[pLog-svn] r1205 - plog/trunk/locale

mark at devel.plogworld.net mark at devel.plogworld.net
Fri Feb 25 04:11:51 GMT 2005


Author: mark
Date: 2005-02-25 04:11:50 +0000 (Fri, 25 Feb 2005)
New Revision: 1205

Added:
  plog/trunk/locale/locale_nb_NO.php
Log:
Add nb_NO locale.

Added: plog/trunk/locale/locale_nb_NO.php
===================================================================
--- plog/trunk/locale/locale_nb_NO.php	2005-02-24 17:20:59 UTC (rev 1204)
+++ plog/trunk/locale/locale_nb_NO.php	2005-02-25 04:11:50 UTC (rev 1205)
@@ -0,0 +1,913 @@
+<?php
+/* Maintainer Info
+
+Maintained by Tim Ronning
+E-mail: tim<dot>ronning<at>blogportalen<dot>no
+Web: www.blogportalen.no
+Version: 0.1 Version-date: 23022005
+
+This is the first draft of the Norwegian translation so expect misspellings!
+All comments and suggestions are happily received on the above e-mail address
+Dette er det første utkastet av en Norsk oversettelse så forvent feilstavinger!
+Alle kommentarer og forslag tas imot med takk på ovenstående e-post adresse
+
+*/
+// set this to the encoding that should be used to display the pages correctly
+$messages['encoding'] = 'iso-8859-1';
+$messages['locale_description'] = 'Norsk locale fil for pLog';
+// locale format, see Locale::formatDate for more information
+$messages['date_format'] = '%d/%m/%Y %H:%M';
+
+// days of the week
+$messages['days'] = Array( 'Søndag', 'Mandag', 'Tirsdag', 'Onsdag', 'Torsdag', 'Fredag', 'Lørdag' );
+// -- compatibility, do not touch -- //
+$messages['Monday'] = $messages['days'][1];
+$messages['Tuesday'] = $messages['days'][2];
+$messages['Wednesday'] = $messages['days'][3];
+$messages['Thursday'] = $messages['days'][4];
+$messages['Friday'] = $messages['days'][5];
+$messages['Saturday'] = $messages['days'][6];
+$messages['Sunday'] = $messages['days'][0];
+
+// abbreviations
+$messages['daysshort'] = Array( 'Søn', 'Man', 'Tir', 'Ons', 'Tor', 'Fre', 'Lør' );
+// -- compatibility, do not touch -- //
+$messages['Mo'] = $messages['daysshort'][1];
+$messages['Tu'] = $messages['daysshort'][2];
+$messages['We'] = $messages['daysshort'][3];
+$messages['Th'] = $messages['daysshort'][4];
+$messages['Fr'] = $messages['daysshort'][5];
+$messages['Sa'] = $messages['daysshort'][6];
+$messages['Su'] = $messages['daysshort'][0];
+
+// months of the year
+$messages['months'] = Array( "Januar", "Februar", "Mars", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Desember" );
+// -- compatibility, do not touch -- //
+$messages['January'] = $messages['months'][0];
+$messages['February'] = $messages['months'][1];
+$messages['March'] = $messages['months'][2];
+$messages['April'] = $messages['months'][3];
+$messages['May'] = $messages['months'][4];
+$messages['June'] = $messages['months'][5];
+$messages['July'] = $messages['months'][6];
+$messages['August'] = $messages['months'][7];
+$messages['September'] = $messages['months'][8];
+$messages['October'] = $messages['months'][9];
+$messages['November'] = $messages['months'][10];
+$messages['December'] = $messages['months'][11];
+
+$messages['message'] = 'Melding';
+$messages['error'] = 'Feil';
+
+$messages['date'] = 'Dato';
+
+// miscellaneous texts
+$messages['of'] = 'av';
+$messages['recently'] = 'siste...';
+$messages['comments'] = 'kommentarer';
+$messages['comment on this'] = 'Kommenter dette';
+$messages['my_links'] = 'mine Linker';
+$messages['archives'] = 'arkiv';
+$messages['search'] = 'søk';
+$messages['calendar'] = 'kalender';
+$messages['search_s'] = 'Søk';
+$messages['link_tracker'] = 'Link Tracker';
+$messages['search_this_blog'] = 'Søk i denne bloggen:';
+$messages['about_myself'] = 'Hvem er jeg?';
+$messages['permalink_title'] = 'Permanent link til arkivene';
+$messages['permalink'] = 'Permalink';
+$messages['posted_by'] = 'Skrevet av';
+$messages['on_the'] = 'på';
+$messages['page'] = 'side';
+$messages['posted'] = 'postet';
+
+$messages['reply'] = 'Svar';
+
+
+// add comment form
+$messages['add_comment'] = 'Gi en kommentar';
+$messages['comment_topic'] = 'Emne';
+$messages['comment_text'] = 'Tekst';
+$messages['comment_username'] = 'Ditt navn';
+$messages['comment_email'] = 'Din e-post adresse (hvis noen)';
+$messages['comment_url'] = 'Din hjemmeside (hvis noen)';
+$messages['comment_send'] = 'Send';
+$messages['comment_added'] = 'Kommentar lagt til!';
+$messages['comment_add_error'] = 'Det oppsto en feil med kommentaren';
+
+
+$messages['article_does_not_exist'] = 'Denne artikkelen eksisterer ikke';
+$messages['no_posts_found'] = 'Ingen artikkler funnet';
+$messages['user_has_no_posts_yet'] = 'Denne brukeren har ikke skrevet noen artikkler ennå';
+
+$messages['info_about_myself'] = 'Litt informasjon om meg selv...';
+$messages['back'] = 'Tilbake';
+
+$messages['post'] = 'semd';
+
+$messages['trackbacks_for_article'] = 'Trackbacks for the article titled';
+$messages['trackback_excerpt'] = 'Unntak';
+$messages['trackback_weblog'] = 'Weblog';
+
+$messages['search'] = 'Søk';
+$messages['search_results'] = 'Søke resultater';
+$messages['search_matching_results'] = 'Følgende artikkler stemmer med kravene dine: ';
+$messages['search_no_matching_posts'] = 'Ingen matchende artikkler ble funnet';
+
+$messages['see_all_link'] = 'Klikk her for å se alle artikkler';
+
+$messages['read_more'] = '(Les mer...)';
+
+$messages['syndicate'] = 'SYNDIKAT';
+
+$messages['main'] = 'Hoved';
+
+$messages['about'] = 'Om';
+
+
+
+////// error messages /////
+$messages['error_fetching_article'] = 'Artikklen du søkte ble ikke funnet.';
+$messages['error_fetching_articles'] = 'Kunne ikke hente artikklen.';
+$messages['error_trackback_no_trackback'] = 'No trackbacks were found for the article.';
+$messages['error_incorrect_article_id'] = 'Artikkel ID er ikke korrekt.';
+$messages['error_incorrect_blog_id'] = 'Blog ID er ikke korrekt.';
+$messages['error_comment_without_text'] = 'Du må skrive inn noe tekst.';
+$messages['error_comment_without_name'] = 'Då må skrive inn ditt navn eller nick.';
+$messages['error_adding_comment'] = 'En feil oppsto med kommentaren.';
+$messages['error_incorrect_parameter'] = 'Ikke korrekt parameter.';
+$messages['error_parameter_missing'] = 'En parameter mangler.';
+$messages['error_blog_has_no_links'] = 'Denne bloggen har ingen linker ennå.';
+$messages['error_comments_not_enabled'] = 'Muligheten til å kommentere er slått av for dette webstedet.';
+$messages['error_incorrect_search_terms'] = 'Søkekriteriene dine er ikke gyldige';
+$messages['error_no_search_results'] = 'Ingen treff matchet dine søkekriterier';
+
+/////////////////                     //////////////////
+///////////////// STRINGS FOR THE ADMINISTRATION INTERFACE //////////////////
+/////////////////                     //////////////////
+
+// login page
+$messages['login'] = 'Login';
+$messages['welcome_message'] = 'Velkommen til pLog';
+$messages['error_incorrect_username_or_password'] = 'Beklager, Feil brukernavn og/eller passord.';
+$messages['error_dont_belong_to_any_blog'] = 'Beklager, du er ikke registrert i noen blog ennå.';
+$messages['logout_message'] = 'Du er nå logget ut.';
+$messages['logout_message_2'] = 'Klikk <a href="%1$s">her</a> for å gå til %2$s</a>.';
+$messages['error_access_forbidden'] = 'Ingen tilgang. Du må logge inn med brukernavn og passord først.';
+$messages['username'] = 'Brukernavn';
+$messages['password'] = 'Passord';
+
+// dashboard
+$messages['dashboard'] = 'Dashbord';
+
+// menu options
+$messages['newPost'] = 'Ny Artikkel';
+$messages['Manage'] = 'Administrer';
+$messages['managePosts'] = 'Administrer Artikkler';
+$messages['editPosts'] = 'Artikkler';
+$messages['editArticleCategories'] = 'Kategorier';
+$messages['newArticleCategory'] = 'Ny Kategori';
+$messages['manageLinks'] = 'Administrer Linker';
