[pLog-svn] r3675 - plog/trunk/locale/unported

oscar at devel.lifetype.net oscar at devel.lifetype.net
Sat Jul 1 12:28:27 GMT 2006


Author: oscar
Date: 2006-07-01 12:28:27 +0000 (Sat, 01 Jul 2006)
New Revision: 3675

Modified:
   plog/trunk/locale/unported/locale_ca_ES.php
Log:
updated locale ca_ES


Modified: plog/trunk/locale/unported/locale_ca_ES.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/unported/locale_ca_ES.php	2006-07-01 11:51:56 UTC (rev 3674)
+++ plog/trunk/locale/unported/locale_ca_ES.php	2006-07-01 12:28:27 UTC (rev 3675)
@@ -252,7 +252,7 @@
 $messages['error_no_category_selected'] = 'Selecciona almenys una categoria';
 $messages['error_missing_post_topic'] = 'Escriu un títol del missatge';
 $messages['error_missing_post_text'] = 'Escriu algun text al missatge';
-$messages['error_adding_post'] = "Hi ha un error al publicar el missatge";
+$messages['error_adding_post'] = "Hi ha hagut un error publicant el missatge";
 $messages['post_added_not_published'] = 'Missatge afegit però no publicat';
 $messages['post_added_ok'] = 'Missatge afegit satisfactòriament.';
 $messages['send_notifications_ok'] = "Se t'enviara una notificació quan hi hagi un nou missatge.";
@@ -422,7 +422,7 @@
 $messages['custom_field_added_ok'] = 'El Camp personalitzat "%s" s\ha afegit correctament';
 $messages['text_field'] = 'Camp de text';
 $messages['text_area'] = 'Caixa de text';
-$messages['checkbox'] = 'Checkbox'; // <-------<-------<------<-------<----- buscar traducció vàlida!
+$messages['checkbox'] = 'Quadre de verificació';
 $messages['date_field'] = 'Selector de data';
 
 // edit custom field
@@ -433,7 +433,7 @@
 // resources
 $messages['root_album'] = 'Àlbum principal';
 $messages['num_resources'] = 'Nombre de recursos';
-$messages['total_size'] = 'Tamany total';
+$messages['total_size'] = 'Grandària total';
 $messages['album'] = 'Àlbum';
 $messages['error_incorrect_album_id'] = 'L\'identificador de l\'àlbum no és correcte';
 $messages['error_base_storage_folder_missing_or_unreadable'] = 'Ha estat impossible crear les carpetes necessàries on s\'ha d\'instal·lar els recursos. Això pot ésser causat per varies raons, tal com que la instal·lació de PHP té el Mode Segur (safe_mode) activat o que l\'usuari usat per PHP no tingui prou permisos. Pots fer l\'operació creant les següents carpetes:: <br/><br/>%s<br/><br/>Si aquestes carpetes ja existeixen asseguris de que poden ser llegides i escrites per l\'usuari del servidor web.';
@@ -441,9 +441,9 @@
 $messages['error_album_has_children'] = 'L\'àlbum "%s" conté sub-àlbums. Edita primer els sub-àlbums i torna-ho a intentar';
 $messages['item_deleted_ok'] = 'Element "%s" esborrat correctament';
 $messages['error_deleting_album'] = 'Hi ha hagut un error esborrant l\'àlbum "%s"';
-$messages['error_deleting_album2'] = 'Hi ha hagut un erros esborrant l\'àlbum amb identificador "%s"';
+$messages['error_deleting_album2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant l\'àlbum amb identificador "%s"';
 $messages['error_deleting_resource'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el recurs "%s"';
-$messages['error_deleting_resource2'] = 'Hi ha hagut un erros esborrant el recurs amb identificador "%s"';
+$messages['error_deleting_resource2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant el recurs amb identificador "%s"';
 $messages['error_no_resources_selected'] = 'No hi ha elements seleccionats per esborrar';
 $messages['resource_deleted_ok'] = 'El recurs "%s" s\'ha esborrat correctament';
