
-$messages['blog_status_help'] = 'Blog¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹';
-$messages['blog_owner_help'] = '¤³¤ÎBlogÀßÄê¤ÎÁ´¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼';
-$messages['users'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼';
-$messages['blog_quota_help'] = '¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀ©¸ÂÍÆÎ̤ò¥Ð¥¤¥È¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"0"¤Þ¤¿¤Ï¶õÇò¤Ë¤¹¤ë¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÍÆÎ̤Ȥʤê¤Þ¤¹¡£';
-$messages['blog_users_help'] = '¤³¤ÎBlog¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ò³äÅö¤Æ¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤òº¸¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤éÁªÂò¤·¤Æ±¦¤Î¥ê¥¹¥È¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ÆÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['edit_blog_settings_updated_ok'] = 'Blog "%s" ¤Î¹¹¿·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_updating_blog_settings'] = 'Blog "%s" ¤Î¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_incorrect_blog_owner'] = 'Blog¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_fetching_blog'] = 'Blog¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_updating_blog_settings2'] = 'Blog¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£';
-$messages['add_or_remove'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼Äɲᦺï½ü';
-
-// site locales
-$messages['locale'] = '¸À¸ì';
-$messages['locale_encoding'] = '¥¨¥ó¥³¡¼¥É';
-$messages['locale_deleted_ok'] = '¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_no_locales_selected'] = 'ºï½ü¤¹¤ë¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['error_deleting_only_locale'] = '¤³¤Î¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬°ì¤Ä¤â̵¤¤¾õÂ֤ˤʤäƤ·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['locales_deleted_ok']= '¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Îºï½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_deleting_locale'] = '¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë "%s" ¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_locale_is_default'] = '¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë "%s" ¤Ï¿·µ¬BlogÍѤΥǥե©¥ë¥È¸À¸ì¤Î¤¿¤áºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£';
-
-// add locale
-$messages['error_invalid_locale_file'] = '¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£';
-$messages['error_no_new_locales_found'] = '¿·µ¬¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
-$messages['locale_added_ok'] = '¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë "%s" ¤ÎÄɲ䬴°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_saving_locale'] = '¿·µ¬¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['scan_locales'] = '¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¹¥­¥ã¥ó';
-$messages['add_locale_help'] = '¤³¤³¤Ç¤Ï¿·µ¬¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç<b>./locales/</b>¤ÎÃæ¤Ë¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¡¢"<b>¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¹¥­¥ã¥ó</b>"¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¿·µ¬¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òõÃΤ·¤Þ¤¹¡£';
-
-// site templates
-$messages['error_template_is_default'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È "%s" ¤Ï¿·µ¬BlogÍѤΥǥե©¥ë¥È¸À¸ì¤Î¤¿¤áºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£';
-
-// add template
-$messages['global_template_package_help'] = '¤³¤³¤Ç¤ÏÁ´BlogÍѤο·µ¬¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç<b>%s</b>¤ÎÃæ¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤òľÀÜ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¡¢"<b>¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥¹¥­¥ã¥ó</b>"¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¿·µ¬¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤òõÃΤ·¤Þ¤¹¡£';
-
-// global settings
-$messages['site_config_saved_ok'] = '¥µ¥¤¥ÈÀßÄê¤ÎÊݸ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-$messages['error_saving_site_config'] = '¥µ¥¤¥ÈÀßÄê¤ÎÊݸÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
-/// general settings
-$messages['help_comments_enabled'] = 'Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¿·µ¬Blog¤Î¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_beautify_comments_text'] = 'Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë²þ¹Ô¤µ¤ìURL¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥¯¤¬Ä¥¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_temp_folder'] = '¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑ¤ß¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÅù¤Î°ì»þŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò½ñ¤­¹þ¤à¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤¹¡£¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¥Ä¥ê¡¼¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ./tmp]';
-$messages['help_base_url'] = '¤³¤ÎBlog¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¥Ù¡¼¥¹URL¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£';
-$messages['help_subdomains_enabled'] = 'Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¥µ¥Ö¥É¥á¥¤¥ó¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥µ¥Ö¥É¥á¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤¤¤¤¤¨]';