+$messages['editLinks'] = 'Linker';
+$messages['newLink'] = 'Ny Link';
+$messages['editLink'] = 'Rediger Link';
+$messages['editLinkCategories'] = 'Link Kategorier';
+$messages['newLinkCategory'] = 'Ny Link Kategori';
+$messages['editLinkCategory'] = 'Rediger Link Kategori';
+$messages['manageCustomFields'] = 'Administrer Egne Felt';
+$messages['blogCustomFields'] = 'Egne Felt';
+$messages['newCustomField'] = 'Nytt Eget Felt';
+$messages['resourceCenter'] = 'ResursSenter';
+$messages['resources'] = 'Resurser';
+$messages['newResourceAlbum'] = 'Nytt Album';
+$messages['newResource'] = 'Ny Resurs';
+$messages['controlCenter'] = 'KontrollSenter';
+$messages['manageSettings'] = 'Instillinger';
+$messages['blogSettings'] = 'Blog Instillinger';
+$messages['userSettings'] = 'Bruker Instillinger';
+$messages['pluginCenter'] = 'Utvidelser';
+$messages['Stats'] = 'Statistikk';
+$messages['manageBlogUsers'] = 'Administrer Blog brukere';
+$messages['newBlogUser'] = 'Ny Blog Bruker';
+$messages['showBlogUsers'] = 'Blog Brukere';
+$messages['manageBlogTemplates'] = 'Blog Mal';
+$messages['newBlogTemplate'] = 'Ny Blog Mal';
+$messages['blogTemplates'] = 'Blog Maler';
+$messages['adminSettings'] = 'Administrasjon';
+$messages['Users'] = 'Brukere';
+$messages['createUser'] = 'Opprett Bruker';
+$messages['editSiteUsers'] = 'Registrerte Brukere';
+$messages['Blogs'] = 'Administrer Blogger';
+$messages['createBlog'] = 'Opprett Blog';
+$messages['editSiteBlogs'] = 'Blogger';
+$messages['Locales'] = 'Administrer språkinstillinger';
+$messages['newLocale'] = 'Nytt Språk';
+$messages['siteLocales'] = 'Tilgjengelige Språk';
+$messages['Templates'] = 'Administrer Maler';
+$messages['newTemplate'] = 'Ny Mal';
+$messages['siteTemplates'] = 'Tilgjengelige Maler';
+$messages['GlobalSettings'] = 'Globale Instillinger';
+$messages['editSiteSettings'] = 'Generelt';
+$messages['summarySettings'] = 'Oppsummering';
+$messages['templateSettings'] = 'Maler';
+$messages['urlSettings'] = 'URLs';
+$messages['emailSettings'] = 'E-post';
+$messages['uploadSettings'] = 'Opplastinger';
+$messages['helpersSettings'] = 'Eksterne Hjelpere';
+$messages['interfacesSettings'] = 'Grensesnitt';
+$messages['securitySettings'] = 'Sikkerhet';
+$messages['bayesianSettings'] = 'Bayesian Filter';
+$messages['resourcesSettings'] = 'Resursser';
+$messages['searchSettings'] = 'Søk';
+$messages['cleanUpSection'] = 'Rydd Opp';
+$messages['cleanUp'] = 'Rydd Opp';
+$messages['editResourceAlbum'] = 'Rediger Album';
+$messages['resourceInfo'] = 'Rediger Resursser';
+$messages['editBlog'] = 'Rediger Blog';
+
+// new post
+$messages['topic'] = 'Emne';
+$messages['topic_help'] = 'Tittel på artikkelen';
+$messages['text'] = 'Tekst';
+$messages['text_help'] = 'Artikkeltekst. Denne delen vil alltid dukke opp på førstesiden';
+$messages['extended_text'] = 'Mer og/eller utfyllende tekst (Resten av artikkelen her)';
+$messages['extended_text_help'] = 'Resten av artikkelen. Dette kan bli vist på artikkelsiden.';
+$messages['post_slug'] = 'Slug';
+$messages['post_slug_help'] = 'Slug brukes for å generere permanente linker';
+$messages['date'] = 'Dato';
+$messages['post_date_help'] = 'Dato for når du vil at artikkelen skal bli publisert';
+$messages['status'] = 'Status';
+$messages['post_status_help'] = 'Angi en status for artikkelen';
+$messages['post_status_published'] = 'Publisert';
+$messages['post_status_draft'] = 'Kladd';
+$messages['post_status_deleted'] = 'Slettet';
+$messages['categories'] = 'Kategorier';
+$messages['post_categories_help'] = 'Velg en eller flere kategorier';
+$messages['post_comments_enabled_help'] = 'Gi mulighet for kommentarer';
+$messages['send_notification_help'] = 'Gi meg beskjed ved nye kommentarer';
+$messages['send_trackback_pings_help'] = 'Send trackbacks';
+$messages['send_xmlrpc_pings_help'] = 'Send XMLRPC ping';
+$messages['save_draft_and_continue'] = 'Lagre som kladd';
+$messages['preview'] = 'Forhåndsvisning';
+$messages['add_post'] = 'Blog denne!';
+$messages['error_saving_draft'] = 'Det oppsto en feil ved lagring som kladd';
+$messages['draft_saved_ok'] = 'Kladden ble lagret';
+$messages['error_sending_request'] = 'Forespørselen genererte en feil';
+$messages['error_no_category_selected'] = 'Venligst velg minst en kategori';
+$messages['error_missing_post_topic'] = 'Venligst skriv inn et artikkelemne';
+$messages['error_missing_post_text'] = 'Vennligst skriv inn noe artikkeltekst';
+$messages['error_adding_post'] = 'Det oppsto en feil ved lagring av denne artikkelen';
+$messages['post_added_not_published'] = 'Artikkelen ble lagt til, men ikke publisert';
+$messages['post_added_ok'] = 'Artikkelen ble lagt til.';
+$messages['send_notifications_ok'] = 'En melding blir sendt når en ny kommentar eller trackback blir registrert.';
+
+// send trackbacks
+$messages['error_sending_trackbacks'] = 'Følgende trackback genererte en feil!';
+$messages['send_trackbacks_help'] = 'Velg hvilke URLer du vil sende trackback ping til. Vær sikker på at disse webstedene støtter trackbacks.';
+$messages['send_trackbacks'] = 'Send trackbacks';
+$messages['ping_selected'] = 'Ping valgt';
+$messages['trackbacks_sent_ok'] = 'Trackbacks ble korrekt sendt til de valgte URLene';
+
+// posts page
+$messages['show_by'] = 'Vis etter';
+$messages['category'] = 'Kategori';
+$messages['author'] = 'Forfatter';
+$messages['post_status_all'] = 'Alle';
+$messages['author_all'] = 'Alle';
+$messages['search_terms'] = 'Søkekriterier';
+$messages['show'] = 'Vis';
+$messages['delete'] = 'Slett';
+$messages['actions'] = 'Valg';
+$messages['all'] = 'Alle';
+$messages['category_all'] = 'Alle';
+$messages['error_incorrect_article_id'] = 'Ikke korrekt artikkel ID';
+$messages['error_deleting_article'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av "%s"';
+$messages['article_deleted_ok'] = 'Artikkel "%s" ble slettet';
+$messages['articles_deleted_ok'] = '%s artikkler slettet ok';
+$messages['error_deleting_article2'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av artikkel ID "%s"';
+
+// edit post page
+$messages['update'] = 'Oppdater';
+$messages['editPost'] = 'Rediger Artikkel';
+$messages['error_fetching_post'] = 'En feil oppsto ved åpning av artikkel';
+$messages['post_updated_ok'] = 'Artikkel "%s" oppdater ok';
+$messages['error_updating_post'] = 'Det oppsto en feil ved oppdatering av artikkelen';
+$messages['notification_added'] = 'Du vil motta en melding ved nye kommentarer eller trackbacs';
+$messages['notification_removed'] = 'Status tilbakemelding fjærnet';
+
+// post comments
+$messages['url'] = 'URL';
+$messages['comment_status_all'] = 'Alle';
+$messages['comment_status_spam'] = 'Søppel';
+$messages['comment_status_nonspam'] = 'Ikke Søppel';
+$messages['error_fetching_comments'] = 'Det oppsto en feil ved henting av denne artikkelens kommentarer.';
+$messages['error_deleting_comments'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av kommentarer, eller ingen kommentar valgt!';
+$messages['comment_deleted_ok'] = 'Kommentar "%s" slettet ok';
+$messages['comments_deleted_ok'] = '%s kommentarer slettet ok';
+$messages['error_deleting_comment'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av kommentar "%s"';
+$messages['error_deleting_comment2'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av kommentar med ID %s';
+$messages['editComments'] = 'Kommentarer';
+$messages['mark_as_spam'] = 'Merk dette som søppel';
+$messages['mark_as_no_spam'] = 'Merk dette som IKKE søppel';
+$messages['error_incorrect_comment_id'] = 'Kommentar ID er ikke korrekt';
+$messages['error_marking_comment_as_spam'] = 'Det oppsto en feil ved markering av dette som søppel';
+$messages['comment_marked_as_spam_ok'] = 'Kommentar markert som søppel ok.';