 $messages['album_deleted_ok'] = 'L\'àlbum "%s" s\'ha esborrat correctament';
@@ -480,7 +480,7 @@
 
 // edit resource
 $messages['information'] = 'Informació';
-$messages['size'] = 'Tamany';
+$messages['size'] = 'Mida';
 $messages['format'] = 'Format';
 $messages['dimensions'] = 'Dimensions';
 $messages['bits_per_sample'] = 'Bits per mostra (b.p.s)';
@@ -637,7 +637,7 @@
 $messages['blog_status_disabled'] = 'Inactiu(s)';
 $messages['blog_status_unconfirmed'] = 'Sense confirmar';
 $messages['owner'] = 'Propietari';
-$messages['quota'] = 'Tamany';
+$messages['quota'] = 'Grandària';
 $messages['bytes'] = 'octets';
 $messages['error_no_blogs_selected'] = 'No hi ha blocs seleccionats per desactivar';
 $messages['error_blog_is_default_blog'] = 'El bloc "%s" no es pot esborrar perquè és el bloc per defecte';
@@ -654,7 +654,7 @@
 $messages['blog_status_help'] = 'Estat del bloc';
 $messages['blog_owner_help'] = 'L\'usuari tindrà control total sobre les preferències del bloc';
 $messages['users'] = 'Usuaris';
-$messages['blog_quota_help'] = 'Tamany permés de recursos en octets. Posa-hi 0 per un tamany il·limitat o deixa-ho en blanc per ajustar-ho al tamany permès general';
+$messages['blog_quota_help'] = 'Espai permès de recursos en octets. Posa-hi 0 per un espai il·limitat o deixa-ho en blanc per ajustar-ho al espai permès general';
 $messages['blog_users_help'] = 'Usuaris que tenen accés a aquest bloc. Selecciona un usuari de l\'esquerra i mou-lo a llista de la dreta per saber l\'ordre d\'accés dels usuaris d\'aquest bloc';
 $messages['edit_blog_settings_updated_ok'] = 'Bloc "%s" actualitzat correctament';
 $messages['error_updating_blog_settings'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant el bloc "%s"';
@@ -696,7 +696,6 @@
 $messages['help_temp_folder'] = 'Carpeta que fa servir LifeType per escriure arxius temporals, etc. Utilitza\'n una altra si vols augmentar la seguretat';
 $messages['help_base_url'] = 'URL de base on està instal·lat aquest bloc';
 $messages['help_subdomains_enabled'] = 'Activa o desactiva subdominis. Mira\'t la documentació per saber-ne més';
-$messages['help_subdomains_base_url'] = 'Si els subdominis estan activats, aquesta URL base es farà servir en comptes de base_url. Utilitza {blogname} per donar nom al bloc i {username} per donar nom a l\'usuari del bloc per tal de generar un enllaç al bloc';
 $messages['help_include_blog_id_in_url'] = 'Útil només quan els subdominis estan actius i les URLs normals estan actives, força les URLS generades internament a no tenir el paràmetre "blogID". No ho canviis a no ser que sàpigues el que estàs fent!';
 $messages['help_script_name'] = 'Modifica aquest camp si necessites renombrar el "index.php" a algún altre nom.';
 $messages['help_show_posts_max'] = 'Màxim nombre de missatges mostrats a la pàgina principal. Útil només per als blocs nous';
@@ -712,7 +711,7 @@
 $messages['help_update_article_reads'] = 'Activa o desactiva l\'actualització del contador de cops que un missatge ha estat llegit. Desactivar-ho per més alt rendiment.';
 $messages['help_update_cached_article_reads'] = 'Activa o desactiva l\'actualització del contador de cops que un missatge ha estat llegit, encara que s\'hagi activat l\'opció d\'usar la memoria cau';
 $messages['help_xmlrpc_ping_enabled'] = 'Activa o desactiva el poder enviar pings XMLRPC a llocs que ho permetin';
-$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'Activa o desactiva per defecte la possibilitat d\'enviar ping al enviar o editar un missatge.';