-$messages['help_subdomains_base_url'] = '¥µ¥Ö¥É¥á¥¤¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢base_url¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤³¤Ç»ØÄꤷ¤¿¥Ù¡¼¥¹URL¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£Blog̾¤Î¼èÆÀ¤Ï {blogname} ¡¢Blog¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤Î¼èÆÀ¤Ï {username} ¤ò»ÈÍѤ·¤ÆBlog¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ (Îã : http://{blogname}.yourdomain.com)';
-$messages['help_include_blog_id_in_url'] = '¥µ¥Ö¥É¥á¥¤¥ó¤È"Ä̾ï¤Î"URL¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤ËÆâÉô¼èÆÀURL¤Ë"blogId"¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»ÈÍѤ¹¤ëÊý¤Î¤ßÊѹ¹¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_script_name'] = 'index.php¤ò¾¤Î̾¾Î¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÊѹ¹¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = index.php]';
-$messages['help_show_posts_max'] = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ëɽ¼¨¤µ¤»¤ëµ­»ö¿ô¡£¿·µ¬Blog¤Î¤ßÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = 15]';
-$messages['help_recent_posts_max'] = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ëɽ¼¨¤µ¤»¤ëºÇ¿·µ­»ö¿ô¡£¿·µ¬Blog¤Î¤ßÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = 10]';
-$messages['help_save_drafts_via_xmlhttprequest_enabled'] = 'Javascript¤ÈXmlHttpRequest¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_locale_folder'] = '¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Êݴɤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ./locale]';
-$messages['help_default_locale'] = '¿·µ¬Blog¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¸À¸ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = en_UK]';
-$messages['help_default_blog_id'] = '¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤ëBlog¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = 1]';
-$messages['help_default_time_offset'] = '¿·µ¬Blog¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = 0]';
-$messages['help_html_allowed_tags_in_comments'] = '¥³¥á¥ó¥ÈÆâ¤Ç»ÈÍѤǤ­¤ëHTML¥¿¥°¡£(Ⱦ³Ñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¶èÀڤäƲ¼¤µ¤¤¡£) [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = &lt;a&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;]';
-$messages['help_referer_tracker_enabled'] = 'Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï̵¸ú¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_show_more_enabled'] = 'Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¿·µ¬Blog¤Ç"³¤­..."¥ê¥ó¥¯¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_update_article_reads'] = 'Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È´ûÆɺѤߤε­»ö¤Î»þ¹ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï̵¸ú¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_update_cached_article_reads'] = 'Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â´ûÆɺѤߤε­»ö¤Î»þ¹ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_enabled'] = 'XMLRPC PingÁ÷¿®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤ËÂФ·¤Æ¤³¤ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'µ­»ö¤¬Äɲ䵤줿»þ¤äµ­»ö¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_xmlrpc_ping_hosts'] = 'XMLRPC Ping»ØÄê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤ÎXMLRPC¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ø¤ÎURL¡£¹Ô¤´¤È¤Ë1·ï¤ÎURL¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = http://rpc.weblogs.com/RPC2]';
-$messages['help_trackback_server_enabled'] = '¥¤¥ó¥«¥ß¥ó¥°¤ÎTrackback¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_htmlarea_enabled'] = '¿·µ¬Blog¤ÇWYSIWYG¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = Yes';
-$messages['help_plugin_manager_enabled'] = '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_minimum_password_length'] = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎºÇÄãʸ»ú¿ô¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = 4]';
-$messages['help_xhtml_converter_enabled'] = 'Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Á´¤Æ¤ÎHTML¥³¡¼¥É¤òŬÀÚ¤ÊXHTML¥³¡¼¥É¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_xhtml_converter_aggressive_mode_enabled'] = 'Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Á´¤Æ¤ÎHTML¤ò¤è¤ê½ÅÅÀŪ¤ËXHTML¥³¡¼¥É¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤¤¤¤¤¨]';
-$messages['help_session_save_path'] = 'PHP¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó session_save_path()¤«¤é¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤òÊݴɤ¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾ì½ê¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë½ñ¤­¹þ¤ß²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£PHP\'s¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¶õÇò¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = (¶õÇò)]';
-// summary settings
-$messages['help_summary_page_show_max'] = '¥µ¥Þ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à(¿·Ãå¤Îµ­»ö¡¢ºÇ¿·¹¹¿·¤ÎBlogÅù)¤Î¿ô¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = 10]';