+$messages['error_marking_comment_as_nonspam'] = 'Det oppsto en feil ved markering av denne kommentaren som IKKE søppel.';
+$messages['comment_marked_as_nonspam_ok'] = 'Kommentaren ble markert som IKKE søppel ok.';
+
+// post trackbacks
+$messages['blog'] = 'Blog';
+$messages['excerpt'] = 'Unntak';
+$messages['error_fetching_trackbacks'] = 'Det oppsto en feil ved henting av trackbacks';
+$messages['error_deleting_trackbacks'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av trackbacks eller ingen trackbacks var valgt';
+$messages['error_deleting_trackback'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av trackback "%s"';
+$messages['error_deleting_trackback2'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av trackback ID "%s"';
+$messages['trackback_deleted_ok'] = 'Trackback "%s" slettet ok';
+$messages['trackbacks_deleted_ok'] = '%s trackbacks slettet ok';
+$messages['editTrackbacks'] = 'Trackbacks';
+
+// post statistics
+$messages['referrer'] = 'Hennvisere';
+$messages['hits'] = 'Treff';
+$messages['error_no_items_selected'] = 'Ingen valgt!';
+$messages['error_deleting_referrer'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av hennviser "%s"';
+$messages['error_deleting_referrer2'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av hennviser ID "%s"';
+$messages['referrer_deleted_ok'] = 'Hennviser "%s" slettet ok';
+$messages['referrers_deleted_ok'] = '%s hennvisere slettet ok';
+
+// categories
+$messages['posts'] = 'Artikkler';
+$messages['show_in_main_page'] = 'Vis i hovedside';
+$messages['error_incorrect_category_id'] = 'Kategori ID er ikke korrekt eller ingen kategori ble valgt';
+$messages['error_category_has_articles'] = 'Kategori "%s" er brukt av noen artikkler. Vennligst oppdater artikklene før du fjæerner denne kategorien';
+$messages['category_deleted_ok'] = 'Kategori "%s" slettet ok';
+$messages['categories_deleted_ok'] = '%s kategorier slettet ok';
+$messages['error_deleting_category'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av kategori "%s"';
+$messages['error_deleting_category2'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av kategori ID "%s"';
+$messages['yes'] = 'Ja';
+$messages['no'] = 'Nei';
+
+// new category
+$messages['name'] = 'Navn';
+$messages['category_name_help'] = 'Visningsnavn for denne kategorien';
+$messages['description'] = 'Beskrivelse';
+$messages['category_description_help'] = 'Lang beskrivelse for denne kategorien';
+$messages['show_in_main_page_help'] = 'Skal artikkler i denne kategorien bli vist på hovedsiden eller kun når denne kategorien er valgt.';
+$messages['error_empty_name'] = 'Du må angi et navn';
+$messages['error_empty_description'] = 'Du må gi en beskrivelse';
+$messages['error_adding_article_category'] = 'Det oppsto en feil ved lagring av denne kategorien. Vennligst sjekk informasjonen din en gang til';
+$messages['category_added_ok'] = 'Kategori "%s" ble lagt til denne bloggen';
+$messages['add'] = 'Legg til';
+$messages['reset'] = 'Avbryt';
+
+// update category
+$messages['error_updating_article_category'] = 'Det oppsto en feil ved oppdatering av denne kategorien.';
+$messages['error_fetching_category'] = 'Det oppsto en feil ved henting av denne kategorien';
+$messages['article_category_updated_ok'] = 'Kategori "%s" ble oppdatert ok';
+
+// links
+$messages['feed'] = 'RSS/ATOM';
+$messages['error_no_links_selected'] = 'Link ID er feil eller ingen linker ble valgt for fjærning';
+$messages['error_incorrect_link_id'] = 'Link ID er ikke korrekt';
+$messages['error_removing_link'] = 'Det oppsto en feil ved fjærning av link "%s"';
+$messages['error_removing_link2'] = 'Det oppsto en feil ved fjærning av link ID "%s"';
+$messages['link_deleted_ok'] = 'Link "%s" ble slettet ok';
+$messages['links_deleted_ok'] = '%s linker ble slettet ok';
+
+// new link
+$messages['link_name_help'] = 'Navn på denne linken';
+$messages['link_url_help'] = 'Peker til denne linken';
+$messages['link_description_help'] = 'Kort beskrivelse av linken';
+$messages['link_feed_help'] = 'En link til en RSS eller Atom strøm.';
+$messages['link_category_help'] = 'Velg en av de tiljengelige link-kategoriene';
+$messages['error_adding_link'] = 'Det oppsto en feil. Sjekk informasjonen du tastet inn og prøv igjen';
+$messages['error_invalid_url'] = 'Denne adressen er ikke korrekt';
+$messages['link_added_ok'] = 'Linken "%s" ble lagt til ok';
+
+// update link
+$messages['error_updating_link'] = 'Det oppsto en feil ved oppdatering av linken. Sjekk informasjonen du tastet inn og prøv igjen';
+$messages['error_fetching_link'] = 'Det oppsto en feil ved henting av denne linken';
+$messages['link_updated_ok'] = 'Link "%s" ble oppdatert ok';
+
+// link categories
+$messages['links'] = 'Linker';
+$messages['error_invalid_link_category_id'] = 'Kategorien til denne linken er ikke korrekt eller ingen kategori ble valgt';
+$messages['error_links_in_link_category'] = 'Link kategori "%s" er i bruk av noen linker. Oppdater linkene og prøv igjen';
+$messages['error_removing_link_category'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av link kategori "%s"';
+$messages['link_category_deleted_ok'] = 'Link kategori "%s" slettet ok';
+$messages['link_categories_deleted_ok'] = '%s link kategorier slettet ok';
+$messages['error_removing_link_category2'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av link kategori ID "%s"';
+
+// new link category
+$messages['link_category_name_help'] = 'Navnet du vil at denne kategorien skal ha.';
+$messages['error_adding_link_category'] = 'Det oppsto en feil med den nye link kategorien.';
+$messages['link_category_added_ok'] = 'Link kategori "%s" ble lagt til ok';
+
+// edit link category
+$messages['error_updating_link_category'] = 'Det oppsto en feil med oppdateringen av denne link kategorien. Venligst sjekk det du tastet en gang til.';
+$messages['link_category_updated_ok'] = 'Link kategori "%s" oppdatert ok';
+$messages['error_fetching_link_category'] = 'Det oppsto en feil ved hentingenb av denne link kategorien';
+
+// custom fields
+$messages['type'] = 'Type';
+$messages['hidden'] = 'Skjult';
+$messages['fields_deleted_ok'] = '%s egne felter slettet ok';
+$messages['field_deleted_ok'] = 'Eget felt "%s" slettet ok';
+$messages['error_deleting_field'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av det egene feltet "%s"';
+$messages['error_deleting_field2'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av egne feltet med ID "%s"';
+$messages['error_incorrect_field_id'] = 'ID for eget felt er ikke tillat!';
+
+// new custom field
+$messages['field_name_help'] = 'ID som vil bli brukt når det henvises til innholdet i dette feltet i artikkler.';
+$messages['field_description_help'] = 'Kort beskrivelse av dette feltet. Beskrivelsen blir vist når man legger til eller redigerer artikkler.';
+$messages['field_type_help'] = 'Velg en av de tiljengelige felttyper';
+$messages['field_hidden_help'] = 'Om et felt er skjult når man legger til eller redigerer en artikkel. Denne atributten er mest brukt av utvidelser (plugins)';
+$messages['error_adding_custom_field'] = 'Det oppsto en feil med det egene feltet. Venligst sjekk det du tastet inn en gang til.';
+$messages['custom_field_added_ok'] = 'Eget felt "%s" ble lagt til ok';
+$messages['text_field'] = 'Tekst felt';
+$messages['text_area'] = 'Tekst boks';
+$messages['checkbox'] = 'Avkryssningsboks';
+$messages['date_field'] = 'Datovalg';
+
+// edit custom field
+$messages['error_fetching_custom_field'] = 'Det oppsto en feil ved hentingen av det egen feltet';
+$messages['error_updating_custom_field'] = 'Det oppsto en feil ved oppdateringen av det egne feltet. Venligst sjekk det du tastet inn en gang til.';
+$messages['custom_field_updated_ok'] = 'Eget felt "%s" oppdatert ok';
+
+// resources