+$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'Activa o desactiva per defecte la possibilitat d\'enviar ping quan s\'envia o edita un missatge.';
 $messages['help_xmlrpc_ping_hosts'] = 'URLs cap on apunta la interfície de XMLRPC de llocs que suportin pings de XMLRPC. Posa una URL a cada nova línia';
 $messages['help_trackback_server_enabled'] = 'Activa o desactiva la possibilitat de rebre retroenllaços';
 $messages['help_htmlarea_enabled'] = 'Activa o desactiva l\'editor gràfic (WYSIWYG) de missatges per defecte als nous blocs';
@@ -727,7 +726,7 @@
 $messages['help_forbidden_usernames'] = 'Llista de noms d\'usuaris que no es poden registrar';
 $messages['help_force_one_blog_per_email_account'] = 'Restringir a només un bloc per correu electrònic';
 $messages['help_summary_show_agreement'] = 'Mostra un text de termes i condicions d\'ús i fes que els usuaris l\'acceptin per poder-se registrar';
-$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'Obliga als usuaris a confirmar el seu registre a través d\'un enllaç dins d\'un email enviat a la seva adreça';
+$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'Obliga els usuaris a confirmar el seu registre a través d\'un enllaç dins d\'un email enviat a la seva adreça';
 $messages['help_summary_disable_registration'] = 'Si els usuaris poden registrar nous blocs en aquest lloc';
 // templates
 $messages['help_template_folder'] = 'Carpeta on hi ha desades les plantilles';
@@ -752,7 +751,7 @@
 $messages['help_album_link_format'] = 'Format per als enllaços als àlbums de recursos si s\'utilitza les URLs pròpies';
 $messages['help_resource_link_format'] = 'Format per als enllaços a les pàgines de recursos amb arxius si s\'utilitza les URLs pròpies';
 $messages['help_resource_preview_link_format'] = 'Format per als enllaços a les vistes prèvies dels recursos si s\'utilitza les URLs pròpies';
-$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = 'Format per als enllaços a les vistes prèvies de tamany mig dels recursos si s\'utilitza les URLs pròpies';
+$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = 'Format per als enllaços a les vistes prèvies de mida mitjana dels recursos si s\'utilitza les URLs pròpies';
 $messages['help_resource_download_link_format'] = 'Format per als enllaços als arxius si s\'utilitza les URLs pròpies';
 // email
 $messages['help_check_email_address_validity'] = 'Quan es comprovin adreces de correu electrònic, fer unes comprovacions bàsiques per veure si existeix un MX en el domini especificat i en cas afirmatiu, comprovar si l\'adreça especificada és vàlida';
@@ -772,7 +771,7 @@
 $messages['help_unzip_use_native_version'] = 'Utilitza el packet de la versió nativa de PHP per expandir arxius en format .zip';
 // uploads
 $messages['help_uploads_enabled'] = 'Si els usuaris poden enviar arxius. Això afecta la secció de recursos, a l\'enviament de plantilles personalitzades i instal·lació de nous idiomes';
-$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'Tamany màxim per als arxius. Aquest límit mai serà més gran que el pròpi de PHP';
+$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'Grandària màxima per als arxius. Aquest límit mai serà més gran que el pròpi de PHP';
 $messages['help_upload_forbidden_files'] = 'Llista de extensions no permeses per enviar, separades per espais. La utilització de \'*\' i \'?\' està permesa';
 // interfaces
 $messages['help_xmlrpc_api_enabled'] = 'Activa o desactiva l\'accés via XMLRPC als blocs';