-$messages['help_summary_blogs_per_page'] = '"Blog¥ê¥¹¥È"¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸Ëè¤ÎBlog¤Î¿ô¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = 25]';
-$messages['help_forbidden_usernames'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼ÅÐÏ¿¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤òȾ³Ñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¶èÀڤäÆÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = admin www blog ftp]';
-$messages['help_force_one_blog_per_email_account'] = '1·ï¤ÎE-Mail¤Ë¤Ä¤­1·ï¤ÎBlog¤Î¤ß¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤¤¤¤¤¨]';
-$messages['help_summary_show_agreement'] = 'ÅÐÏ¿»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼µ¬Ìó¤òɽ¼¨¤·¡¢µ¬Ìó¤Ø¤ÎƱ°Õ¤òÅÐÏ¿¾ò·ï¤È¤¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'ÅÐÏ¿¸å¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼°¸¤Ë¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÅÐÏ¿¼ê³¤­¤ò´°Î»¤È¤¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_summary_disable_registration'] = '¿·µ¬Blog¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÅÐÏ¿¤òÄä»ß¤¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤¤¤¤¤¨]';
-// templates
-$messages['help_template_folder'] = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬Êݴɤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ./templates]';
-$messages['help_default_template'] = '¿·µ¬BlogÍѤΥǥե©¥ë¥È¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = standard]';
-$messages['help_users_can_add_templates'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_template_compile_check'] = 'Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤ÈSmarty¤¬¾ï¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢Êѹ¹¤¬¤¢¤ë¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_template_cache_enabled'] = '¤³¤ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ç¤­¤ë¤À¤±¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ä¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÏºÆ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤º¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_template_cache_lifetime'] = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤òÉäÇÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£-1¤òÆþÎϤ¹¤ë¤ÈÀ©¸Â»þ´Ö¤ÏÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£0¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ïtemplate_cache_enabled ¤Ç"¤¤¤¤¤¨"¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = -1]';
-$messages['help_template_http_cache_enabled'] = 'HTTP»ÃÄê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë"If-Modified-Since" HTTP¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÆþ¤ì¡¢É¬Í×»þ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤ß¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¥ï¥¤¥º¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤¤¤¤¤¨]';
-$messages['help_allow_php_code_in_templates'] = '¤³¤ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È{php}...{/php} ¥Ö¥í¥Ã¥¯Æâ¤ÎSmarty¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖPHP¥³¡¼¥É¤òËä¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤¤¤¤¤¨]';
-// urls
-$messages['help_request_format_mode'] = 'URL·Á¼°¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥«¥¹¥¿¥àURL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÀßÄê¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = Plain]';
-$messages['plain'] = 'Plain';
-$messages['search_engine_friendly'] = 'Search engine friendly';
-$messages['custom_url_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL';
-$messages['help_permalink_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤ÎPermalink·Á¼°¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/{catname}/{year}/{month}/{day}/{postname}$]';
-$messages['help_category_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/{catname}$]';
-$messages['help_blog_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤ÎBlog¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}$]';
-$messages['help_archive_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/archives/{year}/?{month}/?{day}]';
-$messages['help_user_posts_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤ÎÆÃÄê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤è¤êÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/user/{username}$]';
-$messages['help_post_trackbacks_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤ÎTrackback¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/post/trackbacks/{postname}$]';
-$messages['help_template_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤Î¥«¥¹¥¿¥àÅý·×¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/page/{templatename}$]';
-$messages['help_album_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/album/{albumname}$]';
-$messages['help_resource_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÉÕ¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_preview_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥µ¥¤¥º¥ê¥½¡¼¥¹¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/preview-med/{resourcename}$]';
-$messages['help_resource_download_link_format'] = '¥«¥¹¥¿¥àURL»ÈÍÑ»þ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /blog/{blogname}/resource/{albumname}/download/{resourcename}$]';