+$messages['root_album'] = 'Rot album';
+$messages['num_resources'] = 'Antall resursser';
+$messages['total_size'] = 'Total størrelse';
+$messages['album'] = 'Album';
+$messages['error_incorrect_album_id'] = 'Album ID er ikke korrekt';
+$messages['error_base_storage_folder_missing_or_unreadable'] = 'Det var ikke mulig for pLog til å opprette nødvendige mapper hvor resurssene skal ligge. Dette kan skyldes flere ting. PHP installasjonen kan muligens kjøre i "Safe mode" eller så har ikke brukere rettigheter til å opprette mapper. Du kan utføre handlingen manuelt ved å opprette følgende mapper: <br/><br/>%s<br/><br/>Hvis disse mappene alerede eksisterer må du sørge for at de kan bli lest og skrevet til av brukeren som kjører web-serveren.';
+$messages['items_deleted_ok'] = '%s enheter slettet ok';
+$messages['error_album_has_children'] = 'Album "%s" har data i seg. Venligst rediger albumet og prøv igjen';
+$messages['item_deleted_ok'] = 'Enhet "%s" slettet ok';
+$messages['error_deleting_album'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av album "%s"';
+$messages['error_deleting_album2'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av album ID "%s"';
+$messages['error_deleting_resource'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av resurs "%s"';
+$messages['error_deleting_resource2'] = 'Det oppsto en feil ved sletting av resurs ID "%s"';
+$messages['error_no_resources_selected'] = 'Ingen enheter ble valgt for sletting';
+$messages['resource_deleted_ok'] = 'Resurs "%s" ble slettet ok';
+$messages['album_deleted_ok'] = 'Album "%s" ble slettet';
+
+// new album
+$messages['album_name_help'] = 'Kort navn for det nye albumet';
+$messages['parent'] = 'Underlagt';
+$messages['no_parent'] = 'Ikke underlagt noe';
+$messages['parent_album_help'] = 'Bruk dette for å bedre organisere dine filer.';
+$messages['album_description_help'] = 'En litt lengre beskrivelse av innholdet i dette albumet';
+$messages['error_adding_album'] = 'Det oppsto en feil ved opprettelsen av det nye albumet. Venligst sjekk det du tastet inn og prøv igjen.';
+$messages['album_added_ok'] = 'Album "%s" ble lagt til ok';
+
+// edit album
+$messages['error_incorrect_album_id'] = 'Album ID er ikke korrekt';
+$messages['error_fetching_album'] = 'Det oppsto en feil ved henting av album';
+$messages['error_updating_album'] = 'Det oppsto en feil ved oppdateringen av albumet. Venligst sjekk det du tastet inn og prøv en gang til.';
+$messages['album_updated_ok'] = 'Album "%s" ble oppdatert ok';
+$messages['show_album_help'] = 'Hvis IKKE valg, dette albumet vil ikke bli vist sammen med andre album som er tiljengelig i denne bloggen.';
+
+// new resource
+$messages['file'] = 'Fil';
+$messages['resource_file_help'] = 'Fil som vil bli lagt til denne bloggen. Bruk "Legg til X" for å laste opp mer enn en fil av gangen.';
+$messages['add_field'] = 'Legg til X';
+$messages['resource_description_help'] = 'En litt lengere beskrivelse av hva denne filen inneholder';
+$messages['resource_album_help'] = 'Hvelg hvilket album filen(e) skal legges i';
+$messages['error_no_resource_uploaded'] = 'Ingen fil valgt for opplasting!';
+$messages['resource_added_ok'] = 'Resurs "%s" lagt til ok';
+$messages['error_resource_forbidden_extension'] = 'Filen ble ikke lagt til fordi den er av en forbudt type.';
+$messages['error_resource_too_big'] = 'Filen ble ikke lagt til fordi den er for stor!';
+$messages['error_uploads_disabled'] = 'Funksjonen Opplastinger er skrudd av';
+$messages['error_quota_exceeded'] = 'Filen ble ikke lagt til fordi du har brukt opp din tildelte plass.';
+$messages['error_adding_resource'] = 'Det oppsto en feil med denne resursen';
+
+// edit resource
+$messages['information'] = 'Informasjon';
+$messages['size'] = 'Størrelse';
+$messages['format'] = 'Format';
+$messages['dimensions'] = 'Dimensjon';
+$messages['bits_per_sample'] = 'Bits pr. sample';
+$messages['thumbnail_format'] = 'Miniatyrformat';
+$messages['regenerate_preview'] = 'Regenerer forhåndsvisning';
+$messages['error_fetching_resource'] = 'Det oppsto en feil ved henting av denne resursen';
+$messages['error_updating_resource'] = 'Det oppsto en feil ved oppdateringen av denne resursen';
+$messages['resource_updated_ok'] = 'Resurs "%s" ble oppdatert ok';
+
+// blog settings
+$messages['blog_link'] = 'Blog link';
+$messages['blog_link_help'] = 'Permanent link til denne bloggen';
+$messages['blog_name_help'] = 'Tittel for denne bloggen';
+$messages['blog_description_help'] = 'Lengere beskrivelse av innholdet i denne Bloggen';
+$messages['language'] = 'Språk';
+$messages['blog_language_help'] = 'Språk som blir brukt i denne bloggen, websted og administrasjon';
+$messages['max_main_page_items'] = 'Maks antall artikkler på hovedsiden';
+$messages['max_main_page_items_help'] = 'Maksimum antall artikkler som til enhver tid vil bli vist på hovedsiden.';
+$messages['max_recent_items'] = 'Antall nye artikkler vist';
+$messages['max_recent_items_help'] = 'Maksimum antall nye artikkler som vil bli vist på hovedsiden.';
+$messages['template'] = 'Mal';
+$messages['choose'] = 'Velg';
+$messages['blog_template_help'] = 'Mal (design) som vil bli brukt for å vise innhold i bloggen. Denne listen inneholder globale maler og maler installert kun for denne bloggen.';
+$messages['use_read_more'] = 'Tillat "Les mer" link i artikkler.';
+$messages['use_read_more_help'] = 'Hvis aktivert, kun tekst fra første "tekstboks" vil bli vist på hovedsiden. For å vise tekst fra "utvidet tekst" blir det plassert en "Les mer" link i hver artikkel.';
+$messages['enable_wysiwyg'] = 'Aktiver visuell redigering av artikkler';
+$messages['enable_wysiwyg_help'] = 'Aktiverer en mer avansert måte å redigere artikkler på. NB! Ikke alle nettlesere støtter denne funksjonen. Prøv og se.';
+$messages['enable_comments'] = 'Aktiver kommentarer som standard';
+$messages['enable_comments_help'] = 'Aktiverer kommentarer for alle artikkler som standard. Kommentarer kan også bli aktivert/deaktivert pr. artikkel.';
+$messages['show_future_posts'] = 'Vis fremtidige artikkler i kalenderen';
+$messages['show_future_posts_help'] = 'Om fremtidige artikkler skal vises i kalenderen eller ikke.';
+$messages['comments_order'] = 'Rekkefølge på kommentarer';
+$messages['comments_order_help'] = 'Hvilken rekkefølge kommentarer blir vist.';
+$messages['oldest_first'] = 'Elste først';
+$messages['newest_first'] = 'Nyeste først';
+$messages['categories_order'] = 'Rekkefølge på kategorier';
+$messages['categories_order_help'] = 'Hvilken rekkefølge kategorier blir vist.';
+$messages['most_recent_updated_first'] = 'Sist oppdaterte';
+$messages['alphabetical_order'] = 'Alfabetisk';
+$messages['reverse_alphabetical_order'] = 'Reversert alfabatisk';
+$messages['most_articles_first'] = 'Flest artikkler først';
+$messages['link_categories_order'] = 'Rekkefølge på linker';
+$messages['link_categories_order_help'] = 'Hvilken rekkefølge linkene blir vist.';
+$messages['most_links_first'] = 'Flest linker først';
+$messages['most_links_last'] = 'Flest linker sist';
+$messages['time_offset'] = 'Justering for tids-sone';
+$messages['time_offset_help'] = 'Differansen i timer som dynamisk blir lagt til alle datoer og klokkeslet i bloggen.';
+$messages['close'] = 'Lukk';
+$messages['select'] = 'Velg';
+$messages['error_updating_settings'] = 'En feil oppsto med oppdateringen av instillingene. Venligst sjekk det du tastet inn og prøv på nytt.';
+$messages['error_invalid_number'] = 'Tallet er ikke korrekt';
+$messages['error_incorrect_time_offset'] = 'Timejusteringen er ikke gyldig';
+$messages['blog_settings_updated_ok'] = 'Instillingene oppdatert ok';
+
+// user settings
+$messages['username_help'] = 'Ditt nick eller brukernavn. Kan ikke endres!';