@@ -782,7 +781,7 @@
 $messages['security_pipeline_enabled'] = 'Activa o desactiva el conducte de seguretat i tots els filtres relacionats. Això també afecta als plugins que registrin nous filtres';
 $messages['help_ip_address_filter_enabled'] = 'Activa o desactiva el filtre per adreça IP. El conducte de seguretat també ha d\'estar activat perquè aquesta característica funcioni';
 $messages['help_content_filter_enabled'] = 'Activa o desactiva el filtre basat en expresions regulars. El conducte de seguretat també ha d\'estar activat perquè aquesta característica funcioni';
-$messages['help_maximum_comment_size'] = 'Tamany màxim en octets que pot tenir un comentari';
+$messages['help_maximum_comment_size'] = 'Extensió màxima en octets que pot tenir un comentari';
 // bayesian filter
 $messages['help_bayesian_filter_enabled'] = 'Activa o desactiva el filtre Bayesian per filtratge automatic de spam';
 $messages['help_bayesian_filter_spam_probability_treshold'] = 'Llindar màxim abans de que un comentari sigui considerat spam';
@@ -803,7 +802,7 @@
 $messages['help_thumbnail_width'] = 'Amplada per defecte de les vistes prèvies petites';
 $messages['help_medium_size_thumbnail_height'] = 'Alçada per defecte de les vistes prèvies mitjanes';
 $messages['help_medium_size_thumbnail_width'] = 'Amplada per defecte de les vistes prèvies mitjanes';
-$messages['help_thumbnails_keep_aspect_ratio'] = 'Manté l\'aspecte de ratio al generar les vistes prèvies. Generarà vistes prèvies més grans de les mides especificades però seràn de més bona qualitat';
+$messages['help_thumbnails_keep_aspect_ratio'] = 'Manté l\'aspecte de ratio quan es generen les vistes prèvies. Generarà vistes prèvies més grans de les mides especificades però seràn de més bona qualitat';
 $messages['help_thumbnail_generator_force_use_gd1'] = 'Força a LifeType a utilitzar només funcions de GD1';
 $messages['help_thumbnail_generator_user_smoothing_algorithm'] = 'Algoritme utilitzat per a suavitzar les vistes prèvies. Només emprat quan el métode triat és GD';
 $messages['help_resources_quota'] = 'Quota global per als recursos dels blocs';
@@ -818,10 +817,10 @@
 // cleanup
 $messages['purge'] = 'Purga';
 $messages['cleanup_spam'] = 'Purga spam';
-$messages['cleanup_spam_help'] = 'Això esborrarà tots els comentaris marcats per els usuaris com a spams. No serà possible recuperar-los un cop esborrats';
+$messages['cleanup_spam_help'] = 'Això esborrarà tots els comentaris marcats pels usuaris com a "Spams". No serà possible recuperar-los un cop esborrats';
 $messages['spam_comments_purged_ok'] = 'Comentaris amb spam purgats correctament';
 $messages['cleanup_posts'] = 'Purga missatges';
-$messages['cleanup_posts_help'] = 'Això esborrarà tots els missatges marcats com a esborrats per els usuaris. No serà possible recuperar-los un cop esborrats';
+$messages['cleanup_posts_help'] = 'Això esborrarà tots els missatges marcats com a "Esborrats" pels usuaris. No serà possible recuperar-los un cop esborrats';
 $messages['posts_purged_ok'] = 'Missatges esborrats correctament';
 
 /// summary ///
@@ -881,8 +880,7 @@
 
 %s
 
-Que tingui un bon dia,
-Catapings.com li dona la benvinguda a la comunitat de webloguers catalans';
+Que tingui un bon dia';
 $messages['error_invalid_activation_code'] = 'Disculpi, el codi de confirmació no és vàlid';
 $messages['blog_activated_ok'] = 'Felicitats, el teu nou usuari i bloc s\'han validat correctament!';
 // forgot your password?