-// email
-$messages['help_check_email_address_validity'] = 'E-Mail¥¢¥É¥ì¥¹³Îǧ»þ¤ËMX¥ì¥³¡¼¥É¤¬¥É¥á¥¤¥ó¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Í­¸ú¤«´ðËÜŪ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤¤¤¤¤¨]';
-$messages['help_email_service_enabled'] = 'E-Mail¤ÎÁ÷¿®¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_post_notification_source_address'] = '¥·¥¹¥Æ¥à¤è¤êÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë"From:"¤Î¹àÌܤËÆþ¤ëE-Mail¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = noreply at your.host.com]';
-$messages['help_email_service_type'] = 'E-Mail¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÀßÄê¤Ç¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = PHP]';
-$messages['help_smtp_host'] = 'E-MailÁ÷¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆSMTP¤òÁªÂò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÈÍѤ¹¤ëSMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¤³¤ì¤ËÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = (¶õÇò)]';
-$messages['help_smtp_port'] = 'SMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬25°Ê¾å¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤³¤ÇÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = (¶õÇò)]';
-$messages['help_smtp_use_authentication'] = 'SMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¾µÇ§¤òɬÍפȤ¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤¤¤¤¤¨]';
-$messages['help_smtp_username'] = 'SMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¾µÇ§¤òɬÍפȤ·¤¿¾ì¹ç¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = (¶õÇò)]';
-$messages['help_smtp_password'] = 'SMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¾µÇ§¤òɬÍפȤ·¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = (¶õÇò)]';
-// helpers
-$messages['help_path_to_tar'] = '.tar.gz ¤ä tar.bz2·Á¼°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤òŸ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î"tar"¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤Î¥Ñ¥¹ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /bin/tar]';
-$messages['help_path_to_gzip'] = '.tar.gz·Á¼°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤òŸ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î"gzip"¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤Î¥Ñ¥¹ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /bin/gzip]';
-$messages['help_path_to_bz2'] = '.tar.bz2·Á¼°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤òŸ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î"bzip2"¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤Î¥Ñ¥¹ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /usr/bin/bzip2]';
-$messages['help_path_to_unzip'] = '.zip·Á¼°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤òŸ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î"unzip"¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤Î¥Ñ¥¹ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = /usr/bin/unzip]';
-$messages['help_unzip_use_native_version'] = '¥Ð¥ó¥É¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPHP¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÈǤò.zip¥Õ¥¡¥¤¥ëŸ³«»þ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤¤¤¤¤¨]';
-// uploads
-$messages['help_uploads_enabled'] = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£(¥ê¥½¡¼¥¹¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë) [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'ºÇÂç¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¿ô¤ò¥Ð¥¤¥È¤ÇÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÃͤÏPHP\'s¤ÎÀ©¸ÂÃͤòĶ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = 2000000]';
-$messages['help_upload_forbidden_files'] = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤òȾ³Ñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¶èÀڤäÆÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£\'*\' ¤ä \'?\'¤Î»ÈÍѤϵö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = *.php *.php3 *.php4 *.phtml]';
-// interfaces
-$messages['help_xmlrpc_api_enabled'] = 'XMLRPC¤«¤é¤ÎBlog¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_rdf_enabled'] = 'Atom¤äRSS¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·¥ó¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_default_rss_profile'] = '¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·¥ó¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥óÍѤÎRSS¤äAtom¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = RSS 1.0]';
-// security
-$messages['help_security_pipeline_enabled'] = '¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÈÁ´¤Æ¤Î´ØÏ¢¥Õ¥£¥ë¥¿¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_ip_address_filter_enabled'] = 'IP¥¢¥É¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_content_filter_enabled'] = 'Regular Expression-Based¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥£¥ë¥¿¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ [¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È = ¤Ï¤¤]';
-$messages['help_maximum_comment_size'] = '¥³¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¹â¥µ¥¤¥º¤ò¥Ð¥¤¥È¤ÇÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£0¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏÄä»ß¤