+$messages['full_name'] = 'Fullt navn';
+$messages['full_name_help'] = 'Ditt hele og fulle navn';
+$messages['password_help'] = 'Skriv inn og verifiser ditt nye passord, eller la alt stå blankt for ingen forandring.';
+$messages['confirm_password'] = 'Gjenta passord';
+$messages['email'] = 'E-post';
+$messages['email_help'] = 'E-post adresse hvor beskjeder vil bli sendt.';
+$messages['bio'] = 'Litt nøkkelinformasjon om deg';
+$messages['bio_help'] = 'En litt lengere informasjon om deg kan skrives inn her.';
+$messages['picture'] = 'Bilde';
+$messages['user_picture_help'] = 'Velg et bilde til din profil.';
+$messages['error_invalid_password'] = 'Passordet er feil. Venligst sørg for at det ikke er for kort.';
+$messages['error_passwords_dont_match'] = 'Passordene stemmer ikke med hverandre.';
+$messages['error_incorrect_email_address'] = 'E-post adressen er ikke riktig';
+$messages['error_updating_user_settings'] = 'Det oppsto en feil med oppdateringen av din brukerprofil. Venligst sjekk det du tastet inn og prøv igjen.';
+$messages['user_settings_updated_ok'] = 'Brukerinformasjon oppdatert ok';
+
+// plugin center
+$messages['identifier'] = 'ID';
+
+// blog users
+$messages['revoke_permissions'] = 'Tilbaketrekk rettigheter';
+$messages['error_no_users_selected'] = 'Ingen brukere valgt';
+$messages['user_removed_from_blog_ok'] = 'Bruker "%s" ble fjernet fra denne bloggen ok.';
+$messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s brukere fjernet fra denne bloggen ok.';
+$messages['error_removing_user_from_blog'] = 'Det oppsto en feil ved fjerning av bruker "%s" fra denne bloggen.';
+$messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'Det oppsto en feil ved fjerning av bruker med ID "%s" fra denne bloggen.';
+
+// new blog user
+$messages['new_blog_username_help'] = 'Brukernavn til personen som du vil gi rettigheter for denne bloggen. Nye brukere vil kun ha tilgang til "Administrer" og "Resurser"';
+$messages['send_notification'] = 'Send beskjed';
+$messages['send_user_notification_help'] = 'Send en e-post beskjed til denne brukeren.';
+$messages['notification_text'] = 'Tekst i beskjeden';
+$messages['notification_text_help'] = 'Tekst som blir inkludert i en beskjed.';
+$messages['error_adding_user'] = 'Det oppsto en feil ifm. rettigheter til denne brukeren. Venligst sjekk det du tastet inn og prøv igjen.';
+$messages['error_empty_text'] = 'Du må skrive inn noe tekst';
+$messages['error_adding_user'] = 'Det oppsto en feil med å legge til brukeren. Venligst sjekk det du tastet inn og prøv igjen.';
+$messages['error_invalid_user'] = 'Brukeren "%s" eksisterer ikke';
+$messages['user_added_to_blog_ok'] = 'Bruker "%s" har fått rettigheter til denne bloggen.';
+
+// blog templates
+$messages['error_no_templates_selected'] = 'Ingen maler valgt';
+$messages['error_template_is_current'] = 'Mal "%s" kan ikke bli slettet fordi den er i aktiv bruk.';
+$messages['error_removing_template'] = 'Det oppsto en feil i slettingen av "%s"';
+$messages['template_removed_ok'] = 'Mal "%s" slettet ok.';
+$messages['templates_removed_ok'] = '%s maler slettet ok.';
+
+// new blog template
+$messages['template_installed_ok'] = 'Mal "%s" lagt til ok.';
+$messages['error_installing_template'] = 'Det oppsto en feil i installeringen av mal "%s"';
+$messages['error_missing_base_files'] = 'Noen av filene i malen mangler';
+$messages['error_add_template_disabled'] = 'Kan ikke legge til nye maler fordi administrator har forbudt dette.';
+$messages['error_must_upload_file'] = 'Ingen maler ble lastet opp';
+$messages['error_uploads_disabled'] = 'Opplastinger er ikke aktivert';
+$messages['error_no_new_templates_found'] = 'Ingen nye maler ble funnet';
+$messages['error_template_not_inside_folder'] = 'Filene til denne malen må befinne seg inne i en mappe som har samme navn som malen.';
+$messages['error_missing_base_files'] = 'Noen av nøkkelfilene til malen finnes ikke.';
+$messages['error_unpacking'] = 'Det oppsto en feil i oppakkingen av filen';
+$messages['error_forbidden_extensions'] = 'Malen inneholder filer av en type som er forbudt på disse sidene.';
+$messages['error_creating_working_folder'] = 'En feil oppsto når mappen "./temp" ble forsøkt aksessert.';
+$messages['error_checking_template'] = 'Det oppsto en feil under sjekkingen av mal: %s';
+$messages['template_package'] = 'Mal-pakke';
+$messages['blog_template_package_help'] = 'Bruk dette skjemaet for å laste opp en ny mal, malen vil kun bli tilgjengelig for din blog. Fungerer ikke denne opplastingen så kan du manuelt plassere filene i <b>%s</b>. Dette er mappen hvor dine blogmaler er lagret. Klikk "<b>Skann maler</b>" knappen. pLog vil skanne mappen og automatisk legge til alle maler den finner.';
+$messages['scan_templates'] = 'Skann maler';
+
+// site users
+$messages['user_status_active'] = 'Aktiv';
+$messages['user_status_disabled'] = 'Deaktivert';
+$messages['user_status_all'] = 'Alle';
+$messages['user_status_unconfirmed'] = 'Ikke verifisert';
+$messages['error_invalid_user2'] = 'Brukeren med ID "%s" eksisterer ikke';
+$messages['error_deleting_user'] = 'Det oppsto en feil i deaktiveringen av bruker "%s"';
+$messages['user_deleted_ok'] = 'Bruker "%s" deaktivert ok';
+$messages['users_deleted_ok'] = '%s brukere deaktivert ok';
+
+// create user
+$messages['user_added_ok'] = 'Bruker "%s" lagt til ok';
+$messages['error_incorrect_username'] = 'Brukernavnet er ikke gyldig eller alerede i bruk.';
+$messages['user_status_help'] = 'Nåverende status for denne brukeren';
+$messages['user_blog_help'] = 'Hvilken blog denne brukeren initielt blir lagt til';
+$messages['none'] = 'Ingen';
+
+// edit user
+$messages['error_invalid_user'] = 'Bruker ID er ikke gyldig eller brukeren eksisterer ikke.';
+$messages['error_updating_user'] = 'Det oppsto en feil i oppdateringen av brukerinstillingene. Venligst sjekk det du tastet inn og prøv igjen.';
+$messages['blogs'] = 'Blogger';
+$messages['user_blogs_helps'] = 'Blogger denne brukeren "eier" eller har tilgang.';
+$messages['site_admin'] = 'Administrator';
+$messages['site_admin_help'] = 'Om denne brukeren har administratorrettigheter og har tilgang til administrasjonsområdet.';
+$messages['user_updated_ok'] = 'Bruker "%s" oppdatert ok';
+
+// site blogs
+$messages['blog_status_all'] = 'Alle';
+$messages['blog_status_active'] = 'Aktiv';
+$messages['blog_status_disabled'] = 'Deaktivert';
+$messages['blog_status_unconfirmed'] = 'Ikke verifisert';
+$messages['owner'] = 'Eier';
+$messages['quota'] = 'Allokert plass';
+$messages['bytes'] = 'Bytes';
+$messages['error_no_blogs_selected'] = 'Ingen blogger ble valgt for deaktivering.';
+$messages['error_blog_is_default_blog'] = 'Blog "%s" kan ikke bli slettet for den er satt som standard blog.';
+$messages['blog_deleted_ok'] = 'Blog "%s" deaktivert ok';
+$messages['blogs_deleted_ok'] = '%s blogger slettet ok';
+$messages['error_deleting_blog'] = 'Det oppsto en feil i deaktiveringen av blog "%s"';
+$messages['error_deleting_blog2'] = 'Det oppsto en feil i deaktiveringen av blog med ID "%s"';
+
+// create blog
+$messages['error_adding_blog'] = 'Det oppsto en feil i å legge til en blog. Venligst sjekk det du tastet inn og prøv på nytt.';
+$messages['blog_added_ok'] = 'Blog "%s" lagt til ok';
+
+// edit blog
+$messages['blog_status_help'] = 'Blog status';
+$messages['blog_owner_help'] = 'Bruker som blir satt som eier av bloggen. Vedkommende får alle rettigheter over administrasjonen.';
+$messages['users'] = 'Brukere';
+$messages['blog_quota_help'] = 'Tildelt plass for resurser (i bytes). 0 angir ingen begrensning. Blankt angir global allokering.';
+$messages['blog_users_help'] = 'Brukere som har tilgang til denne bloggen. Velg brukere fra venstre felt og før dem over til høyre for å gi dem rettigheter for denne bloggen.';