@@ -890,8 +888,8 @@
 $messages['reset_password_username_help'] = 'Nom de l\'usuari la contrasenya del qual vols canviar';
 $messages['reset_password_email_help'] = 'Adreça de correu electrònic amb la que va registrar-se aquest usuari';
 $messages['reset_password_help'] = 'Utilitzi aquest formulari per a establir una nova contrasenya per al seu usuari. Siusplau, introdueixi el nom de l\'usuari la contrasenya del qual li agradaria canviar, així com l\'adreça electrònica amb que va ser registrat l\'usuari';
-$messages['error_resetting_password'] = 'Hi ha hagut un error al canviar la contrasenya. Siusplau, comprovi les dades i torni-ho a provar';
-$messages['reset_password_error_incorrect_email_address'] = 'L\'adreça electrònica no és correcte o no és la que es va introduir al registrar l\'usuari';
+$messages['error_resetting_password'] = 'Hi ha hagut un error canviant la contrasenya. Siusplau, comprovi les dades i torni-ho a provar';
+$messages['reset_password_error_incorrect_email_address'] = 'L\'adreça electrònica no és correcte o no és la que es va introduir quan va registrar l\'usuari';
 $messages['password_reset_message_sent_ok'] = 'Un correu electrònic amb un enllaç ha estat enviat a la seva adreça. Siusplau, faci clic a l\'enllaç per tal de canviar la contrasenya';
 $messages['error_incorrect_request'] = 'Els paràmetres a la URL no són correctes';
 $messages['change_password'] = 'Establir nova contrasenya';
@@ -916,4 +914,158 @@
 $messages['xmlrpc_ping_ok'] = 'Ping XMLRPC enviat correctament: ';
 $messages['error_sending_xmlrpc_ping'] = 'Hi ha hagut un error enviant el ping XMLRPC a: ';
 $messages['error_sending_xmlrpc_ping_message'] = 'Hi ha hagut un error enviant el ping XMLRPC: ';
+
+// textos ous per a LT 1.1
+
+$messages['error_incorrect_trackback_id'] = 'L\'identificador del retroenllaç no és vàlid';
+$messages['error_marking_trackback_as_spam'] = 'Hi ha hagut un error marcant el retroenllaç com a spam';
+$messages['trackback_marked_as_spam_ok'] = 'Retroenllaç marcat com a spam correctament';
+$messages['error_marking_trackback_as_nonspam'] = 'Hi ha hagut un error marcant el retroenllaç com a no spam';
+$messages['trackback_marked_as_nonspam_ok'] = 'Retroenllaç marcat com a no spam correctament';
+$messages['upload_here'] = 'Pujar aquí';
+$messages['reply_string'] = 'Re: ';
+$messages['cleanup_users'] = 'Purga usuaris';
+$messages['cleanup_users_help'] = 'Això esborrarà tots els usuaris marcats com a "Esborrats" per un administrador, així com qualsevol bloc que pertanyi a l\'usuari i tot el seu contingut. Si l\'usuari té accés a algun altre bloc, tots els articles que hi hagi publicat també s\'esborraran. No serà possible recuperar-los un cop esborrats.';
+$messages['users_purged_ok'] = 'Purga d\'usuaris executada correctament';
+$messages['cleanup_blogs'] = 'Purga de blocs';
+$messages['cleanup_blogs_help'] = 'Això esborrarà tots els blocs marcats com a "Esborrats" per un administrador, així com tot el seu contingut. No serà possible recuperar-los un cop esborrats.';
+$messages['blogs_purged_ok'] = 'Purga de blocs executada correctament';
+$messages['help_use_http_accept_language_detection'] = 'Activa la detecció del llenguatge preferit de l\'usuari basant-se en la informació que envia el navegador en cada petició';
+
+$messages['error_invalid_blog_category'] = 'Categoria de blocs incorrecta';
+$messages['error_adding_blog_category'] = 'Hi ha hagut un error afegint la categoria de blocs';
+$messages['newBlogCategory'] = 'Nova categoria de blocs';
+$messages['editBlogCategories'] = 'Categories de blocs';
+$messages['blog_category_added_ok'] = 'Categoria de blocs afegida correctament';