+$messages['edit_blog_settings_updated_ok'] = 'Blog "%s" oppdatert ok';
+$messages['error_updating_blog_settings'] = 'Det oppsto en feil i oppdateringen av blog "%s"';
+$messages['error_incorrect_blog_owner'] = 'Brukeren valgt som eier er ikke gyldig.';
+$messages['error_fetching_blog'] = 'Det oppsto en feil i henting av bloggen';
+$messages['error_updating_blog_settings2'] = 'Det oppsto en feil i oppdateringen av bloggen. Venligst sjekk det du tastet inn og prøv på nytt.';
+$messages['add_or_remove'] = 'Legg til eller fjern brukere';
+
+// site locales
+$messages['locale'] = 'Språk';
+$messages['locale_encoding'] = 'Kodesett';
+$messages['locale_deleted_ok'] = 'Språk "%s" slettet ok';
+$messages['error_no_locales_selected'] = 'Ingen språk valgt for fjerning.';
+$messages['error_deleting_only_locale'] = 'Språket kunne ikke bli fjernet fordi det er det siste igjen.';
+$messages['locales_deleted_ok']= '%s språk fjernet ok';
+$messages['error_deleting_locale'] = 'Det oppsto en feil i fjerningen av språk "%s"';
+$messages['error_locale_is_default'] = 'Språk "%s" kan ikke bli slettet fordi det er angitt som standard for nye blogger.';
+
+// add locale
+$messages['error_invalid_locale_file'] = 'Språkfilen er ikke gyldig.';
+$messages['error_no_new_locales_found'] = 'Ingen nye språkfiler ble funnet.';
+$messages['locale_added_ok'] = 'Språk "%s" lagt til ok';
+$messages['error_saving_locale'] = 'Det oppsto en feil i lagringen av den nye språkfilen.';
+$messages['scan_locales'] = 'Søk etter språk';
+$messages['add_locale_help'] = 'Bruk dette skjemaet for å laste opp nye språkfiler. Virker ikke dette skjemaet kan du laste opp filen(e) manuelt og plassere dem i mappen <b>./locales/</b>. Dette er mappen hvor alle språkfiler ligger. Klikk så på "<b>Søk etter språk</b>" knappen. pLog vil da automatisk legge til nye språk den finner.';
+
+// site templates
+$messages['error_template_is_default'] = 'Mal "%s" kan ikke bli slettet fordi den er satt som standard for nye blogger.';
+
+// add template
+$messages['global_template_package_help'] = 'Bruk dette skjemaet til å laste opp nye mal-sett. Mal-sett lastet opp her vil være tilgjengelig globalt. Hvis det ikke er muli å bruke dette skjemaet kan du laste opp filene manuelt og plassere dem i mappen <b>%s</b>. Dette er standard mappen hvor alle globale maler ligger. Klikk så "<b>Skann maler</b>" knappen. pLog vil automatisk legge til nye maler den finner.';
+
+// global settings
+$messages['site_config_saved_ok'] = 'Globale instillinger lagret ok';
+$messages['error_saving_site_config'] = 'Det oppsto en feil i lagringen av globale instillinger.';
+/// general settings
+$messages['help_comments_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver kommentarer for nye blogger.';
+$messages['help_beautify_comments_text'] = 'Hvis aktivert, kommentarer fra brukere vil bli formatert med avsnitt og automatisk linking av alle URLer';
+$messages['help_temp_folder'] = 'Mappe hvor pLog kan lagre midlertidig data. En mappe utenfor serverstrukturen vil øke sikkerheten';
+$messages['help_base_url'] = 'Basis URL hvor denne bloggen er installert';
+$messages['help_subdomains_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver subdomener. Venligst se dokumentasjonen for mer info om subdomener';
+$messages['help_subdomains_base_url'] = 'Basis URL for subdomener. Denne URLen blir brukt istedenfor std. basis URL. For å generere en link til en blog så bruk {blogname} for å hente blognavnet og {username} for å hente navnet til den som eier bloggen';
+$messages['help_include_blog_id_in_url'] = 'Kun i bruk når subdomener er kombinert med std. URLer. La stå hvis du IKKE er sikker på hva du gjør';
+$messages['help_script_name'] = 'Hvis du ønsker å bruke et annet filnavn enn index.php';
+$messages['help_show_posts_max'] = 'Maksimum antall artikkler på førstesiden. (For nye blogger)';
+$messages['help_recent_posts_max'] = 'Maksimum antall "nye" artikkler linket ifra hovedsiden (For nye blogger)';
+$messages['help_save_drafts_via_xmlhttprequest_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver lagring av kladd via javascript og XMLHTTPRequest';
+$messages['help_locale_folder'] = 'Mappe hvor språkfilene er lagret';
+$messages['help_default_locale'] = 'Standard språkinstillinger for nye blogger';
+$messages['help_default_blog_id'] = 'Standard blog hvis ikke annet er angitt';
+$messages['help_default_time_offset'] = 'Standard tidsjustering for nye blogger';
+$messages['help_html_allowed_tags_in_comments'] = 'HTML tags som skal være tillat i kommentarer. (Sepparert med mellomrom)';
+$messages['help_referer_tracker_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver muligheten til å lagre henvisere i databasen. Deaktivering gir en høyere ytelse';
+$messages['help_show_more_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver "Les mer.." funksjonen for nye blogger';
+$messages['help_update_article_reads'] = 'Aktiver eller deaktiver intern teller over hvor mange ganger en artikkel er lest';
+$messages['help_update_cached_article_reads'] = 'Som over, men oppdaterer cache over ganger lest';
+$messages['help_xmlrpc_ping_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver muligheten til å sende XMLRPC ping til servere som støtter dette';
+$messages['help_send_xmlrpc_pings_enabled_by_default'] = 'Skal XMLRPC ping være standard aktivert for alle nye artikkler og oppdateringer';
+$messages['help_xmlrpc_ping_hosts'] = 'URL som peker mot XMLRPC funksjonen på eksterne servere. 1 URL pr. linje';
+$messages['help_trackback_server_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver innkommende trackbacks';
+$messages['help_htmlarea_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver den mer avanserte visuelle editoren for nye artikkler';
+$messages['help_plugin_manager_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver støtte for utvidelser';
+$messages['help_minimum_password_length'] = 'Minimum lengde på passord';
+$messages['help_xhtml_converter_enabled'] = 'pLog vil prøve å konvertere all HTML til korrekt XHTML kode';
+$messages['help_xhtml_converter_aggressive_mode_enabled'] = 'Samme som over, men pLog vil anstrenge seg litt hardere for å lykkes. OBS, feil kan intreffe';
+$messages['help_session_save_path'] = 'Angi hvor pLog lagrer sesjonsdata. Mappen må være skrivbar for webserveren. La det stå tomt for å bruke PHP sin standard mappe for sesjoner';
+// summary settings
+$messages['help_summary_page_show_max'] = 'Antall "aktiviteter" som pLog vil liste opp på oppsumeringssiden)';
+$messages['help_summary_blogs_per_page'] = 'Antall blogger pr. side i listen over blogger';
+$messages['help_forbidden_usernames'] = 'Brukernavn du vil nekte registrering';
+$messages['help_force_one_blog_per_email_account'] = 'Kun 1 blog pr. e-post adresse';
+$messages['help_summary_show_agreement'] = 'Vis en "Brukeravtale" og tving brukere til å akseptere denne før registrering kan skje';
+$messages['help_need_email_confirm_registration'] = 'Tving nye brukere til å må aktivere ny konto med en link sendt til dem på oppgitt e-post adresse';
+$messages['help_summary_disable_registration'] = 'Kan nye brukere opprette nye blogger';
+// templates
+$messages['help_template_folder'] = 'Mappe hvor maler er lagret';
+$messages['help_default_template'] = 'Standard mal for nye blogger';
+$messages['help_users_can_add_templates'] = 'Kan brukere laste opp egne maler';
+$messages['help_template_compile_check'] = 'Hvis deaktivert, Smarty vil kontrollere hver gang om en mal har endret seg, og hvis ja, vil den bruke den nyeste versjonen';
+$messages['help_template_cache_enabled'] = 'Aktiver caching av maler';
+$messages['help_template_cache_lifetime'] = 'Hvor lenge, i sekunder, cachede maler skal leve. Angi -1 for å angi "aldrig"';