+$messages['error_blog_category_has_blogs'] = 'La categoria de blocs "%s conté blocs. Edita primer els blocs i esborra després la categoria.';
+$messages['error_deleting_blog_category'] = 'Hi ha hagut un error esborrant la categoria de blocs "%s"';
+$messages['blog_category_deleted_ok'] = 'Categoria de blocs "%s" esborrada correctament';
+$messages['blog_categories_deleted_ok'] = '%s categories de blocs esborrades correctament';
+$messages['error_deleting_blog_category2'] = 'Hi ha hagut un error esborrant la categoria de blocs que té l\'identificador %s';
+$messages['blog_category'] = 'Categoria de blocs';
+$messages['blog_category_help'] = 'Categoria de blocs assignada a aquest bloc';
+
+$messages['help_use_captcha_auth'] = 'Requereix la inserció d\'un codi numèric mostrat en una imatge quan s\'inicia el procés de registre d\'un nou bloc per evitar el registre de nous usuaris mitjançant scripts';
+$messages['help_skip_dashboard'] = 'Desactiva la pàgina de "perspectiva" com a pàgina d\'inici de sessió, i en el seu lloc envia l\'usuari al seu primer bloc';
+
+$messages['manageGlobalArticleCategory'] = 'Categories globals';
+$messages['newGlobalArticleCategory'] = 'Nova categoria global';
+$messages['editGlobalArticleCategories'] = 'Categories globals';
+$messages['global_category_name_help'] = 'Nom de la nova categoria global';
+$messages['global_category_description_help'] = 'Descripció de la nova categoria global';
+$messages['error_incorrect_global_category_id'] = 'Categoria global incorrecta';
+$messages['global_category_deleted_ok'] = 'Categoria global "%s" eliminada correctament';
+$messages['global_category_added_ok'] = 'Categoria global "%s" afegida correctament';
+$messages['error_deleting_global_category2'] = 'Hi ha hagut una errada esborrant la categoria global que té l\'identificador %s';
+
+$messages['help_page_suffix_format'] = 'Sufix que s\'afegirà a les URL de les seccions que permetran paginació [ Valor per defecte = /page/{page} ]';
+
+$messages['help_final_size_thumbnail_width'] = 'Amplada final en píxels de les imatges pujades pels usuaris. Deixar aquest valor com a 0 per emprar la mida real de la imatge [ Valor per defecte = 0 ]';
+$messages['help_final_size_thumbnail_height'] = 'Alçada final en píxels de les imatges pujades pels usuaris. Deixar aquest valor com a 0 per emprar la mida real de la imatge [ Valor per defecte = 0 ]';
+$messages['error_comment_too_big'] = 'El comentari és massa llarg';
+$messages['error_you_have_been_blocked'] = 'Procés interromput: la petició no s\'ha processat.';
+$messages['created'] = 'Creat';
+$messages['view'] = 'Visualitza';
+$messages['editUser'] = 'Edita usuari';
+$messages['help_urlize_word_separator'] = 'Caràcter que s\'emprarà com a separador de paraules en lloc de l\'espai en blanc en les adreces generades per LifeType. Aquest paràmetre també afecta els noms de host que es generaran si l\'opció de subdominis està activada [ Valor per defecte = _ ]';
+$messages['help_summary_template_cache_lifetime'] = 'Durada en segons de les pàgines pregenerades i desades en la memòria cau de la portada. Si s\'usa un valor major que 0, la versió disponible de cada pàgina en la memòria cau s\'usarà tants segons en lloc de regenerar-la cada vegada que es produeixi un canvi en les dades. Activa aquesta opció per millorar el rendiment de la pàgina de portada. [ Valor per defecte = 0 ]';
+$messages['register_default_album_name'] = 'General';
+$messages['register_default_album_description'] = 'Puja aquí les imatges i fitxers';
+$messages['show_in_summary'] = 'Mostra en la portada del servei de blocs';