+$messages['help_template_http_cache_enabled'] = 'Aktiver støtte for "If-Modified-Since" attribut og HTTP "conditional requests" Aktiver hvis du vil spare på bruken av båndbredde';
+// urls
+$messages['help_request_format_mode'] = 'Velg en av de tilgjengelige URL formatene. Hvis du velger Tilpasset så må du huske på å konfigurere instillingene under';
+$messages['plain'] = 'Standard';
+$messages['search_engine_friendly'] = 'Søkemotor vennlig';
+$messages['custom_url_format'] = 'Tilpasset';
+$messages['help_permalink_format'] = 'Format for permanente linker ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_category_link_format'] = 'Linkformat til kategorier ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_blog_link_format'] = 'Linkformat til blogger ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_archive_link_format'] = 'Linkformat til arkiver ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_user_posts_link_format'] = 'Linkformat for artikkler ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_post_trackbacks_link_format'] = 'Linkformat til en Trackback side ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_template_link_format'] = 'Linkformat til egen statiske maler ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_album_link_format'] = 'Linkformat til album ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_resource_link_format'] = 'Linkformat til filresurser ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_resource_preview_link_format'] = 'Linkformat til forhåndsvisninger ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_resource_medium_size_preview_link_format'] = 'Linkformat til forhåndsvisninger av medium størrelse ved bruk av Tilpassede URLer';
+$messages['help_resource_download_link_format'] = 'Linkformat til filer når egendefinert URL er i bruk';
+// email
+$messages['help_check_email_address_validity'] = 'Utfør enkel validering av e-post adresser. Om MX data eksisterer i domenet og om e-post adressen faktisk er en gyldig adresse';
+$messages['help_email_service_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver utgående e-post';
+$messages['help_post_notification_source_address'] = 'E-post adresse som blir brukt som "Fra:" adresse når det sendes e-post fra pLog';
+$messages['help_email_service_type'] = 'Hvilken metode du vil bruke for å sende e-poster';
+$messages['help_smtp_host'] = 'Hvis du vil bruke en SMTP server som vert for utgående e-post så må du skrive in navnet her (eks. smtp.enellerannenserver.no)';
+$messages['help_smtp_port'] = 'Fyll inn riktig port hvis ikke SMTP serveren kjører med standard port 25';
+$messages['help_smtp_use_authentication'] = 'Aktiver hvis SMTP serveren trenger standard autentisering';
+$messages['help_smtp_username'] = 'Hvis SMTP serveren trenger autentisering så skriv inn brukernavnet her';
+$messages['help_smtp_password'] = 'Hvis SMTP serveren trenger autentisering så skriver du inn passordet her';
+// helpers
+$messages['help_path_to_tar'] = 'Sti til "tar" programmet. Brukes bl.a. for utpakking av maler som kommer i .tar.gz eller .tar.bz2 format';
+$messages['help_path_to_gzip'] = 'Sti til "gzip" programmet. Brukes bl.a. for utpakking av maler som kommer i .tar.gz format';
+$messages['help_path_to_bz2'] = 'Sti til "bzip2" programmet. Brukes bl.a. for utpakking av maler som kommer i .tar.bz2 format';
+$messages['help_path_to_unzip'] = 'Sti til "unzip" programmet. Brukes bl.a. for utpakking av maler som kommer i zip format';
+$messages['help_unzip_use_native_version'] = 'Bruk PHP sitt interne bibliotek for å pakke opp komprimerte .zip filer';
+// uploads
+$messages['help_uploads_enabled'] = 'Om brukere kan laste opp filer. Dette påvirker bruk av resurser og opplasting av egne maler og språk';
+$messages['help_maximum_file_upload_size'] = 'Maksimum størrelse på filer. Merk, denne grense vil aldrig kunne overstige PHP sin egen grense';
+$messages['help_upload_forbidden_files'] = 'Liste over filtyper som ikke det tillates å laste opp. Bruk av \'*\' og \'?\' er tillatt i listen. Bruk mellomrom som sepparator';
+// interfaces
+$messages['help_xmlrpc_api_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver XMLRPC tilgang til blogger';
+$messages['help_rdf_enabled'] = 'Aktiver syndikering av innhold via ATOM eller RSS';
+$messages['help_default_rss_profile'] = 'Hvis ikke annet er angitt, standard versjon av RSS og ATOM som skal brukes ved syndikering av innhold';
+// security
+$messages['security_pipeline_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver den generelle sikkerhetsmekanismen og alle relaterte filtre. Dette har også effekt over utvidelser som registrerer nye filtre';
+$messages['help_ip_address_filter_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver IP basert filtrering. Den generelle sikkerhetsmekanismen må også være aktivert for at denne funksjonen skal virke';
+$messages['help_content_filter_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver frase og uttrykksfilteret. Den generelle sikkerhetsmekanismen må også være aktivert for at denne funksjonen skal virke';
+$messages['help_maximum_comment_size'] = 'Maksimum størrelse i byte for en kommentar';
+// bayesian filter
+$messages['help_bayesian_filter_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver "Bayesian" filteret for automatisk søppel (spam) filtrering';
+$messages['help_bayesian_filter_spam_probability_treshold'] = 'Maksimum nivågrense før en kommentar blir ansett som søppel';
+$messages['help_bayesian_filter_nonspam_probability_treshold'] = 'Minimum nivågrense en artikkel må ha for p bli klassifisert som IKKE søppel';
+$messages['help_bayesian_filter_min_length_token'] = 'Minimum lengde på et nøkkelord for at Bayesian filteret skal godkjenne det';
+$messages['help_bayesian_filter_max_length_token'] = 'Maksimum lengde på et nøkkelord for at Bayesian filteret skal godkjenne det.';
+$messages['help_bayesian_filter_number_significant_tokens'] = 'Antall nøkkelord (Number of significant tokens)';
+$messages['help_bayesian_filter_spam_comments_action'] = 'Hva du ønsker å gjøre med commentarer som er identifisert som søppel. Velg "Fjærn søppel" kun når filteret er riktig konnfigurert';
+$messages['keep_spam_comments'] = 'Lagre i databasen merket som "Spam"';
+$messages['throw_away_spam_comments'] = 'Fjærn søppel (spam)';
+// resources
+$messages['help_resources_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver resurser';
+$messages['help_resources_folder'] = 'Mappe hvor alle resursfiler blir lagt. Det øker sikkerheten hvis du kan velge/opprette en mappe utenfor web-serverens filsystem';
+$messages['help_thumbnail_method'] = 'Metode for generering av miniatyrbilder. Hvis du velger PHP så er det påkrevet at PHP er satt opp med støtte for GD biblioteket';
+$messages['help_path_to_convert'] = 'Sti til konverteringsprogrammet fra ImageMagick pakken. Obligatorisk hvis standard programm for miniatyrbilder er "ImageMagick"';
+$messages['help_thumbnail_format'] = 'Hvilket format miniatyrbilder skal lagres i';
+$messages['help_thumbnail_height'] = 'Standard høyde for små miniatyrbilder';
+$messages['help_thumbnail_width'] = 'Standard bredde for små miniatyrbilder';
+$messages['help_medium_size_thumbnail_height'] = 'Standard høyde for medium miniatyrbilder';
+$messages['help_medium_size_thumbnail_width'] = 'Standard bredde for medium miniatyrbilder';
+$messages['help_thumbnails_keep_aspect_ratio'] = 'Behold vertikal og horisontal innbyrdes skalering under generering av miniatyrbilder.';
+$messages['help_thumbnail_generator_force_use_gd1'] = 'Tving pLog til å bare bruke GD1 funksjoner.';