+$messages['show_in_summary_help'] = 'Mostra aquest bloc en la portada del servei de blocs';
+
+$messages['saving_message'] = 'Desant...';
+$messages['show_option_panel'] = 'Mostra opcions';
+$messages['hide_option_panel'] = 'Oculta opcions';
+
+$messages['quick_launches'] = 'Accés ràpid';
+
+$messages['confirmation_message_resent_ok'] = 'El missatge de confirmació s\'ha reenviat correctament.';
+
+$messages['goto_blog_page'] = 'Vés a %s';
+
+$messages['help_num_blogs_per_user'] = 'Nombre màxim de blocs que cada usuari pot crear mitjançant l\'enllaç disponible a la pàgina de perspectiva. Si el valor és 0, l\'enllaç no es mostrarà [ Valor per defecte = 0 ]';
+
+$messages['massive_change_option'] = 'Edició múltiple';
+$messages['show_massive_change_option'] = 'Mostra edició múltiple';
+$messages['hide_massive_change_option'] = 'Oculta edició múltiple';
+$messages['change_status'] = 'Modifica estat';
+$messages['change_category'] = 'Modifica categoria';
+
+$messages['error_post_status'] = 'Selecciona un estat';
+$messages['error_comment_status'] = 'Selecciona un estat';
+$messages['admin_mode'] = 'Mode administrador';
+$messages['administrate_user_blog'] = 'Administra aquest bloc';
+$messages['trackbacks_updated_ok'] = '%s retroenllaços actualitzats correctament';
+$messages['trackback_updated_ok'] = 'Retroenllaç modificat correctament';
+$messages['error_trackback_status'] = 'Selecciona un estat vàlid';
+$messages['error_incorrect_user'] = 'L\'usuari no és vàlid';
+$messages['select'] = 'Selecciona';
+$messages['remove_selected'] = 'Esborra la selecció';
+
+$messages['notification_subject'] = 'Missatge des de LifeType';
+$messages['error_no_trackback_links_sent'] = 'No s\'ha enviat cap retroenllaç';
+
+$messages['logout_destination_url'] = 'Adreça a la qual es redirigiran els usuaris en sortir de la interfície d\'administració de LifeType. Per exemple la portada del servei de blocs  [ Valor per defecte = res ]';
+
+$messages['help_http_cache_lifetime'] = 'Temps de vida en segons de la memòria cau del navegador. S\'informarà el navegador dels usuaris sobre quant de temps ha d\'usar la versió actual de la pàgina en comptes d\'obligar el servidor a enviar la mateixa versió cada vegada. Aquest paràmetre ajuda a estalviar ample de banda i alleujar la càrrega del servidor, tot i que els usuaris poden rebre versions desfasades de les pàgines en cas que aquest valor sigui massa alt. [ Valor per defecte = 1800 ]';
+
+$messages['trackbacks_no_trackback'] = 'No s\'ha pogut enviar un retroenllaç a la següent adreça: ';
+
+$messages['error_comment_spam_throw_away'] = 'El filtre anti-spam ha rebutjat el seu missatge.';
+$messages['error_comment_spam_keep'] = 'El filtre anti-spam ha marcat el seu comentari com a dubtós i haurà de ser revisat per l\'autor d\'aquest bloc.';
+
+$messages['blog_categories'] = 'Categories de blocs';
+$messages['global_article_categories'] = 'Categories globals';
+
+$messages['help_force_posturl_unique'] = 'Força que tots els enllaços a articles siguin únics. Aquest paràmetre només és necessari si el format de les adreces ha canviat i no està incloent la data en el seu format';
+
+$messages['default_send_notification'] = 'Envia notificació';
+
+$messages['enable_pull_down_menu'] = 'Menú desplegable';
+$messages['enable_pull_down_menu_help'] = 'Activa o desactiva el menú desplegable';
+
+$messages['change_album'] = 'Canvia àlbum';
+
+$messages['warning_autosave_message'] = '<img src="imgs/admin/icon_warning-16.png" alt="Error" class="InfoIcon"/><p class="ErrorText">