+$messages['help_thumbnail_generator_user_smoothing_algorithm'] = 'Algoritme som brukes for utjevning av miniatyrbilder. Bare i bruk hvis GD biblioteket er standard for miniatyrbilder.';
+$messages['help_resources_quota'] = 'Global allokering av resursplass for blogger';
+$messages['help_resource_server_http_cache_enabled'] = 'Aktiver støtte for "If-Modified-Since" attribut og HTTP "conditional requests" Aktiver hvis du vil spare på bruken av båndbredde';
+$messages['help_resource_server_http_cache_lifetime'] = 'Tid, i mikrosekunder, som brukere vil bruke en mellomlagret (cached) utgave av resursen.';
+// search
+$messages['help_search_engine_enabled'] = 'Aktiver eller deaktiver søkefunksjonene.';
+$messages['help_search_in_custom_fields'] = 'Søk også i egne felter';
+$messages['help_search_in_comments'] = 'Søk også i kommentarer';
+
+// cleanup
+$messages['purge'] = 'Rydd opp (Fjerning)';
+$messages['cleanup_spam'] = 'Rydd opp søppel';
+$messages['cleanup_spam_help'] = 'Dette vil fjerne og slette alle kommentarer som har blitt merket som søppel av brukere. Det vil ikke være mulig å hente disse kommentarene tilbake senere.';
+$messages['spam_comments_purged_ok'] = 'Søppel kommentarer slettet ok!';
+$messages['cleanup_posts'] = 'Rydd opp i artikkler';
+$messages['cleanup_posts_help'] = 'Dette vil fjerne og slette alle artikkler som har blitt merket for sletting av brukere. Det vil ikke være mulig å hente disse artikklene tilbake senere.';
+$messages['posts_purged_ok'] = 'Sletting av artikkler ok!';
+
+/// summary ///
+// front page
+$messages['summary'] = 'Oppsummering';
+$messages['register'] = 'Registrer';
+$messages['summary_welcome'] = 'Velkommen!';
+$messages['summary_most_active_blogs'] = 'Mest aktive Blog';
+$messages['summary_most_commented_articles'] = 'Mest kommenterte artikkler';
+$messages['summary_most_read_articles'] = 'Mest populære artikkler';
+$messages['password_forgotten'] = 'Glemt ditt passord?';
+$messages['summary_newest_blogs'] = 'Nyeste Blog';
+$messages['summary_latest_posts'] = 'Latest Posts';
+$messages['summary_search_blogs'] = 'Søk i Bloggene';
+
+// blog list
+$messages['updated'] = 'Oppdatert';
+$messages['total_reads'] = 'Totalt';
+
+// blog profile
+$messages['blog'] = 'Blog';
+$messages['latest_posts'] = 'Siste artikkler';
+
+// registration
+$messages['register_step0_title'] = 'Aksepter brukeravtale';
+$messages['decline'] = 'Avslå';
+$messages['accept'] = 'Aksepter';
+$messages['read_service_agreement'] = 'Venligst les gjenom blogportalen.no sin brukeravtale. Deretter klikk på "Aksepter" knappen hvis du godtar innholdet i brukeravtalen.';
+$messages['register_step1_title'] = 'Lag en bruker [1/4]';
+$messages['register_step1_help'] = 'Først må du lage en bruker for deg selv. Denne brukeren vil bli eieren av bloggen og ha alle rettigheter over bloggens utseende og funksjoner.';
+$messages['register_next'] = 'Neste';
+$messages['register_back'] = 'Tilbake';
+$messages['register_step2_title'] = 'Lag en blog [2/4]';
+$messages['register_blog_name_help'] = 'Navn for din nye blog';
+$messages['register_step3_title'] = 'Velg en mal [3/4]';
+$messages['step1'] = 'Skritt 1';
+$messages['step2'] = 'Skritt 2';
+$messages['step3'] = 'Skritt 3';
+$messages['register_step3_help'] = 'Velg en av de tilgjengelige malene for din blog. Malen/designet kan forandres senere.';
+$messages['error_must_choose_template'] = 'Venligst velg en mal';
+$messages['select_template'] = 'Velg mal';
+$messages['register_step5_title'] = 'Gratulerer! [4/4]';
+$messages['finish'] = 'Gjenomfør';
+$messages['register_need_confirmation'] = 'En e-post er sendt til deg. Venligst klikk på linken i e-posten for å starte å blogge.!';
+$messages['register_step5_help'] = 'Gratulerer, din bruker og blog har blitt opprettet!';
+$messages['register_blog_link'] = 'Klikk her <a href="%2$s">%1$s</a> hvis du ønsker å se din nye blog';
+$messages['register_blog_admin_link'] = 'Hvis du vil starte å poste artikkler med en gang så kan du klikke på <a href="admin.php">administrasjon</a>';
+$messages['register_error'] = 'Det oppsto en feil underveis';
+$messages['error_registration_disabled'] = 'Beklager, registrering av nye blogger er ikke tillat.';
+// registration article topic and text
+$messages['register_default_article_topic'] = 'Gratulerer!';
+$messages['register_default_article_text'] = 'Hvis du kan lese denne artikkelen så betyr det at registreringen var vellykket og du kan starte å blogge.';
+$messages['register_default_category'] = 'Generelt';
+// confirmation email
+$messages['register_confirmation_email_text'] = 'Venligst klikk på linken under for å aktivere din blog:
+
+%s
+
+Ha en god dag';
+$messages['error_invalid_activation_code'] = 'Beklager, valideringskoden er ikke riktig.';
+$messages['blog_activated_ok'] = 'Gratulerer, din nye bruker og blog har blitt godkjent og verifisert!';
+// forgot your password?
+$messages['reset_password'] = 'Resett ditt passord';
+$messages['reset_password_username_help'] = 'Brukernavn til den du vil resette passordet for.';
+$messages['reset_password_email_help'] = 'E-post adressen som ble brukt under registrering av brukeren.';
+$messages['reset_password_help'] = 'Bruk dette skjemaet for å resette passordet. Venligst tast in brukernavnet og e-post adressen som ble brukt under registreringen av brukeren.';
+$messages['error_resetting_password'] = 'Det oppsto en feil under oppdateringen av passordet. Venligst sjekk det du tastet inn og prøv på nytt.';
+$messages['reset_password_error_incorrect_email_address'] = 'E-post adressen er ikke riktig eller det er ikke den e-post adressen som ble brukt under registreringen av brukeren.';
+$messages['password_reset_message_sent_ok'] = 'En e-post med en link er blitt sendt til deg. Venligst klikk på denne linken for å verifisere ditt passord.';
+$messages['error_incorrect_request'] = 'Feil i URL';
+$messages['change_password'] = 'Angi nytt passord';
+$messages['change_password_help'] = 'Venligst skriv inn og verifiser ditt nye passord.';
+$messages['new_password'] = 'Nytt passord';
+$messages['new_password_help'] = 'Skriv inn ditt nye passord her';
+$messages['password_updated_ok'] = 'Ditt passord har blitt oppdatert ok.';
+
+// Suggested by BCSE, some useful messages that not available in official locale
+$messages['upgrade_information'] = 'This page looks plain and unstyled because you\'re using a non-standard compliant browser. To see it in its best form, please <a href="http://www.webstandards.org/upgrade/" title="The Web Standards Project\'s Browser Upgrade initiative">upgrade</a> to a browser that supports web standards. It\'s free and painless.';
+$messages['jump_to_navigation'] = 'Jump to Navigation.';
+$messages['comment_email_never_display'] = 'Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed.';
+$messages['comment_html_allowed'] = '<acronym title="Hypertext Markup Language">HTML</acronym> allowed: &lt;<acronym title="Hyperlink">a</acronym> href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Acronym Description">acronym</acronym> title=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Quote">blockquote</acronym> cite=&quot;&quot;&gt; &lt;<acronym title="Strike">del</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Italic">em</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Underline">ins</acronym>&gt; &lt;<acronym title="Bold">strong</acronym>&gt;';
+$messages['trackback_uri'] = 'The <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> to trackback this entry is: ';
+$messages['previous_post'] = 'Previous';
+$messages['next_post'] = 'Next';
+$messages['comment_default_title'] = '(Untitled)';
+$messages['guestbook'] = 'Guestbook';
+$messages['trackbacks'] = 'Trackbacks';
+$messages['menu'] = 'Menu';
+$messages['albums'] = 'Albums';
+?>
More information about the pLog-svn mailing list