+Sembla que la teva sessió ha finalitzat sense haver desat el nou article. Si és així, segueix aquest <a href="#" onclick="restoreAutoSave();">enllaç per recuperar-lo</a> o, si ho prefereixes, segueix aquest altre <a href="#" onclick="eraseAutoSave();">enllaç per esborrar-lo</a>.</p>';
+
+$messages['check_username'] = 'Nom d\'usuari';
+$messages['check_username_ok'] = 'El nom d\'usuari està disponible!';
+$messages['error_username_exist'] = 'El nom d\'usuari ja s\'utilitza, prova-ho amb un altre.';
+
+$messages['error_rule_email_dns_server_temp_fail'] = 'Problema temporal - prova-ho més tard.';
+$messages['error_rule_email_dns_server_unreachable'] = 'No s\'ha pogut connectar amb el servidor de correu.';
+$messages['error_rule_email_dns_not_permitted'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida.';
+
+$messages['blog_users_help'] = 'Usuaris que poden accedir a aquest bloc.';
+
+$messages['summary_welcome_paragraph'] = 'Inclou aquí el missatge que apareixerà a la configuració per defecte de la portada del servei de blocs. Pots canviar aquest missatge editant l\'arxiu locales/locale_ca_ES.php, o bé suprimir-lo completament editant els arxius .template disponibles al directori templates/summary/';
+
+$messages['first_day_of_week'] = 1;
+$messages['first_day_of_week_label'] = 'Primer dia de la setmana';
+$messages['first_day_of_week_help'] = 'Primer dia de la setmana al calendari';
+
+$messages['help_subdomains_base_url'] = 'Si l\'opció per a subdominis està activada, s\'usa aquesta URL com a base per a construir la resta d\'URL enlloc de l\'URL de base on està instal·lat aquest servei de blocs. Escriu {blogname} per generar l\'URL de base a partir del nom del bloc, {username} per generar l\'URL de base a partir del nom de l\'usuari a qui pertany el bloc o {blogdomain} per permetre els usuaris d\'introduir el seu propi domini. (per exemple http://{blogname}.dominidelservei.com o http://{blogdomain}) [ Valor per defecte = res ]';
+
+$messages['registration_default_subject'] = 'Confirmació de registre de LifeType';
+
+$messages['error_invalid_subdomain'] = 'El subdomini no és vàlid o ja s\'utilitza';
+
+$messages['register_blog_domain_help'] = 'Nom i subdomini per al nou bloc';
+$messages['domain'] = 'Domini';
+$messages['help_subdomains_available_domains'] = 'Introdueix una llista amb els noms de domini disponibles, separada per espais en blanc. Els usuaris podran triar qualsevol d\'aquest dominis mitjançant una llista desplegable, i podran introduir qualsevol subdomini que desitgin. Aquesta llista només es mostra quan l\'opció per a subdominis és activa i s\'ha inclòs {blogdomain} com a part del paràmetre URL de base. També es pot emprar \'?\' per permetre els usuaris d\'introduir qualsevol domini i subdomini [ Valor per defecte = res ]';
+
+$messages['subdomains_any_domain'] = '<- Introdueix el nom de domini complet, p.e. www.elmeupropidomini.com';
+$messages['error_updating_blog_subdomain'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant el subdomini, comprova les dades i prova-ho de nou.';
+$messages['error_updating_blog_main_domain'] = 'Hi ha hagut un error actualitzant el domini principal. Possiblement l\'administrador hagi configurat quelcom incorrectament';
+
+$messages['monthsshort'] = Array( 'Gen', 'Feb', 'Mar', 'Abr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Set', 'Oct', 'Nov', 'Des' );
+$messages['weekdaysshort'] = Array( 'Dl', 'Dm', 'Dx', 'Dj', 'Dv', 'Ds', 'Dg' );
+
+$messages['search_type'] = 'Cercar a';
+$messages['posts'] = 'Articles';
+$messages['blogs'] = 'Blocs';
+$messages['resources'] = 'Àlbums';
+
 ?>
\ No newline at end of fileMore information about the pLog-svn mailing list